Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

2. Εισήγηση για τη διάθεση ποσοστού έως 12% από τα έσοδα Σ.Α.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες...
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

3. Έγκριση της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

4. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Λήψη απόφασης περί αύξησης ή μη δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων για το οικ. έτος 2015.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Αναπροσαρμογή ζωνών και τιμών ΤΑΠ για το οικ. έτος 2015.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Εξέταση αίτησης με αριθμ. πρωτ: 56836/26-08-2013, της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε.Ε» για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών».
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ 490/2014 απόφασης Δ.Σ, η οποία αφορά την «Εξέταση αιτήσεων για Επιχορηγήσεις - Συνδιοργανώσεις με φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

10. Έγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρου του Πόλη Δημητρίου.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

11. Έγκριση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

12. Έγκριση της Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων στη Δημοτική Ενότητα Φερών.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

13. Έγκριση εκμίσθωσης ενός (1) Δημοτικού Καταστήματος στην π. Δημαρχία.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

14. Έγκριση του πίνακα δικαιούχου οικοπέδου στην Αισύμη.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

15. Λύση δωρεάς του υπ’ αριθμ 15177/11.08.2008 συμβολαίου δωρεάς οικοπέδων και της υπ’ αριθμ. 16013/23.07.2009 πράξης διόρθωσης και επανάληψης αυτού και επιστροφή των ακινήτων στην κυριότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

16. Έγκριση συμπληρωματικής παροχής οικονομικής βοήθειας σε πλημμυροπαθείς.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

17. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής Δικαιούχων Α' Κοινωνικών Βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

18. Έγκριση καταλογισμού αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων οικ. ενίσχυσης αναπηρίας.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

19. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής των α) Μπέλλα Πέτρου Α.Ε, β) Γεωργιάδου Αργυρώ, γ) Παγώνη Μαρίας, δ) Ιμπραήμ Ογλου Σιαμπάν του Χουσεϊν, ε) Κατσίκια Ευάγγελου, στ) Σταθόπουλου Τριαντάφυλλου, ζ) Σιάπη Ελένης, η) Γιαννακίδου Αθανασίας, θ) Στασινόπουλου Βασιλείου, ι) Παπακωστίδη Δημητρίου.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

20. Έγκριση Τροποποίησης του ΡΣ Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 460Αβ, σύμφωνα με την Εγκ.6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.4067/2012.
(Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Δ.)

21. Έγκριση δαπανών μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα εκπαιδευτικά σεμινάρια Open Days στις Βρυξέλλες, από τις 06/10/2014 έως 09/10/2014.
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

22. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Έγκριση 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Έγκριση χορήγησης δεύτερης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» Υποέργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών» κατά επτά μήνες.
(Εισηγητής: κ. Kάβουρας Γ.)

25. Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Σχαρωτού Ομβρίων στην Μάκρη» μέχρι 31/12/2014.
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

26. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ/πολης» κατά ένα μήνα.
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

27. Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών» έως 18/12/14.
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

28. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του έργου «Επισκευή Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ/πολης» έως 18/11/14.
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

29. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Κτιρίου Πρώην Δημ. Σχολείου Αρίστηνου».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

30. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οικισμού Απαλού».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

31. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

32. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Ομβρίων Έναντι Αεροδρομίου».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

33. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

34. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Έργου Υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

35. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Σποραδικές Αποκαταστάσεις Καταστρωμάτων Οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

36. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Καθαρισμός Ρεμάτων Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

37. Ανακοίνωση του ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου «Επισκευή Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

38. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση τμήματος της οδού Ρ. Φεραίου στην συμβολή της με την οδό Δ. Βιζβύζη».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

39. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων Δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

40. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κοιμητηρίου Μαΐστρου».
(Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευ.)

41. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πάρκου Αν. Θράκης».
(Εισηγητής: Καναρίδης Ε.)

42. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση εργασίας στη Μάλτα, στα πλαίσια του έργου «MARE NOSTRUM» του προγράμματος ENPI CBCMED.
(Εισηγητής: κ. Βραχιόλογολου Στ.)

43. Έγκριση διοργάνωσης Ημερίδας Γνωριμίας του κοινού με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Βραχιόλογου Στ.)

44. Έγκριση Καταλόγου νέων εκπαιδευτών Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.
(Εισηγητής: κ. Βραχιόλογλου Στ.)

45. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης λειτουργίας του Τμήματος Κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Μαυρίδης Κ.)

46. Εξέταση αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», για απαλλαγή από τυχόν παρατάσεις και δικαιώματα ταφής.
(Εισηγητής: κ. Μαυρίδης Κ.)

47. Εξέταση αιτήματος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας για απαλλαγή δικαιωμάτων Κοιμητηρίων άπορης δημότισσας.
(Εισηγητής: κ. Μαυρίδης Κ.)

48. Ορισμός Μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

49. Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περ. Ενότητας Έβρου».
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

50. Ορισμός μελών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων του Δήμου και σε πειθαρχικά θέματα αυτών.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

51. Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

52. Εξέταση αίτησης κατασκευής ΜΝΗΜΕΙΟΥ προς τιμήν του ΣΕΟ.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

53. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΑΠΟΚΔΑ» η οποία αφορά την «6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».
(Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)

54. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου, ως μέλος, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φωτοβολταϊκών Στέγης/
(Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ι.)

55. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Κοζάνη και στην Αθήνα.
(Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

56. Έγκριση Οδοιπορικών του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη.
(Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

57. Έγκριση Οδοιπορικών Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα, για Εκπροσώπηση του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Υγειών Πόλεων.
(Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

58. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου.
(Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,618,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8673,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3033,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3356,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18655,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2610,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1519,Ελλάδα,1326,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,638,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,769,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,599,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1532,Πανταζίδου,167,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3916,Πολιτική,1506,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6235,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1110,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJMAR-JMzytxLPIpp_08lb6ey6uTBaIKFi3AzGPopCNYz14JLjiXhVGdoaioDxnp5Pp-BLB2jYIwF5ZF-WqblfJYooolz-oO3VZCtqMBJ6Pd4eC508ia1krE0Van3rPz-_TlhWFj3md4sg/s1600/ds+alexpolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJMAR-JMzytxLPIpp_08lb6ey6uTBaIKFi3AzGPopCNYz14JLjiXhVGdoaioDxnp5Pp-BLB2jYIwF5ZF-WqblfJYooolz-oO3VZCtqMBJ6Pd4eC508ia1krE0Van3rPz-_TlhWFj3md4sg/s72-c/ds+alexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/11/sunedriazei-to-ds-alexandroupolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/11/sunedriazei-to-ds-alexandroupolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων