Προς ακύρωση ο διαγωνισμός για τον ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης

Ακυρώθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την έγκριση επιλογής αναδόχου για το έργο της κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη και ερωτήματα για τις βαθμολογίες αξιολόγησης αναδόχου.

Προς ακύρωση ο διαγωνισμός για τον ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης
Συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης για τη διαχείριση απορριμμάτων (9/10/2013)
Με την υπ' αριθμ. 6249-30/3/2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, κατά την διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας, ακυρώθηκε η 25/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την έγκριση του πρακτικού ΙV της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή του αναδόχου για το έργο: "Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ανατολικού τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης", στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης ΑΝΑ.Σ.Α, πρόκειται για μια εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη, πλην όμως αναμενόμενη από τους λανθασμένους χειρισμούς του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκη, ενώ τίθενται τεράστια ερωτήματα και για την μεγάλη απόκλιση που παρατηρήθηκε στις βαθμολογίες κατά την διάρκεια της αξιολόγησης, ιδιαίτερα από πλευράς συγκεκριμένων μελών της ορισθείσας επιτροπής του διαγωνισμού! Οι κύριοι Μυτιληνός Ευάγγελος και Κουκουράβας Γεώργιος, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βαθμολόγησαν με σχεδόν 100% την εταιρεία "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.", σε αντίθεση με υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι βαθμολόγησαν την συγκεκριμένη εταιρεία με τα ακριβώς αντίθετα ποσοστά που πλησίαζαν το μηδέν τοις εκατό!

Η ανακοίνωση της ΑΝΑ.Σ.Α:

Προς ακύρωση ο διαγωνισμός για τα Απορρίμματα (Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ.), από ατυχείς χειρισμούς του κ. Λαμπάκη

Μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, επιβεβαίωσε τους φόβους και τις ενστάσεις της δημοτικής παράταξης "ΑΝΑ.Σ.Α." όσο αφορά το έργο "Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)" στην Αλεξανδρούπολη (προϋπολογισμού 6.194.042,36 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Συγκεκριμένα με την υπ' αριθμ. 6249-30/3/2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, κατά την διαδικασία του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ακυρώθηκε η Νο 25/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η απόφαση αυτή αφορούσε την ολοκλήρωση της διενέργειας του εθνικού διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο, έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα την ανάδειξη της μειοδότριας εταιρείας "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε" (προσωρινός ανάδοχος).

Αξίζει να σημειωθεί πως η "ΑΝΑ.Σ.Α." ήταν η μοναδική παράταξη στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία και δεν "αποδέχθηκε" το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, για τους ουσιαστικούς λόγους τους οποίους επικαλείται και η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στην απόφαση: «Η δημοτική αρχή δεν εξέτασε την προδικαστική προσφυγή κατά της αριθμ. 24/23-02-2016 απόφασης της οικονομικής επιτροπής, που ασκήθηκε στον δήμο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3886/10, αλλά απεναντίας υπέδειξε και στους λοιπούς συμμετέχοντες ότι οι εν λόγω προσφυγές υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα μη εφαρμόζοντας την αριθμ. 8/39/12-08-2015 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 154 του Ν.3463/06 και των λοιπών ανωτέρω διατάξεων. Ως συνέπεια των ανωτέρω ενεργειών της δημοτικής αρχής είναι η κατ' ουσίαν αφαίρεση από τους διαγωνιζόμενους του δικαιώματος, που προβλέπεται από διατάξεις των ανωτέρω νόμων, να προσβάλλουν την εν λόγω απόφαση της οικονομικής επιτροπής διότι η προδικαστική προσφυγή ενώπιον του δήμου δεν εξετάσθηκε και οι προσφυγές που κατέθεσαν στο Γενικό Γραμματέα καθ' υπόδειξη του δήμου Αλεξανδρούπολης απορρίφθηκαν ως απαραδέκτως ασκηθείσες καθώς επίσης και οι προσφυγές κατά της εν λόγω απόφασης του Γενικού Γραμματέα στην Ειδική Επιτροπή απορρίφθηκαν και αυτές».

Μετά από αυτή την απόφαση, τίθενται ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ και για την μεγάλη απόκλιση που παρατηρήθηκε στις βαθμολογίες κατά την διάρκεια της αξιολόγησης, ιδιαίτερα από πλευράς συγκεκριμένων μελών της ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του διαγωνισμού! Οι κύριοι Μυτιληνός Ευάγγελος και Κουκουράβας Γεώργιος, Δημοτικοί Σύμβουλοι από τον δήμο της Αλεξανδρούπολης, βαθμολόγησαν με σχεδόν 100% την εταιρεία "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.", σε αντίθεση με υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι βαθμολόγησαν την συγκεκριμένη εταιρεία με τα ακριβώς αντίθετα ποσοστά που πλησίαζαν το μηδέν τοις εκατό!!!

Για την δυσάρεστη πλην όμως αναμενόμενη αυτή εξέλιξη, είχαμε προειδοποιήσει τόσο εντός του δημοτικού συμβουλίου (11/2016) τον κ. Λαμπάκη και εισπράξαμε απειλές για μηνύσεις, όσο και εντός της Οικονομικής Επιτροπής σε διάφορες φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τις ίδιες ακριβώς επιφυλάξεις για τους λανθασμένους χειρισμούς του κ. Δημάρχου, εκφράσαμε και κατά την τελευταία εκδήλωση της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου.

Πρόσφατα οι πολίτες επιβαρύνθηκαν με το οικονομικό κόστος της αύξησης των δημοτικών τελών εξαιτίας της διαχείρισης των απορριμμάτων, με την δημοτική αρχή να είναι ήδη εκτεθειμένη, τόσο για την εγκληματική της αμέλεια στην αποκατάσταση της χωματερής (ΧΑΔΑ), όσο και για την καθυστέρηση στην κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης στην Αλεξανδρούπολη, που έχει ως συνέπεια την μεταφορά των απορριμμάτων στην Κομοτηνή, μέσω Φερών!!!

Πλέον μετά και τον ορατό κίνδυνο ακύρωσης ενός διαγωνισμού που διήρκεσε σχεδόν 3 χρόνια με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, που θα έχει ως αποτέλεσμα να τιναχθεί στον αέρα όλο το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, ο κ. Λαμπάκης οφείλει να αναλάβει τις μεγάλες του πολιτικές ευθύνες σε μια ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και σε μια συνέντευξη τύπου, από αυτές που κάνει διαρκώς και με κάθε ασήμαντη αφορμή.

Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "ΑΝΑ.Σ.Α."

Εδώ η Απόφαση 6249-30/3/2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,572,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2026,Αλεξανδρούπολη,8209,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3199,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,92,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,661,Δράμα,114,Έβρος,17947,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2457,Εκκλησία,1203,Εκπαίδευση,1419,Ελλάδα,1283,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,625,Εργασία,23,Εργασιακά,280,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,706,Ιστορία,219,Καβάλα,187,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,581,Ορεστιάδα,1418,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3774,Πολιτική,1442,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,5996,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,529,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Προς ακύρωση ο διαγωνισμός για τον ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης
Προς ακύρωση ο διαγωνισμός για τον ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης
Ακυρώθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την έγκριση επιλογής αναδόχου για το έργο της κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη και ερωτήματα για τις βαθμολογίες αξιολόγησης αναδόχου.
https://3.bp.blogspot.com/-AKqFDmceOcw/WOFNalgsD9I/AAAAAAABxW0/htUcDWZ53pA4Sdgdo8rboXvdK46q6S7pgCLcB/s1600/Labakis.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-AKqFDmceOcw/WOFNalgsD9I/AAAAAAABxW0/htUcDWZ53pA4Sdgdo8rboXvdK46q6S7pgCLcB/s72-c/Labakis.JPG
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/04/blog-post_91.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/04/blog-post_91.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων