Νεκρό όρνιο καταδεικνύει την ανάγκη ορθής χωροθέτησης αιολικών πάρκων στη Θράκη

Το δυσάρεστο συμβάν της εύρεσης νεκρού όρνιου κάτω από μια ανεμογεννήτρια στην ορεινή Ροδόπη μας κάνει να αναλογιστούμε πόσο ευάλωτοι είναι οι πληθυσμοί αυτών των σπάνιων αρπακτικών πουλιών και καταδεικνύει την ανάγκη ορθής χωροθέτησης αιολικών πάρκων στη Θράκη.

Νεκρό όρνιο καταδεικνύει την ανάγκη ορθής χωροθέτησης αιολικών πάρκων στη Θράκη
Νεκρό όρνιο* σε μικρή απόσταση από ανεμογεννήτρια στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, εντοπίστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2018.

Από τις κινήσεις του όρνιου** όπως καταγράφονται από τα στίγματα που έχει μεταδώσει ο δορυφορικός πομπός που τοποθετήθηκε στο πουλί τον Ιούνιο του 2018 στο πλαίσιο προγράμματος LIFE Vulture (LIFE14 NAT/NL/000901), την επιτόπια αυτοψία και τα πορίσματα των ειδικών, προκύπτει ότι ο θάνατος του όρνιου προκλήθηκε από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτρια.

Στην περιοχή που βρέθηκε το νεκρό πουλί, η οποία εντάσσεται στην περιοχή Natura 2000 «Κοιλάδα Φιλιούρη», είναι εγκατεστημένες στη σειρά 93 ανεμογεννήτριες, οι οποίες σχηματίζουν έναν τεχνητό φραγμό για τις πτήσεις των προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας της Θράκης.


Οι ανεμογεννήτριες αυτές είναι μόνο ένα μέρος από τις 216 εγκατεστημένες και λιγότερες από τις μισές από όσες προβλέπει το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ για την περιοχή της Θράκης. Η εύρεση του νεκρού όρνιου καταδεικνύει την ανάγκη για σωστό σχεδιασμό και ορθή χωροθέτηση αιολικών πάρκων στην Θράκη, καθώς επίσης και την ανάγκη για τη λήψη κατάλληλων θεσμικών μέτρων για την προστασία της πολύτιμης βιοποικιλότητας της περιοχής.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε το νεκρό όρνιο. Photo WWF Greece

To WWF Ελλάς εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία μελετά τους κινδύνους που προκύπτουν για τα πουλιά ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην περιοχή. Κατά την περίοδο 2008-2010 το WWF Ελλάς εκπόνησε την πρώτη συστηματική έρευνα στη χώρα για νεκρά ζώα από υφιστάμενα αιολικά πάρκα. Σύμφωνα με αυτή, και αν υλοποιηθούν όλες οι προβλέψεις του ειδικού χωροταξικού των ΑΠΕ αιολικών πάρκων, προβλέπεται ότι θα χαθούν 80 αρπακτικά τον χρόνο, από τα οποία τα 10 θα είναι γύπες. Ένας τέτοιος ρυθμός απώλειας θέτει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση τους.

«Δυστυχώς οι προβλέψεις μας αποδείχθηκαν αληθινές. Τα αιολικά πάρκα στην περιοχή όταν δεν είναι ορθά χωροθετημένα αποτελούν μια πραγματική απειλή για τα αρπακτικά της περιοχής μας. Είναι απολύτως απαραίτητο οι αρμόδιες υπηρεσίες να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη την απειλή αυτή κατά τη διαδικασία αδειοδότησης αιολικών πάρκων» τόνισε ο Λευτέρης Καψάλης, επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος Δαδιάς του WWF Ελλάς.

«Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως η προστασία των πτηνών είναι διασυνοριακή υπόθεση. Απαιτείται κοινή προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό των ενεργειακών υποδομών έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την επιβίωση των αρπακτικών πτηνών στην Οροσειρά της Ροδόπης. Επίσης, για άλλη μια φορά διαφάνηκε η πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, οι οποίες δουλεύουν κυριολεκτικά ως μια ομάδα. Το όρνιο είχε δακτυλιωθεί στη Βουλγαρία και εντοπίστηκε χάρη στην άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και την ταχύτατη αντίδραση των συνεργατών στην Ελλάδα», τόνισε σε δηλώσεις του ο Stoycho Stoychev, επικεφαλής Περιβαλλοντικού Προγράμματος της Βουλγαρικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Αντιλαμβανόμενο τον κίνδυνο για την επιβίωση των αρπακτικών της περιοχής αλλά παραμένοντας ταυτόχρονα προσηλωμένο στην επιτακτική ανάγκη στροφής του ενεργειακού μοντέλου προς τις καθαρές μορφές ενέργειας, το WWF Ελλάς έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες επιτρέπουν την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στην περιοχή, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της πολύτιμης και σπάνιας ορνιθοπανίδας.

«Υπάρχει χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη των αιολικών πάρκων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους για την ορνιθοπανίδα. Το νεκρό όρνιο κάτω από την ανεμογεννήτρια στη Θράκη στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς το ΥΠΕΝ: Η επερχόμενη αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, μπορεί και πρέπει να εξασφαλίσει ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας θα αποτελέσει, μαζί με το αιολικό δυναμικό, βασικό κριτήριο για τις προτεραιότητες που θα θέσει» δήλωσε η Ιόλη Χριστοπούλου, υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον του WWF Ελλάς.

«Το δυσάρεστο συμβάν της εύρεσης του νεκρού όρνιου κάτω από μια ανεμογεννήτρια μας κάνει να αναλογιστούμε πόσο ευάλωτοι είναι οι πληθυσμοί αυτών των σπάνιων αρπακτικών πουλιών. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς συμμετέχει με βάση την Εθνική νομοθεσία στις διαδικασίες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτών των έργων, έχοντας εκφράσει την έντονη ανησυχία του για την συνεχιζόμενη χωροθέτηση τους στην περιοχή της Θράκης. Πιστεύουμε ότι είναι επείγουσα η συνολική εξέταση εκ μέρους των συναρμόδιων υπηρεσιών, με συμμετοχή φορέων, επιστημόνων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, του θέματος της ορθής χωροθέτησης των αιολικών πάρκων στη Θράκη με τις λιγότερες αναμενόμενες επιπτώσεις στα σπάνια είδη των γυπών και υπόλοιπων ειδών ορνιθοπανίδας», επισήμανε σε δηλώσεις του ο Δρ. Σταύρος Τσιαντικούδης, Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου.


* Το όρνιο (Gyps fulvus) είναι είδος που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως μειωμένου ενδιαφέροντος, όμως στη χώρα μας κρίνεται ως τρωτό και ειδικά στην ηπειρωτική Ελλάδα ως «κρισίμως κινδυνεύον». Σήμερα, υπάρχουν μόλις 20 ζευγάρια στη δυτική και βορειοανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, και ο πληθυσμός τους εξακολουθεί να μειώνεται. Η περιοχή της Θράκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια για τα όρνια στην ηπειρωτική Ελλάδα, φιλοξενώντας περίπου 6-7 ζευγάρια.


** Το όρνιο είχε δακτυλιωθεί με ταυτότητα με αριθμό Β6V και W0515 από τη Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία και έφερε δορυφορικό πομπό που τοποθετήθηκε μόλις τον Ιούνιο του 2018, στο πλαίσιο του έργου LIFE «Προστασία του Μαυρόγυπα και του Όρνιου στη διασυνοριακή περιοχή της ορεινής Ροδόπης» - LIFE Vulture, LIFE14 NAT/NL/000901). Μετά από περισσότερο από έναν μήνα, το βράδυ της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου, ο πομπός του όρνιου εξέπεμψε συνεχές σήμα μεταδίδοντας στίγματα από το ίδιο σημείο καλύπτοντας και περίοδο της σιωπής. Την επόμενη μέρα ομάδα του WWF Ελλάς, που είναι εταίρος του έργου, μετέβη στην περιοχή όπου και εντόπισε το νεκρό πουλί 67,5 μέτρα μακριά από την πλησιέστερη ανεμογεννήτρια. Στο σημείο προσήλθαν επίσης, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς και η Δασική Υπηρεσία, καθώς και η εταιρεία στην οποία ανήκει το αιολικό πάρκο.


Το πουλί που έφερε εμφανές κάταγμα, είχε ακόμα τον δορυφορικό πομπό και τα δακτυλίδια αναγνώρισης του. Από το πουλί έλειπε η δεξιά φτερούγα. Μετά από την επιτόπια αυτοψία, το νεκρό όρνιο μεταφέρθηκε σε ακτινολογικό κτηνιατρείο. Η δεξιά φτερούγα του πουλιού βρέθηκε δύο μέρες αργότερα από τον σκύλο ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων του WWF Ελλάς, σε μικρή απόσταση από τη θέση που βρέθηκε το όρνιο.

[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,5,Αγροτικά,480,Αγωγοί,115,Αθλητικά,1889,Αλεξανδρούπολη,6397,Άμυνα,269,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,126,Άρθρα - Απόψεις,2768,Αστυνομικά,479,Αυτοδιοίκηση,2349,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,709,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,230,Βαλκάνια,28,Βουλευτικές Εκλογές,411,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,66,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,172,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,454,Δράμα,94,Έβρος,15023,Εθελοντισμός,218,Εκδηλώσεις,1995,Εκκλησία,999,Εκπαίδευση,1103,Ελλάδα,1112,Ελληνισμός,32,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,48,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,540,Εργασία,10,Εργασιακά,219,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,109,Ζωή και Υγεία,296,Θράκη,462,Ιστορία,179,Καβάλα,155,Καιρός,31,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,187,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΙΝΑΛ,15,ΚΚΕ,388,Κοινωνία,76,Κοινωνική Προσφορά,169,Κόσμος,608,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,21,Μεταναστευτικό,134,Μουσική,188,ΝΔ,440,Ξάνθη,159,Οικολογία,290,Οικονομία,541,Ορεστιάδα,1037,Πανταζίδου,125,Παπανικολόπουλος,237,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,336,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3126,Πολιτική,1224,Πολιτισμός,176,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,5003,Ροδόπη,268,Σαμοθράκη,609,Σάτιρα,62,Σουφλί,348,Σπίτι,14,Συγκοινωνίες,275,Σύλλογοι,269,Συνέδρια,114,ΣΥΡΙΖΑ,342,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,49,Τουρισμός,239,Τρίγωνο,42,Τυχερό,36,Υγεία,875,Φέρες,295,Χηλή,41,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,302,Showbiz,20,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Νεκρό όρνιο καταδεικνύει την ανάγκη ορθής χωροθέτησης αιολικών πάρκων στη Θράκη
Νεκρό όρνιο καταδεικνύει την ανάγκη ορθής χωροθέτησης αιολικών πάρκων στη Θράκη
Το δυσάρεστο συμβάν της εύρεσης νεκρού όρνιου κάτω από μια ανεμογεννήτρια στην ορεινή Ροδόπη μας κάνει να αναλογιστούμε πόσο ευάλωτοι είναι οι πληθυσμοί αυτών των σπάνιων αρπακτικών πουλιών και καταδεικνύει την ανάγκη ορθής χωροθέτησης αιολικών πάρκων στη Θράκη.
https://4.bp.blogspot.com/-BSX9yHeKdhI/W7eA41WiH4I/AAAAAAACJkM/k7R8ev9j9XEvibyEikWAi_K2QfEQk1OQwCLcBGAs/s1600/DSC5502.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-BSX9yHeKdhI/W7eA41WiH4I/AAAAAAACJkM/k7R8ev9j9XEvibyEikWAi_K2QfEQk1OQwCLcBGAs/s72-c/DSC5502.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2018/10/blog-post_67.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2018/10/blog-post_67.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content