Εκδηλώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, στο Ξενοδοχείο «Astir – Egnatia», στην Αλεξανδρούπολη, στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2015, το Θεματικό Εργαστήριο, για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδα Αξίας του Τουρισμού, και στις 12 και 13 Φεβρουαρίου

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, στο Ξενοδοχείο «Astir – Egnatia», στην Αλεξανδρούπολη, στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2015, το Θεματικό Εργαστήριο, για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδα Αξίας του Τουρισμού, και στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2015, εκδήλωση για την Αξιολόγηση της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, που συνδιοργανώθηκαν από το Ερευνητικό... Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JRC, και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Κατά τη διάρκεια του Θεματικού Εργαστηρίου για τον Τουρισμό, τον οποίο η Περιφέρεια εντάσσει στον πυρήνα του Αναπτυξιακού της σχεδιασμού, οι συμμετέχοντες είχαν τη ευκαιρία να ενημερωθούν αλλά και να συνεισφέρουν ενεργά στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, για τις ακόλουθες κατηγορίες της αλυσίδας αξίας:
 • Τουρισμός Τεσσάρων Εποχών.
 • Τουρισμός και Πολιτισμική Κληρονομιά.
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών και Τουρισμός.
 • Γαστρονομικός Τουρισμός.

Στο «εργαστήριο» συμμετείχαν Ελληνικές Αρχές (Γ.Γ. ΕΣΠΑ, Γ.Γ.Ε.Τ., κλπ), η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (αρμόδιες διευθύνσεις ΑΜΘ, ΠΣΚΕ), το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ ΑΜΘ, ερευνητικά κέντρα, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, εμπειρογνώμονες/φορείς εξειδικευμένοι στη συγκεκριμένη Αλυσίδα Αξίας.

Κατά τη διάρκεια του «εργαστηρίου:
 • εφαρμόστηκε πιλοτικά η μεθοδολογία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, που μετέπειτα θα εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς της Περιφερειακής RIS3,
 • επετεύχθη εμπλοκή – δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στη δράση,
 • καταγράφηκαν οι ανάγκες της Αλυσίδας Αξίας του Τουρισμού στον τομέα της έρευνας – καινοτομίας, που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση πρόσκλησης χρηματοδότησης των αναγκών στον τομέα της έρευνας – καινοτομίας, από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ανάλογες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και για άλλους τομείς της Περιφερειακής Εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια ΑΜΘ.


Παραπέρα, μέσω της αξιολόγησης της Προπαρασκευαστικής Δράσης καταβλήθηκε προσπάθεια να αποσαφηνιστούν καίρια θέματα όπως:
 • Μηχανισμός Διακυβέρνησης – Θεσμοθέτηση της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, και Συνέργειες μεταξύ Διαρθρωτικών Ταμείων και Διοικητικών Δομών.
 • Εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης: από τη Στρατηγική στο Σχέδιο Δράσης.
 • Κινητικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάγκες Εκπαίδευσης.
 • Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.
 • Κανονισμοί Κρατικών Ενισχύσεων: Ευκαιρίες και Περιορισμοί.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Έξυπνη Εξειδίκευση Στρατηγικής (Περιφερειακή RIS3) αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για μια Περιφέρεια που έχει πληγεί σημαντικά από την πρόσφατη κοινωνικο-οικονομική κρίση, ενέκρινε την υλοποίηση Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής RIS3.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Ευρωβουλευτής Δρ. Markus Pieper, ο οποίος είχε εισηγηθεί την υλοποίηση της Προπαρασκευαστικής Δράσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έπειτα από αίτημά του, επισκέφθηκαν, μαζί με τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., κ. Γ. Παυλίδη, επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίες και αποτελούν δείγματα του αναπτυξιακού δυναμικού που διαθέτει η Περιφέρειά μας.

Τον Δρ. Pieper συνόδευε και το Γερμανικό κρατικό κανάλι ARD, με σκοπό την παραγωγή ντοκιμαντέρ γύρω από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, που έχει προγραμματιστεί να προβληθεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2015.


Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη κ. Γ. Παυλίδη στη Διεθνή Συνάντηση για την «Αξιολόγηση της πιλοτικής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Α.Μ.Θ», στην Αλεξανδρούπολη

«Σας καλωσορίζω εκ μέρους της κοινωνίας της Περιφέρειάς μας, όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους απ' όλα τα σημεία της Ευρώπης, από την Ευρωβουλή, από τη DG Regio, από το JRC, τους δεκάδες κορυφαίους εμπειρογνώμονες απ’ όλες σχεδόν τις χώρες, τους εκπροσώπους των Περιφερειών από τη χώρα μας, τη ΓΓΕΤ, όλους σας. Σας εύχομαι καλή διαμονή στον τόπο μας.

Σήμερα η Περιφέρειά μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μια υγιή ανάπτυξη με ανταγωνιστικότητα, που να έχει διάρκεια, να μην είναι ρηχή αλλά θεμελιωμένη βαθιά και να συνδέεται με την ταυτότητα και τα παραγωγικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενδιαφέρεται για κάθε στρατηγική και μεθοδολογία που θα την οδηγήσει σ' αυτή. Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης είναι για μας πρωτόγνωρη εμπειρία, μας εκπλήσσει θετικά, μας δείχνει νέους δρόμους, νέες οπτικές και πτυχές στην ανάπτυξη και μπορεί να αποτελέσει πλοηγό σε αυτήν την κατεύθυνση.

Στοχεύουμε στη διεύρυνση των προστιθέμενων αξιών όπου αυτό είναι εφικτό, στην ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης και καινοτομίας. Επιδιώκουμε ώστε η παραγωγή, δεμένη με την καινοτομία, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα να παίξει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό μια πετυχημένης για το μέλλον Περιφερειακής πολιτικής. Ενδιαφερόμαστε για τον «Ορίζοντα 2020» και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής που θα γεφυρώσει την υστέρηση που έχουμε έναντι άλλων, στο χώρο της καινοτομίας, ως Περιφέρεια.

Στη διάρκεια της κρίσης οπισθοδρομήσαμε πολύ περισσότερο από άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας. Είμαστε αποφασισμένοι να αφήσουμε πίσω την υστέρηση και αναδιαρθρωτική αδράνεια. Στοχεύουμε στην οικονομία της ανοιχτής γνώσης, στη διάχυση αυτής στο μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε να μεγιστοποιήσουμε την συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των δικαιούχων σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και σε προγράμματα.

Σήμερα συναντιόμαστε εδώ ο κόσμος της ευρωπαϊκής πολιτικής, των τεχνοκρατών, των προγραμμάτων, της καινοτομίας, ο κόσμος των επιχειρήσεων, της έρευνας, των καλών πρακτικών και της αυτοδιοικητικής πολιτικής για να ανταλλάξουμε ιδέες και προτάσεις, να επιχειρήσουμε να κτίσουμε το νέο που αρμόζει στην Περιφέρειά μας. Να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την γνώση, τις βέλτιστες πρακτικές, τις πραγματικές ευκαιρίες χρηματοδότησης και ανόδου που έχουμε μπροστά μας, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες.

Να φτάσουμε μέσα από ρεαλιστικές διαδρομές, μέσα από ένα περιφερειακό οδικό χάρτη επιχειρηματικής ανακάλυψης σε διεύρυνση των αναπτυξιακών μας δυνατοτήτων.

Ευχαριστούμε όσους μας επέλεξαν ως πιλοτική Περιφέρεια. Ευχαριστούμε τον κ. ευρωβουλευτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το JRC, τον κ. Βoden και τους συνεργάτες του, όσους εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή.

Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης είναι για μας πρόκληση και ευκαιρία. Να διερευνήσουμε όσο πιο βαθειά γίνεται την Περιφερειακή μας ταυτότητα, να ανακαλύψουμε ότι σημαντικό μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε και να επιχειρήσουμε να το μετατρέψουμε σε πραγματική ανάπτυξη. Επιδίωξη μας η αναδιάταξη του αναπτυξιακού μοντέλου μας, ο εκσυγχρονισμός του αγροτοδιατροφικού μας συμπλέγματος και επιλεγμένων υπηρεσιών και η διασύνδεσή τους με καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και νέες αλυσίδες αξιών.

Στην διαδρομή των μέχρι τώρα συναντήσεων άλλαξαν αρκετά στην θεώρηση της ανάπτυξής μας, μέσα από τον προβληματισμό και την νέα γνώση.

Στις μέχρι σήμερα προπαρασκευαστικές δράσεις, στα πλαίσια του τρέχοντος προγράμματος, ασχοληθήκαμε με την οινοποιία, τα ζωικά προϊόντα, τον τουρισμό, ενώ ακολουθούν συναντήσεις για το ζεόλιθο, τα κηπευτικά σε συνδυασμό με τα εκτενή κοιτάσματα της γεωθερμίας στην περιοχή.

Στο τέλος αυτής της διαδρομής της διερεύνησης της στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση στη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πρέπει:
 1. Να γίνουν οι επιβαλλόμενες διορθώσεις στην στρατηγική μας.
 2. Να προσδιορισθούν καθαροί και ρεαλιστικοί στόχοι.
 3. Να προσδιοριστούν τα μέσα, τα εργαλεία και τα προγράμματα για την προώθηση των στόχων στην πράξη και στο αποτέλεσμα.
 4. Να συγκροτηθούν ευέλικτες δομές συγκρότησης των προγραμμάτων και παρακολούθησης της υλοποίησής των, και τέλος
 5. Να οδηγηθούμε σε πραγματικά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Ως Περιφέρεια θα υποστηρίξουμε την πορεία αυτή, με ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους.

Έχουμε δρόμο μπροστά μας, πολύ δουλειά, για να επιτύχουμε το καλύτερο.

Στα επόμενα χρόνια επιθυμούμε το κάθε ευρώ, η κάθε κίνησή μας να προσθέτει αξίες, να έχει αποτελέσματα. Επιδιώκουμε να οδεύουμε καθαρά, στοχευμένα, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις χωρίς να αφήσουμε τίποτε στην τύχη.

Επιθυμούμε την συνέχιση του προγράμματος και μετά το πρώτο χρονικό διάστημα για το οποίο προγραμματίστηκε και σας εγγυόμαστε ότι θα εργαστούμε εντατικά για να μετατραπεί σε ωφέλιμη ανάπτυξη και καλό παράδειγμα για τους άλλους.

Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω και πάλι στον τόπο μας.»

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2052,Αλεξανδρούπολη,8661,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3029,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3350,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,708,Δράμα,117,Έβρος,18637,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2607,Εκκλησία,1241,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1323,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,636,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,766,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,596,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,433,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3912,Πολιτική,1504,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,14,Πρώτο Θέμα,6225,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Εκδηλώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης
Εκδηλώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης
Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, στο Ξενοδοχείο «Astir – Egnatia», στην Αλεξανδρούπολη, στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2015, το Θεματικό Εργαστήριο, για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδα Αξίας του Τουρισμού, και στις 12 και 13 Φεβρουαρίου
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhodvGyFXXV4vQTf-N7rSYf9PWGqsScoP6Y7FyMTkkYO1u_9bsNHsyUYFEP5Y3IKvG6HUn2d1cRxJX9YaFJ6Tc9sZ0DOhpQvTMmAEHAavWH0gYeeZMcGRB0acXcjIFFlenrm1foI70UqeM/s1600/DSC0699.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhodvGyFXXV4vQTf-N7rSYf9PWGqsScoP6Y7FyMTkkYO1u_9bsNHsyUYFEP5Y3IKvG6HUn2d1cRxJX9YaFJ6Tc9sZ0DOhpQvTMmAEHAavWH0gYeeZMcGRB0acXcjIFFlenrm1foI70UqeM/s72-c/DSC0699.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2015/02/blog-post_73.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2015/02/blog-post_73.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων