Ευρεία σύσκεψη για τα αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Η σύσκεψη έγινε με τη συμμετοχή στελεχών των Τεχνικών Υπηρεσιών των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων, και επιτελικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Ευρεία σύσκεψη για τα αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Ευρεία σύσκεψη για τα αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης είχε ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Χρήστος Μέτιος στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή.

Η σύσκεψη έγινε με τη συμμετοχή στελεχών των Τεχνικών Υπηρεσιών των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, της επιτελικής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Υποδομών και Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

Ο κ. Μέτιος ζήτησε από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας να δοθεί προτεραιότητα στη δρομολόγηση των αντιπλημμυρικών έργων σε σχέση με άλλα έργα, με βάση και τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε:

1. Να αυξηθούν οι πόροι σε συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα για τα οποία κρίθηκε ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον εργασίες και να δεσμευτούν πόροι για νέα έργα.

2. Να υπάρξει υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο για την καταγραφή και την προτεραιοποίηση των έργων πρόληψης που πρέπει να γίνουν στις περιοχές του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Στη σύσκεψη εξετάστηκε επίσης η πορεία εξέλιξης όλων των αντιπλημμυρικών έργων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της Διοίκησης της Περιφέρειας και εκτελούνται.

1. Π.Ε. Έβρου
 • Καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων, προϋπολογισμού (π/υ) 2,4 εκ. € (εκτελείται).
  Για επιπλέον εργασίες στο έργο αυτό αυξάνουμε τους πόρους κατά 500.000 €.
 • Συντήρηση αναχωμάτων του ποταμού Έβρου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, π/υ 1,3 εκ. € (εκτελείται).
 • Συντήρηση αναχωμάτων ρέματος Μάνθειας, π/υ 3,3 εκ. € (δημοπρατήθηκε).
 • Ενίσχυση αντιπλημμυρικής προστασίας κάμπου Τυχερού - Φυλακτού - Θυμαριάς, π/υ 3,3 εκ. € (εκτελείται).
  Για επιπλέον εργασίες στο έργο αυτό υποβλήθηκε αίτημα στο Υπουργείο για αύξηση των πόρων κατά 700.000 €.
 • Παρεμβάσεις στα ρέματα Ιτέας, Τριφυλλίου και Καβησού, π/υ 1,3 εκ. € (υπό δημοπράτηση).
 • Αποκατάσταση αναχωμάτων από τις πλημμύρες του 2021 στο νότιο Έβρο, π/υ 4,2 εκ. € (εκτελείται).
  .Για επιπλέον εργασίες στο έργο αυτό αυξάνονται οι πόροι κατά 1,1 εκ. €.
 • Αποκατάσταση αναχωμάτων από τις πλημμύρες του 2021 στο βόρειο Έβρο, π/υ 4,1 εκ. € (εκτελείται).
 • Αποκατάσταση ζημιών αποστραγγιστικών αντλιοστασίων Α1-Α12 περιοχής Ερυθροποτάμου, π/υ 2,13 εκ. € (υπό δημοπράτηση).
 • Ενίσχυση αντιπλημμυρικών δομών στην περιοχή της Ορεστιάδας, π/υ 1,7 εκ. € (εκτελείται).
 • Παρεμβάσεις ενίσχυσης στο ανατολικό ανάχωμα του ποταμού Άρδα στην περιοχή Ριζίων - Καστανεών, π/υ 1,5 εκ. € (εκτελείται).
 • Συντήρηση αναχωμάτων Βόρειου Έβρου, π/υ 5,8 εκ. € (δημοπρατήθηκε).
 • Τεχνική υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο για την προτεραιοποίηση των έργων πρόληψης που πρέπει να γίνουν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, π/υ 37.000 €.
 • Σχεδιάζεται τη συντήρηση του αναχώματος από το Ορμένιο μέχρι τα Μαράσια.

2. Π.Ε. Ροδόπης
 • Αποκατάσταση αναχωμάτων από τις πλημμύρες του 2021 (Σαλμώνη, Στρύμη, Βέννα, Ξυλαγανή, Μαυρομάτι, Σκάλωμα, Λοφάριο), π/υ 3,7 εκ. € (εκτελείται).

Αυξάνεται η δέσμευση πόρων για τα δύο παρακάτω έργα:
 • Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών, π/υ 1,1 εκ. € (υπό δημοπράτηση).
 • Καθαρισμός Τραύου, π/υ 830.000 € (υπό δημοπράτηση).
 • Δεσμεύονται πόροι για το έργο της αποκατάστασης της ροής του ποταμού Λίσσου στη θέση Σκάλωμα και συντήρησης αναχωμάτων, π/υ 1,2 εκ. €.
 • Μελέτη για την αποκατάσταση του αναβαθμού στον ποταμό Κομψάτο, π/υ 120.000 € (εκπονείται).
  Η μελέτη οδηγεί σε έργο π/υ 4 εκ. €.
 • Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Ανατολικού Τμήματος Ν. Ροδόπης, π/υ 1,6 εκ. € (υπό δημοπράτηση).
 • Μελέτη για την κατασκευή νέας γέφυρας στην περιοχή Ιμέρου Γλυφάδας, π/υ 370.000 € (εκπονείται).
 • Αποκατάσταση λειτουργίας αντλιοστασίων στην περιοχή της Σάλπης, εκτιμώμενος π/υ 200.000 €.

Σχεδιάζεται η χρηματοδότηση του παρακάτω έργου από το νέο ΕΣΠΑ:
 • Οριοθέτηση Βοσβόζη, τρελοχειμάρρου και αντιπλημμυρικά έργα, π/υ 6,6 εκ. €.

3. Π.Ε. Ξάνθης
 • Αυξάνεται η δέσμευση πόρων για μίσθωση μηχανημάτων από 700.000 € σε 1,5 εκ. € (υπό δημοπράτηση).
 • Μελέτη αποκατάστασης ανατολικού αναχώματος Νέστου, π/υ 37.200 € (ολοκληρώθηκε) και οδηγεί στο ακόλουθο έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ:
 • Ενίσχυση του ανατολικού αναχώματος του ποταμού Νέστου και αντιπλημμυρική προστασία των παρανέστιων περιοχών, π/υ 3,5 εκ. €.
 • Μελέτη για την οριοθέτηση - διευθέτηση του χειμάρρου Λασπία, π/υ 300.000 € (δημοπρατείται άμεσα).
 • Μελέτη για τη σύνταξη μητρώου ρεμάτων της ΠΕ Ξάνθης, π/υ 250.000 € (δημοπρατείται άμεσα).
 • Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων, π/υ 3,1 εκ. € (ολοκληρώθηκε).
 • Διευθέτηση του χειμάρρου Κόσυνθου από τη γέφυρα Πηγαδίων μέχρι τη γέφυρα Πολυσίτου, π/υ 7,8 εκ. € (εκτελείται).
 • Δεσμεύονται πόροι 37.000 € για την επικαιροποίηση μελετών που θα οδηγήσει σε έργο (από την πόλη της Ξάνθης μέχρι τη γέφυρα Πηγαδίων) με το οποίο θα ολοκληρωθεί η βελτίωση της διευθέτησης του χειμάρρου Κόσυνθου.

5. Π.Ε. Καβάλας
 • Δεσμεύονται πόροι 1,1 εκ. € για έκτακτες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές που επλήγησαν.
 • Καθαρισμός ρεμάτων, π/υ 1,1 εκ. € (υπό δημοπράτηση).
 • Αποκατάσταση τάφρων δυτικής πεδιάδας Νέστου, π/υ 245.000 € (ολοκληρώθηκε).
 • Αποκατάσταση τάφρων δυτικής πεδιάδας Νέστου, π/υ 1,6 εκ. € (υπό δημοπράτηση).
 • Έργα καθαρισμού της κεντρικής τάφρου Τεναγών Φιλίππων, π/υ 1,3 εκ. € (εκτελείται).
 • Μελέτη για τη διευθέτηση του κεντρικού ρέματος στην παραλία Οφρυνίου, π/υ 450.000 € (υπό δημοπράτηση).
 • Τεχνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση του αντιπλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή του Νέστου, π/υ 37.000 €.
 • Μίσθωση μηχανημάτων στις πλημμύρες, π/υ 300.000 € (ολοκληρώθηκε).

5. Π.Ε. Δράμας
 • Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των Χειμάρρων Λευκογείων - Ρυσοκέφαλου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, π/υ 500.000 € (εκτελείται).
 • Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων Βαθυτόπου - Κάτω Βροντούς - Κάτω Νευροκοπίου, π/υ 800.000 € (υπογράφεται η σύμβαση).
 • Δεσμεύονται πόροι ύψους 200.000 € για τον καθαρισμό καταβοθρών στο αγρόκτημα του οικισμού Οχυρού.
 • Καθαρισμός χειμάρρου Δοξάτου από ιρλανδική διάβαση Αδριανής μέχρι Γέφυρα Δοξάτου, π/υ 500.000 € (ολοκληρώθηκε).
 • Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του χειμάρρου Δοξάτου, π/υ 500.000 € (εκτελείται).
 • Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του Χειμάρρου Αγίας Βαρβάρας, π/υ 500.000 € (δημοπρατήθηκε).
 • Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του Χειμάρρου Δοξάτου (από τη γέφυρα Δοξάτου μέχρι το Νεροφράκτη), π/υ 800.000 € (υπό δημοπράτηση).
 • Μελέτη για τη διευθέτηση του χειμάρρου Δοξάτου από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού Δράμας - Καβάλας μέχρι το Νικηφόρο, π/υ 1 εκ. € (δημοπρατείται άμεσα).
 • Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του Χειμάρρου Δράμας (από τα γραφεία Λαζαρίδη μέχρι τα Κουδούνια), π/υ 500.000 € (υπό δημοπράτηση).
 • Διευθέτηση χειμάρρου Καλλιφύτου (από το τέλος της επικάλυψης του χειμάρρου μέχρι την σωληνωτή διάβαση), π/υ 4,2 εκ. € (υπό δημοπράτηση).

Σχεδιάζεται η επόμενη φάση του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ:
 • Διευθέτηση χειμάρρου Καλλιφύτου (από τη σωληνωτή διάβαση μέχρι το δρόμο Δράμα - Θεσσαλονίκη), εκτιμώμενου π/υ 6 εκ. €.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,618,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8671,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3032,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3356,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18653,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2610,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1519,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,769,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,598,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1532,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3916,Πολιτική,1506,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6233,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1108,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Ευρεία σύσκεψη για τα αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Ευρεία σύσκεψη για τα αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Η σύσκεψη έγινε με τη συμμετοχή στελεχών των Τεχνικών Υπηρεσιών των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων, και επιτελικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIqwbyuGdPMGkU03B6c6YM-i4k4tAhK2eQ4kjavr9x9KVeikW14VSyjayx1kf-rs7FDS0kqz9C4K5OG4LqSUkjSSzJov4Kh0O7n0sFJ0LgT-MB0es_9LcyL7z9P2qYjmqk1niJVXOIqE2dS7od5DOBZlIum5_jpa062f9YjnRm-brmaNeCWt5YkdgNEcE/s16000/245623256.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIqwbyuGdPMGkU03B6c6YM-i4k4tAhK2eQ4kjavr9x9KVeikW14VSyjayx1kf-rs7FDS0kqz9C4K5OG4LqSUkjSSzJov4Kh0O7n0sFJ0LgT-MB0es_9LcyL7z9P2qYjmqk1niJVXOIqE2dS7od5DOBZlIum5_jpa062f9YjnRm-brmaNeCWt5YkdgNEcE/s72-c/245623256.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2023/09/blog-post_88.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2023/09/blog-post_88.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων