Πως θα γίνει η παραχώρηση γης σε αγρότες

Μοριοδότηση, καταπατητές, το νομοσχέδιο

Σε ποιους θα διατεθούν τα πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα δημόσιας γης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός; Το νομοσχέδιο που τίθεται σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου και εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, ξεκαθαρίζει τους όρους που όμως δεν αφορούν μόνο στους νέους αγρότες και κτηνοτρόφους, ή την αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και στον τρόπο «τακτοποίησης» των ήδη καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων, με πληρωμή. Προβλέπει ακόμη και την «κατά κυριότητα» ανέγερση κύριας κατοικίας σε αγρότες και κτηνοτρόφους...»

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι μόνο με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορεί να παραχωρηθούν «κατά χρήση, έναντι τιμήματος εκτάσεις για επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, άνω των 5.000.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα από «παζάρι» που δεν ξεκαθαρίζονται οι όροι του, θα περάσουν σε ιδιώτες και μεγάλες δημόσιες αγροτικές εκτάσεις όχι μόνο σε αμιγώς αγροτικές περιοχές, αλλά και σε νησιωτικά παράλια, ακόμη και σε «επαφή» με τα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται «ξεκαθάρισμα» των καταπατημένων εκτάσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αυστηρά πρόστιμα για νέους καταπατητές.

Αναλυτικότερα:
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων – Αγροτικές Μισθώσεις», παραχωρείται δημόσια γη, στις εξής περιπτώσεις:

- Για γεωργική χρήση, δωρεάν, σε κατ’ επάγγελμα γεωργούς, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών που δεν διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις.

- Για κτηνοτροφική χρήση, δωρεάν, σε κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν βοσκήσιμη γη

- Για δραστηριότητες του εν γένει πρωτογενή τομέα, κατά χρήση, σε κάθε ενδιαφερόμενο, έναντι τιμήματος.

- Κατά κυριότητα, για την ανέγερση κύριας κατοικίας, σε κατ’ επάγγελμα απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, εντός οικισμών, κάτω των 2.000 κατοίκων, που δεν έχουν τουριστική ή οικοπεδική αξία, εφόσον δεν έχουν ακίνητη περιουσία, στο όνομα αυτών ή των μελών της οικογένειάς τους.

Μοριοδότηση

Περαιτέρω διευκρινίσεις για τον τρόπο διανομής δημόσιας αγροτικής γης είχε κάνει ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης κ. Σκανδαλίδης, μιλώντας στην Ημαθία, μια από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας που θα τεθεί σε ισχύ η διανομή. Είπε ο υπουργός ότι:

Η γη θα διανεμηθεί σε ανέργους, νέους αγρότες, πτυχιούχους γεωπονικών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ και επαγγελματίες αγρότες με αντίτιμο 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο και ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά άτομο (συμπεριλαμβάνεται η γη που έχει σήμερα ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει).

Προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση, σύμφωνα με την οποία όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ο αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων – τροφίμων που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» της οικείας περιφέρειας, με βάση το στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται. Συνεπώς, για προϊόντα/τρόφιμα εντός «καλαθιού» ο παραγωγός θα λαμβάνει 100 μόρια, για προϊόντα/τρόφιμα εκτός «καλαθιού» 50 μόρια όσα και για καλλιέργεια ζωοτροφών.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με το σχέδιο:
- 100 μόρια θα λαμβάνουν οι άνεργοι, οι νέοι ως 35 ετών και οι νέοι ως 35 ετών που είναι πτυχιούχοι γεωπονικών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ,
- 80 μόρια οι νέοι αγρότες,
- 60 μόρια οι επαγγελματίες αγρότες (εγγραμμένοι στο μητρώο),
- 50 μόρια οι αγρότες των οποίων η γη συνορεύει με τις εκτάσεις που θα διανεμηθούν.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγείται ο νεότερος ηλικιακά όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα (όπως συνεταιρισμοί) με τα περισσότερα μέλη (για τα νομικά πρόσωπα δεν ισχύει το πλαφόν των 100 στρεμμάτων).

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο μέγιστος αριθμός στρεμμάτων που θα διανεμηθούν είναι τα 3 εκατ. ενώ στην πλειοψηφία τους τα αγροτεμάχια είναι μικρότερα των 10 στρεμμάτων. Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων αλλά και προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοκρατία το ΥΠΑΑΤ έχει δημιουργήσει μια ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα μέσα από την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους και θα βλέπουν τα μόρια τους αλλά και τα διαθέσιμα κτήματα στην περιοχή τους.

Ενοικίαση αγροτικής γης του Δημοσίου

Επίσης, με ειδική ρύθμιση που περιλαμβάνει το ίδιο νομοσχέδιο επεκτείνεται από τα 3 στα 6 χρόνια η περίοδος «προστασίας» του ενοικιαστή αγροτικής γης, ενώ μέχρι τώρα, η μίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων γινόταν με ετήσια συμβόλαια, τα οποία, μετά τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου, μπορούσαν να ανανεωθούν για άλλα δύο χρόνια εφόσον το ήθελε ο ενοικιαστής. Με τη νέα ρύθμιση, τα συμβόλαια θα μπορούν να είναι πάλι ετήσια, αλλά ο παραγωγός-ενοικιαστής θα έχει την ευχέρεια να ανανεώνει την εκμετάλλευση της γης για άλλα πέντε χρόνια.

Στην φάση, τη διαδικασία θα την αναλάβουν οι Περιφέρειες, οι οποίες θα κάνουν και τη διανομή στους δικαιούχους ακτήμονες, μέσω προκηρύξεων. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια που έχει ορίσει το υπουργείο. Στη δεύτερη κατηγορία θα γίνει ρύθμιση σε τρία «μέτωπα» και στις υπόλοιπες θα διεκδικήσει το υπουργείο τα νόμιμα συμφέροντά του ζητώντας «διοικητική αποβολή».

Καταπάτηση δημόσιας γης

Με το ίδιο νομοσχέδιο ορίζεται για πρώτη φορά ότι ο αυθαίρετος κάτοχος δημόσιας έκτασης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, ενός έτους, ενώ εάν η αυθαίρετα κατεχόμενη έκταση βρίσκεται σε περιοχές με τουριστική ή οικοπεδική αξία, η ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον πέντε ετών. Επιπλέον, επιβάλλεται και χρηματική ποινή τουλάχιστον 30.000 ευρώ.

Αυθαίρετοι κάτοχοι έκτασης, αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που δεν έχει κριθεί δασική ή κηρυχθεί αναδασωτέα από τα αρμόδια όργανα, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς της στην Επιτροπή θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύουν κατοχή αυτής πριν την 5.6.1993. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς κατεχόμενων εκτάσεων λήγει την 31.12.2013.

Ειδικότερα, για τις εκτάσεις με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς θα ισχύσει η νομοθετική ρύθμιση του 2003 (άρθρο 5 ν. 3147/2003) που βάζει ως όριο την 5η Ιουνίου 1993 και δίνει δυνατότητα εξαγοράς για όσες εκτάσεις καταπατήθηκαν πριν από αυτή την ημερομηνία.

Για τις εκτάσεις όπου έχουν γίνει καταπατήσεις, έχουν μεταβιβαστεί σε νέους ιδιοκτήτες οι οποίοι πλήρωσαν αντίστοιχο αντίτιμο στον «καταπατητή» και έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια ως «καλόπιστοι νομείς», το ζήτημα θα λυθεί και θα αποδοθούν οι νόμιμοι τίτλοι.

Όσον αφορά τις μακροχρόνιες παραχωρήσεις που έχουν γίνει με υπουργικές αποφάσεις και με συμβολικό αντίτιμο κατά το παρελθόν, θα αναπροσαρμοστούν και το υπουργείο θα ζητήσει ποσό αντίστοιχο της αντικειμενικής αξίας

Για όλες τις υπόλοιπες εκτάσεις θα γίνει επιτόπιος έλεγχος και στη συνέχεια «διοικητική αποβολή».

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το σχέδιο νόμου που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο.

Πηγή: eklogika.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,572,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2026,Αλεξανδρούπολη,8211,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3199,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,92,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,661,Δράμα,114,Έβρος,17947,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2457,Εκκλησία,1203,Εκπαίδευση,1419,Ελλάδα,1283,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,626,Εργασία,23,Εργασιακά,281,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,706,Ιστορία,219,Καβάλα,188,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,581,Ορεστιάδα,1418,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3774,Πολιτική,1442,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,5996,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,529,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Πως θα γίνει η παραχώρηση γης σε αγρότες
Πως θα γίνει η παραχώρηση γης σε αγρότες
http://3.bp.blogspot.com/-FVlnKHt4yZk/Tm5kZ9PrFdI/AAAAAAAAIX4/X26DyZkbfGM/s200/DA7fQ.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-FVlnKHt4yZk/Tm5kZ9PrFdI/AAAAAAAAIX4/X26DyZkbfGM/s72-c/DA7fQ.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2011/09/blog-post_2836.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2011/09/blog-post_2836.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων