Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 23 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Ακύρωση της αριθ. 160/2018 Α.Δ.Σ. "Συνεργασία με την MARKETING GREECE Α.Ε. για την τουριστική προβολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης".
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. για την τουριστική προβολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος Φωτίου Βασιλείου του Νεοκλέους για το οικονομικό έτος 2017.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του «Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου του Νεοκλέους Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του «Κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κατά το σχολικό έτος 2018-19.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9. Επιλογή για την πρόσληψη Υδρονομέων 2018.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν στο τέλος 0,5% διαμονής παρεπιδημούντων.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στο όνομα του Τζιαπώνη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

12. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στο όνομα της Κεμαλάκη Μαρίας-Ελένης του Δημητρίου και της Θεοπίστης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

13. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στο όνομα της Κερίμογλου Χασάν του Μουσταφά και της Γκιουλού.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

14. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στο όνομα της δικαιούχου Τυροπούλου Δέσποινας του Γεωργίου και της Καλλιόπης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

15. Ακύρωση της αριθ. 196/2018 Α.Δ.Σ. "Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού".
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

16. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

17. Μετατόπιση Περιπτέρου της Παπαδοπούλου Ελένης Χα Ανέστη Θ.Π.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

18. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 40.000 τμ η οποία αποτελεί τμήμα του αριθ. 5368ε αγροτεμαχίου του αγρ/τος Φερών, που βρίσκεται στην περιοχή «Άσπρα Χώματα».
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

19. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

20. Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού».
(Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθ.)

21. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ - Ισοζυγίου του έργου: «Συντήρηση τεχνικών έργων και κατασκευή εξωτερικών οστεοφυλακίων στο Β΄ Κοιμητήριο Αλεξ/πολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

23. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ (Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου «Επισκευές - επεκτάσεις κοιμητηρίων οικισμών».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

24. Έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Περίφραξη Γηπέδου Παλαγίας» του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

27. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στην κ. Ρηγοπούλου Μαρία.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

28. Ορισμός συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Κατασκευή κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

29. Ανακοίνωση συγκρότησης Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών για το έργο: «Κατασκευή κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

30. Ανακοίνωση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο: «Κατασκευή κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

31. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Επισκευές - επεκτάσεις κοιμητηρίων οικισμών».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

32. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάδειξη - αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι (αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση - κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου στη θέση 2 με χρήση συνάθροισης κοινού χώροι εστίασης - καφέ)».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

33. Ανακοίνωση του ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου προστασίας χώρου αναψυχής Πλατανότοπου Μαΐστρου».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πάρκου στην Αγγ. Ποιμενίδη».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

35. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μνημείου Κατσαντώνη στην Αλεξανδρούπολη».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

36. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων - Εργοταξιακής Σημάνσεως Έργου, για το έργο: «Επέκταση οπτικών ινών και ΝGΑ VECTORIN ΑΚ Συκορράχης» του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

37. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Λυκείου Φερών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020", στον Άξονα Προτεραιότητας "Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής" με κωδικό ΟΠΣ 5011008.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

38. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020", στον Άξονα Προτεραιότητας "Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής" με κωδικό ΟΠΣ 5011460.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

39. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση κόμβων επί της οδού Κονδύλη».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

40. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχής της χρηματοδότησης, ποσού 390.100,00 €.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

41. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας» και αποδοχής της χρηματοδότησης, ποσού 246.000,00 €.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

42. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

43. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

44. Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την απασχόληση στην πυρασφάλεια.
(Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρ.)

45. Έγκριση ονοματοδοσίας 4ου Δημοτικού Σχολείου.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Πέτροβιτς

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

$hide=mobile

Όνομα

Αγγελίες,3,Αγροτικά,398,Αγωγοί,111,Αθλητικά,1745,Αλεξανδρούπολη,4645,Άμυνα,195,ΑΝΕΛ,57,Απεργίες,110,Άρθρα - Απόψεις,2445,Αστυνομικά,465,Αυτοδιοίκηση,1608,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,668,Αφιερώματα,225,Βαλκάνια,26,Βουλευτικές Εκλογές,377,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,31,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,55,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,164,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,295,Δράμα,73,Έβρος,12212,Εθελοντισμός,163,Εκδηλώσεις,1824,Εκκλησία,737,Εκπαίδευση,801,Ελλάδα,800,Ελληνισμός,24,Ελληνοτουρκικά,331,Ενέργεια,26,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,464,Εργασία,8,Εργασιακά,178,Ερευνα αγοράς,10,Ευρωεκλογές,35,Ευρώπη,95,Ζωή και Υγεία,238,Θράκη,229,Ιστορία,116,Καβάλα,126,Καιρός,26,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,173,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΙΝΑΛ,10,ΚΚΕ,263,Κοινωνία,57,Κοινωνική Προσφορά,162,Κόσμος,501,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,19,Μεταναστευτικό,109,Μουσική,167,ΝΔ,420,Ξάνθη,121,Οικολογία,246,Οικονομία,490,Ορεστιάδα,723,Πανταζίδου,69,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,224,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2531,Πολιτική,1067,Πολιτισμός,153,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,3,Πρώτο Θέμα,4032,Πρωτοσέλιδο,1,Ροδόπη,202,Σαμοθράκη,482,Σάτιρα,62,Σουφλί,256,Συγκοινωνίες,247,Σύλλογοι,253,Συνέδρια,106,ΣΥΡΙΖΑ,289,Σχολείο,9,Τέχνες,115,Τεχνολογία,44,Τουρισμός,210,Τρίγωνο,32,Τυχερό,25,Υγεία,571,Φέρες,208,Χηλή,32,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,297,Showbiz,20,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 23 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s1600/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s72-c/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2018/05/blog-post_22.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2018/05/blog-post_22.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy