Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση για το 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση για το 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ:

Για τις φυσικές καταστροφές που υπέστησαν οι κάτοικοι και οι αγρότες της Γενισέας στο Ν. Ξάνθης.
Επερωτών: Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Τρέλλης Χρήστος.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ.

1.1. Έγκριση τροποποίησης ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έτους 2016.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Καλούδης Κων/νος.

2. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.

2.1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου: «Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Καλούδης Κων/νος.

2.2. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ).
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Καλούδης Κων/νος.

3. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1. Έγκριση έκδοσης απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως του οικισμού Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Χρήστος Μέτιος.

3.2. Έγκριση σύνθεσης Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητής: Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα. Ελένη Δημούδη.

3.3. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER Ν. Δράμας στα πλαίσια της υποβολής φακέλου υποψηφιότητας της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ στην πρόσκληση για το CLLD - LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

3.4. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER Ν. Καβάλας στα πλαίσια της υποβολής φακέλου υποψηφιότητας της Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΕ στην πρόσκληση για το CLLD - LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

3.5. Έγκριση αποχαρακτηρισμού από δευτερεύον Επαρχιακό Δίκτυο του Τμήματος της οδού Σμιγάδα - Κύμη της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού 4ε «Δρανιά - Κάρδαμος - Κύμη - Σμιγάδα» προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή αιολικού πάρκου και αποδοχή δήλωσης ανάληψης ευθύνης συντήρησης από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ Α.Ε».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Χρήστος Μέτιος.

3.6. Έγκριση περί οριστικής ή μη, ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού: «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» MIS 379438 (Υποέργο 2).
Εισηγητής: Ο Προιστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ κ. Αναστάσιος Παράσχου.

3.7. Έγκριση έκδοσης απόφασης σήμανσης - ασφάλισης για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της υφιστάμενης Επαρχιακής οδού (για τις ανάγκες ανακατασκευής πτερυγότοιχου ακρόβαθρου γέφυρας) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΡΗΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.123/2016 απόφασης που αφορά την έγκριση καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

4.2. Έγκριση τροποποίησης τις αρ. 161/2014 & 65/2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης που αφορούν: «Εξουσιοδότηση υπαλλήλων οι οποίοι θα υπογράφουν τις Επιταγές, Εντολές Μεταφοράς που θα εκδίδονται από όλους τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, των Εντολών Πληρωμών Τρίτων που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και σε λοιπές Τράπεζες, των Εντολών Εκτέλεσης Αρχείου Μεταφορών Πίστωσης καθώς και Μεταφορές Πίστωσης / Εμβάσματα σε πίστωση λογαριασμών δικαιούχων που τηρούν λογαριασμό σε Τράπεζες του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού σε Ευρώ ή Άλλο Νόμισμα» και «Εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των επιταγών και των εντολών μεταφοράς από τους νέους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος» αντίστοιχα.
Εισηγητής: O υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Χάρης Αρμεντζίδης.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

5.1. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας - Κομοτηνής για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας - Κομοτηνής» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

5.2. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνική στήριξη για τη διερεύνηση της ζήτησης αγροτικών προϊόντων της Π.Α.Μ.Θ. και την ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης προϊόντων ποιότητας».
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Καταπολέμησης Κουνουπιών κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος.

5.3. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗΚΕΔΗΔ) για την συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων με τίτλο "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2016" που περιλαμβάνουν τις δράσεις Μπογιαλικιώτικα, Γιορτή Καλαμποκιού και Γιορτή Μετανάστη.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

5.4. α) Ανάκληση της αριθ. 88/2016 απόφασης του Περιφερειακού Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. β) Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Ξάνθης για την υλοποίηση του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΤΕΛ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

6.1. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας Χειράκη Γεωργίας από αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και εκλογή νέου αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

$show=mobile

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

$hide=mobile

Όνομα

Αγγελίες,3,Αγροτικά,355,Αγωγοί,107,Αθλητικά,1577,Αλεξανδρούπολη,3471,Άμυνα,154,ΑΝΕΛ,54,Απεργίες,101,Άρθρα - Απόψεις,2263,Αστυνομικά,442,Αυτοδιοίκηση,1414,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,464,Αφιερώματα,205,Βαλκάνια,18,Βουλευτικές Εκλογές,375,Γελοιογραφίες,6,ΔΗΜΑΡ,20,Δημόσια Έργα,51,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,157,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διάφορα,22,Διδυμότειχο,211,Δράμα,47,Έβρος,10445,Εθελοντισμός,135,Εκδηλώσεις,1580,Εκκλησία,599,Εκπαίδευση,688,Ελλάδα,678,Ελληνισμός,23,Ελληνοτουρκικά,328,Ενέργεια,24,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,434,Εργασία,4,Εργασιακά,165,Ερευνα αγοράς,10,Ευρωεκλογές,16,Ευρώπη,76,Ζωή και Υγεία,205,Θράκη,119,Ιστορία,103,Καβάλα,94,Καιρός,24,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,166,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΚΕ,222,Κοινωνία,49,Κοινωνική Προσφορά,156,Κόσμος,434,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Μειονότητα,16,Μεταναστευτικό,91,Μουσική,157,ΝΔ,405,Ξάνθη,78,Οικολογία,222,Οικονομία,449,Ορεστιάδα,574,Πανταζίδου,33,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,191,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2216,Πολιτική,958,Πολιτισμός,130,ΠΟΤΑΜΙ,21,Πρόσωπα,76,Προτεινόμενο,4,Πρώτο Θέμα,3494,Ροδόπη,136,Σαμοθράκη,394,Σάτιρα,62,Σουφλί,178,Συγκοινωνίες,238,Σύλλογοι,241,Συνέδρια,100,ΣΥΡΙΖΑ,277,Σχολείο,9,Τέχνες,110,Τεχνολογία,42,Τουρισμός,196,Τρίγωνο,29,Τυχερό,14,Υγεία,502,Φέρες,168,Χηλή,17,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,287,Showbiz,20,UNICEF,1,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση για το 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
https://2.bp.blogspot.com/-HlSvybM98Xc/VhyhGPS5iaI/AAAAAAABZ50/PG3gYYRksMI/s640/periferiako%2Bsumvoulio%2Bamth.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-HlSvybM98Xc/VhyhGPS5iaI/AAAAAAABZ50/PG3gYYRksMI/s72-c/periferiako%2Bsumvoulio%2Bamth.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/07/blog-post_98.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/07/blog-post_98.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy