Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην βαμβακοκαλλιέργεια

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στην βαμβακοκαλλιέργεια.

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην βαμβακοκαλλιέργεια
1. ΣΤΟΧΟΙ

Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των βαμβακοφυτειών τους.

2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας επισκέφθηκαν από 15 έως και 22 Ιουλίου, και ήλεγξαν για προσβολές πράσινου και ρόδινου σκουληκιού βαμβακοφυτείες, που βρίσκονται:
 • Πλησίον των 15 σημείων που είναι τοποθετημένες οι φερομονικές παγίδες για πράσινο και ρόδινο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου από Άνθεια έως και Σουφλί.
 • Τυχαία σε διάφορες περιοχές.
 • Στις πληγείσες από χαλάζι περιοχές των Λαγυνών, Λυκόφης, Πέπλου, Πετάλου, Βρυσούλας και Φερών.

Οι βαμβακοφυτείες ανάλογα με τη ημερομηνία σποράς και την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται:
 • οι μεν όψιμης σποράς ευρίσκοντο στο στάδιο έναρξη ανθοφορίας.
 • οι πρώιμα σπαρμένες ευρίσκοντο στο στάδιο τεσσάρων έως έξη καρυδιών.
 • οι πληγέντες από χαλάζι ευρίσκοντο στο στάδιο της αναβλάστησης με ή χωρίς καρποφόρα όργανα ανάλογα του μεγέθους της ζημιάς που υπέστησαν από τη χαλαζόπτωση.

2.1 Διαπιστώθηκε ότι:
 • Οι συλλήψεις πράσινου και ρόδινου των φερομονικών παγίδων ήταν σε φυσιολογικά όρια.
 • Στις εξετασθείσες βαμβακοφυτείες ήταν εμφανής η ελάχιστη παρουσία και στις περισσότερες περιπτώσεις η παντελής έλλειψη ωφέλιμων εντόμων εχθρών του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού που σημαίνει ότι οι βαμβακοπαραγωγοί: δεν εκμεταλλεύτηκαν από νωρίς το φυσικό εντομοκτόνο που είναι τα ωφέλιμα έντομα - εχθροί του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού διότι χρησιμοποίησαν στους πρώτους ψεκασμούς δυνατά εντομοκτόνα ευρείας χρήσεως.
 • Δεν εντοπίστηκε προσβολή πράσινου και ρόδινου σκουληκιού σύμφωνα με το κριτήριο της εξέτασης για έναρξη ψεκασμών: εύρεση περισσοτέρων των 5-6 σκουληκιών (προνυμφών) ανά 100 φυτά στο ύψος των 10 εκ. από τις κορυφές των φυτών.(ΥΠΑΑΤ).
 • Παρότι ενώ δεν εντοπίστηκε προσβολή πράσινου και ρόδινου σκουληκιού σύμφωνα με το προαναφερόμενο κριτήριο της εξέτασης για έναρξη ψεκασμών εντούτοις σε μία μόνο περίπτωση που η παραπάνω εξέταση έδειξε παντελή έλλειψη προσβολής από πράσινο, προσεκτικότερη παρατήρηση στην βάση των βαμβακοφύτων έδειξε ζωντανά πράσινα σκουλήκια στα πρώτα καρύδια, ενώ η φυτεία ήταν πρόσφατα ψεκασμένη.

3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

3.1 Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι απαραίτητο να συνεχίσουν τους σχολαστικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους και να επέμβουν με διενέργεια ψεκασμών μόνο αν διαπιστωθεί:

α) σε επαναλαμβανόμενες και κατανεμημένες σε αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας παρουσία 5-6 κ.μ.ο. νεαρών προνυμφών (σκουληκιών) μέχρι 1 εκατοστό ανά 100 βαμβακόφυτα ή μία κ.μ.ο. νεαρή προνύμφη (σκουλήκι) στα φυτά 1 μέτρου επί της γραμμής όχι μόνο στο ύψος των 10 εκ. από τις κορυφές των φυτών αλλά σε όλο το φυτό. Επειδή υπάρχει έλλειψη ωφέλιμων εντόμων οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται ανά 2-3 μέρες.

β) για το ρόδινο σκουλήκι παρουσία 20 προσβεβλημένων ανθέων (ροζέτες) σε δείγμα 100 ανθέων από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται μαζί για το πράσινο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στις φυτείες που πλήγηκαν από χαλάζι επειδή θα οψιμίσουν από 1 έως και 2 μήνες και θα παρουσιάσουν χτένια, άνθη και τρυφερά καρύδια όχι μόνο μέσα στην 2η γενιά του πράσινου σκουληκιού αλλά και στην 3η κατά τον Σεπτέμβριο μήνα.

Ο συνεχής έλεγχος των όψιμων αυτών βαμβακοφυτειών και οι ψεκασμοί σε αυτές εάν απαιτηθεί, είναι βαρύνουσας σημασίας προκειμένου να μην αποτελέσουν οι ευαίσθητες αυτές όψιμες φυτείες βαμβακιού, εστίες μολύσματος πρασίνου σκουληκιού και επαναληφθεί εξαιτίας αυτών η περυσινή καταστροφή.

Η επέμβαση με ψεκασμούς εάν προκύψει ανάγκη θα πρέπει να γίνει με ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ή ΕΚΛΕΚΤΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ.

3.2 Όταν παραστεί ανάγκη επαναληπτικών ψεκασμών συνιστάται η χρήση εντομοκτόνων (εξαιρούνται τα βιολογικά) διαφορετικής χημικής ομάδας (για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο φάρμακο του εντόμου) και κατά τρόπο ώστε να διαβρέχονται όλα τα μέρη του φυτού και όχι μόνο η άνω επιφάνεια αυτών (ασχέτως αν το χημικό σκεύασμα είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο).

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΜΕ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

4.1 Τόσο επειδή ο πράσινος σκώληκας είναι πιο εκτεθειμένος κατά τις βραδινές ώρες όσο και για την ασφάλεια των μελισσών, οι ψεκασμοί θα πρέπει να διενεργούνται μετά τη δύση του ηλίου.

4.2 Πριν από κάθε ψεκασμό θα πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι για την ασφάλεια των μελισσοσμηνών.

4.3 Τα ακροφύσια και τα μπεκ των ψεκαστικών θα πρέπει να εξασφαλίζουν διαβροχή όλου του φυτού και όχι μόνο το πάνω μέρος αυτού.

4.4 Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Συμπερασματικά:
 • Για την περίοδο αυτή φαίνεται το πράσινο είναι υπό έλεγχο.
 • Συνιστούμε όμως αυξημένη επαγρύπνηση με τακτικούς ελέγχους των βαμβακοφυτειών διότι αναμένουμε προσβολή εντός του Αυγούστου από την 2η γενιά του πράσινου σκουληκιού που είναι η πιο επικίνδυνη και προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά στην καλλιέργεια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,4,Αγροτικά,455,Αγωγοί,113,Αθλητικά,1868,Αλεξανδρούπολη,6031,Άμυνα,253,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,119,Άρθρα - Απόψεις,2677,Αστυνομικά,480,Αυτοδιοίκηση,2171,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,709,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,228,Βαλκάνια,28,Βουλευτικές Εκλογές,411,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,55,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,56,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,169,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,405,Δράμα,89,Έβρος,14386,Εθελοντισμός,206,Εκδηλώσεις,1954,Εκκλησία,953,Εκπαίδευση,1013,Ελλάδα,1030,Ελληνισμός,27,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,37,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,513,Εργασία,9,Εργασιακά,203,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,106,Ζωή και Υγεία,283,Θράκη,406,Ιστορία,157,Καβάλα,151,Καιρός,27,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,184,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΙΝΑΛ,14,ΚΚΕ,348,Κοινωνία,71,Κοινωνική Προσφορά,168,Κόσμος,569,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,21,Μεταναστευτικό,131,Μουσική,186,ΝΔ,436,Ξάνθη,151,Οικολογία,277,Οικονομία,533,Ορεστιάδα,946,Πανταζίδου,112,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,292,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2969,Πολιτική,1171,Πολιτισμός,170,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,3,Πρώτο Θέμα,4783,Ροδόπη,258,Σαμοθράκη,592,Σάτιρα,62,Σουφλί,320,Σπίτι,13,Συγκοινωνίες,272,Σύλλογοι,262,Συνέδρια,110,ΣΥΡΙΖΑ,331,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,45,Τουρισμός,234,Τρίγωνο,40,Τυχερό,33,Υγεία,792,Φέρες,268,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,20,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην βαμβακοκαλλιέργεια
Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην βαμβακοκαλλιέργεια
Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στην βαμβακοκαλλιέργεια.
https://3.bp.blogspot.com/-V2fDXVYScS8/XT8czt0nPMI/AAAAAAACUuE/8lFFMQF-p-kefyqGtGYtL4sVD076imUIACLcBGAs/s1600/bambaki.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-V2fDXVYScS8/XT8czt0nPMI/AAAAAAACUuE/8lFFMQF-p-kefyqGtGYtL4sVD076imUIACLcBGAs/s72-c/bambaki.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2019/07/blog-post_37.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2019/07/blog-post_37.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content