Εξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων στις Φέρες Έβρου

Την Τρίτη 25 Απριλίου το Πανεπιστήμιο των Ορέων εξορμά στις Φέρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπου θα υλοποιήσει σειρά δράσεων για πολίτες και μαθητές.

Εξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων στις Φέρες Έβρου
Το Πανεπιστήμιο των Ορέων* σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Ιατρική Σχολή, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης, πραγματοποιούν για πρώτη φορά τις εθελοντικές, μη κερδοσκοπικές και μη επιχορηγούμενες δράσεις, του Πανεπιστημίου των Ορέων (ΠτΟ) στον Έβρο, ενώνοντας το νότο με το βορρά της Ελλάδος.

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2017, η πρώτη εξόρμηση θα υλοποιηθεί στις Φέρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τις κατωτέρω δράσεις:
 • Ιατρικές εξετάσεις από καθηγητές Ιατρικής με τις ομάδες τους, σε ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού,
 • Αλληλοδιδασκαλία μαθητών στο 1ο Δημοτικό σχολείο Φερών με θέμα την ιερή τέχνη της Υφαντικής - Αποστολή Πηνελόπη Gandhi**
 • Καφενεία Των Ορέων, με θέματα που αφορούν στην αλληλεγγύη, την αυτάρκεια, την ανάπτυξη ενδογενούς, αυτόνομης οικιακής οικονομίας, μικρής κλίμακας αλλά μεγάλης αξίας, σε μια εποχή που είναι ανάγκη να δούμε ξανά με μια άλλη ματιά την δύναμη και την ηθική και πνευματική υπεροχή αυτού του Τόπου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ομάδα Κοινωνία - Υγεία - Ιατροί των Ορέων


10:00 π.μ. Ιατρικές εξετάσεις κατοίκων της περιοχής
Ομάδα Οφθαλμιάτρων - Πολυκοινωνικό Δήμου Αλεξανδρούπολης
κ. Ιωάννης Παλλήκαρης, καθ. Οφθαλμολογίας Παν. Κρήτης
Υπεύθυνος Αποστολής: κ. Βασίλειος Κοζομπόλης, καθ. Οφθαλμολογίας ΔΠΘ.

Ομάδα Παιδείας


10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. 1ο Δημοτικό σχολείο Φερών
Παιδαγωγική Παρέμβαση - Πρόγραμμα Αλληλοδιδασκαλίας μαθητών
Θέμα Αλληλοδιδασκαλίας: «Αποστολή Πηνελόπη Gandhi - Η Ιερή τέχνη της Υφαντικής στην Κρήτη σήμερα».

Ομάδα Πολιτισμός - Διαχρονικότητα


Καφενείο Γυναικών

17:00 (Καφενείο στους Κήπους) Ανοικτή συζήτηση
Εισηγήσεις: κ.. Βαρβάρα Τερζάκη-Παλλήκαρη, Πηνελόπη Gandhi - κ. Αγγελική Γιαννακιδου, Εθνολογικό Μουσείο Θράκης - κ. Τίνα Δασκαλαντωνάκη, Πηνελόπη Gandhi - κ. Έλενα Ιωάννου, Πηνελόπη Gandhi

Καφενείο Ανδρών

17:00 (Καφενείο στους Κήπους) Ανοικτή συζήτηση
Εισηγήσεις: καθ. Ι. Παλλήκαρης, Πανεπιστήμιο Κρήτης - κ. Τ. Μαματσόπουλος, χημικός μηχανικός, οικονομολόγος - κ. Λ. Καραγιάννη, κτηνίατρος - κ. Π. Μποτονάκη, γεωπόνος.


* Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε με σκοπό να επιτύχει ένα δυναμικό άνοιγμα της ακαδημαϊκής κοινότητας προς την κοινωνία.

Στο κέντρο της προσοχής του έχει θέσει αρχικά τις ορεινές περιοχές της Κρήτης, με την προοπτική σύντομα να ενταχθούν και οι νησιωτικές, καλλιεργώντας την επαφή με τους κατοίκους και τους φορείς των περιοχών τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Με την αλληλεπίδραση της δυναμικής αυτών των μέχρι τώρα θεωρούμενων ετερόκλητων ομάδων, το Πανεπιστήμιο των Ορέων επιθυμεί να δημιουργήσει και να θέσει σε λειτουργία ένα δίκτυο κι έναν μηχανισμό δράσεων, τα οποία θα προωθήσουν την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσης και αυθεντίας σε επίπεδα πολλαπλά.

Προβάλλοντας τη μέθοδο της αλληλοδιδασκαλίας ως τον πιο κατάλληλο τρόπο για να πραγματώσει τους στόχους του, το Πανεπιστήμιο των Ορέων εργάζεται για να εξασφαλίσει τον ίσο και άμεσο διάλογο των αστικών κέντρων με τις περιοχές της περιφέρειας, με σκοπό:
 1. να προωθήσει την αναδιανομή των μαθησιακών ευκαιριών κυρίως σε άτομα που στερούνται το δικαίωμα στην άμεση αλλά και έμμεση γνώση,
 2. να ευαισθητοποιήσει γύρω από τις γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των περιοχών,
 3. να βελτιώσει τις συνθήκες υγείας που παρέχονται σε αυτές τις περιοχές, και
 4. να προστατεύσει τις μακραίωνες παραδόσεις και μεθόδους παραγωγής, θέτοντας παράλληλα υψηλά κριτήρια σε ό,τι αφορά στην αισθητική αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων επιδιώκει να γίνει το σημείο όπου το Πανεπιστήμιο ως θεσμός, που παρακολουθεί τις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας και η Τοπικότητα συναντώνται. Γι’ αυτό έχει αναπτύξει 4 τομείς δράσης, οι οποίοι αντανακλώνται και στις 4 Ομάδες Εργασίας του:
 1. Υγεία
 2. Κοινωνία - Πολιτισμός
 3. Οικονομίες - Περιβάλλοντα
 4. Παιδεία.

Οι πιο άμεσες δράσεις του έχουν να κάνουν με την οργάνωση δημοσίων διαλέξεων, συναντήσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια ενισχυτικά της διδασκαλίας σχολικών μαθημάτων και ιατρικές εξορμήσεις. Παράλληλα, επεκτείνει διαρκώς τη δράση του στους τομείς της οικονομικής συμβουλευτικής, των συνεργιών και συμπράξεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το εγχείρημά του για τη διεξαγωγή ερευνών στις δεδομένες περιοχές, με σκοπό να μελετηθούν σε βάθος τα προβλήματά τους, όπως τα αντιλαμβάνονται, τα βιώνουν και τα αρθρώνουν οι ίδιοι οι κάτοικοί τους.

Περισσότερες πληροφορίες: www.panoreon.gr


** Η Αποστολή Πηνελόπη Gandhi είναι πρωτοπόρος δράση του Πανεπιστημίου των Ορέων που τεκμηριώνει, αξιοποιεί, διαφυλάττει και προβάλει τον πλούτο της Υφαντικής.

Το όνομα Πηνελόπη Gandhi:

Η Πηνελόπη είναι η κατεξοχήν υφάντρα της αρχαιότητας, που έζησε όλη τη ζωή της (τουλάχιστον την ομηρική) μέσα από ένα υφαντικό εργαστήρι. Μέσα από εκεί έδειξε την πίστη της, την αγάπη της και τις πολύπλευρες και πολυμήχανες σκέψεις της. Εκεί ξεδίπλωσε τις πράξεις και τα συναισθήματα της, αναμένοντας καρτερικά τον Οδυσσέα.

Ο Mahatma Gandhi, διότι η αγάπη του μεγάλου Ινδού και η προσωπική του εμπλοκή και ενασχόληση με την Υφαντική, υποδηλώνει μία κοινωνική στάση ενάντια στην ομοιομορφία και την αποξένωση από το πρώτο αγαθό που τυλίγει τον εαυτό μας, το ύφασμα. Ο Gandhi μας φέρνει από την Πηνελόπη στη σύγχρονη εποχή και τη νικηφόρο αντίσταση στη βία. Με την επιμονή του να φτιάχνει μόνος του τα ενδύματά του, κατέστησε την κατασκευή κλωστής και τον «κλώθοντα» εαυτό του, σύμβολο της αντίστασης των Ινδών στην αγγλική κυριαρχία, η οποία μέσω της εκβιομηχάνισης και της υφαρπαγής του βαμβακιού, υποβάθμισε, κατέκτησε και ταπείνωσε την Ινδία.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,573,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2026,Αλεξανδρούπολη,8224,Άμυνα,335,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2995,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3203,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,92,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,664,Δράμα,114,Έβρος,17969,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2463,Εκκλησία,1205,Εκπαίδευση,1420,Ελλάδα,1284,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,627,Εργασία,23,Εργασιακά,283,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,708,Ιστορία,219,Καβάλα,188,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,549,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,666,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,581,Ορεστιάδα,1422,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,408,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3776,Πολιτική,1444,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,7,Πρώτο Θέμα,6002,Ροδόπη,398,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,529,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,54,Τυχερό,51,Υγεία,1046,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Εξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων στις Φέρες Έβρου
Εξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων στις Φέρες Έβρου
Την Τρίτη 25 Απριλίου το Πανεπιστήμιο των Ορέων εξορμά στις Φέρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπου θα υλοποιήσει σειρά δράσεων για πολίτες και μαθητές.
https://4.bp.blogspot.com/-SU5h3CMshj0/WPvg4sfvfKI/AAAAAAAByDo/L8zo6QipGlYezfKXE-2oO42NtZK5YZ4QgCLcB/s1600/panoreon.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-SU5h3CMshj0/WPvg4sfvfKI/AAAAAAAByDo/L8zo6QipGlYezfKXE-2oO42NtZK5YZ4QgCLcB/s72-c/panoreon.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/04/blog-post_81.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/04/blog-post_81.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων