Εισηγήσεις Λευτέρη Χαμαλίδη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ορεστιάδας

Εισήγηση στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2011

Εδώ και τρεις μήνες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο Νόμος 3852/2010 γνωστός ως «Καλλικράτης».
Δυστυχώς η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν εφαρμόζει αυτά που προβλέπονται από αυτόν το νόμο.

Κύριε δήμαρχε.
«Ακυρώνετε στην πράξη τον Καλλικράτη».
Έχετε αποτύχει παταγωδώς να υλοποιήσει στην πράξη βασικές δημοκρατικές και αποκεντρωτικές καινοτομίες του Καλλικράτη, γεγονός που έχει αντίκτυπο και στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος αλλά και του προϋπολογισμού κατ’ επέκταση.
Αναφέρομαι στα εξής δύο στοιχεία: ...»

Οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες είναι σχεδόν απούσες από την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, αφού υπάρχουν ελάχιστες από τις προτάσεις τους για τα έργα, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Συνεδρίασαν, αποφάσισαν κι εσείς τους αγνοήσατε εντελώς.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχει διακοσμητικό ρόλο. Δεν δόθηκε η δυνατότητα στους φορείς να ενημερωθούν ουσιαστικά ώστε να καταθέσουν προτάσεις, τόσο για το Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και για τον Προϋπολογισμό, αλλά κι όσες έγιναν δε ελήφθησαν καθόλου υπόψη.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είναι αδιανόητο το γεγονός μια Δημοτική Αρχή ν’ απαξιώνει κατά τόσο προκλητικό τρόπο τα όργανα του Δήμου.
• Είτε το κάνει βάσει συγκεκριμένου σχεδίου.
• Είτε βρίσκεται κυριολεκτικά στα χαμένα.

Πολύ γρήγορα ξεχάστηκαν οι προεκλογικές εξαγγελίες του κ. Δημάρχου περί Δημοτικής Αλληλεγγύης που ήταν και το όνομα του συνδυασμού του.

Για πρώτη φορά υποβάλλεται ένα τεχνικό πρόγραμμα υπό συνθήκες διαφορετικούς έως σήμερα. Τέσσερις Δήμοι έχουν συνενωθεί σ’ έναν. Επομένως δεν υπάρχει άμεσο μέτρο σύγκρισης. Απ’ την άλλη όμως έχουμε κάποια δεδομένα.

1. Προβλέπεται και δεν το έχουμε δει πουθενά, τον πίνακα που κάνει διαχωρισμό των έργων ανά Δημοτική Ενότητα με τον ανάλογο προϋπολογισμό. Όπως είναι γνωστό το 80% αυτού γίνεται κατανομή βάση του πληθυσμού κάθε Δ.Ε. και το υπόλοιπο 20% βάση των προτεραιοτήτων της Δημοτικής Αρχής.

2. Το τεχνικό πρόγραμμα και γενικά ο προγραμματισμός κάθε σοβαρού φορέα, άρα και του Δήμου, πρέπει να συνοδεύεται από Εισηγητική – Αιτιολογική Έκθεση που να δείχνει τη στρατηγική του Δήμου. Δεν υπάρχει.

3. Από την όλη εικόνα του λείπει το όραμα. Δεν είναι φιλόδοξο. Τα έργα του τεχνικού προγράμματος είναι: "ΠΛΙΝΘΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΙ ΑΤΑΚΤΩΣ ΕΙΡΗΜΕΝΟΙ". Δεν υπάρχει κεντρική στόχευση, ούτε σχεδιασμός. Έχουμε μια απλή και κακή διαχείριση της κατάστασης.

4. Το τεχνικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από «φόβο» και «συντήρηση». Θυμίζει περισσότερο πρόγραμμα Καποδιστριακού Δήμου και λιγότερο πρόγραμμα Καλλικρατικού Δήμου.

5. Οι δαπάνες για μελέτες και έρευνες που είναι απαραίτητες προκειμένου να ωριμάσουν διαδικασίες διεκδίκησης και υλοποίησης έργων, δράσεων και παρεμβάσεων απουσιάζουν. Υπάρχει επιχειρησιακή ανετοιμότητα για τα έργα του ΕΣΠΑ που ξεκίνησε ήδη. Για παράδειγμα έχει ανοίξει το μέτρο για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από το ΠΕΠ κι εμείς δεν έχουμε καμιά ετοιμότητα για κατάθεση πρότασης. Κι ενώ υπάρχουν ανάγκες, όπως στην επέκταση του σχεδίου πόλεως στην Νέα Ελβετία.

6. Κατακερματισμός έργων, μελετών και προμηθειών. Στους πίνακες 2α-2δ και 3α-3δ που είναι οι προτάσεις για νέα έργα από ΣΑΤΑ, είναι εγγεγραμμένα 50 νέα έργα και μελέτες κι απ’ αυτά τα 32 είναι όλα κάτω από 15.000 ευρώ για να γίνουν με απ’ ευθείας ανάθεση.

7. Δεν φαίνονται πουθενά έργα για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την απασχόληση.

8. Δεν φαίνεται πουθενά έργο που αφορά στη δημιουργία ή διαμόρφωση Δημοτικού Αμαξοστασίου για να αφήσουμε επιτέλους τον χώρο απέναντι από το Πανεπιστήμιο ώστε να γίνουν υποδομές. Κι εδώ έχουμε συγκεκριμένη πρόταση να καταθέσουμε.

9. Δεν υπάρχει για 3η χρονιά μονάδα αποτέφρωσης υπολλειμάτων σφαγής, με αποτέλεσμα να κοστίζει στο δήμο πάνω από 150.000 ευρώ το χρόνο η μεταφορά για την αποτέφρωσή τους σε ιδιώτες. Μήπως αυτή η κατάσταση βολεύει, γι’ αυτό τελικά δεν την αγγίζουμε;

10. Δεν υπάρχουν πουθενά δράσεις συνέργειας με το Πανεπιστήμιο. Τόση απαξίωση τελικά σ’ αυτό το εργαλείο που έχουμε δίπλα μας;

Ανέφερα επιγραμματικά κάποια στοιχεία, καθώς συνάδελφοι της παράταξης μας θα αναπτύξουν στη συνέχεια εκτενέστερα διάφορα κομμάτια του Τεχνικού Προγράμματος που χρήζουν ανάδειξης.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εμείς ως παράταξη έχουμε κρατήσει μια υπεύθυνη στάση μέχρι σήμερα τόσο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο κι έξω από αυτό. Για μας πάνω απ’ όλα μπαίνει θέμα αξιοπρέπειας και προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων για την προκοπή του τόπου. Δυστυχώς όσο κι αν προσπαθήσαμε δεν μπορέσαμε να βρούμε σημεία σύγκλησης στη σημερινή σας πρόταση.

Εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που είναι ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε πίσω από την πλάτη τους. Είναι θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας.

Χαμαλίδης Λευτέρης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «νέα αρχή»

Εισήγηση στον Προϋπολογισμό 2011

Κύριε πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι.
Η Δημοτική Αρχή, στην πρώτη χρονιά διοίκησης αυτού του καλλικρατικού δήμου, φέρνει για ψήφιση τον 1ο προϋπολογισμό της κι αυτό που μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, κι εμείς αλλά κι οι δημότες μας, αν μελετήσουν τα στοιχεία, είναι η ανυπαρξία πολιτικών στόχων και οικονομικών προτεραιοτήτων. Γενικά μπορεί να πει κανείς ότι, στερείται οράματος και έμπνευσης.

Το κεντρικό ζήτημα σ’ έναν προϋπολογισμό είναι αν αυτός έχει πολιτική επάρκεια και δυναμική. Ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους. Σ’ όλα αυτά τα κριτήρια ο προϋπολογισμός που καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε, αποτυγχάνει.
Ο Προϋπολογισμός του 2011 είναι ένας προϋπολογισμός δημιουργικής λογιστικής, που όσο καλή θέληση και να διαθέτει κανείς, δεν διαπιστώνει κανένα κοινωνικό ή αναπτυξιακό παραγωγικό προσανατολισμό.

Οφείλει να περιλαμβάνει την πολιτική για τους ελεύθερους χώρους, την προστασία του περιβάλλοντος, για την ανακύκλωση. Να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την νεολαία και τους άνεργους.

Είναι απαράδεκτο να μην συμπεριλαμβάνει δράσεις για το Πανεπιστήμιο.

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια από τα σημεία του προϋπολογισμού που οφείλουν να μας προβληματίσουν όλους.

• Το υπόλοιπο του δανείου της Πειραιώς περίπου 300 χιλ. ευρώ, μεταφέρεται εδώ και 4 χρόνια περίπου, φορτώνοντας με τόκους το δήμο, ενώ θα έπρεπε να επιστραφεί εξαρχής στην τράπεζα.

• Καταγράφεται ότι θα εισπραχθεί ένα τεράστιο ποσό ανείσπρακτων 1.585.000, ενώ ταυτόχρονα καταγράφετε το ποσό των 1.110.000 ότι δε θα μπορέσετε να τα εισπράξετε. Ένα σοβαρό στοιχείο που δείχνει έλλειψη σοβαρού κι αξιόπιστου σχεδιασμού για την είσπραξη βεβαιωθέντων χρεών προς το δήμο, στερώντας του ταυτόχρονα πολύτιμα έσοδα.

• Η πρόταση μου για διαπραγμάτευση με τη ΒΙΠΕ για την απόκτηση οικοπέδων και αποποίηση της συμμετοχής μας στα κέρδη απ’ την μελλοντική πώληση αυτών, έπεσε στο κενό. Εγγράφετε δαπάνη για άλλη μια χρονιά 50.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για τα νέα σφαγεία, που δεν πρόκειται ποτέ να κάνετε.

• Καταγράφετε ένα τεράστιο ποσό 155.000 ευρώ για 5 ειδικούς συνεργάτες. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης σπαταλάτε χρήματα για 5 ειδικούς συνεργάτες;

• Εγγράφετε ένα ποσό 150.000 ευρώ για μεταφορά υπολλειμάτων σφαγής. Είναι η 3η χρονιά κι ακόμη δεν καταφέρατε να κάνετε μια μονάδα αποτέφρωσης στα σφαγεία, ξοδεύοντας απίστευτα ποσά για την μεταφορά των υπολλειμάτων σε άλλη περιοχή και αποτέφρωσή τους επιβαρύνοντας υπέρογκα το δήμο.

• Εγγράφετε ένα ποσό 100.000 ευρώ για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Εταιρία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου. Μόνο και μόνο για να πληρώνονται μισθοδοσίες και κυρίως αποζημιώσεις Διοικητικών Συμβουλίων. Κι αυτά τα χρήματα τα ξοδεύετε άσκοπα ενώ επικαλείστε συνεχώς της μιζέρια σ’ όλα τα υπόλοιπα.

• Υπάρχει μια μικρή εγγραφή για εισπράξεις από αξιοποίηση των φυσικών πόρων του δήμου. Προφανώς δε σας αφορά ούτε ο ζεόλιθος, ούτε το αμμοχάλικο. Όλα αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα περνούν από δίπλα σας απαρατήρητα. Εσκεμμένα ή από ανικανότητα;

• Ένας τομέας που φαίνεται ότι δε σας απασχολεί καθόλου είναι η προβολή του Δήμου μας. Όπως εδώ και χρόνια συνεχίζετε την ίδια κατάσταση. Ούτε ένα ευρώ δαπάνη για την ουσιαστική προβολή της περιοχής μας και προώθηση της επισκεψιμότητας. Κανένα έντυπο, κανένας οδηγός πόλης, κανένα σποτ. Δεν εκμεταλλευτήκατε ούτε καν τη διοργάνωση του τελικού κυπέλου βόλεϊ για προβολή του δήμου μας στο πανελλήνιο.

Ανέφερα επιγραμματικά κάποια στοιχεία, καθώς συνάδελφοι της παράταξης μας θα αναπτύξουν στη συνέχεια εκτενέστερα διάφορα κομμάτια του Τεχνικού Προγράμματος που χρήζουν επιπλέον ανάδειξης.

Κύριε πρόεδρε.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του δήμου δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και λύσεις αλλά χρειάζεται συνεχής και σταθερή προσπάθεια, με στόχο αφ’ ενός τη συγκράτηση των δαπανών, αφ’ ετέρου την αύξηση των εσόδων με τη δημιουργία κυρίως νέων πηγών εσόδων.

Πολύ φοβάμαι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η πολιτική σας, όπως απεικονίζεται και στον παρόντα προϋπολογισμό, μας κρατάει για άλλη μια χρονιά σε μια στάση «σημειωτόν». Εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε αυτό τον προϋπολογισμό που δε δίνει καμιά προοπτική στην περιοχή μας που τόσο ανάγκη την έχει.

Χαμαλίδης Λευτέρης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «νέα αρχή»

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,618,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8673,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3033,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3356,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18655,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2610,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1519,Ελλάδα,1326,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,638,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,769,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,599,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1532,Πανταζίδου,167,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3916,Πολιτική,1506,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6235,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1110,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Εισηγήσεις Λευτέρη Χαμαλίδη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ορεστιάδας
Εισηγήσεις Λευτέρη Χαμαλίδη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ορεστιάδας
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs5yspJezjUFgS0DdKon8VicYOrkvL_SWFAfSoJVAQitBBRV9pOwhXOJ7kVqXCpQP5v0E-YgF1LOkMYdSJ2hbtMW9RFgLo6VSh9ppgUYxVg6dLfk7Cr2PPbwrzw2F27WSxE90wiMnQVSA/s200/xamalidis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs5yspJezjUFgS0DdKon8VicYOrkvL_SWFAfSoJVAQitBBRV9pOwhXOJ7kVqXCpQP5v0E-YgF1LOkMYdSJ2hbtMW9RFgLo6VSh9ppgUYxVg6dLfk7Cr2PPbwrzw2F27WSxE90wiMnQVSA/s72-c/xamalidis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2011/03/blog-post_4461.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2011/03/blog-post_4461.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων