Οικογενειακές μπίζνες στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης... μέρος 2ο

Στοιχεία που φανερώνουν νομικές (ασυμβατότητα στην αρχή της αμεροληψίας) και ηθικές παραβάσεις διαπλεκόμενων ακαδημαϊκών του ΔΠΘ, συγγενών και εργολάβων.

Οικογενειακές μπίζνες στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Λίγες μέρες μετά το ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των Συντακτών» (22.5.2012) «Ο διαχρονικός εργολάβος σίτισης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» που αναστάτωσε την πανεπιστημιακή κοινότητα και απασχόλησε το υπουργείο Παιδείας, νέα αδιαμφισβήτητα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια από τη δημοσιογραφική έρευνα.

Στοιχεία που φανερώνουν νομικές (ασυμβατότητα στην αρχή της αμεροληψίας) και ηθικές παραβάσεις διαπλεκόμενων ακαδημαϊκών, συγγενών και εργολάβων.

Με αφορμή μια σκανδαλώδη απευθείας ανάθεση έργου σίτισης των φοιτητών ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, είχαμε αναφερθεί βάσει δημοσίων εγγράφων σε δύο ονόματα εναλλασσόμενων πρυτάνεων (Αθ. Καραμπίνης - Κ. Σιμόπουλος), στον επί 10 χρόνια εργολάβο σίτισης (Χούτος), σε στενούς οικογενειακούς δεσμούς και στις εξωπανεπιστημιακές εταιρικές σχέσεις αρκετών ακαδημαϊκών.


Η γυναίκα του Καίσαρα

Ο νυν πρύτανης Αθανάσιος Καραμπίνης, στην απάντησή του στο ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.» (την οποία δεν κοινοποίησε στην εφημερίδα), αναφέρει μεταξύ άλλων πως ως προς «τα περί συμμετοχής προηγουμένων πρυτάνεων και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε εταιρείες φωτοβολταϊκών, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να απαντηθούν από εμένα. Εάν και εφόσον είναι αλήθεια, θα απαντηθούν πιστεύω από τους αναφερόμενους στο δημοσίευμα».

Βέβαια, στις αναφερόμενες εταιρείες φωτοβολταϊκών συμμετέχει η σύζυγός του, Μαρία Λάππα, ως βασικός μέτοχος με 16% (εταιρεία ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε.), όπου επίσης μέτοχος με 25% είναι και ο πρώην πρύτανης Κωνσταντίνος Σιμόπουλος.

Ταυτόχρονα, μια άλλη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ» με παρόμοιο αντικείμενο έχει ιδρυτές και βασικούς μετόχους τον εργολάβο Αντώνιο Χούτο και τον πρώην πρύτανη Κωνσταντίνο Σιμόπουλο.

Στις 30 Ιουνίου 2011, οι δύο εταιρείες ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ και ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ πραγματοποίησαν γενική συνέλευση (στις 12 μ.μ. και στις 3 μ.μ.) στα κοινά γραφεία επί της οδού Ευριπίδου 7-9 και Πραξιτέλους 46, όπου παρευρέθηκαν -με βάση τα πρακτικά- όλοι οι μέτοχοι των δύο εταιρειών.

Στο μεταξύ, τον Μάρτιο 2011 ιδρύεται και νέα (τρίτη) εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά με επωνυμία «SUNGARDEN - ΗΛΙΟΚΗΠΟΣ Α.Ε.» από τους Κωνσταντίνο Σιμόπουλο, τον γιο του, Ευθύμιο Σιμόπουλο και τον καθηγητή Νομικής του ΔΠΘ και πρόεδρο της Νομικής Υπηρεσίας του πανεπιστημίου, Στυλιανό Σταματόπουλο.


Το σκάνδαλο της σίτισης

Στην απαντητική επιστολή (με τίτλο «Για την αποκατάσταση της αλήθειας ή πώς το μαύρο γίνεται άσπρο») ο πρύτανης Αθ. Καραμπίνης προσπαθεί να δικαιολογήσει την ακύρωση διεθνούς διαγωνισμού και τη σκανδαλώδη απευθείας ανάθεση του έργου της σίτισης στον συνέταιρο της γυναίκας του, Α. Χούτο.

Ισχυρίζεται ότι ο προηγούμενος πρύτανης (Κ. Ρέμελης), «παρότι εκ του Νόμου δεν είχε την αρμοδιότητα (η αρμοδιότητα ανήκει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου), προκήρυξε χωρίς έγκριση (μη σύννομα) δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σίτισης».

Ο πρύτανης επικαλείται δύο αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αριθμ. Πράξης 36/2015 και 2591/2015) σύμφωνα με τις οποίες, κατά τον ίδιο, «υπάρχει κώλυμα στην υπογραφή της σύμβασης σίτισης με τους προταθέντες ως αναδόχους».

Ξεχνάει όμως ότι:

1) Οι εν λόγω μη τελεσίδικες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου βγήκαν μήνες μετά την ανάθεση στον εργολάβο.

Όταν υπογράφηκε η ανάθεση (παράνομη παράταση της προηγούμενης σύμβασης) στον A. Χούτο η Σύγκλητος δεν γνώριζε καμία από τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επικαλείται.

Γνώριζε μόνο ότι ο A. Χούτος κάνει δωρεά, ότι η απόφαση θα βγει τον Νοέμβριο του 2014 και ότι τον διαγωνισμό τον κέρδισε άλλος.

Με αυτά τα δεδομένα αποφάσισε ανάθεση 3 εκατομμυρίων στην Houtos Catering, η οποία μάλιστα είχε απορριφθεί από την επιτροπή διαγωνισμού. Γιατί άραγε δεν πραγματοποίησε έστω έναν πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό;

2) Δεν ανέμενε την απόφαση επί της αιτήσεως αναθεωρήσεως, η οποία συζητήθηκε στις 22/5/2015 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που είναι πολύ πιθανόν να θεωρήσει αρμόδιο τον πρύτανη για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

3) Υπέγραψε σύμβαση με τη «Χούτος» (αντίδικο του Πανεπιστημίου) στις 19 Σεπτεμβρίου 2014, που ξεκίνησε από τις 21/9/2014, μια μέρα πριν από την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας τα οποία και απορρίφθηκαν πανηγυρικά.

4) Νομικά το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης (μονομερής χρήση του δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με τη νομική ορολογία) με τον προηγούμενο εργολάβο (Χούτο) το είχε μόνο ο πρώην πρύτανης Κ. Ρέμελης.

5) Κανένα μέλος της Συγκλήτου δεν είναι ενήμερο για την εν λόγω παράνομη παράταση της σύμβασης, κανείς επίσης δεν ενέκρινε τη «δωρεά Χούτου» (σίτιζε επί 20 μέρες το Πανεπιστήμιο χωρίς σύμβαση, «δωρεάν»).

Το θέμα της σίτισης δεν ήταν καν στο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Συγκλήτου.

Επιπλέον ο πρύτανης δεν έχει προσκομίσει στη Σύγκλητο τα έγγραφα που επικαλείται με βάση τα οποία θεώρησε ότι μπορεί να ασκήσει ο ίδιος το δικαίωμα της παράτασης («ρώτησα Ελεγκτικό, αρχή συμβάσεων και νομική υπηρεσία» αναφέρει στα πρακτικά της Συγκλήτου του Σεπτεμβρίου 2014).

6) Ποιος θα πληρώσει το ποσόν της αποζημίωσης που ενδεχομένως ζητήσουν οι δύο κοινοπραξίες, στις οποίες κατακυρώθηκαν οι δύο συμβάσεις σίτισης;

Όπως εξηγούν έγκριτοι νομικοί στην «Εφ.Συν.», σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο μια δημόσια σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί με την έκδοση της πράξης κατακύρωσης.

Πώς με βάση το δεδομένο αυτό ο πρύτανης προχώρησε σε ματαίωση και επαναπροκήρυξη;

Ποια η νομική αιτιολογία στην πράξη ματαίωσης;

7) Μελετώντας προσεκτικά τις δύο προκηρύξεις (Ρέμελη και Καραμπίνη) διαπιστώνουμε ότι ο μόνος διαφορετικός όρος είναι το κριτήριο της εμπειρίας, το οποίο ουσιαστικά φωτογραφίζει «συγκεκριμένο» υποψήφιο. Με τα νέα κριτήρια στον καινούργιο διαγωνισμό που προκήρυξε ο νυν πρύτανης, οι υποψήφιοι θα πρέπει «να έχουν αναλάβει μέσα στην τελευταία τριετία υπηρεσίες μαζικής σίτισης 2.000 ατόμων ημερησίως, 1,5 εκατ. γευμάτων με τουλάχιστον 500.000 γεύματα ανά έτος». Στην προηγούμενη προκήρυξη ο αριθμός των γευμάτων στην τριετία ήταν 10 φορές μικρότερος, για να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες.

Ο πρύτανης του ΔΠΘ, Αθανάσιος Καραμπίνης

Οι «λασπολόγοι»

Ο κ. Καραμπίνης αναφέρεται στο δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» χαρακτηρίζοντάς το συκοφαντικό.

Μιλά για «σπίλωση» του Δημοκρίτειου από μια ισχνή μειοψηφία που θέλει το Πανεπιστήμιο της Θράκης να επαιτεί, οδηγούμενο σε μαρασμό, να συρρικνώνεται και τελικά να κλείνει!

«Είναι αυτοί που κατά καιρούς, αφήνοντας υπονοούμενα όπως και τώρα για δήθεν ατασθαλίες (ειδικά στον τομέα της σίτισης), λασπολογούν σε βάρος του Πανεπιστημίου μας και υπέρ άλλων ατόμων ή φορέων, ωθούμενοι από αδιαφανή κίνητρα» τονίζει χαρακτηριστικά.

Ας δούμε λοιπόν ποιοι διοικούν τόσα χρόνια το Δημοκρίτειο.

Καταγράφουμε τις διοικητικές θέσεις του κ. Καραμπίνη τα τελευταία χρόνια:

⇒ Πρύτανης (2005-2006, 2014 - σήμερα)
⇒ Αντιπρύτανης ΔΠΘ (2003-2005, 2006-2010)
⇒ πρόεδρος επιτροπής ερευνών (2003-2005, 2006-2010)
⇒ πρόεδρος Πανεπιστημιακού Συμβουλίου (2001-2004)
⇒ πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (2004-2008)
⇒ πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής Διοίκησης (2003-2005)
⇒ πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας (2005-2007)
⇒ πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2006-2007)
⇒ πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (2008-2010)
⇒ μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (2012-2014).

Οι Αντώνιος Χούτος και Κώστας Σιμόπουλος

Ο δε πρώην πρύτανης (1997-2003, 2006-2010) γιατρός Κ. Σιμόπουλος, αναπληρωτής πρόεδρος στο Συμβούλιο Διοίκησης (2012-2015 που παραιτήθηκε πριν 1,5 μήνα) έχει διατελέσει:

⇒ πρόεδρος του τμήματος Ιατρικής (1989-1991, 1999-2003, 2011-2013)
⇒ πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας Εθνολογίας (2000-2002)
⇒ πρόεδρος του τμήματος Φιλολογίας (1997-2001)
⇒ πρόεδρος του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (1999-2004)
⇒ πρόεδρος του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (2004-2005)
⇒ πρόεδρος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (2005-2007, 2009-2010)
⇒ πρόεδρος του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας (2007-2008).

Την περίοδο 2006-2010 στο πρυτανικό συμβούλιο βρίσκονται οι 3 συνέταιροι στις εταιρείες με τα φωτοβολταϊκά (Σιμόπουλος, Καραμπίνης, Σταματόπουλος), ενώ στο Συμβούλιο Διοίκησης της τελευταίας περιόδου ήταν οι επίσης συνέταιροι Σιμόπουλος, Καραμπίνης (μέσω της συζύγου), Καρατζάς.

Ο Σ. Σταματόπουλος είναι υπεύθυνος για τις γνωμοδοτήσεις της νομικής υπηρεσίας και τις προκηρύξεις των διαγωνισμών.

Στη δε εταιρεία αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (που περιλαμβάνει ακίνητα αλλά και πολλές εκτάσεις) βλέπουμε τα ίδια άτομα (Σιμόπουλος, Σταματόπουλος, Καραμπίνης, Πιτιακούδης) που είναι συνέταιροι στις εταιρείες με τα φωτοβολταϊκά.

Με απόφαση του Συλλόγου Οικοτρόφων, κινητοποίηση έξω από την εστία του ιδιώτη εργολάβου στην Ξάνθη πραγματοποίησαν χθες οι φοιτητές, που ζητούν να κλείσει η ιδιωτική λέσχη και η σίτισή τους να περάσει στην αρμοδιότητα του Πανεπιστημίου.

Εκφράζουν παράλληλα την αγανάκτησή τους για τον τρόπο με τον οποίο ο τοπικός Τύπος αποσιωπά το θέμα και διαστρεβλώνει τα αιτήματά τους.

Συντάκτης: Κώστας Ζαφειρόπουλος
Πηγή: "Η Εφημερίδα των Συντακτών"

[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,613,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2048,Αλεξανδρούπολη,8599,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3023,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3334,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,702,Δράμα,116,Έβρος,18534,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2580,Εκκλησία,1238,Εκπαίδευση,1506,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,760,Ιστορία,232,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,594,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,675,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1514,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,427,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3902,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6196,Ροδόπη,418,Σαμοθράκη,668,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,561,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,397,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Οικογενειακές μπίζνες στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης... μέρος 2ο
Οικογενειακές μπίζνες στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης... μέρος 2ο
Στοιχεία που φανερώνουν νομικές (ασυμβατότητα στην αρχή της αμεροληψίας) και ηθικές παραβάσεις διαπλεκόμενων ακαδημαϊκών του ΔΠΘ, συγγενών και εργολάβων.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUccDd7X-HMcg3DjkqOyjaQgAZKNpJRBNohNQia5OoGpyRfTWgUKDYZ8fw6WiL9Jc_GB5mFuZpRaxtxD8ku6R2dWBahJkMGE9SdQG8VnHuBANOFg8AJWmIU2cWzYSqalC9fkNKnn7k4Co/s1600/dimokriteio_panepistimio_thrakis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUccDd7X-HMcg3DjkqOyjaQgAZKNpJRBNohNQia5OoGpyRfTWgUKDYZ8fw6WiL9Jc_GB5mFuZpRaxtxD8ku6R2dWBahJkMGE9SdQG8VnHuBANOFg8AJWmIU2cWzYSqalC9fkNKnn7k4Co/s72-c/dimokriteio_panepistimio_thrakis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2015/06/2_5.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2015/06/2_5.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων