Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.

3. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού, στο όνομα της κ. Αγαπαναγιώτου Μαρίας του Αναστασίου.
Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.

4. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού, στο όνομα της κ. Αγγλιά Ευαγγελίας του Γεωργίου.
Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.

5. Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, έτους 2016.
Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.

6. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου της Δεβελάκη Μαρίκας, επί της οδού Δημοκρίτου Φερών.
Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.

7. Έγκριση παραχώρησης προς χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων - Γηπέδων ποδοσφαίρου και Αντισφαίρισης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.

8. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος υπόγειας διέλευσης αγωγών καυσίμων από δημοτική έκταση.
Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.

9. Αίτημα για παραχώρηση χρήσης χώρου επί της οδού Ιωακείμ Καβύρη (το πρώην ΠΙΚΠΑ στην ΕΠΟΦΕ).
Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.

10. Αίτημα για παραχώρηση χρήσης δύο (2) χώρων στο Κέντρο Νεότητας, ιδιοκτησίας του Δήμου μας προκειμένου να στεγαστεί το Φαρμακείο της ΠΕ.ΔΙ - ΕΟΠΥΥ Αλεξανδρούπολης.
Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.

11. Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.

12. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό κατάλογο, λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.

13. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο, λόγω εξόφλησης.
Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.

14. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 184/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.
Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.

15. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης για το Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης».
Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.

16. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων για μείωση των Δημοτικών Τελών και του Δημοτικού Φόρου σε ΑΜΕΑ και πολύτεκνους.
Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.

17. Απευθείας ανάθεση για α) «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης - εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού», β) «Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού».
Εισηγ: κ. Καδόγλου Κ.

18. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016.
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο: «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πάρκου στην Αγγ. Ποιμενίδη».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

21. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή κατεστραμμένων μνημάτων».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

22. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσεων και μεταφορά λυόμενων αιθουσών σε κτίρια εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξ/πολης».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

23. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου μουσικού σχολείου Φερών».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση υποστηλωμάτων 8ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

25. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Τραϊανούπολης».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

26. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

27. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις στεγανοποίησης οροφής πολυχώρων Μαϊστρου, Απαλού & προθερμαντήριου Μπουλμπουτζή στο στάδιο Φώτης Κοσμάς».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

28. Ορισμός επιτροπής οριστικής παρασκευής του έργου: «Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

29. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σημάνσεως έργου: «Κατασκευή δικτύων ομβρίων υδάτων της ΔΕΥΑΑ περιοχής Ν. Χιλή - οικισμού Μαϊστρου».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

30. Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Α' Κρατικού Βρεφονηπιακού σταθμού».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

32. Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΜΝΕ - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντηρήσεις - Επισκευές Κτιρίων».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

33. Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού ιατρείου Φερών».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

34. Υποβολή αιτήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Έβρου για: «Έκδοση άδειας αμμοληψίας από την κοίτη τμήματος του ρέματος Ιτέας Φερών».
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

35. Καθορισμός στάσεων επιβίβασης - αποβίβασης φοιτητών από την πόλη της Αλεξανδρούπολης προς το Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής και αντίστροφα.
Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.

36. Αίτηση της κας Χλωροπούλου Θεοδώρας του Ιωάννη για έγκριση διάθεσης (παραχώρηση - αγορά ) τάφου.
Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.

37. Αίτημα του κου Χαλεπάκη Ιωάννη του Νικολάου για αποκατάσταση ζημιών σε τάφο όπου είναι ενταφιασμένος ο γιος του στο Β΄ κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης.
Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.

38. Έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για εγκατάσταση Λούνα Παρκ, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, της Δημοτικής Ενότητας Φερών.
Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.

39. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων στα πλαίσια των "ΒΗΡΕΙΩΝ 2016" της Δημοτικής Ενότητας Φερών.
Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.

40. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών Δημοτικής Ενότητας Φερών (321/2016 Α.Δ.Σ.).
Εισηγ: κ. Δήμαρχος

41. Έγκριση της 43/2016 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.

42. Έγκριση της 69/2016 Απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, η οποία αφορά την «Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2015».
Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.

43. Έγκριση κατασκευής και λειτουργίας του έργου: «Έργα ύδρευσης του οικισμού Αισύμης».
Εισηγ. κ. Μυτιληνός Ευ.

44. Ορισμός μελών στη Διοικούσα Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης.
Εισηγ: κ. Δήμαρχος

45. Εξέταση αίτησης για αντικατάσταση μέλους από την Επιτροπή παραλαβής του έργου «Παράπλευροι Δρόμοι της Περιφερειακής Οδού».
Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.

46. Εξέταση αιτημάτων του Πολιτιστικού - Λαογραφικού Συλλόγου Απαλού «Ο ΦΑΡΟΣ» σχετικά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων για το 8ο Πανθρακικό Αντάμωμα σε Απαλό και Αλεξανδρούπολη.
Εισηγ: κ. Δήμαρχος

47. Διόρθωση και τροποποίηση της υπ’ αρ. 215/2016 Απόφασης Δ.Σ.
Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.

48. Διόρθωση και τροποποίηση της υπ’ αρ. 218/2016 Απόφασης Δ.Σ.
Εισηγ: κ. Δήμαρχος

49. Διόρθωση και τροποποίηση της υπ’ αρ. 325/2016 Απόφασης Δ.Σ.
Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.

50. Διόρθωση και τροποποίηση της υπ’ αρ. 326/2016 Απόφασης Δ.Σ.
Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.

51. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στη Μήλο.
Εισηγ. κ. Δήμαρχος

52. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Κοζάνη.
Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.

53. Έγκριση Δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη.
Εισηγ: κ. Δήμαρχος

54. Έγκριση Δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Ιταλία.
Εισηγ: κ. Δήμαρχος.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα γίνει ενημέρωση από τον Δήμαρχο, κ. Λαμπάκη Ευάγγελο, για τα παρακάτω θέματα:
  • Εισερχόμενος Τουρισμός από την Αγία Πετρούπολη
  • Συνάντηση Μοτοσικλετιστών στην Αλεξανδρούπολη
  • Προετοιμασία Διεκδίκησης Παλαιού Νοσοκομείου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
  • Καπνομάγαζο

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

$show=mobile

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

$hide=mobile

Όνομα

Αγγελίες,3,Αγροτικά,362,Αγωγοί,109,Αθλητικά,1612,Αλεξανδρούπολη,3643,Άμυνα,158,ΑΝΕΛ,54,Απεργίες,101,Άρθρα - Απόψεις,2294,Αστυνομικά,445,Αυτοδιοίκηση,1431,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,464,Αφιερώματα,211,Βαλκάνια,19,Βουλευτικές Εκλογές,375,Γελοιογραφίες,6,ΔΗΜΑΡ,20,Δημόσια Έργα,51,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,158,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διάφορα,22,Διδυμότειχο,225,Δράμα,48,Έβρος,10723,Εθελοντισμός,141,Εκδηλώσεις,1627,Εκκλησία,620,Εκπαίδευση,702,Ελλάδα,698,Ελληνισμός,23,Ελληνοτουρκικά,329,Ενέργεια,24,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,442,Εργασία,5,Εργασιακά,167,Ερευνα αγοράς,10,Ευρωεκλογές,16,Ευρώπη,80,Ζωή και Υγεία,217,Θράκη,131,Ιστορία,108,Καβάλα,96,Καιρός,24,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,168,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΚΕ,226,Κοινωνία,50,Κοινωνική Προσφορά,158,Κόσμος,450,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Μειονότητα,16,Μεταναστευτικό,99,Μουσική,158,ΝΔ,408,Ξάνθη,85,Οικολογία,225,Οικονομία,457,Ορεστιάδα,592,Πανταζίδου,41,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,195,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2258,Πολιτική,971,Πολιτισμός,136,ΠΟΤΑΜΙ,21,Πρόσωπα,76,Προτεινόμενο,4,Πρώτο Θέμα,3576,Ροδόπη,144,Σαμοθράκη,408,Σάτιρα,62,Σουφλί,189,Συγκοινωνίες,238,Σύλλογοι,242,Συνέδρια,101,ΣΥΡΙΖΑ,278,Σχολείο,9,Τέχνες,112,Τεχνολογία,42,Τουρισμός,199,Τρίγωνο,29,Τυχερό,16,Υγεία,515,Φέρες,175,Χηλή,23,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,289,Showbiz,20,UNICEF,1,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
https://1.bp.blogspot.com/-h4gWpvV0MFA/VeZlhjXsVaI/AAAAAAABXvM/PVJaC-VbN-I/s640/ds%2Balexpolis.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-h4gWpvV0MFA/VeZlhjXsVaI/AAAAAAABXvM/PVJaC-VbN-I/s72-c/ds%2Balexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/06/blog-post_14.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/06/blog-post_14.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ ημέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy