Αλεξανδρούπολη: Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος δεν έρχονται μόνο με δελτία τύπου

Το κείμενο που ακολουθεί, γράφτηκε με αφορμή το "Δελτίο Τύπου" του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, σχετικά με συνάντησή του με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη την Τετάρτη 3/2/2016 στην Αθήνα

Αλεξανδρούπολη: Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος δεν έρχονται μόνο με δελτία τύπου
του Νίκου Παπανικολόπουλου

Το κείμενο που ακολουθεί, γράφτηκε με αφορμή το "Δελτίο Τύπου" του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ευ. Λαμπάκη σχετικά με συνάντησή του με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη την Τετάρτη 3/2/2016 στην Αθήνα (εδώ το δελτίο τύπου).

Στα θέματα που συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ήταν η ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, η πλωτή εγκατάσταση LNG και η δημιουργία μεγάλου διαμετακομιστικού κέντρου ανάμεσα στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο.

...Για τη δημιουργία της πλωτής εγκατάστασης LNG, προέκυψε απόλυτη ταύτιση απόψεων και κοινή διαπίστωση ότι το έργο πρέπει να υλοποιηθεί διότι δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη και τυπικά και εθνικά, χωρίς προσβολή στο περιβάλλον. Ο κ. Υπουργός πιστοποίησε προς τον κ. Δήμαρχο ότι από πλευράς Κυβέρνησης δεν υπάρχει η ελάχιστη επιφύλαξη και μετά την ταύτιση της θέλησης της τοπικής κοινωνίας και της κυβέρνησης για την κατασκευή του Τέρμιναλ, οι επενδυτές πρέπει να προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου..., γράφει μεταξύ άλλων το δελτίο τύπου.

Όλες οι Διεθνείς Συμβάσεις, Συμφωνίες και Πρωτόκολλα, Κοινοτικές Οδηγίες και εθνική νομοθεσία, που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου και του θαλασσίου, διέπονται από τη φιλοσοφία ότι η ανάπτυξη και η περιβαλλοντική προστασία, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να συνυπάρχουν, να αλληλοϋποστηρίζονται και να ενισχύονται.

Ο όρος υπό προϋποθέσεις, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια αλλά συγκεκριμένα μέτρα και μέσα προστασίας, προληπτικά και κατασταλτικά, για κάθε μια περίπτωση χωριστά, τα οποία κοστίζουν τόσο στο Κράτος, όσο και στους επενδυτές.

Το Σύνταγμα της Ελλάδος, στο άρθρο 24, το αναφέρει ξεκάθαρα: «Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του πολίτη. Για τη διαφύλαξή του, το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά μέτρα».

Εδώ είναι και το κρίσιμο σημείο. Πολιτεία και κοινωνία, οφείλουν να βάζουν κόκκινη γραμμή στα «αναγκαία μέτρα και μέσα προστασίας» όχι κατά το δοκούν αλλά κατά το πρέπον.

Όταν θέλουμε να μιλάμε για λιμάνι, και μάλιστα διεθνές, όπως είναι της Αλεξανδρούπολης (ΚΥΑ 8315.2 ΦΕΚ 202 Β/16-02-2007) και για θαλάσσιο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU - Floating Storage and Regasification Unit for LNG - Liquefied Natural Gas), όπως αυτός που θα γίνει ανοικτά της Μάκρης, οφείλουμε να μιλάμε και για συγκεκριμένα μέτρα και μέσα προστασίας που έχει υποχρέωση να πάρει η Πολιτεία, ανεξάρτητα από αυτά που οφείλει, μέσα από την ΜΠΕ, να πάρει ο κάθε επενδυτής.

Και είναι πολλά αυτά τα μέτρα και μέσα αλλά θα αναφερθώ μόνο σε δυο:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
(REGIONAL MARINE POLLUTION COMBATING CENTRE)


Ο αρμόδιος δημόσιος φορέας, για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αλλά και για την καταπολέμησή της, είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Για την αντιμετώπιση των περιστατικών ρύπανσης και την λήψη των αναγκαίων μέτρων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των κατοίκων ή του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου ή να υποβαθμίσουν το θαλάσσιο περιβάλλον, διαθέτει μεταξύ των άλλων υπηρεσιών και τους Περιφερειακούς Σταθμούς Καταπολέμησης Ρύπανσης (Π.Σ.Κ.Ρ.).

Οι πρώτοι Π.Σ.Κ.Ρ. ιδρύθηκαν, το 1977, στα λιμάνια Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ελευσίνας, Καβάλας και Χανίων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 743/77 (ΦΕΚ 319 Α) ο οποίος ισχύει και σήμερα, κωδικοποιημένος με το Π.Δ. 55/88.

Ο Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των Π.Σ.Κ.Ρ. έχει εγκριθεί με την Υ.Α. 181051/559/80 (ΦΕΚ 375 Β/15-4-80) και οι κύριες αρμοδιότητές τους είναι: Οι προληπτικές επιθεωρήσεις των πλοίων για να διαπιστωθεί αν τηρούν τα προβλεπόμενα από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περι προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών ρύπανσης. Για να πετύχει στην αποστολή του ένας Π.Σ.Κ.Ρ. πρέπει να διαθέτει: Κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, μέσα στο λιμάνι, με αποθηκευτικούς χώρους για άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, απορρυπαντικά σκάφη, υλικά απορρύπανσης. (απορροφητικά υλικά, χημικές διασκορπίστηκες ουσίες κ.α.), πλωτά φράγματα, συσκευές εκτόξευσης υλικών απορρύπανσης, στολές προστασίας προσωπικού, δεξαμενές εναπόθεσης ουσιών που περισυλλέγονται κατά τη διαδικασία απορρύπανσης κλπ.

Στην Αλεξανδρούπολη, Π.Σ.Κ.Ρ. ιδρύθηκε με το Π.Δ. 112/97 (ΦΕΚ 99 Α/28-5-1997).

Τότε, δόθηκε η ευκαιρία, ΑΛΛΑ ΧΑΘΗΚΕ, να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος Π.Σ.Κ.Ρ. στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με κατάλληλη κτιριακή υποδομή, εξειδικευμένο προσωπικό, απορρυπαντικά σκάφη, απορρυπαντικά υλικά, πλωτά φράγματα κλπ, καθώς υπήρξε χρηματοδότηση με ποσοστό 75% από πιστώσεις του Κοινοτικού προγράμματος INTEREG II. ΣΑΕ 089/2/Τροπ 00/24-5-1996 του ΥΠΕΘΟ (Κωδικός Έργου 9689502).

Η ίδρυση του Π.Σ.Κ.Ρ. Αλεξανδρούπολης, όχι μόνο έμεινε στα χαρτιά αλλά, από το 2002 μέχρι και σήμερα στις επίσημες εκδόσεις και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας (www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=25119) φαίνεται ότι λειτουργεί κανονικά με ειδικευμένο προσωπικό, πλοία, υλικά και μέσα!!! Κι όμως, κανένας τοπικός Άρχοντας δεν ασχολήθηκε ποτέ με το θέμα.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΙΜΕΝΑ (PORTS FIGHTING SERVICE)

Το Πυροσβεστικό Σώμα όπως στη στεριά σώζει ζωές, περιουσίες και το δασικό μας πλούτο, έτσι και στη θάλασσα σώζει ζωές, περιουσίες και αποτρέπει η περιορίζει γεγονότα όπως εκρήξεις και πυρκαγιές στα πλοία που μπορεί να προκαλέσουν θαλάσσια ρύπανση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει απλά πυροσβεστικά σκάφη (fighting vessels) αλλά και υπερσύγχρονα καινοτομικά πυροσβεστικά σκάφη τα οποία είναι συγχρόνως και διασωστικά (fighting - rescue vessels).

Το 1999, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με συγχρηματοδότηση από τους πόρους του INTEREG II και του Β΄ ΚΠΣ, ξεκίνησε τη διαδικασία για την προμήθεια των πρώτων στην ιστορία του σύγχρονων πυροσβεστικών - διασωστικών πλοίων. Τα δυο πρώτα, το 2003, παραδόθηκαν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των λιμένων Πάτρας και Κέρκυρας.

Το 2006, με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Οδικοί Άξονες Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη" του Γ΄ ΚΠΣ, ξεκίνησε η διαδικασία για την προμήθεια τριών ακόμη τέτοιων πλοίων. Προβλέπεται να παραδοθούν το 2010, δυο στο λιμάνι του Πειραιά και ένα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Κάθε τέτοιο πλοίο κοστίζει περίπου 5 εκατ. ευρώ και ο χρόνος παράδοσης του ξεπερνά τα 4 χρόνια.

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιμένος λειτουργούν στα λιμάνια Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Καβάλας. Δείτε παρακάτω και θαυμάστε τι γίνεται σε άλλα ελληνικά λιμάνια. Στην Αλεξανδρούπολη;;;

Καλές οι συμφωνίες για λιμάνι και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Έργα όμως, για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντός μας, πότε θα δούμε;

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,573,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2026,Αλεξανδρούπολη,8220,Άμυνα,335,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2995,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3202,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,92,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,663,Δράμα,114,Έβρος,17962,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2462,Εκκλησία,1205,Εκπαίδευση,1420,Ελλάδα,1284,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,627,Εργασία,23,Εργασιακά,281,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,707,Ιστορία,219,Καβάλα,188,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,549,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,581,Ορεστιάδα,1421,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,408,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3776,Πολιτική,1443,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,7,Πρώτο Θέμα,6001,Ροδόπη,398,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,529,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,54,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Αλεξανδρούπολη: Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος δεν έρχονται μόνο με δελτία τύπου
Αλεξανδρούπολη: Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος δεν έρχονται μόνο με δελτία τύπου
Το κείμενο που ακολουθεί, γράφτηκε με αφορμή το "Δελτίο Τύπου" του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, σχετικά με συνάντησή του με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη την Τετάρτη 3/2/2016 στην Αθήνα
https://3.bp.blogspot.com/-Ijve8ieYKM8/VrVJ1Ii_-BI/AAAAAAABfN0/fKUL8iFLSkE/s640/limani%2Balexpolis.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Ijve8ieYKM8/VrVJ1Ii_-BI/AAAAAAABfN0/fKUL8iFLSkE/s72-c/limani%2Balexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/02/blog-post_6.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/02/blog-post_6.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων