Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

3. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4. Πληρωμή ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Διαγραφές οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικού Καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων ΚΟΚ.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Συγκρότηση Επιτροπών: α) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, β) Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και γ) Επιτροπή παραλαβής ελαστικών - ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων έργων, για το έτος 2016 σύμφωνα με το ν.4412/16.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Καταβολή ποσού 2.640,00 ευρώ που οφείλεται ακόμη στην ΑΕΠΙ εκ μέρους των λυθέντων Δημοτικών Επιχειρήσεων ΚΕΠΑΔΑ και ΔΗΚΕΑΛ, για τις οποίες υπεύθυνοι και νόμιμοι εκπρόσωποι ήσαν οι: α)Γρηγόρης Καραπιπέρης, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΚΕΠΑΔΑ) και β) Άννα Κούτλιου-Λαμπαρδή, Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΔΗΚΕΑΛ), οι οποίοι φέρονται ως κατηγορούμενοι στο Τρ. Πλημ. Αλεξανδρούπολης στην δικάσιμο της 8/9/2016 κατόπιν εγκλήσεως της ΑΕΠΙ.
(Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δ.)

8. Λήψη απόφασης για Διαγραφή - Απαλλαγή βεβαιωμένων μισθωμάτων κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταβίβαση σε ιδιώτη προσκυρωτέας δημοτικής έκτασης εμβαδού 43,84 τ.μ. στον οικισμό Άβαντα και καθορισμός τιμήματος αυτής.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

10. Παράταση μισθωτηρίων συμβολαίων για τη στέγαση και λειτουργία των νηπιαγωγείων 8ου, 11ου, 24ου και 2ου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

11. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ΄ δόση 2016 (X.E 2016) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

13. Έγκριση 6ης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιφερειακού ιατρείου Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

16. Ακύρωση της υπ αριθ. 439/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κόμβου εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης Ηροδότου - Περιφερειακού».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

17. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κόμβου εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης Ηροδότου - Περιφερειακού».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

18. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

19. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέων ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αλεξικέραυνων σχολικών κτιρίων».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης έργου «Μετατόπιση υπόγειου δικτύου λόγω έργων κάθετου άξονα Εγνατίας (τμήμα Τριφύλλι έως κόμβο Πέπλου».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτιρίων».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων - Εργοταξιακής Σημάνσεως Έργου: «Κατασκευή Χερσαίου Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΡ».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Αίτημα του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) για απαλλαγή από τυχόν παρατάσεις και δικαιώματα ταφής.
(Εισηγ: κ. Ζιώγας Χρ.)

25. Ανάκληση της παραγράφου 2 της αριθ. 471/29-08-2012 απόφασης του Δ.Σ.
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

26. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
(Εισηγ: κ. Βαταμίδης Ι.)

27. Έγκριση πραγματοποίησης Εκδήλωσης Wheeling2help.
(Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)

28. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Αλεξανδρούπολης» και της «Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Έβρου Αλεξανδρούπολη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016».
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

29. Έγκριση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 και Συμμετοχής του Δήμου στο Εταιρικό Σχήμα για το Σχεδιασμό και την Υλοποίησή της.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

30. Εκλογή μελών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων του Δήμου σε πειθαρχικά θέματα αυτών.

31. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

32. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στην Αθήνα, για συμμετοχή του στο Δ.Σ. του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

33. Έγκριση μετακίνησης και δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου στην Αθήνα.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

$show=mobile

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

$hide=mobile

Όνομα

Αγγελίες,2,Αγροτικά,354,Αγωγοί,106,Αθλητικά,1562,Αλεξανδρούπολη,3406,Άμυνα,147,ΑΝΕΛ,54,Απεργίες,101,Άρθρα - Απόψεις,2249,Αστυνομικά,442,Αυτοδιοίκηση,1404,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,464,Αφιερώματα,204,Βαλκάνια,17,Βουλευτικές Εκλογές,375,Γελοιογραφίες,6,ΔΗΜΑΡ,20,Δημόσια Έργα,51,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,157,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διάφορα,22,Διδυμότειχο,206,Δράμα,46,Έβρος,10343,Εθελοντισμός,134,Εκδηλώσεις,1570,Εκκλησία,590,Εκπαίδευση,680,Ελλάδα,670,Ελληνισμός,23,Ελληνοτουρκικά,328,Ενέργεια,23,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,431,Εργασία,1,Εργασιακά,165,Ερευνα αγοράς,10,Ευρωεκλογές,16,Ευρώπη,74,Ζωή και Υγεία,203,Θράκη,115,Ιστορία,102,Καβάλα,94,Καιρός,24,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,166,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΚΕ,219,Κοινωνία,49,Κοινωνική Προσφορά,156,Κόσμος,428,ΛΑΕ,7,ΛΑΟΣ,19,Μειονότητα,16,Μεταναστευτικό,91,Μουσική,156,ΝΔ,404,Ξάνθη,77,Οικολογία,221,Οικονομία,444,Ορεστιάδα,562,Πανταζίδου,31,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,191,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2203,Πολιτική,950,Πολιτισμός,130,ΠΟΤΑΜΙ,21,Πρόσωπα,76,Προτεινόμενο,3,Πρώτο Θέμα,3462,Ροδόπη,134,Σαμοθράκη,391,Σάτιρα,62,Σουφλί,176,Συγκοινωνίες,235,Σύλλογοι,238,Συνέδρια,99,ΣΥΡΙΖΑ,277,Σχολείο,9,Τέχνες,110,Τεχνολογία,41,Τουρισμός,195,Τρίγωνο,29,Τυχερό,14,Υγεία,499,Φέρες,166,Χηλή,16,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,286,Showbiz,20,UNICEF,1,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s1600/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s72-c/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/09/blog-post_71.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/09/blog-post_71.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy