Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης για μαθητές

Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη μαθητική κοινότητα υλοποιεί το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης τόσο στο χώρο του Ιστορικού Μουσείου, όσο και στο χώρο του σχολείου.

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης για μαθητές
Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πολιτικής έχει διαμορφώσει και υλοποιεί ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη μαθητική κοινότητα, σε συνεργασία με την ιστορικό τέχνης και μουσειολόγο Κική Χριστοδούλου και με την ιστορικό - αρχαιολόγο και θεωρητικό θεάτρου σε μουσειακό περιβάλλον Αγνή Λ. Καραγιάννη.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη σχολική χρονιά 2017-2018 υλοποιούνται τόσο στο χώρο του Ιστορικού Μουσείου, ένα χώρο διαμορφωμένο κατάλληλα και οργανωμένο με πολυμέσα ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και να ενεργοποιούνται πολυτροπικά ποικίλες δεξιότητες των μαθητών, όσο και στο χώρο του σχολείου.

Τα προγράμματα, που υλοποιούνται στο μουσείο, έχουν σχεδιαστεί με βάση τον μουσειολογικό του σχεδιασμό, τα μουσειακά εκθέματα, το Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα ευρύτερα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Τα προγράμματα, που θα υλοποιούνται στα σχολεία με τη χρήση μουσειοσκευής και πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού, αφορούν δύο επισκέψεις από την υπεύθυνη σχεδιασμού Α.Λ.Καραγιάννη στα σχολεία και μία καταλυτική επίσκεψη στο χώρο του ίδιου του μουσείου ώστε να επιτευχθεί, εκτός των άλλων παιδαγωγικών στόχων, η γνωριμία με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό μέσα από το μουσειακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, ανά θεματικές ενότητες, τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο χώρο του Μουσείου για την προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι τα εξής:

Τοπική Ιστορία

Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν την ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Αλεξανδρούπολης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέσα από διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις. Συνδέουν το χθες με το σήμερα, το μουσείο με τον κοινωνικό ιστό, αξιοποιώντας τη διάδραση, την ψυχαγωγία και τη βιωματική μάθηση.
 1. Ταξίδι - Σταθμός - Πόλη (υπεύθυνη σχεδιασμού - υλοποίησης: Κ. Χριστοδούλου), μαθητές Δ΄-ΣΤ΄ Τάξης.
 2. Η πλαγγόνα της μικρής Ευρυδίκης (υπεύθυνη σχεδιασμού - υλοποίησης: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Προσχολικής ηλικίας, Πρωτοβάθμιας, Γυμνασίου.
 3. Αυτή είναι η θάλασσά μας (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Προσχολικής - Πρωτοβάθμιας, Γυμνασίου.
 4. Αίνος - Αλεξανδρούπολη: τόποι συνάντησης (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ Τάξης, Δευτεροβάθμιας.
 5. Καλομοίρα: ένα ιστορικό μπρίκι (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ Τάξης, Δευτεροβάθμιας.
 6. Αρχιτεκτονική και τοπική ιστορία (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη) μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ Τάξης, Δευτεροβάθμιας.

Ο τόπος και οι άνθρωποι

Τα προγράμματα αυτά σχετίζονται με την ανθρώπινη ιστορία και δραστηριότητα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Βάση του φωτογραφικού αρχείου του Ιστορικού Μουσείου και των αντικειμένων της μόνιμης έκθεσης γνωρίζουμε τους ανθρώπους και τον πολιτισμό που δημιούργησαν.
 1. Παναούλα: η εικόνα μιας παραδοσιακής κοινωνίας (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Γ΄-ΣΤ΄ Τάξης, Γυμνασίου.
 2. Μέσα από μια παλιά φωτογραφία (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), Προσχολική και Σχολική ηλικία, μαθητές Γυμνασίου.
 3. Κοινωνία και φύλα: η γυναίκα μέσα από το μουσείο (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Δευτεροβάθμιας.

Γλώσσα και Ιστορία

Μέσα από τη γοητεία των λέξεων και των γραμμάτων ανακαλύπτουμε τη σχέση της λεκτικής έκφρασης με την ιστορική διήγηση και τον κόσμο των μουσείων.
 1. Γραμματομαχίες στο μουσείο (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας Α΄-Γ΄ Τάξης.

Τέχνη

Τα παιδιά γνωρίζουν την τέχνη και έρχονται σε δημιουργική επαφή με τη ζωγραφική, τα χρώματα και τα συναισθήματα, τα σχήματα, την δύναμη της έκφρασης μέσα από την τέχνη, τη μουσική και το θέατρο. Μαθαίνουν να γνωρίζουν σύμβολα και κώδικες, να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα.
 1. Ζωγραφίζοντας τις 4 εποχές (υπεύθυνη: Κ. Χριστοδούλου), μαθητές Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας.
 2. Τέχνη και Μαθηματικά (υπεύθυνη: Κ. Χριστοδούλου), μαθητές Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας.
 3. Δραματοποίηση στην εκπαίδευση (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας. (πρωτοβάθμια και μαθητές Γυμνασίου). Ειδικά για την Γ΄ Γυμνασίου, υπάρχει πρόγραμμα θεατρικής διερεύνησης μέσα από το έργο του Ευριπίδη Ελένη.

Ορισμένα από τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα, θα υλοποιούνται και στα σχολεία. Συγκεκριμένα, η μουσειακή αγωγή θα εκκινεί από χώρο του σχολείου (2 βιωματικά εργαστήρια από επιστημονικό συνεργάτη του μουσείου στο χώρο του σχολείου) και θα ολοκληρώνεται στο χώρο του Ιστορικού Μουσείου με συνολικό κόστος ανά μαθητή 8 €.

Τα μουσειακά προγράμματα, που θα λαμβάνουν χώρα στα σχολεία, σχεδιάστηκαν εκ νέου για τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και θα υλοποιούνται από την Αγνή Λ. Καραγιάννη, Ιστορικό - Αρχαιολόγο και Θεωρητικό Θεάτρου Α.Π.Θ.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανά σχολική βαθμίδα που θα υλοποιούνται στα σχολεία, ακολουθούν παρακάτω:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
 1. Τίτλος Προγράμματος: «Καλομοίρα: ένα ιστορικό μπρίκι» (μαθητές Ε΄-ΣΤ΄)
 2. Τίτλος Προγράμματος: «Παναούλα: η εικόνα μιας παραδοσιακής κοινωνίας» (μαθητές Γ΄-ΣΤ΄)
 3. Τίτλος Προγράμματος: «Αρχιτεκτονική και τοπική ιστορία» (μαθητές Ε΄-ΣΤ΄)
 4. Τίτλος Προγράμματος: «Δραματοποίηση στην εκπαίδευση» (όλες οι σχολικές τάξεις)
 5. Τίτλος Προγράμματος: «Γραμματομαχίες στο μουσείο» (μαθητές Α΄-Γ΄)
 6. Τίτλος Προγράμματος: «Μέσα από μια παλιά φωτογραφία» (όλες οι σχολικές τάξεις)
 7. Τίτλος Προγράμματος: «Αυτή είναι η θάλασσά μας…» (όλες οι σχολικές τάξεις)

Στην προσχολική αγωγή - με την ανάλογη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού- μπορούν να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω προγράμματα, εκτός από το πρόγραμμα "Αρχιτεκτονική και τοπική ιστορία".

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
 1. Τίτλος Προγράμματος: «Αίνος - Αλεξανδρούπολη: τόποι συνάντησης»
 2. Τίτλος Προγράμματος: «Καλομοίρα: ένα ιστορικό μπρίκι»
 3. Τίτλος Προγράμματος: «Παναούλα: η εικόνα μιας παραδοσιακής κοινωνίας»
 4. Τίτλος Προγράμματος: «Αρχιτεκτονική και τοπική ιστορία»
 5. Τίτλος Προγράμματος: «Δραματοποίηση στην εκπαίδευση»
 6. Τίτλος Προγράμματος: «Κοινωνία και Φύλα: ο ρόλος της γυναίκας μέσα από τα μουσειακά εκθέματα»

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται μόνο μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο του Μουσείου 2551028926 ή στο 6936569950 από Τρίτη έως Παρασκευή με δυνατότητα ώρας έναρξης στις 9:30 - 10:00.

Τα προγράμματα που υλοποιούνται από την κ. Κική Χριστοδούλου γίνονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ τα προγράμματα που υλοποιούνται από την κ. Αγνή Καραγιάννη γίνονται στη διάρκεια όλης της εβδομάδας. Ο χώρος διεξαγωγής των προγραμμάτων είναι οι μόνιμες εκθέσεις του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 1 ώρα και 30 λεπτά με μέγιστο αριθμό παιδιών ανά πρόγραμμα τα 25 παιδιά και το κόστος του κάθε προγράμματος στο χώρο του Μουσείου είναι 2 € ανά μαθητή ενώ τα προγράμματα που υλοποιούνται στο χώρο του σχολείου έχουν κόστος (3 συνολικά προγράμματα) 8 € ανά μαθητή.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,4,Αγροτικά,428,Αγωγοί,113,Αθλητικά,1824,Αλεξανδρούπολη,5539,Άμυνα,234,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,116,Άρθρα - Απόψεις,2564,Αστυνομικά,474,Αυτοδιοίκηση,1891,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,709,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,223,Βαλκάνια,28,Βουλευτικές Εκλογές,411,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,46,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,55,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,169,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,351,Δράμα,85,Έβρος,13543,Εθελοντισμός,185,Εκδηλώσεις,1933,Εκκλησία,865,Εκπαίδευση,919,Ελλάδα,908,Ελληνισμός,26,Ελληνοτουρκικά,334,Ενέργεια,31,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,491,Εργασία,9,Εργασιακά,191,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,102,Ζωή και Υγεία,262,Θράκη,345,Ιστορία,147,Καβάλα,141,Καιρός,27,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,180,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΙΝΑΛ,12,ΚΚΕ,305,Κοινωνία,66,Κοινωνική Προσφορά,166,Κόσμος,541,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,20,Μεταναστευτικό,124,Μουσική,181,ΝΔ,431,Ξάνθη,142,Οικολογία,265,Οικονομία,516,Ορεστιάδα,847,Πανταζίδου,94,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,257,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2788,Πολιτική,1122,Πολιτισμός,164,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,5,Πρώτο Θέμα,4498,Ροδόπη,234,Σαμοθράκη,549,Σάτιρα,62,Σουφλί,294,Σπίτι,12,Συγκοινωνίες,268,Σύλλογοι,262,Συνέδρια,109,ΣΥΡΙΖΑ,314,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,45,Τουρισμός,226,Τρίγωνο,33,Τυχερό,32,Υγεία,674,Φέρες,236,Χηλή,36,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,301,Showbiz,20,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης για μαθητές
Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης για μαθητές
Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη μαθητική κοινότητα υλοποιεί το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης τόσο στο χώρο του Ιστορικού Μουσείου, όσο και στο χώρο του σχολείου.
https://1.bp.blogspot.com/-R3JogSyaZKY/WdOTip3Sp_I/AAAAAAAB5Bk/L8V94MgurUwkakdYT0quaMug6vn2IOWfACLcBGAs/s1600/ismo_2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-R3JogSyaZKY/WdOTip3Sp_I/AAAAAAAB5Bk/L8V94MgurUwkakdYT0quaMug6vn2IOWfACLcBGAs/s72-c/ismo_2.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/10/blog-post_3.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/10/blog-post_3.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy