Δυτική Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης: Ένα σήριαλ 30 ετών τελειώνει;

Αν δεν υπάρξει κωλυσιεργία εκ μέρους του Δήμου και του ΟΛΑ, σε λιγότερο από 4 μήνες θα έχει επιτευχθεί αυτό που περιμέναμε εδώ και 30 χρόνια.

Δυτική Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης: Ένα σήριαλ 30 ετών τελειώνει;
Ίσως η αφορμή για την αρχή του τέλους...

Η συνέντευξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη στο ραδιοφωνικό σταθμό "Status radio 94.2", ακριβώς πριν από ένα μήνα, ήταν ίσως η αφορμή για να τελειώσει το σήριαλ του αποχαρακτηρισμού της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης, που δεν χρησιμοποιείται για λιμενικούς σκοπούς.

Από τη συνέντευξη προέκυψαν δυο καίρια στοιχεία: Το ένα, ότι υπάρχει η θετική πολιτική βούληση και το άλλο, ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα επίσημο αίτημα από κανένα Φορέα.

Συνεπώς, το θέμα, ναι μεν ξεκινά από μηδενική βάση, αλλά αν ξεκινήσει ξεκινά με το θετικό πρόσημο της πολιτικής βούλησης.

Σύντομο ιστορικό των χαμένων ευκαιριών 30 ετών

Πράγματι εδώ και τριάντα χρόνια, για το συγκεκριμένο θέμα, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή αναλίσκετο σε μεγαλοστομίες για προγραμματικές συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης, συνεργασίες, δικαστικές διενέξεις κοκ, χωρίς να θέτει το θέμα "επί τον τύπον των ήλων" που ήταν: επίσημο αίτημα μαζί με σχετικό τοπογραφικό προς τον Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης του λιμένα.

Στο διάβα του χρόνου πάμπολλες ευκαιρίες δόθηκαν αλλά δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκαν. Για την ιστορία και μόνο τις αναφέρω:

• Οκτώβριος 1993 με την επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ Γεωργίου και τη δικαστική διαμάχη του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, καθώς ο Δήμαρχος επέτρεπε τη χρήση της χερσαίας ζώνης λιμένα, κάτω από το Φάρο, για υπαίθριο εμπόριο.

• Ιούνιος 2001 με την έναρξη ισχύος του Ν.2932/2001 για την μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Έβρου σε Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.) Α.Ε.

• Ιανουάριος 2002 με την έναρξη ισχύος του Ν.2971/2001 για το νέο καθεστώς καθορισμού του αιγιαλού - παραλίας και των Ζωνών Λιμένα.

• Οκτώβριος 2002 με την επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗ Γεωργίου και την πρόταση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης για παρεμβάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένα, κάτω από το Φάρο.

• Απρίλιος 2003 με αφορμή την προτροπή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην αριθ. 388/11-4-2003 Απόφασή του «…πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρμόδιοι φορείς (Ελληνικό Δημόσιο, ΟΛΑ, Λιμεναρχείο κλπ) οφείλουν να ρυθμίσουν οριστικά τους χώρους δικαιοδοσίας τους. Η Απόφαση αυτή αφορούσε δικαστική διαμάχη μεταξύ του ΟΛΑ ΑΕ και του ΟΣΕ.

• Αύγουστος 2008 με την Αριθ. 4244/16-7-2008 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης με την οποία τροποποιήθηκε η μέχρι τότε, υφιστάμενη από το 1966, Ζώνη Λιμένα, χωρίς να αποχαρακτηριστεί ο χώρος κάτω από τον Φάρο.

• Μάρτιος 2016 με τη συνάντηση του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ µε τους Προέδρους των δέκα περιφερειακών Οργανισμών Λιμένα και τους Δημάρχους των αντίστοιχων πόλεων και εκπροσώπους τους, όπου συζητήθηκαν το χρόνιο πρόβλημα μεταξύ των Δήμων και των οικείων Οργανισμών Λιμένα Α.Ε. σχετικά µε τις χερσαίες ζώνες και τις διεκδικήσεις μέρους αυτών από τις Δημοτικές Αρχές.

• Μάρτιος 2017 με την Εγκύκλιο 3113.6/28669/20-4-2017 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που καλούσε τους Οργανισμούς Λιμένα να αποχαρακτηρίσουν από "χερσαία ζώνη λιμένα", χώρους χωρίς λιμενικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 19 και 21 του Ν. 2971/2001.

Η ιστορική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, στις 14-3-2022, μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική αφενός, γιατί για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, εισήχθη θέμα συνεδρίασης το χρόνια αιωρούμενο αίτημα για τη διεκδίκηση από το Δήμο, της κυριότητας της δυτικής χερσαίας ζώνης, μέσα από τη διαδικασία του αποχαρακτηρισμού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2971/2001 και αφετέρου, γιατί το θέμα πέρασε με την απόλυτη πλειοψηφία 22 δημοτικών συμβούλων που έδωσαν θετική ψήφο αλλά στιγματίστηκε με την αποχώρηση του Δημάρχου μαζί με την παράταξή του.

Εισηγητές του θέματος ήσαν ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Λαμπάκης Ευάγγελος και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Μιχαηλίδης Παύλος.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία (άρθρο 21 Ν. 2971/2001) πρέπει να γίνουν τα εξής:

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα στείλει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνημμένο σχετικό Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα προσδιορίζεται επακριβώς ο ζητούμενος χώρος, στον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.).

Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Α. Α.Ε. οφείλει να πάρει απόφαση επί του αιτήματος. Αν η απόφαση είναι θετική τη διαβιβάζει μαζί με το αίτημα και το τοπογραφικό σε έξη (6) υπηρεσίες (Υπουργεία Ναυτιλίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Γεωργίας και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού) για γνωμοδότηση.

Οι γνωμοδοτήσεις παρέχονται μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη του εγγράφου του ΟΛΑ ΑΕ.

Σε περίπτωση άπρακτης της τρίμηνης προθεσμίας ο καθορισμός των ορίων της ζώνης γίνεται χωρίς αυτές.

Ο ΟΛΑ ΑΕ, ανάλογα, με ή χωρίς τις γνωμοδοτήσεις, παίρνει νέα απόφαση και τη στέλνει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Συμπερασματικά

Αν δεν υπάρξει κωλυσιεργία εκ μέρους του Δήμου και του ΟΛΑ ΑΕ, σε λιγότερο από τέσσερις μήνες θα έχει επιτευχτεί αυτό που περιμέναμε εδώ και τριάντα χρόνια.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8332,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3255,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,673,Δράμα,114,Έβρος,18141,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2486,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1449,Ελλάδα,1295,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,726,Ιστορία,225,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,336,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,412,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3819,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6076,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,40,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1062,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Δυτική Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης: Ένα σήριαλ 30 ετών τελειώνει;
Δυτική Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης: Ένα σήριαλ 30 ετών τελειώνει;
Αν δεν υπάρξει κωλυσιεργία εκ μέρους του Δήμου και του ΟΛΑ, σε λιγότερο από 4 μήνες θα έχει επιτευχθεί αυτό που περιμέναμε εδώ και 30 χρόνια.
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_539gwPUPUgmd3GQaBc80uxTHZaGZH-yNF60md-KYJA6-XhVBluMvSpJ14Efp0C4rO4_hQnzqUosaWk9SOYa1pjWfkCOxODCzurDGIPVzOoKt-veiXnadqBDq1C2xO1FYCJg45znm5m0fEyZDKYInGO5Wn9XRsSL_Dqdd1Qe3mIivkmpBjfTl8ns0=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_539gwPUPUgmd3GQaBc80uxTHZaGZH-yNF60md-KYJA6-XhVBluMvSpJ14Efp0C4rO4_hQnzqUosaWk9SOYa1pjWfkCOxODCzurDGIPVzOoKt-veiXnadqBDq1C2xO1FYCJg45znm5m0fEyZDKYInGO5Wn9XRsSL_Dqdd1Qe3mIivkmpBjfTl8ns0=s72-c
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2022/03/30.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2022/03/30.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων