Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και οι χαμένες ευκαιρίες της Αλεξανδρούπολης

Η ένταξη του λιμένα της Αλεξανδρούπολης στα ΔΕΔ-Μ είναι μεν θετική εξέλιξη αλλά εκτιμώ ότι δεν έγινε λόγω κριτηρίων αλλά ελέω ΝΑΤΟ και Ουκρανίας.

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και οι χαμένες ευκαιρίες της Αλεξανδρούπολης
του Νικόλαου Παπανικολόπουλου

1992 - 2013

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, μεταξύ άλλων θεσμοθετήθηκαν και τα «Διευρωπαϊκά Δίκτυα» στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Τα δίκτυα αυτά αποτελούσαν και αποτελούν μηχανισμούς που δημιουργήθηκαν για να συμβάλουν τόσο στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και της απασχόλησης όσο και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα «Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών» (ΔΕΔ-Μ) περιελάμβαναν δέκα (10) ευρωπαϊκούς διαδρόμους - άξονες. Ένας εξ αυτών, ο «άξονας ΙΧ» αφορούσε την Αλεξανδρούπολη καθώς θα σύνδεε τη Βαλτική (Ελσίνκι) με τη Μεσόγειο (Αλεξανδρούπολη).

Σε αυτή, την πρώτη επιλογή της Ε.Ε. να μπει η Αλεξανδρούπολη στα «Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών» μοναδικό κριτήριο ήταν η γεωπολιτική της θέση.

Την περίοδο 1994-2013, δαπανήθηκαν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, για έργα υποδομής, περισσότερα από 80 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να είναι πλήρως λειτουργικό. Ειδικότερα:
  • Από Β΄ Κ.Π.Σ. περιόδου 1994-1999: 13,5 δισεκατομμύρια δραχμές
  • Από ΠΕΠ ΑΜ-Θ: 23.100.000 ευρώ
  • Από ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013: 3.940.000 ευρώ
  • Από Γ΄ Κ.Π.Σ. «Αλιεία 2000-2006»: 916.376 ευρώ
  • Από Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013: (χωρίς αναφορά ποσού).

Τα προγραμματισμένα να ολοκληρωθούν, μέχρι το καλοκαίρι του 2005, έργα καίτοι υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις, δεν ολοκληρώθηκαν και άγνωστο γιατί διεκόπησαν τον Οκτώβριο του 2001. Η κραυγή αγωνίας του τότε Νομάρχη Γ. Ντόλιου στο Αθηνοκεντρικό κράτος για να μη διακοπούν τα έργα δεν είχε αποτέλεσμα. Με τις μετέπειτα συνεχείς υποσχέσεις για την ολοκλήρωσή τους, φτάσαμε στο τέλος του 2013 οπότε επήλθε μια θεμελιώδης αναμόρφωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.

2014 - 2020

Στις 19 Νοεμβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε μια ριζική αναθεώρηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) από τα οποία όμως απουσίαζε η Αλεξανδρούπολη.

Έτσι η Αλεξανδρούπολη έχασε την ευκαιρία να πάρει έστω και κάτι από τα 26,3 δισεκατομμύρια €, για υποδομές, που έδωσε η Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020. Τα κεφάλαια αυτά διοχετεύτηκαν μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF). Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις ειδικών, κάθε 1 δισ. ευρώ επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών, εκείνη την περίοδο, μπορούσε να δημιουργήσει έως και 18.000 θέσεις εργασίας.

Χάθηκε τότε η ευκαιρία για την Αλεξανδρούπολη, να μπορέσει να αξιοποιήσει κονδύλια και να αναδείξει τον κομβικό της ρόλο. Εκ των πραγμάτων αποδείχτηκε ότι δεν αρκεί μόνον η πλεονεκτική γεωγραφική της θέση - γεωπολιτική της αξία, αλλά απαιτείται εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και κατασκευή υποδομών και υπηρεσιών.

Τότε, κανένας Τοπικός Άρχοντας ή πολιτικός δεν μας εξήγησε γιατί, αλλά και ούτε καν αναφέρθηκε για αυτή την αποπομπή της Αλεξανδρούπολης από τα ΔΕΔ-Μ. Μερικά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 26/6/2016, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστος Λαμπρίδης, ο οποίος βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη, με αφορμή την 17η Διεθνή Έκθεση ALEXPO, απλά μας το επιβεβαίωσε.

2023 - 2030

Στις 5 Δεκεμβρίου 2022, στις Βρυξέλλες, εγκρίθηκε η πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισμού ΔΕΔ-Μ και πλέον δέκα (10) χρόνια μετά την απένταξή του, ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης θα είναι και πάλι στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Στη λίστα τού υπό αναθεώρηση Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, εκτός της Αλεξανδρούπολης, προστέθηκαν και 16 ελληνικοί λιμένες οι οποίοι πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια που διαμόρφωσε η Ε.Ε. (ο συνολικός ετήσιος όγκος επιβατικής κίνησης να υπερβαίνει το 0,1% του συνολικού ετήσιου όγκου επιβατικής κίνησης όλων των θαλάσσιων λιμένων της Ένωσης - βλέπε Θάσος ή ο συνολικός ετήσιος όγκος εμπορευμάτων να υπερβαίνει το 0,1% του αντίστοιχου συνολικού ετήσιου όγκου εμπορευμάτων που διακινούνται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες της Ένωσης - βλέπε Λάρυμνα) και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκές συγχρηματοδοτήσεις.

Η ένταξη του λιμένα της Αλεξανδρούπολης είναι μεν θετική εξέλιξη και την χειροκροτούμε αλλά εκτιμώ ότι δεν έγινε λόγω κριτήριων (επιβατική ή εμπορευματική κίνηση) αλλά ελέω ΝΑΤΟ και Ουκρανίας.

Όταν ξεκίνησαν τα ΔΕΔ-Μ, ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης ήταν απλά μεταφορικός. Στην πορεία με τον ΤΑΡ και τον ΑΣΦΑ έγινε και ενεργειακός πρόσφατα δε, με την Αμυντική Συμφωνία των ΗΠΑ, έγινε και στρατιωτικός.

Όμως, η έγκριση της πρότασης, είναι ένα πρώτο βήμα που θα αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο τριμερών διαλόγων. Το Κοινοβούλιο θα οριστικοποιήσει τη θέση του στις αρχές του 2023, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναπόφασης και την έγκριση του νέου κανονισμού ΔΕΔ-Μ στα τέλη του 2023, ο οποίος προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2024.

Έχουμε μια υστέρηση τουλάχιστον είκοσι (20) ετών. Το λιμάνι έπρεπε και μπορούσε να είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2005 και είναι αμφίβολο αν, περιμένοντας τις νέες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των ΔΕΔ-Μ, θα είναι πλήρως έτοιμο με τους καλύτερους οιωνούς μέσα στο 2030.

Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να αναπτυχθεί σε στάδια, με προτεινόμενες ενδιάμεσες προθεσμίες. Στο 2030 για το κεντρικό δίκτυο, στο 2040 για το διευρυμένο κεντρικό δίκτυο και στο 2050 για το ευρύτερο, εκτεταμένο δίκτυο.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι υπεύθυνοι Φορείς δεν πρέπει να εφησυχάσουν και να μείνουν στους πανηγυρισμούς αλλά να ανασκουμπωθούν και να δουλέψουν σκληρά.

Τα φιάσκο του 2001 και του 2013 για το λιμάνι μας δεν πρέπει να επαναληφθούν.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,611,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2048,Αλεξανδρούπολη,8589,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3022,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3333,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,702,Δράμα,116,Έβρος,18519,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2573,Εκκλησία,1236,Εκπαίδευση,1504,Ελλάδα,1318,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,758,Ιστορία,232,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,593,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,674,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1511,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,427,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3900,Πολιτική,1499,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6192,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,668,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,560,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,288,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,141,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,69,Τυχερό,53,Υγεία,1101,Φέρες,397,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και οι χαμένες ευκαιρίες της Αλεξανδρούπολης
Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και οι χαμένες ευκαιρίες της Αλεξανδρούπολης
Η ένταξη του λιμένα της Αλεξανδρούπολης στα ΔΕΔ-Μ είναι μεν θετική εξέλιξη αλλά εκτιμώ ότι δεν έγινε λόγω κριτηρίων αλλά ελέω ΝΑΤΟ και Ουκρανίας.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqr9LdUxeZ6c1j5_WJYZr3YFV667S4McJq84OJXG84-nNB39T53spWQq3cX1TmddYPpCkL-6u9v11fBsIKU6aVRkD-nQ-wrcIR6bC5DCv0Q0WGJnH4lMngTrsWUVc10R4WALKYbJyMR1--k0vIirXlUWoHfEpedx4sN5MATNOGKIfWCrX3o3j2t3ws/s16000/limani-alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqr9LdUxeZ6c1j5_WJYZr3YFV667S4McJq84OJXG84-nNB39T53spWQq3cX1TmddYPpCkL-6u9v11fBsIKU6aVRkD-nQ-wrcIR6bC5DCv0Q0WGJnH4lMngTrsWUVc10R4WALKYbJyMR1--k0vIirXlUWoHfEpedx4sN5MATNOGKIfWCrX3o3j2t3ws/s72-c/limani-alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2022/12/blog-post_74.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2022/12/blog-post_74.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων