Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 11η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Περιφερειακό Συμβούλιο
Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 11η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Παρουσίαση των Έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων, της ΠΑΜΘ...
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Παύλος Δαμιανίδης.

2. Έγκριση 1ου Σ.Π., 1oυ, 2oυ, 3oυ και 4oυ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης «Μελέτη οδού Μαρώνειας - παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου» ΚΑΕ 2009 ΚΠ00000154.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων της Π.Ε. Ροδόπης κ. Κωνσταντίνος Δερνεκτσής.

3. Έγκριση 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

4. Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Π.Α.Μ.Θ. κ. Χάρης Αρμεντζίδης.

5. Έγκριση διακήρυξης για την υλοποίηση της ενέργειας «Εκμίσθωση Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και των σχετικών εγκαταστάσεων».
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

6. Έγκριση καταβολής των ετήσιων εισφορών της ΠΑΜΘ σε ΑΜΚ Εταιρείες (Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας)».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης.

7. Συμβιβαστική επίλυση επί της 452/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης.

8. Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Φώτιος Καραλίδης.

9. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 1437/1984 «περί ρυθμίσεως θεμάτων Επιβατικών Δημοσίας Χρήσεως».
Εισηγητής: O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Τελλίδης.

10. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 483/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τις τιμές των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, της Π.Ε. Καβάλας από 11/9/2012 έως 30-6-2013.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

11. Έγκριση αποδοχής των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την έγκριση του έργου με τίτλο «Δυνατότητες βελτιστοποίησης της διαχείρισης της παραγωγής και της διάθεσης των οστρακοειδών στη περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», (ακρωνύμιο: «SHELL_OPT»), στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 και ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως φορέα παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Εισηγητής: O αν. Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Τσακίρης.

12. Έγκριση οριστικής ανάκλησης ή μη τεσσάρων επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

13. Έγκριση οριστικής ανάκλησης της υπ΄ αρ. 597/2007 επαγγελματικής άδειας του Μπακιρτζή Σωτηρίου του Παναγιώτη πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου με την ονομασία «ΑΧΛΑΔΑ» στις θέσεις Αχλάδα - Δροσοτόπι των Δήμων Σουφλίου Π.Ε. Έβρου και Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης, ισχύος 6 MW».
Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κα Ευαγγελία Αγγελίδου.

15. Συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού Λατομικών Περιοχών στην Π.Ε. Εβρου, σύμφωνα με το Ν. 001/2011.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Γεωργία Νικολάου.

16. Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ φΙΛΙΠΠΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΟΥ)»
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Αρχέλαος Γρανάς.

17. Πρόταση για τη μεταφορά υπαλλήλων του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στην ΠΑΜΘ.
Εισηγητής: O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Τελλίδης.

18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω επέκτασης υφιστάμενου αιολικού πάρκου με αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος και συνοδών έργων, της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ., στην θέση «Μαγούλα Καζάκου - Διπλόν», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Η Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου κ. Καψιώτη.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2036,Αλεξανδρούπολη,8344,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3004,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3260,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,676,Δράμα,114,Έβρος,18163,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2489,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1453,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,733,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,209,Οικολογία,337,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1453,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3828,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6085,Ροδόπη,406,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,541,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1065,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 11η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
http://4.bp.blogspot.com/-6ncITmGbvTE/UUkdba8wnzI/AAAAAAAA0Hs/-ANNFoMwFe0/s200/perif3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6ncITmGbvTE/UUkdba8wnzI/AAAAAAAA0Hs/-ANNFoMwFe0/s72-c/perif3.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/07/synedriazei-ti-deutera-to-ps-amth.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/07/synedriazei-ti-deutera-to-ps-amth.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων