Έρχεται το τέλος... της πλαστικής σακούλας;

Η απόρριψη πλαστικών σακουλών μεταφοράς προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση και επιδεινώνει το εκτεταμένο πρόβλημα των απορριμμάτων στα συστήματα υδάτων, με αποτέλεσμα να απειλούνται τα υδάτινα οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έρχεται το τέλος... της πλαστικής σακούλας;
Λίγες μέρες έχουν απομείνει μέχρι την 27η Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία για να παρουσιάσουν η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη μέλη το κείμενο των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, προς συμμόρφωση με την Οδηγία 2015/720 της ΕΕ, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών συσκευασίας και μεταφοράς (πάχους από 15 έως 50 μικρά).

Με δεδομένο ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχει τεθεί προς την θεσμικά προαπαιτούμενη διαβούλευση κάποιο σχετικό κείμενο προτάσεων από το αρμόδιο υπουργείο, βάσιμα πλέον πιθανολογείται, είτε ότι η χώρα μας θα υπάρξει για μία ακόμη φορά εκπρόθεσμη είτε ότι θα καταθέσει «με την ψυχή στο στόμα» και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, τα σχετικά κείμενα. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία, αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεν αποτελεί πανάκεια για τα κράτη μέλη τα οποία πρέπει να στοχεύσουν στην καθολική κατάργηση της λεπτής μεταφερόμενης πλαστικής σακούλας. Η ουσιαστική αντιμετώπιση της αυξανόμενης ρύπανσης των θαλασσών και ωκεανών απαιτεί την εφαρμογή της Οδηγίας ως μεταβατικού σταδίου, μέχρι την πλήρη κατάργησή της, που για το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη λύση.

Τα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς ποικίλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, λόγω των διαφορών που παρατηρούνται στις καταναλωτικές συνήθειες, την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη Οδηγία προτρέπει τα κράτη-μέλη στη θέσπιση μέτρων που θα ανταποκρίνονται στα πολιτιστικά και οικονομικό-κοινωνικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα προς μίμηση αποτελούν χώρες όπως η Ιρλανδία και η Δανία που από το 2002 και 2003, αντίστοιχα, προχώρησαν στη θέσπιση τέλους για τη λεπτή πλαστική σακούλα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της χρήσης της και στις δύο χώρες και στη χρησιμοποίηση σακουλών πολλαπλών χρήσεων ως εναλλακτική επιλογή.

Περισσότερες χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα της Ιρλανδίας και Δανίας και προχώρησαν στη θέσπιση τέλους για την πλαστική σακούλα όπως η Ουαλία, η Σκωτία, η Γερμανία και η Αγγλία με θεαματικά αποτελέσματα ως προς τη μείωση των πλαστικών σακουλών. Εντυπωσιακή ήταν η πρωτοβουλία ορισμένων κρατών, όπως της Ιταλίας και της Γαλλίας, να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και να απαγορεύσουν καθολικά τη χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας.

Ως προς τους στόχους της Οδηγίας, χώρες όπως η Φινλανδία και το Λουξεμβούργο έχουν ήδη καταφέρει να μειώσουν τη χρήση σε 79 πλαστικές σακούλες ανά άτομο ετησίως, ενώ χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής θα πρέπει να λάβουν αυστηρά μέτρα για τη μείωση χρήσης πλαστικών σακουλών, καθώς η κατανάλωση φτάνει μέχρι και πάνω από 500 σακούλες, ανά άτομο, ετησίως. Ομοίως, η Ελλάδα έχει πολύ δρόμο ακόμα να καλύψει μια και τα ποσοστά χρήσης των λεπτών πλαστικών σακουλών καταγράφονται υψηλά με πάνω από 350 σακούλες, ανά άτομο, ετησίως [1].

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, παρακολουθώντας στενά τόσο τις επιστημονικές όσο και τις πολιτικές εξελίξεις, έχει αναδείξει εδώ και χρόνια το ζήτημα της πλαστικής σακούλας και των επιπτώσεών της στο θαλάσσιο περιβάλλον, ως κρίσιμη απειλή που χρήζει θεσμική αντιμετώπιση, αλλά και αλλαγή στη συμπεριφορά όλων μας. Ήδη από το 2014, η οργάνωση ξεκίνησε ευρεία προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών, καθιστώντας το πρόβλημα της πλαστικής σακούλας την αιχμή της πανελλαδικής εκστρατείας καθαρισμών ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ για δύο συνεχόμενα έτη (2014-2015). Παράλληλα, διοργάνωσε δράσεις δρόμου σε κεντρικά supermarkets, ενημερώνοντας τους καταναλωτές και διανέμοντας υφασμάτινες τσάντες, προκειμένου να τους εφοδιάσει με τον γνωστικό και πρακτικό «οπλισμό» κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας.

Τα τελευταία χρόνια, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, συμμετέχει σε δύο από τις πλέον εμβληματικές, εγχώριες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εν λόγω συσκευασίας: στο πρόγραμμα «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες» και στο ευρωπαϊκό Έργο LIFE DEBAG. Τέλος, συνεχής είναι η παρουσία του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε σχετικά συνέδρια, fora και συναντήσεις, με στόχο την ανατροφοδότηση απόψεων και δεδομένων, τη δικτύωση με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Η διαβούλευση, που αναμένεται να προηγηθεί των όποιων νομοθετικών ρυθμίσεων, αποτελεί «πεδίο λαμπρό» για την άσκηση του ρόλου μας ως ενεργών πολιτών. Η συμμετοχή μας σε αυτήν, οφείλει να έχει το εύρος και τη δυναμική, που θα την καταστήσουν παράγοντα συν-διαμόρφωσης του τελικού κειμένου και θα δώσουν τον τόνο της Κοινωνίας των Πολιτών στη νέα πραγματικότητα των αγοραστικών μας συνηθειών. Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, μέσα από την πολυετή δράση του, έχει ήδη «οπλίσει» τους πολίτες με την απαραίτητη ενημέρωση ώστε να συμβάλουν στη διαδικασία διαβούλευσης. Παράλληλα, θα δώσει και το ίδιο το «παρών», καταθέτοντας τις προτάσεις και την εμπειρία του για την ομαλή μετάβαση στην επερχόμενη - με λιγότερες σακούλες - εποχή, έχοντας σαν απώτερο στόχο την πλήρη κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Σας καλεί να κάνετε το ίδιο.

Δείτε το τηλεοπτικό σποτ του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS κατά της πλαστικής σακούλας


[1] Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το 2015 στην Ελλάδα αντιστοιχούν 363 σακούλες ανά κάτοικο ανά έτος, ενώ σύμφωνα με νέες μετρήσεις που αναδείχθηκαν στο forum διαβούλευσης του Έργου LifeDEBAG, o αριθμός αυτός μπορεί να υπερβαίνει και τις 400 σακούλες ανά κάτοικο, ετησίως. Η μέτρηση αυτή είναι κατά 50% μεγαλύτερη από την δημοσιευμένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2010, στις 242 σακούλες ανά κάτοικο, η οποία τότε κατέτασσε την Ελλάδα στην 4η θέση ανάμεσα στις 19 χώρες με διαθέσιμα στοιχεία. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση για 363 - 400 σακούλες φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη θέση σε κατανάλωση, διπλάσια σχεδόν από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 175 τεμαχίων.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,612,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2048,Αλεξανδρούπολη,8597,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3022,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3334,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,702,Δράμα,116,Έβρος,18530,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2577,Εκκλησία,1238,Εκπαίδευση,1506,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,760,Ιστορία,232,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,594,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,674,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1513,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,427,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3902,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6195,Ροδόπη,418,Σαμοθράκη,668,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,560,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,70,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,397,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Έρχεται το τέλος... της πλαστικής σακούλας;
Έρχεται το τέλος... της πλαστικής σακούλας;
Η απόρριψη πλαστικών σακουλών μεταφοράς προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση και επιδεινώνει το εκτεταμένο πρόβλημα των απορριμμάτων στα συστήματα υδάτων, με αποτέλεσμα να απειλούνται τα υδάτινα οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJlqvMtLfDZZ5ovKESb_u5vuHAIAXwg-YqY-QsqzlLewWCJ-Oyc1SPfIzf-YyR0znjSn3YUs_Un_GoChHu3mTK-6TAFTYf2xn8GNdZVpRGouTTaSKE3IYg9GTFCZWO-bO0sTdb-UrZ6wFg/s1600/plastic+bags.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJlqvMtLfDZZ5ovKESb_u5vuHAIAXwg-YqY-QsqzlLewWCJ-Oyc1SPfIzf-YyR0znjSn3YUs_Un_GoChHu3mTK-6TAFTYf2xn8GNdZVpRGouTTaSKE3IYg9GTFCZWO-bO0sTdb-UrZ6wFg/s72-c/plastic+bags.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/11/blog-post_297.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/11/blog-post_297.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων