Πρωτοπόρος και πρότυπο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στον τομέα της ενέργειας

Γεωθερμία, μονάδα πέλετ, τηλεθέρμανση, είναι μόνο μερικές από τις σημαντικές δράσεις που με εντολή του δήμαρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, προώθησε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φαλέκας, ως αντιδήμαρχος ή υπεύθυνος ενέργειας

Γεωθερμία, μονάδα πέλλετ, τηλεθέρμανση, εξοικονόμηση ενέργειας, εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ, είναι μόνο μερικές από τις σημαντικές δράσεις που με εντολή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, προώθησε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φαλέκας, ως αντιδήμαρχος ή υπεύθυνος ενέργειας και φυσικών πόρων του Δήμου, ασκώντας παράλληλα και καθήκοντα αντιδημάρχου Τραΐανούπολης...

Ο Γιάννης Φαλέκας, με μεθοδικότητα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, πέτυχε εκεί που κανείς άλλος στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είχε τολμήσει, καθιστώντας τον Δήμο Αλεξανδρούπολης πρωτοπόρο στον τομέα της ενέργειας και πρότυπο, καθώς πολλοί Δήμοι ζητούν την τεχνογνωσία που χρησιμοποίησε πετυχαίνοντας σημαντικούς στόχους.

Σε ότι αφορά στην Γεωθερμία, πρωταρχική θέση κατέχει η εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστεινου, αφού για πρώτη φορά πανελλαδικά, ένας Δήμος αναλαμβάνει την χρήση της γεωθερμίας. Αυτό το έργο εξετάζουμε σήμερα, όπως αναφέρεται παρακάτω και τα καταγράφει ο κ. Φαλέκας.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


Περιγραφή του έργου

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει εκμισθώσει από το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα διαχείρισης και αξιοποίησης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας (έως 90°C) Αρίστεινου Αλεξανδρούπολης σε έκταση 20.000 στρ. Το άμεσα αξιοποιήσιμο βεβαιωμένο ενεργειακό δυναμικό αφορά στην εκμετάλλευση γεωθερμικών ρευστών έως 150m3/h με αρχική θερμοκρασία 89-90°C. Σύμφωνα με την ενεργειακή προμελέτη και το υποβληθέν οικονομοτεχνικό σχέδιο αξιοποίησης θα υπάρξει αξιοποίηση θερμοκρασιακού εύρους της τάξης των 58°C, γεγονός που θα προσφέρει στο σύστημα εγκατεστημένη θερμική ισχύ της τάξης των 10 MWth. Τα βασικά έργα υποδομής αφορούν στον εξοπλισμό της παραγωγικής γεώτρησης ΑΑ-3Π, το πρωτεύον υπόγειο δίκτυο συνολικού μήκους 3.600 μ., ο θερμικός σταθμός με τους πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας, τους διανομείς και τους αυτοματισμούς, τα δευτερεύοντα δίκτυα συνολικού μήκους περίπου 14.000 μ. και τέλος τις δύο γεωτρήσεις επανεισαγωγής σε βάθος έως 500 μ.

Οι προκαθορισμένες τελικές χρήσεις ανήκουν σε δύο κύριες κατηγορίες χειμερινών χρήσεων και μία κατηγορία θερινής αξιοποίησης μέρους των γεωθερμικών ρευστών: Στην πρώτη κατηγορία χειμερινών χρήσεων ανήκει το σύνολο των δημοσίων κτιρίων της περιοχής Άνθειας - Αρίστεινου συνολικής καλυμμένης επιφάνειας περίπου 8.000 τ.μ. (αφορά σε 11 κτίρια μεταξύ των οποίων και το παιδικό χωριό SOS Θράκης). Στη δεύτερη κατηγορία χειμερινών χρήσεων ανήκουν υπάρχουσες και υπό κατασκευή θερμοκηπιακές μονάδες συνολικής έκτασης 50 στρεμμάτων εκ των οποίων 35 στρέμματα υδροπονικών καλλιεργειών κηπευτικών και 15 στρέμματα καλλιέργειας μικροφυκών (spirulina κ.ά). Η τρίτη επενδυτική κατηγορία είναι η θερινή χρήση σε δημοτικά ξηραντήρια βιομάζας, τα οποία θα κατασκευαστούν και θα λειτουργούν για την παραγωγή pellets.

Συνολικά αναμένεται να διακινούνται περίπου 450.000 κυβ. μέτρα γεωθερμικών ρευστών ανά έτος στο πρωτεύον δίκτυο και περίπου 500.000 m3 ρευστών στα δευτερεύοντα δίκτυα. Η συνολική ετήσια παραγόμενη θερμική ενέργεια θα είναι της τάξης των 25.000.000 KWh και ο ετήσιος συντελεστής χρήσης θα προσεγγίσει το 30%.


Οφέλη

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι ο εκμισθωτής και διαχειριστής του γεωθερμικού πεδίου. Τα έργα θα κατασκευαστούν από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και θα διαχειρίζονται απ’ αυτόν.

Οι άμεσα ωφελούμενοι θα είναι: αρχικά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διότι θα μειώσει δραματικά (έως και 80%) το ετήσιο κόστος για τη θέρμανση των 11 δημόσιων κτιρίων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Υπηρεσίες Δήμου, Παιδικό Χωριό SOS κ.ά), θα λαμβάνει τίμημα για την πώληση γεωθερμικής ενέργειας στις θερμοκηπιακές μονάδες, οι οποίες θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν από ιδιώτες και τέλος με την φθηνή παραγωγή των pellets θα απεξαρτήσει το σύνολο των σχολικών κτιρίων των οποίων έχει την ευθύνη από συμβατικά καύσιμα.

Ο δεύτερος ωφελούμενος θα είναι οι θερμοκηπιακές μονάδες τόσο αυτές που βρίσκονται εν λειτουργία όσο και αυτές που θα κατασκευαστούν από ιδιώτες είτε για παραγωγή κηπευτικών, είτε για καλλιέργεια και παραγωγή μικροφυκών. Οι ενεργειακές ανάγκες των θερμοκηπιακών μονάδων, οι οποίες προσεγγίζονται στις 15 - 20.000 € ανά στρέμμα ανά έτος, θα καλυφθούν κατά 100% από τη γεωθερμία με κόστος το οποίο θα ανέρχεται στο 20-25% του αντίστοιχου κόστους από συμβατικά καύσιμα.

Πέραν πάσης αμφιβολίας ο πιο μεγάλος ωφελούμενος θα είναι η τοπική κοινωνία, διότι για πρώτη φορά θα εισαχθεί προς χρήση και επίδειξη μια σημαντική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και θα αποκτηθεί σταδιακά τεχνογνωσία για περαιτέρω εφαρμογή και αξιοποίηση.

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης

Σύμφωνα με την ενεργειακή προμελέτη η οποία εκπονήθηκε για τις ανάγκες της υποβολής της υποψηφιότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη φάση διεκδίκησης του δικαιώματος διαχείρισης και αξιοποίησης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Αρίστεινου Αλεξανδρούπολης, ο προϋπολογισμός των εργασιών που αφορούν στο τρίπτυχο: άντληση – εναλλαγή και διανομή θερμικής ενέργειας – επανεισαγωγή απορριπτόμενων ρευστών ανέρχεται στο ποσό των 4.500.000 € (συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 23%, Γενικά Έξοδα 15% και Απρόβλεπτα 10%).


Στόχοι του έργου και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το βεβαιωμένο ενεργειακό φορτίο που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα εκτιμάται στα 150 m3/h με εύρος θερμοκρασιών 60-90°C. Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν συνολικό θερμικό φορτίο της τάξης των 10 ΜWth. Σε επενδύσεις στον πρωτογενή αγροτικό τομέα το θερμικό αυτό φορτίο μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 100 στρ. θερμοκηπίων. Η μεταφορά της γεωθερμικής ενέργειας μπορεί να γίνει με δίκτυα μεσαίου έως υψηλού κόστους και με μικρές απώλειες θερμότητας.

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω αριθμοί αποκτούν ουσία όταν αναφέρονται σε κατ’ εξοχήν παραγωγικές επενδύσεις κύρια στον αγροτικό τομέα. Στη σημερινή όμως οικονομική συγκυρία με τις τιμές των συμβατικών καυσίμων στα ύψη (diesel στα 1,30 € ανά λίτρο), έργα όπως η τηλεθέρμανση (δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων) θα μεγιστοποιήσουν το κοινωνικό όφελος και θα αποδειχθούν εξίσου σημαντικά από οικονομικής και διαχειριστικής άποψης. Τα έργα τα οποία θα κατασκευαστούν έχουν ως βασικό στόχο την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, τη μεταστροφή των νέων της περιοχής προς τη σύγχρονη και εντατική γεωργία, την αναβάθμιση του αγροτικού εισοδήματος και την εν γένει εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ή και ολόκληρων οικισμών.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο κεντρικός σχεδιασμός, η ενοποιημένη διαχείριση και η επιχειρηματική ενασχόληση με την αξιοποίηση του Γ/Π Αρίστεινου Αλεξανδρούπολης είναι πολυδιάστατη και αποκτά μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα σημασία στην ουσιαστική παρέμβαση ενός τόσο μεγάλου Καλλικρατικού Δήμου υπέρ της αξιοποίησης των τοπικών εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Τα προαναφερθέντα αποτελούν διαπιστώσεις μιας εγγενούς κατάστασης που ταλανίζει χρόνια την αδυναμία ουσιαστικής παρέμβασης των Δήμων σε θέματα «καυτά» όπως αυτό του ουσιαστικού ελέγχου και διαχείρισης των τοπικών ενεργειακών πόρων.

Περιβαλλοντικά δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα παρά το γεγονός ότι η ποιότητα των γεωθερμικών ρευστών είναι «κακή». Τα γεωθερμικά ρευστά στο σύνολο τους και αφού αποδώσουν το θερμικό τους φορτίο στις επιλεγμένες τελικές χρήσεις, θα επιστρέφουν στον γεωθερμικό ταμιευτήρα με εισπίεση στις γεωτρήσεις επανεισαγωγής.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΛΛΕΤ


Ένα από τα σημαντικά έργα στον ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι η δημοτική μονάδα πέλλετ, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Δημοτική μονάδα αξιοποίησης στερεής βιομάζας με παραγωγή συσσωμάτων (pellet) με χρήση γεωθερμικής ενέργειας σε έκταση 18 στρεμ. (Αγρόκτημα Αετοχωρίου)


Περιγραφή

Η πρόταση αφορά την εγκατάσταση μονάδας αξιοποίησης της στερεής βιομάζας για την παραγωγή συσσωμάτων (pellet), η οποία θα χρησιμοποιεί το διαθέσιμο γεωθερμικό πεδίο για την κάλυψη των θερμικών αναγκών αφύγρανσης / ξήρανσης. Η πρώτη ύλη θα αποτελείται κυρίως από τα υπολείμματα των ελαιώνων της Μάκρης Αλεξανδρούπολης και λοιπά δασικά, γεωργικά και αστικά υπολείμματα (κλαδέματα). Για την υλοποίηση της πρότασης ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διαθέτει ακίνητη περιουσία (αγρόκτημα) στην περιοχή του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας της Τραϊανούπολης.

Τα παραγόμενα pellets θα χρησιμοποιούνται για την θέρμανση των σχολικών κτιρίων του Δ. Αλεξανδρούπολης, τα οποία σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου κατανάλωσαν το 2011 πάνω από 300.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης. Ο αριθμός των σχολικών κτιρίων που θα εξυπηρετείται από τα παραγόμενα pellets θα προκύψει από μελέτη της διαθέσιμης πρώτης ύλης. Αντίστοιχα, θα προκύψει και η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής pellet. Στην πρόταση περιλαμβάνεται και η προμήθεια των λεβήτων pellet, οι οποίο θα εγκατασταθούν στα κτίρια των σχολικών μονάδων. Για την στέγαση της μονάδας παραγωγής pellet θα αξιολογηθούν υφιστάμενες κτιριακές υποδομές του Δήμου Αλεξανδρούπολης και σε περίπτωση που δεν κριθούν κατάλληλες θα αξιοποιηθεί διαθέσιμη έκταση 18 στρ. πλησίον της γεωθερμικής γεώτρησης Αετοχωρίου.

Με στόχο την ενημέρωση των δημοτών αλλά και των μαθητών και την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή, προβλέπεται η μονάδα παραγωγής pellet να είναι επισκέψιμη από το κοινό σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες ακολουθώντας όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Υλικοτεχνική υποδομή

Αποθήκες 200 τ.μ. με κατάλληλη διαμόρφωση, Μηχάνημα άλεσης βιομάζας, Ξηραντήριο, Μεταφορέας, Μηχανή πελλετοποίησης, Ψυκτικός διαχωριστής, Πρόσθετος εξοπλισμός, Λέβητες βιομάζας - pellet κατάλληλης ισχύος, Φορτηγά μεταφοράς πρώτης ύλης και pellets.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΩΡΙΚΟΥ


Συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» υπέβαλε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.


Η πρόταση αφορά στη μετατροπή της τοπικής κοινότητας Δωρικού σε «Πράσινη Αγροτική Κοινότητα». Το όραμα της πρότασης εντοπίζεται στο μοντέλο της «Αειφόρου Κοινότητας», το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ενσωματώνει χαρακτηριστικά όπως οικονομική αυτοτέλεια με ακμάζουσα τοπική οικονομία, περιβαλλοντική ευαισθησία, χωροταξική ανάπτυξη εν αρμονία με το περιβάλλον, εθελοντισμό, κοινωνική αλληλεγγύη και συνεργασία.

Για την διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της «Αειφόρου Κοινότητας» εκπονήθηκε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων με συγκεκριμένη στόχευση σε:
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και ορθολογική διαχείριση πόρων και ενέργειας.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 • Αξιοποίηση του τοπικού ενεργειακού δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικός στόχος της πρότασης είναι η επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου ενέργειας στα όρια της «Κοινότητας». Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναλυτική καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων της τοπικής κοινότητας και εντοπίστηκαν οι παρεμβάσεις και τα έργα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και δημιουργία της «Πράσινης Αγροτικής Κοινότητας Δωρικού Δήμου Αλεξανδρούπολης».

Συγκριτικό πλεονέκτημα της πρότασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποτελεί η εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας για την θέρμανση των οικισμών Δωρικού και Αετοχωρίου μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στα 14,3 εκ. ευρώ και εκτός της τηλεθέρμανσης περιλαμβάνει δράσεις όπως παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό και δημόσιο κτιριακό τομέα, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κατοικιών, προμήθεια ηλεκτροκίνητων δημοτικών οχημάτων, δημιουργία δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων και βιοκλιματικές αναπλάσεις.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την δημιουργία της πρότυπης «Πράσινης Αγροτικής Κοινότητας Δωρικού» βρίσκονται στην δημιουργία προστιθέμενης και πολλαπλασιαστικής αξίας σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της κοινότητας, στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

Υποβολή προτάσεων με στόχο την χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και δευτερευόντως έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε υφιστάμενα σχολικά κτήρια που βρίσκονται σε περιοχές κλιματικής ζώνης Γ και Δ όπως αυτές ορίζονται από τον ΚΕΝΑΚ».

Σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις όπως:
 • Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • Παρεμβάσεις βελτίωσης κτιριακού κελύφους και γενικώς λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής μαθητών και προσωπικού.
 • Προσθήκη σκιάστρων, συστημάτων ηλιοπροστασίας
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
 • Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα - λέβητα - σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, φυσικού αερίου, υγραερίου
 • Φυτεύσεις δωμάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση με τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του κτιρίου
 • Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο
 • Συστήματα κλιματισμού υψηλής απόδοσης με όλες τις προβλεπόμενες εργασίες για την εγκατάσταση ή και την αποκατάσταση των χώρων
Δράσεις ΑΠΕ οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αυτόνομες μέγιστης ισχύος 5 kw ανά κτίριο, για επιδεικτικούς κυρίως λόγους.
 • Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας.
 • Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας.
 • Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων.
 • Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους.
Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • Τεχνικές Μελέτες (προμελέτες, Οριστικές Μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες εφαρμογής).
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις και Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου κατά ΚΕΝΑΚ.
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής BEMS.
 • Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης, όπως πινακίδα έργου, δημιουργία ιστοτόπου, φυλλαδίων, οδηγού ορθών πρακτικών κ.α.
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου για ενεργειακά θέματα και Συμβούλου για θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τεχνικά θέματα,

Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ και το ΠΔΕ, η δε χρηματοδότηση καλύπτει το 100% του προϋπολογισμού.

Το Γραφείο Ενέργειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης διαθέτει σε ετοιμότητα προμελέτη για την υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης και μπορεί να προβεί άμεσα στην ετοιμασία του απαιτούμενου φακέλου για την συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρέπει ν’ αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή για την ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των κατοίκων σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και, βεβαίως, την ευθυγράμμιση με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για την Ενέργεια.

Φωτοβολταϊκά στα Σχολεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης


Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά σχολεία και γενικά σε 20 εγκαταστάσεις - κτίρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Με τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα εξοικονομεί χρήματα και ηλεκτρική ενέργεια, ενώ θα εξασφαλίσει πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη για την περιοχή.

Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 kw σε στέγες σχολικών και δημοτικών κτιρίων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης και στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, «η εγκατάσταση των συστημάτων αυτών ιδιαίτερα σε σχολικές μονάδες, πέραν του οικονομικού οφέλους παίζει ταυτόχρονα σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ενσωμάτωσης Α.Π.Ε. στο νέο Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης


Το κτίριο του Νέου Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση με βάση την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 693/2001 και αποτελείται από δύο επίπεδα υπογείου, δύο επίπεδα ισογείου και επίπεδο ορόφου. Η κατασκευή του Κλειστού Κολυμβητηρίου ξεκίνησε το 2005 και το κτήριο παραδόθηκε σε λειτουργία το 2013.

Στο κτίριο η παραγωγή θερμικής ενέργειας γίνεται με την καύση φυσικού αερίου σε έξι (6) λέβητες θερμού νερού ενώ η παραγωγή ψυχρού νερού για την ψύξη καλύπτεται με 2 αερόψυκτους ψύκτες. Ο φωτισμός έχει υλοποιηθεί με σειρά φωτιστικών διαφόρων τύπων υψηλής κατανάλωσης. Δεν υπάρχουν συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στην πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.16 του ΕΠΠΕΡΑΑ προς Ο.Τ.Α. και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., προτείνεται μια σειρά παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας όπως:
 • Επεμβάσεις στα υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης – ψύξης και κλιματισμού του κτηρίου
 • Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας με χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας νερού - νερού με γεωεναλλάκτη ανοικτού κυκλώματος.
 • Εγκατάσταση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων για την κάλυψη των θερμικών αναγκών του Ζεστού Νερού Χρήσης αλλά και της θέρμανσης του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού αυτόματου ισοθερμικού καλύμματος κολυμβητικής δεξαμενής, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες εξάτμισης από το νερό μιας κολυμβητικής δεξαμενής, τις ώρες κατά τις οποίες αυτή δεν χρησιμοποιείται.
 • Μέτρα παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο φωτισμό του κολυμβητηρίου, με αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με λαμπτήρες LED.
 • Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη μέρους των ηλεκτρικών αναγκών του κτιρίου.

Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στο Κλειστό Γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης


Το Κλειστό Γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα από τα πιο ενεργοβόρα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το οποίο λόγω των πρόσφατων επιτυχιών της τοπικής ομάδας πετοσφαίρισης έχει ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα. Έτσι, η εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας πέρα από τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που αναμένεται να έχει για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης μπορεί να αποτελέσει κίνητρο ευαισθητοποίησης των κατοίκων της πόλης στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Το κλειστό γυμναστήριο κατασκευάστηκε το 1976 και έχει συνολικό εμβαδόν 1.530 τ.μ. Απουσιάζει πλήρως η θερμομονωτική προστασία, ενώ τα ανοίγματα είναι αλουμινίου με μονό υαλοπίνακα. Το σύστημα θέρμανσης αποτελείται από λέβητα ισχύος 550.000 kcal/h. Επίσης, υφίσταται κεντρική κλιματιστική μονάδα ισχύος 170.000 kcal/h η οποία βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Πρόσφατα εγκαταστάθηκε αντλία θερμότητας αέρα-νερού για την θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης. Η κατανάλωση πετρελαίου για το 2011 ήταν 19.000 λίτρα και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν περίπου 47.000 kWh.

Η πρόταση περιλαμβάνει την εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και ψύξη καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγω του ιδιαίτερου προφίλ κατανάλωσης του γυμναστηρίου (π.χ. έντονη κατανάλωση τα Σαββατοκύριακα) η επιλογή των ΑΠΕ θα προκύψει από τεχνοοικονομική μελέτη. Όπου είναι εφικτό (π.χ. αντικατάσταση υαλοστασίων) θα εφαρμοστούν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Σκόπιμη κρίνεται και η εφαρμογή συστημάτων BMS. Τα παραπάνω θα συνδυαστούν με έξυπνα συστήματα διαδραστικών οθονών για την ενημέρωση των επισκεπτών του γυμναστηρίου όσον αφορά το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας και διοξειδίου του άνθρακα, την παραγόμενη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια από ΑΠΕ και άλλες αντίστοιχες πληροφορίες.

Εκπαιδευτικός Φωτισμός

Με την πράξη αυτή προβλέπεται στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του εμπορικού και πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης να γίνει η προμήθεια φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης σε ενέργεια, καθώς και ειδικού φωτισμού με χρήση ΑΠΕ, έτσι ώστε μέσω της επισκεψιμότητάς του να εκπαιδεύει τον πολίτη, τον μαθητή και κάθε επισκέπτη στην εξοικονόμηση ενέργειας και την εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας που ο τόπος μας προσφέρει (ήλιος, αέρας).

Συγκεκριμένα θα γίνει η προμήθεια τεσσάρων αυτόνομων αιολικών και φωτοβολταϊκών φωτιστικών, που με τη χρήση του ανέμου και του ήλιου θα παράγουν ενέργεια που θα εκπέμπει φως. Επίσης θα αντικατασταθεί όλος ο συμβατικός φωτισμός του πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας της πόλης με φωτιστικά τύπου LED έτσι ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 60%.

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝΟ Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει υπογράψει το λεγόμενο «Σύμφωνο των Δημάρχων», που αποτελεί μια ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

Σε συνεργασία με το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βοηθά τους υπογράφοντες, απαντώντας σε ερωτήσεις επιστημονικής και τεχνικής φύσης, κυρίως σε σχέση με τις απογραφές των εκπομπών και τα σχέδια δράσης.

Οι υπογράφοντες λαμβάνουν καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, χάρη σε μια σειρά εργαλείων και μεθοδολογιών, που έχουν αναπτυχθεί σε συντονισμό με το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων.

Πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, το Σύμφωνο απολαμβάνει πλήρη θεσμική υποστήριξη, όπως από την Επιτροπή των Περιφερειών, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία βοηθά τις τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές προοπτικές τους.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει καταφέρει να ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να καταστεί ισότιμο μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων, ώστε να ανοίξει έναν δικό του δρόμο που τον συνδέει απευθείας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για εξασφάλιση περαιτέρω ενεργειακής θωράκισης.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝΟ Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων.

Η δημιουργία του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων αποσκοπεί:
 • Στην αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των Τοπικών Αρχών γύρω από τα Πράσινα θέματα.
 • Στην ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας γύρω από την Πράσινη Διαχείριση μεταξύ των ελληνικών Πόλεων - Δήμων.
 • Στη συμβολή για τη ανάπτυξη Πράσινων Πρακτικών & Πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο ούτως ώστε να: Αναπτυχθεί στον πολίτη Πράσινη Συνείδηση και να του προσφερθεί ένα καλύτερης ποιότητας αστικό περιβάλλον.

Οι τομείς που –σε τοπικό πάντα επίπεδο– απασχολούν το Δ.Ε.Π.Π. αφορούν σε:
 • Συμβολή στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής
 • Ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών
 • Δημιουργία πράσινων αστικών περιοχών που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση της γης
 • Δράση για τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας
 • Βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα
 • Μείωση των επιπέδων θορύβου
 • Αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων
 • Ορθολογισμό στην κατανάλωση νερού
 • Επεξεργασία των λυμάτων
 • Οικολογική καινοτομία και βιώσιμη απασχόληση
 • Διαχείριση του περιβάλλοντος
 • Ενεργειακή απόδοση.

Το Δ.Ε.Π.Π. είναι ανοικτό σε συνεργασίες και ανταλλαγές τεχνογνωσιών. Έτσι, παράλληλα με την κινητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκινά μία “Πρόσκληση Συνεργασίας” σε οργανισμούς, φορείς, ινστιτούτα κλπ. που θα πρέπει να αποτελέσουν σύμβουλους, υποστηρικτές και αρωγούς στο Δ.Ε.Π.Π. και σε πολλές δράσεις του. Αυτοί ενδεικτικά είναι:
 • Πανεπιστήμια / Ακαδημαϊκοί / Ερευνητές / Πάροχοι / Εταιρείες όλης της Ελλάδας που ασχολούνται με την Πράσινη Ανάπτυξη / Τεχνολογία /Διαχείριση σε τομείς όπως Αρχιτεκτονική Μηχανική, Σχεδιασμός Αστικού Τοπίου, Κοινωνιολογικών Σπουδών, Τεχνολογία Ενέργειας, Συγκοινωνιολογία, Αυτοκινητοβιομηχανία Οικονομικών Σπουδών.
 • Ιδρύματα, Σύλλογοι, Ινστιτούτα, Εταιρείες, Μ.Κ.Ο. (N.G.O.) με "Πράσινο" Αντικείμενο
 • Δίκτυα Πράσινων Πόλεων ανά τον κόσμο.
 • Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τομέα.
 • Δημοτικές, πολιτικές παρατάξεις, κοινωνικές ομάδες, κινήματα που διέπονται από “Πράσινη” Αντίληψη
 • Αρμόδια / Σχετικά Υπουργεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΖΕΟΛΙΘΟΣΟ ελληνικός φυσικός ζεόλιθος έχει την ικανότητα δέσμευσης βακτηρίων, αερίων, ανόργανων, οργανικών και οργανομεταλλικών ενώσεων, ρυθμίζει προς το ουδέτερο το ph των υδάτων και εμπλουτίζει τα ύδατα με οξυγόνο. Η ορυκτολογική σύσταση και οι φυσικοχημικές ιδιότητες καθιστούν τον ελληνικό φυσικό ζεόλιθο το καταλληλότερο υλικό για πολυάριθμες και πολύμορφες περιβαλλοντικές, βιομηχανικές, κτηνοτροφικές και αγροτικές εφαρμογές.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης την Άνοιξη του 2014 προχωρά στην αγορά Ζεόλιθου για χρήση στο βιολογικό αγρόκτημα και μετατροπή του σε ΖΕΟ-ΒΙΟΑΓΡΟΚΤΗΜΑ.

Βίντεο για το γεωθερμικό πεδίο Αρίστεινου ΑλεξανδρούποληςΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,572,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2026,Αλεξανδρούπολη,8212,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3199,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,92,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,661,Δράμα,114,Έβρος,17949,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2457,Εκκλησία,1203,Εκπαίδευση,1419,Ελλάδα,1283,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,626,Εργασία,23,Εργασιακά,281,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,706,Ιστορία,219,Καβάλα,188,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,581,Ορεστιάδα,1418,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3774,Πολιτική,1442,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,5996,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,529,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Πρωτοπόρος και πρότυπο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στον τομέα της ενέργειας
Πρωτοπόρος και πρότυπο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στον τομέα της ενέργειας
Γεωθερμία, μονάδα πέλετ, τηλεθέρμανση, είναι μόνο μερικές από τις σημαντικές δράσεις που με εντολή του δήμαρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, προώθησε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φαλέκας, ως αντιδήμαρχος ή υπεύθυνος ενέργειας
http://2.bp.blogspot.com/-qdMz3FfZ8L4/U03ZiI8SfXI/AAAAAAABAKw/1tC66AkpD2A/s1600/053.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-qdMz3FfZ8L4/U03ZiI8SfXI/AAAAAAABAKw/1tC66AkpD2A/s72-c/053.JPG
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/04/blog-post_4919.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/04/blog-post_4919.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων