Επιστολή Επιμελητηρίου Έβρου προς τα αρμόδια Υπουργεία για την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τον Υπουργό Εργασίας και την Πρόεδρο του ΟΑΕΔ απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις

Επιστολή Επιμελητηρίου Έβρου προς τα αρμόδια Υπουργεία για την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών
Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τον Υπουργό Εργασίας και την Πρόεδρο του ΟΑΕΔ απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην επιδότηση του εργοδοτικού κόστους 12% ή 4% των επιχειρήσεων στην Αν. Μακεδονία και Θράκη.

Αναλυτικά η επιστολή:

Θέμα: «Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νομιμότητα της ενίσχυσης των επιχειρήσεων μέσω της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών (4 ή 12%) σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Κύριοι Υπουργοί,

Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λίγους μήνες πριν και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του έτους 2015 μετά από αίτημά τους, παρευρέθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης παρουσία και εκπροσώπων των υπουργείων οικονομικών και εργασίας, προκειμένου να συζητηθεί το φλέγον πρόβλημα των επιχειρήσεων από τη μη καταβολή της ενίσχυσης του εργοδοτικού κόστους από το έτος 2010. Στη συνάντηση αυτή ο κ. Σταθάκης ανακοίνωσε και επίσημα τη πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τη συγκεκριμένη ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις των παραμεθορίων περιοχών, λόγω μη νομιμότητας και συμβατότητάς της με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Μετά την εξέλιξη αυτή και ενόψει κινδύνων παραγραφής των αξιώσεων τους, οι επιχειρήσεις της Θράκης προσέφυγαν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια προκειμένου να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους και να αποτρέψουν τη παραγραφή. Φυσικά, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση περί της καταβολής των οφειλομένων ποσών από τον ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις.

Την 2-3-2016 ενημερωθήκαμε επίσημα ότι μετά από ερώτηση της κας Μαρίας Σπυράκη, Ευρωβουλευτή, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αρμόδια επίτροπο Ανταγωνισμού κυρία Μ. Βεστάγκερ, αναφορικά με την ενίσχυση του μισθολογικού κόστους προς τις επιχειρήσεις και την διατήρηση του αναπτυξιακού αυτού κινήτρου, η απάντηση που δόθηκε έχει ως εξής: «Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί το μέτρο στο οποίο αναφέρεται η κυρία βουλευτής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω μέτρου. Για στήριξη που εμπίπτει στο πεδίο της εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για αρχικές επενδύσεις σε περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως μειονεκτούσες. Το μισθολογικό κόστος μπορεί να επιδοτηθεί για έργα που υλοποιούνται σε αυτές τις περιοχές, εφόσον συνδέεται με αρχικές επενδύσεις. Επιπλέον, υπάρχουν δυνατότητες για χορήγηση ενισχύσεων στις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας), καθώς και για την απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση. Τα εν λόγω μέτρα ενίσχυσης μπορούν να εφαρμοστούν από το κράτος μέλος χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία, αριθ. 651/2014. Εάν ένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις του εν λόγω κανονισμού, μπορεί μολοντούτο να εγκριθεί ως συμβατή ενίσχυση από την Επιτροπή, κατόπιν κοινοποίησης του μέτρου από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις συμβατότητας. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για το αν πράγματι χορηγηθεί κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο των κανόνων αυτών, εναπόκειται, φυσικά, σε κάθε κράτος μέλος. Καμία εταιρεία δεν δικαιούται να λάβει κρατική ενίσχυση, εκτός αν κράτος μέλος αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες της Ε.Ε.».

Δυστυχώς, κύριοι Υπουργοί μετά και την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δυνατότητα διατήρησης του πολύτιμου αυτού αναπτυξιακού κινήτρου για τις επιχειρήσεις της Θράκης, τόσο εσείς όσο και οι προκάτοχοί σας είστε απολύτως έκθετοι για όσα μέχρι σήμερα έχετε επικαλεστεί ως δικαιολογία για την μη καταβολή της επιδότησης και τη σαφή πρόθεσή σας για κατάργηση του μέτρου.

Ομοίως, ανυπόστατες και ψευδείς αποδεικνύονται οι αιτιάσεις όλων των προηγουμένων και νυν πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι το λιγότερο λόγω άγνοιας επικαλούνταν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ανταγωνισμού για να δικαιολογήσουν την παρατεταμένη καθυστέρηση στη καταβολή των οφειλομένων ποσών προς τις επιχειρήσεις και να μεταθέσουν την ευθύνη της κατάργησης ενός πολύτιμου αναπτυξιακού κινήτρου.

Κύριοι Υπουργοί,

Οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν ότι το μόνο πρόβλημα που θα έπρεπε να έχετε αντιμετωπίσει είναι η ασυνεννοησία των συναρμόδιων υπουργείων για τη πίστωση κονδυλίων στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Επειδή έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια υπομονής των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία είναι η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας με περιφερειακό ΑΕΠ στις 53 Μονάδες και ήδη έχουμε υποστεί τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας και οριστικά λουκέτα επιχειρήσεων εξαιτίας της αδυναμίας της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει με οποιονδήποτε τρόπο την επιχειρηματικότητα.

Καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό κ. Σταθάκη άμεσα να συγκαλέσει σύσκεψη των συναρμόδιων υπουργείων με τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ώστε με τα νέα δεδομένα να εξεταστούν οι δυνατότητες διατήρησης της συγκεκριμένης ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες περιοχές. Στη δεδομένη χρονική συγκυρία και υπό το ασφυκτικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση είναι περισσότερο από επιτακτική η μεγίστη δυνατή στήριξη των επιχειρήσεων της Θράκης που ακόμη παραμένουν ζωντανές και εντός συνόρων, προσφέροντας πολύτιμες θέσεις εργασίας και διατήρηση του κοινωνικού ιστού της ευαίσθητης ακριτικής περιοχής μας.

Καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες να καταβάλουν στον ΟΑΕΔ τα απαιτούμενα κονδύλια για την εξόφληση των οφειλομένων ποσών προς τις επιχειρήσεις από την επιδότηση του μισθολογικού κόστους από το έτος 2010 μέχρι σήμερα.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

$show=mobile

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

$hide=mobile

Όνομα

Αγγελίες,3,Αγροτικά,359,Αγωγοί,108,Αθλητικά,1599,Αλεξανδρούπολη,3560,Άμυνα,155,ΑΝΕΛ,54,Απεργίες,101,Άρθρα - Απόψεις,2279,Αστυνομικά,442,Αυτοδιοίκηση,1423,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,464,Αφιερώματα,209,Βαλκάνια,18,Βουλευτικές Εκλογές,375,Γελοιογραφίες,6,ΔΗΜΑΡ,20,Δημόσια Έργα,51,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,158,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διάφορα,22,Διδυμότειχο,217,Δράμα,47,Έβρος,10575,Εθελοντισμός,139,Εκδηλώσεις,1595,Εκκλησία,610,Εκπαίδευση,693,Ελλάδα,689,Ελληνισμός,23,Ελληνοτουρκικά,329,Ενέργεια,24,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,437,Εργασία,5,Εργασιακά,167,Ερευνα αγοράς,10,Ευρωεκλογές,16,Ευρώπη,80,Ζωή και Υγεία,211,Θράκη,125,Ιστορία,106,Καβάλα,94,Καιρός,24,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,167,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΚΕ,225,Κοινωνία,50,Κοινωνική Προσφορά,158,Κόσμος,444,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Μειονότητα,16,Μεταναστευτικό,93,Μουσική,158,ΝΔ,408,Ξάνθη,80,Οικολογία,224,Οικονομία,453,Ορεστιάδα,580,Πανταζίδου,38,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,194,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2233,Πολιτική,965,Πολιτισμός,133,ΠΟΤΑΜΙ,21,Πρόσωπα,76,Προτεινόμενο,4,Πρώτο Θέμα,3534,Ροδόπη,140,Σαμοθράκη,401,Σάτιρα,62,Σουφλί,183,Συγκοινωνίες,238,Σύλλογοι,242,Συνέδρια,101,ΣΥΡΙΖΑ,278,Σχολείο,9,Τέχνες,110,Τεχνολογία,42,Τουρισμός,198,Τρίγωνο,29,Τυχερό,14,Υγεία,508,Φέρες,170,Χηλή,21,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,289,Showbiz,20,UNICEF,1,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Επιστολή Επιμελητηρίου Έβρου προς τα αρμόδια Υπουργεία για την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών
Επιστολή Επιμελητηρίου Έβρου προς τα αρμόδια Υπουργεία για την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών
Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τον Υπουργό Εργασίας και την Πρόεδρο του ΟΑΕΔ απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις
https://3.bp.blogspot.com/-YkRCwswItIQ/VtmNu7RfWUI/AAAAAAABgWA/Fx3vmOQ8c3k/s640/epimelitirio%2Bevrou%2B1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-YkRCwswItIQ/VtmNu7RfWUI/AAAAAAABgWA/Fx3vmOQ8c3k/s72-c/epimelitirio%2Bevrou%2B1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/03/blog-post_4.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/03/blog-post_4.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy