Ολοκληρώθηκε η Πιστοποίηση Ποιότητας όλων των Τμημάτων του ΔΠΘ

Όλα τα Τμήματα του ΔΠΘ διαθέτουν πλέον Πιστοποιητικό Ποιότητας με την απονομή σε 4 ακόμη Τμήματα κατά τη διάρκεια Ημερίδας της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ.

Ολοκληρώθηκε η Πιστοποίηση Ποιότητας όλων των Τμημάτων του ΔΠΘ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με τίτλο: «Η Διασφάλιση της Ποιότητας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Εξελίξεις και Προοπτικές» που οργανώθηκε από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΔΠΘ» που έγινε στην Αλεξανδρούπολη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Δρ Χριστίνα Μπέστα, ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Φώτιος Μάρης, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Καθηγήτρια Μαριρένα Γρηγορίου, Κοσμήτορες, Πρόεδροι Τμημάτων, μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, Διοικητικοί Υπάλληλοι καθώς και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες του Δ.Π.Θ.


Στον χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ., Καθηγητής Φώτιος Μάρης, καλωσόρισε τη Γενική Διευθύντρια της ΕΘ.Α.Α.Ε. και όλους τους παρευρισκόμενους, και συνεχάρη τα Τμήματα για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που κατάφεραν στις διαδικασίες της Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών τους. Ακολούθως, ευχαρίστησε τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. για την συμβολή της στην εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας στο Πανεπιστήμιο και για τον άψογο συντονισμό των εργασιών αλλά και την υποστήριξη που παρείχε στα Τμήματα στο πλαίσιο των πιστοποιήσεων των Π.Π.Σ. Τέλος, τόνισε την δέσμευση του Δ.Π.Θ. για συνεχή εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες του.

Στον χαιρετισμό της η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. και Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π., Καθηγήτρια Μαριρένα Γρηγορίου, καλωσόρισε με τη σειρά της τη Γενική Διευθύντρια της ΕΘ.Α.Α.Ε. και τους παρευρισκόμενους και τόνισε τη σημασία που αποδίδει το Δ.Π.Θ. στη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους φοιτητές/τριες του Δ.Π.Θ. και τη συμβολή του έργου «Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ». Τέλος ευχαρίστησε την Δρ Χριστίνα Μπέστα για την έμπρακτη και συνεχή υποστήριξη της ΕΘ.Α.Α.Ε. προς τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ.


Ακολούθησε ομιλία της Γενικής Διευθύντριας της ΕΘ.Α.Α.Ε. Δρ Χριστίνας Μπέστα με θέμα «Οι Εξελίξεις στη Διασφάλιση της Ποιότητας και τα Νέα Πρότυπα Ποιότητας» Η κυρία Μπέστα, αφού επικρότησε τις πρωτοβουλίες της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ., παρουσίασε το νέο πρότυπο πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) των Πανεπιστημίων και τις απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτό, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του προηγούμενου προτύπου.

Στη συνέχεια έγιναν παρουσιάσεις από τις εξωτερικές συνεργάτιδες της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ. κα Σοφία Μαρσίδου με θέμα «Εξέλιξη και Αποτελέσματα του Έργου - Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» και κα Περσεφόνη Κουτσογιάννη με θέμα «Το Νέο Πληροφοριακό Σύστημα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», ενώ η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ. κα Στέλλα Γκαβάκη, στην ομιλία της με θέμα: «Η Διασφάλιση της Ποιότητας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Η Συμβολή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας» αναφέρθηκε στην κύρια αποστολή της ΜΟ.ΔΙ.Π. παρουσιάζοντας τη νέα της δομή και τις αυξημένες αρμοδιότητες που αναλαμβάνει βάσει του νέου νόμου, τις βασικότερες διαδικασίες που διενεργεί, τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών λειτουργίας της καθώς και τις προτάσεις της προς την ΕΘ.Α.Ε.Ε.


Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ., Καθηγήτρια Μαριρένα Γρηγορίου κλείνοντας τον κύκλο των ομιλιών, στην παρουσίασή της με τίτλο: «Συνδέοντας τη Διασφάλιση Ποιότητας με την Απόδοση και τη Χρηματοδότηση: Η Εμπειρία των Τριών Πρώτων Χρόνων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» αναφέρθηκε στα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας που περιλαμβάνονται στην ετήσια Έκθεση Ποιοτικής Αποτίμησης Επιτευγμάτων των Πανεπιστημίων τα οποία, βάσει του ν. 4653/2020, χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό μέρους της χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. Παρουσίασε τις δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων της ετήσιας Έκθεσης μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης και ανατροφοδότησης ώστε να αποτελέσουν εργαλείο για τη χάραξη της στρατηγικής και των πολιτικών που θα χρησιμοποιηθούν. Τέλος, τόνισε τη σημασία της συμμετοχής όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε όλα τα στάδια των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των πιστοποιητικών ποιότητας στα Τμήματα του Δ.Π.Θ. των οποίων τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησής τους, από τη Γενική Διευθύντρια της ΕΘ.Α.Α.Ε., Δρ Χριστίνα Μπέστα:

Για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, το πιστοποιητικό παρέλαβαν ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Γεώργιος Τσαντόπουλος και ο Κοσμήτορας της Σχολής  Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. και μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Καθηγητής Σπυρίδων Γαλατσίδας.


Για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Κοινωνικής Πολιτικής, το πιστοποιητικό παρέλαβαν ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Αλέξης Ιωαννίδης και η απελθούσα Πρόεδρος Καθηγήτρια Μαρία Πεμπετζόγλου.


Για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πολιτικής Επιστήμης, το πιστοποιητικό παρέλαβε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Νομικής Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος.


Για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Κοινωνικής Εργασίας, το πιστοποιητικό παρέλαβαν ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Περικλής Πολυζωίδης και η Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. και μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, Καθηγήτρια Σεβαστή Χατζηφωτίου.


Με αυτή την απονομή των πιστοποιητικών ποιότητας, ολοκληρώνεται ο κύκλος πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που είναι σε λειτουργία.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8665,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3029,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3351,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18640,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2609,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1324,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,768,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,597,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,435,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3914,Πολιτική,1505,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,12,Πρώτο Θέμα,6228,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Ολοκληρώθηκε η Πιστοποίηση Ποιότητας όλων των Τμημάτων του ΔΠΘ
Ολοκληρώθηκε η Πιστοποίηση Ποιότητας όλων των Τμημάτων του ΔΠΘ
Όλα τα Τμήματα του ΔΠΘ διαθέτουν πλέον Πιστοποιητικό Ποιότητας με την απονομή σε 4 ακόμη Τμήματα κατά τη διάρκεια Ημερίδας της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL6Im8Gfgkq2nwjRz9kCr7wQ7x_eK-t3cVWu9edJIluTzzXLoW78rPU_Y8zXPezrYSYZUDTNARaZOdnO0Gcg09gEbNNJTlCIyHR4qVKS6MQPOYP9VffmUJa4f_SAaWblArwE7zHktrRT3J0Hq0H-uzL4twdGvUFjdV3AVPV9jLaAPDGt1O3b9gxVGE5Qs/s16000/0230907-2.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL6Im8Gfgkq2nwjRz9kCr7wQ7x_eK-t3cVWu9edJIluTzzXLoW78rPU_Y8zXPezrYSYZUDTNARaZOdnO0Gcg09gEbNNJTlCIyHR4qVKS6MQPOYP9VffmUJa4f_SAaWblArwE7zHktrRT3J0Hq0H-uzL4twdGvUFjdV3AVPV9jLaAPDGt1O3b9gxVGE5Qs/s72-c/0230907-2.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2023/09/blog-post_13.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2023/09/blog-post_13.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων