Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής ανακοινώνουν την έναρξη του ετήσιου Προγράμματος Επιμόρφωσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Ετήσιο Πρόγραμμα 500 ωρών «Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».

Ένα πρόγραμμα 100% διαδικτυακής διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας Google Classroom για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Έναρξη: το Νοέμβριο του 2017.

Λήξη Εγγραφών: 31 Οκτωβρίου 2017.

Δίδακτρα: 500 ευρώ σε 3 δόσεις (100 εγγραφής και 2Χ200).

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Προσχολικής Αγωγής), Σχολικούς Συμβούλους, αποσπασμένους εκ-παιδευτικούς στο εξωτερικό, εκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, Δικηγόρους. Διερμηνείς και σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε Προσφυγικές Δομές, «Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο», σε Κέντρα Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, και «Δομές Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Πολιτών Τρίτων Χωρών (Π.Τ.Χ.)», σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο τομέα της αγωγής ατόμων με διαφορετική πολιτισμική κουλτούρα, καθώς και σε άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν την διαπολιτισμική αγωγή και να προσεγγίσουν την διαφορετικότητα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση, η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών αναλύσεων και αρχών που πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στην Διαπολιτισμική αγωγή. Η εξειδίκευση στην απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων.

Το πρόγραμμα παρέχει ισχυρές μοριοδοτήσεις (στην επιλογή Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων, μελών ΣΕΠ, τις αποσπάσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Ανέργους του ΟΑΕΔ, για απασχόληση σε Κέντρα Ασύλου, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ., το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής( ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ),των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με Αρ. Πρωτ. 660/2/3463/30-01-2014)και συγκριτικά πλεονεκτήματα:

Τα ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ καθορίζονται σε:

Α) Σε επίπεδο γνώσεων: Η κατανόηση των βασικών μοντέλων διδασκαλίας, η κατάκτηση της γνώσης των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής, η γνωριμία με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων διδασκαλίας και την διαχείριση μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης.

Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων/δεξιοτήτων: Η γνώση σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης γλωσσικών μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού, για όλους τους μαθητές διαφορετικών καταβολών. Ικανότητα υιοθέτησης και εφαρμογής αποτελεσματικού διδακτικού μοντέλου σε αλλόγλωσσους μαθητές. Σωστή μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Επιστημονική εξέλιξη και να απόκτηση ισχυρού βιογραφικού.

Γ) Σε επίπεδο αξιών: Η υιοθέτηση κουλτούρας ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και η χωρίς διακρίσεις ή περιορισμούς εκμάθηση της ελληνικής σε αλλόγλωσσους μαθητές.H εκτίμηση της «διαφορετικότητας» και ειρηνικής συνύπαρξης, δημιουργίας και προόδου.Η προώθηση της ενσυναίσθησης απέναντι στο διαφορετικό.Η παροχή υπηρεσιών στήριξης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης των προσφύγων μαθητών και των οικογενειών τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τα μαθήματα υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Google Classroom. Ουσιαστικά πρόκειται για ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με το δικό σας ρυθμό μάθησης και προσπέλασης των διδακτικών ενοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα η διδασκαλία γίνεται με δύο δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις/μήνα με το διδάσκοντα, ο οποίος θα αναρτά υλικό για μελέτη, κείμενα για σχολιασμό και θα απαντά σε ερωτήσεις ανατροφοδότησης (google classroom με Κείμενα, Παρουσιάσεις, Σχόλια και Γραπτό λόγο) και προσωπική μελέτη του υλικού.

Διδάσκοντες στο σεμινάριο είναι Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στην Διαπολιτισμική Αγωγή και στη σχολική ετερότητα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 • Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Θεωρητικές αρχές και μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
 • Μεταναστευτικές ροές και πρόσφυγες.
 • Ανθρώπινα δικαιώματα και Ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη μετανάστευση (Νομική διάσταση).
 • Στερεότυπα και προκαταλήψεις: ορισμοί, λειτουργίες, θεωρίες προέλευσης Διαπολιτισμικότητα - πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων.
 • Διαπολιτισμική αγωγή και θρησκευτική ετερότητα.
 • Γεφύρωση Ευρωπαϊκού πολιτισμού και Μουσουλμανικής κουλτούρας.
 • Διαμορφώνοντας τη διαπολιτισμική τάξη - Διδακτική μεθοδολογία για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 • Γνωστικές Στρατηγικές εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
 • Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
 • Μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
 • Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς.
 • Μεθοδολογία έρευνας στην Διαπολιτισμική εκπαίδευση.

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης - Εξειδίκευσης (ετήσιας διάρκειας, 500 διδακτικών ωρών) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως 31 Οκτωβρίου 2017 να υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτηση και το αποδεικτικό κατάθεσης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων: Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο τηλ. 22510-36520 (εργάσιμες μέρες και ώρες) και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,4,Αγροτικά,421,Αγωγοί,113,Αθλητικά,1819,Αλεξανδρούπολη,5446,Άμυνα,233,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,116,Άρθρα - Απόψεις,2533,Αστυνομικά,473,Αυτοδιοίκηση,1820,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,710,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,223,Βαλκάνια,28,Βουλευτικές Εκλογές,411,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,44,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,55,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,169,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,343,Δράμα,85,Έβρος,13378,Εθελοντισμός,181,Εκδηλώσεις,1933,Εκκλησία,852,Εκπαίδευση,895,Ελλάδα,886,Ελληνισμός,26,Ελληνοτουρκικά,333,Ενέργεια,30,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,488,Εργασία,9,Εργασιακά,187,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,101,Ζωή και Υγεία,258,Θράκη,326,Ιστορία,122,Καβάλα,139,Καιρός,27,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,177,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΙΝΑΛ,12,ΚΚΕ,295,Κοινωνία,63,Κοινωνική Προσφορά,166,Κόσμος,531,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,20,Μεταναστευτικό,124,Μουσική,176,ΝΔ,431,Ξάνθη,140,Οικολογία,258,Οικονομία,510,Ορεστιάδα,828,Πανταζίδου,90,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,247,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2749,Πολιτική,1115,Πολιτισμός,159,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,5,Πρώτο Θέμα,4422,Ροδόπη,232,Σαμοθράκη,542,Σάτιρα,62,Σουφλί,294,Σπίτι,11,Συγκοινωνίες,267,Σύλλογοι,260,Συνέδρια,109,ΣΥΡΙΖΑ,313,Σχολείο,9,Τέχνες,115,Τεχνολογία,45,Τουρισμός,226,Τρίγωνο,33,Τυχερό,32,Υγεία,655,Φέρες,230,Χηλή,36,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,300,Showbiz,20,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής ανακοινώνουν την έναρξη του ετήσιου Προγράμματος Επιμόρφωσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
https://3.bp.blogspot.com/-FKW4SUMoUaI/WdVn-xpIZ2I/AAAAAAAB5GQ/MXm23W6igiw8WXbXIIH47vAE4lKo66fpwCLcBGAs/s1600/3c63c22_XL.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-FKW4SUMoUaI/WdVn-xpIZ2I/AAAAAAAB5GQ/MXm23W6igiw8WXbXIIH47vAE4lKo66fpwCLcBGAs/s72-c/3c63c22_XL.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/10/blog-post_6.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/10/blog-post_6.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy