Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2019.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Διαγραφή μισθώματος από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο του Δήμου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7. Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, έκτασης 45,00 τ.μ. δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 594Β σε Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής, παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9. Έγκριση μίσθωσης τραπεζικής θυρίδας και ορισμός πληρεξούσιων της τραπεζικής θυρίδας.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του «Κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη».
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Αρκαδιουπόλεως 7.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

12. Ορισμός Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσης γλυπτού καραβιού».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

13. Τροποποίηση της 50216 / 20-9-2018 απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

14. Συνοπτική ανακεφαλαιωτική Έκθεση 3ου τριμήνου για την πορεία του έργου «Κατασκευή Κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

15. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Ε.Ο.Ν. του Ε.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

16. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Τ.Ο.Σ. του Τ.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

17. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον κ. Μ.Ο.Ε. του Ε.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της Υπηρεσίας «Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καταγραφή των στοιχείων τους σε τεχνικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

19. Έγκριση πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής των εργασιών αναβάθμισης αγροτικής οδού πρόσβασης στο βαλβιδοστάσιο 01 του ΤΑΡ, από την συμβολή της με την παράδρομο της Εγνατίας οδού έως το 608 τεμάχιο αγροκτήματος Πυλαίας, και την παραλαβή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

20. Έγκριση πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής των εργασιών αναβάθμισης τμήματος αγροτικής οδού, αγροκτήματος Αμφιτρίτης, οριστικής διανομής 1932, που οδηγεί στο βαλβιδοστάσιο 2 του ΤΑΡ, από την συμβολή της με την Ε.Ο. Απαλού - Αμφιτρίτης (σύνδεση Εγνατίας οδού) έως το 261 τεμάχιο και την παραλαβή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

21. Έγκριση πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής των εργασιών αναβάθμισης τμήματος αγροτικής οδού, αγροκτήματος Συκορράχης, οριστικής διανομής 1933, που οδηγεί στο βαλβιδοστάσιο 3 του ΤΑΡ, από την συμβολή της με την διαδημοτική οδό Αύρας - Συκορράχης έως το 1130 τεμάχιο, και την παραλαβή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

22. Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου της σύμβασης της Υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων - φορτηγών για τον καθαρισμό ρεμάτων και τάφρων».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

23. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών από το Δ.Σ.
(Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρ.)

24. Αποδοχή της 1/21-01-2019 απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, η οποία αφορά την υποβολή εισήγησης της προς τα συμβαλλόμενα μέλη της και τον κύριο του έργου (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) για την τροποποίησή της από 18-08-2009 Προγραμματικής Σύμβασης.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

25. Τροποποίηση της 121/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ έτους 2018-2019».
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

26. Ορισμός αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
(Εισηγ. κ. Ουζουνίδης Γ.)

27. Έγκριση της 166/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" σχετικά με την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος) χρήσης 2016 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

28. Έγκριση της 3/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", σχετικά με την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

29. Έγκριση της 6/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, σχετικά με την Έγκριση ψήφισης οφειλών οικονομικού έτους 2018.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

30. Έγκριση της 14/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", σχετικά με τη Διαγραφή παραστατικών οικονομικού έτους 2019.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

31. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής (είδη ένδυσης - σχολικά είδη) στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
(Εισηγ. κ. Ρούφος Ευ.)

32. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού».
(Εισηγ. κ. Ρούφος Ευ.)

33. Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων του "Κέντρου Δια Βίου Μάθησης" του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2019.
(Εισηγ. κ. Tριανταφυλλοπούλου Αλ.)

34. Επικαιροποίηση της 653/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Κατασκευή ανεμοφρακτών σε καταστήματα Καφέ και Εστίασης».
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

35. Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γκοτσίδη Κωνσταντίνου στις 4 Φεβρουαρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

36. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη από 14 έως 17 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνωΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8073,Άμυνα,328,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2987,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3140,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,817,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,652,Δράμα,114,Έβρος,17739,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2424,Εκκλησία,1192,Εκπαίδευση,1394,Ελλάδα,1275,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,22,Εργασιακά,274,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,685,Ιστορία,216,Καβάλα,183,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,664,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,204,Οικολογία,329,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1391,Πανταζίδου,159,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,405,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3726,Πολιτική,1436,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,5921,Ροδόπη,391,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,505,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1034,Φέρες,380,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s1600/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s72-c/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2019/01/blog-post_927.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2019/01/blog-post_927.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων