Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 19:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 19:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2016 της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου.
(Εισηγ: κ. Γρηγοριάδης Στ.)

3. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Έγκριση Δαπανών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2016».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Έγκριση Δαπανών Εγκαινίων της Νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Καπνομάγαζο).
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεσης) για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Υπαίθριου Θεάτρου στο Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Έγκριση τοποθέτησης τερματικών αποδοχής καρτών (P.O.S.).
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Έγκριση χορήγησης μιας θέσης κατάληψης χώρου σε παραγωγό για το έτος 2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

10. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Επιβολή προστίμου για παράνομες επιγραφές - πινακίδες Φαρμακείου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

12. Ορισμός Επιτροπής για τον έλεγχο της μέχρι τώρα πορείας της εκκαθάρισης των δημοτικών επιχειρήσεων ΚΔΕΤΑΦ - ΚΔΕΠΑΦ - ΔΗΚΕΑΛ - ΚΕΠΑΔΑ - ΚΔΕΔΤ - ΑΜΗΚΕΚΑ και τη σύνταξη του σχετικού προς τούτο πορίσματος.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

13. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, στο όνομα της κ. Εξακοστού Μαρίας του Θεοδώρου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

14. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, στα ονόματα των κ.κ. Βουτσά Μαρίας, Σκεύα Θεογνωσίας, Ασλανίδη Θεόδωρου, Κολιούδη Αναστασίας.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

15. Διαγραφή προστίμων στο όνομα της κ. Σκαλίδου Ελισάβετ.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

16. Τροποποίηση της με αρ. 53/2016 Α.Δ.Σ. για διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής Αζνταρίδη Π.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

17. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη Πετάλου».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

18. Παραλαβή μελέτης «Οριοθέτηση αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων κτισμάτων του οικοπέδου της κατασκήνωσης Μάκρης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

19. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Αγροτική οδοποιΐα Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

20. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή βάσης και μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή νηπιαγωγείου Παλαγίας».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. Απαγόρευση κυκλοφορίας οδού για την διοργάνωση 3on3 street basket στις 7 και 8 Μαΐου 2016.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Ορισμός κοινής επιτροπής παρακολούθησης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το διερευνητικό πρόγραμμα που αφορά την ανάπλαση Δυτ. Χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) έργου «Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων στη Μάκρη».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

25. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου έργου «Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων στη Μάκρη».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ: κ. Βρύζας Ι.)

27. Τροποποίηση της αριθ. 759/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά «Δωρεάν παραχώρηση του οικοπέδου και του κτίσματος του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Φερών στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης».
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

28. Έγκριση υποβολής ή μη πρότασης χρηματοδότησης στην κοινοτική πρωτοβουλία LIFE 2014-2020 για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Υποδομών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

29. Αντικατάσταση Εκκαθαριστών Δ.Ε.Π.Ε.Α.
(Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.)

30. Αποδοχή και Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Δήμου μας με τη Περιφέρεια Α.Μ.Θ. για Παροχή Τροφίμων σε δικαιούχους προγραμμάτων.
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

31. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου «Δημοτικών Έργων - σχεδίου Πόλης».
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

32. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στο Ξυλόκαστρο για συμμετοχή του στην Περιφερειακή συνάντηση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

33. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

34. Έγκριση δαπανών του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Παντελίδη Γεώργιου στην Αθήνα.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

35. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στην Αθήνα, για συμμετοχή του στο Δ.Σ. του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

36. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αγγλιά Θεόδωρου, στην Αθήνα.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8332,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3254,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,673,Δράμα,114,Έβρος,18141,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2486,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1449,Ελλάδα,1295,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,726,Ιστορία,225,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,336,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,412,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3818,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6076,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,40,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1062,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 19:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
https://1.bp.blogspot.com/-h4gWpvV0MFA/VeZlhjXsVaI/AAAAAAABXvM/PVJaC-VbN-I/s640/ds%2Balexpolis.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-h4gWpvV0MFA/VeZlhjXsVaI/AAAAAAABXvM/PVJaC-VbN-I/s72-c/ds%2Balexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/04/blog-post_45.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/04/blog-post_45.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων