Η Δυτική Χερσαία Ζώνη του λιμένα ανήκει στους δημότες της Αλεξανδρούπολης

Άρθρο του Δημήτρη Μερκούρη, Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης & μέλους Δ.Σ. της ΤΙΕΔΑ, για τη δυτική χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξ/πολης.

Η Δυτική Χερσαία Ζώνη του λιμένα ανήκει στους δημότες της Αλεξανδρούπολης
Ήταν Μάιος του 1954 όταν ο αναγνώστης είχε την δυνατότητα να διαβάσει μια ιστορική ανασκόπηση για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στο μηνιαίο δελτίο της Νομαρχίας Έβρου «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ». Το άρθρο εκτός από την εκτενή αναφορά των ποσών που είχαν δαπανηθεί από το 1934 έως και το 1954 αναφέρει πως «Ο Λιμήν της Αλεξανδρουπόλεως θα διαδραματίση σπουδαίον ρόλον εις την ανάπτυξιν της εν γένει οικονομικής ζωής ολοκλήρου του Νομού Έβρου…» ενώ παραθέτει και μια φωτογραφία, η οποία δείχνει ότι η Δυτική Χερσαία Ζώνη έως το 1954 δεν είχε την μορφή και την έκταση που έχει σήμερα.

Θα προσθέσω ότι τα ως άνω πλεονεκτήματα ήταν γνωστά από την εποχή που αποφάσισε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να ιδρύσει αυτήν την πόλη και να στρέψει εντονότερα το ενδιαφέρον της σε αυτή μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878 και του Κριμαϊκού Πολέμου του 1853-1856. Είναι τα ίδια και αναλλοίωτα γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά που επικαλούνται πολλοί σήμερα. Ωστόσο αυτό που βλέπουμε να διαδραματίζεται - μεταφορά στρατιωτικού υλικού του ΝΑΤΟ - όσο κρατά ο αναθεωρητισμός της Ρωσίας, δεν είχε και δεν θα έχει κανένα οικονομικό ή αναπτυξιακό όφελος για την περιοχή. Αντίθετα μια στρατιωτικοποιημένη περιοχή δεν προάγει τον πολιτισμό και τις πολιτισμικές αρετές της περιοχής, δεν ανοίγει διαύλους διασυνοριακής επικοινωνίας και συνεργασίας και σίγουρα δεν παρέχει καμία ασφάλεια στη βάση των νέων μη συμβατικών πολεμικών στρατιωτικών εξοπλισμών.

Το θέμα της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης δεν είναι κάτι νέο. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολούσε εφημερίδες και πολίτες από το 1993. Ενδεικτικά αναφέρω την υπ΄ αριθ. 388/2003 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που έγραφε σχετικά «πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρμόδιοι φορείς (Ελληνικό Δημόσιο, ΟΛΑ, Λιμεναρχείο κλπ) οφείλουν να ρυθμίσουν οριστικά τους χώρους δικαιοδοσίας τους», το από 19 Οκτωβρίου 2018 άρθρο με θέμα «Τελευταία ευκαιρία για την χερσαία ζώνη Φάρου» της ηλεκτρονικής εφημερίδας Limenikanea.gr, καθώς και την επιστολή του Υποναύαρχου Λ.Σ. (ε.α) κ. Νικόλαου Παπανικολόπουλου προς τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Α. Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση Ζώνης Λιμένα κάτω από το Φάρο». Ωστόσο εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι τόσο οι διοικήσεις του Ο.Λ.Α. Α.Ε. - στελεχωμένες από πολίτες αυτής της πόλης - δεν εφάρμοσαν τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους (άρθρο 21 του Ν. 2971/2001 και εγκύκλιο 3113.6/28669/2017 Υ.Ν.Ν.Π.) όσο και οι αυτοδιοικητικοί είχαν μια λανθασμένη και αναποτελεσματική στάση και θεσμική τακτική αφού επικοινωνούσαν οι δήμαρχοι με προσωπική μη νομότυπη και μη θεσμική αλληλογραφία παρακάμπτοντας έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι λανθασμένες αυτές κινήσεις έχουν καταγραφεί στην υπ΄ αριθμ. 5/2022 Απόφαση της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ:9ΒΙ0ΩΨΟ-Μ9Ν).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2971/2001 σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. 3113.6/28669/2017 εγκύκλιο του Υ.Ν.Ν.Π. εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 5/28.02.2022 Απόφαση της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: 9ΒΙ0ΩΨΟ-Μ9Ν) και η υπ΄αριθμ. 43/14.03.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ:ΨΚ1ΩΩΨΟ-0ΞΥ) με τις οποίες για πρώτη φορά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ζητά επίσημα και νομότυπα την δυτική χερσαία ζώνη από το Ελληνικό Δημόσιο (σ.σ. με απόντες τον δήμαρχο και σύσσωμη τη δημοτική αρχή).

Ωστόσο μοιράζομαι ενώπιον σας τον προβληματισμό μου σε ότι αφορά το ως άνω γεγονός: Α) Την απουσία της δημοτικής αρχής από την διεκδίκηση και Β) Την απουσία εκπροσώπησης της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης στην διαπαραταξιακή επιτροπή διεκδίκησης. Παρόλα αυτά έχουμε εμπιστοσύνη στους χειρισμούς της επιτροπής και δηλώνουμε παρών σε ότι μας ζητηθεί.

Όπως ανέφερα οι δύο αποφάσεις αυτές θέτουν ένα συγκεκριμένο ερώτημα προς την διοίκηση του Ο.Λ.Α. Α.Ε. Το ερώτημα που τίθεται είναι συγκεκριμένο και ξεκάθαρο και η διοίκηση του Ο.Λ.Α. Α.Ε είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να απαντήσει αν η Δυτική Χερσαία Ζώνη προορίζεται για λιμενικές εγκαταστάσεις ή όχι. Αν η διοίκηση του Ο.Λ.Α. Α.Ε. δεν έχει την διοικητική ή επιτελική επάρκεια για να γνωρίζει τις υποχρεώσεις της όπως αυτές αποτυπώνονται στην ισχύουσα νομοθεσία αλλά και προγενέστερη απόφαση της διοίκησης (Απόφαση 41/6/08 - ΦΕΚ 369 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων) για να βοηθήσω παραθέτω και την υπ΄αριθμ. 15.4/2021, Αριθ. Πρωτ. 5918/16.11.2021 (ΑΔΑ:9ΒΡ0469ΗΞ8-42Δ) Απόφαση του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας Α.Ε. σχετικά με λήψη απόφασης για τον Αποχαρακτηρισμό Τμημάτων - Τροποποίηση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας.

Ο ισχυρισμός του Ο.Λ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τον οποίο η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης είναι ψήφισμα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το αίτημα του Δήμου διαβιβάστηκε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), οργανισμού αναρμόδιου, αποδεικνύουν τους λανθασμένους χειρισμούς. Επιπλέον ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. συμμετέχει σε μια συζήτηση που δεν τον αφορά όπως ο Διεθνής Διαγωνισμός. Αυτά υποδηλώνουν εκτός από ατολμία και τις προθέσεις, οι οποίες εμπεριέχουν ηθικές αλλά και νομικές προεκτάσεις.

Επομένως το αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι πλήρες, σαφές και συνοδεύεται από τη σχετική νομοθεσία. Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Α. Α.Ε. ως αρμόδιο όργανο καλείται να συζητήσει και να αποφανθεί αν ο χώρος που του υποδεικνύει ο Δήμος στο συνημμένο τοπογραφικό, χρειάζεται ή όχι για λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το εγκεκριμένο master plan. Το αν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της υπόθεσης με τον τρέχοντα διαγωνισμό, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Λ.Α. Α.Ε., για να πάρει θέση και ως εκ τούτου να αποτελέσει στοιχείο για την απόφαση που καλείται να λάβει. Συνεπώς είναι υποχρεωμένο το Δ.Σ. του Ο.Λ.Α. Α.Ε. να συνεδριάσει, να αποφανθεί και στη συνέχεια ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ. Μόνο το ΤΑΙΠΕΔ ΜΠΟΡΕΙ να απαντήσει επί θεμάτων διαγωνισμού. Ο κ. Χατζημιχαήλ πρέπει άμεσα να ανασκευάσει τα περί ψηφίσματος που κυκλοφόρησαν ως δελτίο τύπου, όπως έπραξε ο κ. Χατζηκωνσταντίνου.

Η Δυτική Χερσαία Ζώνη ανήκει στους δημότες της Αλεξανδρούπολης και νομίζω ότι ήρθε η ώρα οι Βουλευτές, οι Αντιπεριφερειάρχες και τα Κόμματα να πάρουν θέση, πριν τους προσπεράσουν οι εξελίξεις και οι πολίτες.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης
Μέλος του Δ.Σ. της ΤΙΕΔΑ Α.Ε.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,572,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2025,Αλεξανδρούπολη,8205,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3198,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,661,Δράμα,114,Έβρος,17941,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2456,Εκκλησία,1202,Εκπαίδευση,1419,Ελλάδα,1283,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,625,Εργασία,23,Εργασιακά,280,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,705,Ιστορία,219,Καβάλα,187,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,580,Ορεστιάδα,1418,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3773,Πολιτική,1442,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5995,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,528,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Η Δυτική Χερσαία Ζώνη του λιμένα ανήκει στους δημότες της Αλεξανδρούπολης
Η Δυτική Χερσαία Ζώνη του λιμένα ανήκει στους δημότες της Αλεξανδρούπολης
Άρθρο του Δημήτρη Μερκούρη, Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης & μέλους Δ.Σ. της ΤΙΕΔΑ, για τη δυτική χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξ/πολης.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhngOHx1bSqNnziNl8DD0OKo05Y2nblZPM9Pt8QnnGglz_sk4WJ2z-_YNCOrur-CCFWEc6Pf801NCR2Bugni_qlwXHZK9UvzO3NaLUpH0A2nEOyhXuEmpnZ5Hw8VZG1BZhyZXvpQd5PvibEj6TetoNg3RqOlZQ58N9haxJKu3FnvdZr4-sEEdALl07l/s16000/IMG08979.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhngOHx1bSqNnziNl8DD0OKo05Y2nblZPM9Pt8QnnGglz_sk4WJ2z-_YNCOrur-CCFWEc6Pf801NCR2Bugni_qlwXHZK9UvzO3NaLUpH0A2nEOyhXuEmpnZ5Hw8VZG1BZhyZXvpQd5PvibEj6TetoNg3RqOlZQ58N9haxJKu3FnvdZr4-sEEdALl07l/s72-c/IMG08979.JPG
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2022/04/blog-post_10.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2022/04/blog-post_10.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων