Προβλήματα των Λιμενικών Αρχών της Θράκης

Υπόμνημα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης προς τους Υπουργό Εσωτερικών, Βουλευτές Θράκης, Λιμενικές Αρχές Θράκης, Τοπικούς Φορείς, Μ.Μ.Ε. Λόγω της πιεστικής αναζωπύρωσης του φαινομένου

ΕΠΛΣΘ
Υπόμνημα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης
προς τους: Υπουργό Εσωτερικών, Βουλευτές Θράκης,
Λιμενικές Αρχές Θράκης, Τοπικούς Φορείς, Μ.Μ.Ε.

Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

- Λόγω της πιεστικής αναζωπύρωσης του φαινομένου της Λάθρας εισόδου μη νόμιμων μεταναστών από τα θαλάσσια σύνορα του Θρακικού πελάγους, το Κ.Λ. Αλεξ/πολης εμπλάκηκε πλήρως στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των... διατασσόμενων μέσω της FRONTEX χωρίς όμως την ύπαρξη επαρκούς προσωπικού και εξειδικευμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η εξοντωτική υπεραπασχόληση του υπάρχοντος προσωπικού και η οριακή καταπόνηση των διατιθέμενων μέσων. Λόγω των ανωτέρω αποτελεί μονόδρομος, η επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση, τόσο σε ικανό προσωπικό όσο και σε εξειδικευμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

- Έλλειψη Κρατητηρίων – Προσωρινών χώρων φύλαξης κρατουμένων. Η μη ύπαρξη κατάλληλων και ασφαλών χώρων κράτησης κρατουμένων που να καλύπτουν τις σχετικές προδιαγραφές αποτελεί μια μόνιμη «Δαμόκλειο σπάθη» πάνω από τα κεφάλια όλων των συναδέλφων καθώς και τροχοπέδη της Υπηρεσίας. Αφενός μεν απαιτείται περισσότερο προσωπικό για την φύλαξή και αφετέρου εκτίθεται μόνιμα και απρόκλητα τόσο η σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων συναδέλφων όσο και η επαγγελματική υπόσταση αυτών καθώς σε πεπραγμένα περιστατικά απόδρασης κρατουμένων ανά την επικράτεια δεν υπήρξε ποτέ επαρκής στήριξη - κάλυψη ούτε από την Διοίκηση ούτε από τις Εισαγγελικές Αρχές.

- Η πολυδιάσπαση των Γραφείων – Υπηρεσιών προς τους πολίτες του Κ.Λ.Αλεξ/πολης σε περισσότερα του ενός κτηρίων αποτελεί μόνιμο αγκάθι και πηγή ταλαιπωρίας τόσο της κοινής γνώμης και της εξυπηρέτησης των πολιτών όσο και της καταπόνησης - καθυστέρησης των ενασχολούμενων συναδέλφων.

- Παρά την εκ νομοθετήματος ίδρυση των Κ.Ε.Α. Αλεξ/πολης, ουδέποτε αυτά στελεχώθηκαν, αποτελώντας την παρούσα πιεστική χρονική περίοδο πέραν του δέοντος εμφανή και επιτακτική έλλειψη.

- Η υποστελέχωση και υπολειτουργία του Λιμενικού Φυλακίου Μάκρης, στην προ των θυρών αλώστε έναρξη της θερινής περιόδου, η οποία εποπτεύει τόσο το ομώνυμο λιμένα όσο και την πέριξ αυτού περιοχή, που αποτελεί ολοένα και αυξανόμενο πόλο έλξης επισκεπτών και χρηστών αυτού ενώ παράλληλα αποτελεί και σημαντική πηγή πιθανών έκνομων δραστηριοτήτων, μόνο δυσλειτουργία και προσαύξηση νέων δυσεπίλυτων προβλημάτων μπορεί να αποτελέσει.

- Ίδρυση και περιοδική έστω επάνδρωση Λιμενικού Φυλακίου στο Δέλτα του ποταμού Έβρου.

ΠΛΣ 739 & 150 (Κ.Λ.Αλεξ/πολης) – ΠΛΣ 164 (Υ/Χ Σαμοθράκης)

- Έλλειψη επαρκούς τόσο σε αριθμό όσο και κατ’ ειδικότητα προσωπικού, για την στελέχωση τουλάχιστον διπλών πληρωμάτων, προκειμένου ανταποκριθούν πλήρως και με ασφάλεια στην πλέον οξυμένη και συνεχώς διευρυνόμενη επιχειρησιακή δράση τους, όπως αυτή έχει πλέον διαμορφωθεί. Η αντιμετώπιση του κύματος της Λαθρομετανάστευσης και η προστασία των θαλάσσιων συνόρων, η μόνιμη και συνεχής ενασχόληση επί θεμάτων Αλιείας, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η έρευνα - διάσωση – προστασία του τουρισμού και του πολίτη, η πρόληψη και καταστολή παντοιοτρόπως αδικήματος καθώς και η συνεχής ανθρωπιστική τους προσφορά μέσω της μεταφοράς - διακομιδής ασθενών-τραυματιών, έχουν εξαντλήσει πλήρως το ενασχολούμενο προσωπικό, αφού τα ανωτέρω σκάφη είναι και τα μοναδικά που περιπολούν σε ολόκληρο το Θρακικό Πέλαγος, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Υ/Χ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Λόγω της εντατικοποίησης του προαναφερθέντος κύματος της Λαθρομετανάστευσης, το Υ/Χ Σαμοθράκης, όντας στο επίκεντρο της κρίσης, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό λόγω υποστελέχωσης, αντικειμενική δυσκολία στην πλήρη και ασφαλή αντιμετώπιση των πλείστων σοβαρών και συνεχώς ανακυπτόντων προβλημάτων που επιβάλλεται να φέρει εις πέρας. Σε συνδυασμό δε με την υποστελέχωση τόσο σε αριθμό όσο και κατ’ ειδικότητα του ΠΛΣ 614 υπαγωγής του, μόνο χρόνια και καταστροφικά, τόσο για τους συναδέλφους όσο και για την ίδια την Υπηρεσία, προβλήματα μπορεί να προκαλέσει.

Λ/Σ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

- Η αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης, στο στεγαστικό πρόβλημα του Λιμενικού Σταθμού Μαρώνειας, είναι πλέον απόλυτα επιβεβλημένη σε έναν Λιμενικό Σταθμό που το έργο του δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν και η παρουσία του είναι επιβεβλημένη και καθοριστική τόσο λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης της ακτογραμμής όσο και της δημογραφικής – πληθυσμιακής κατανομής.

- Η ανυπαρξία αξιόπιστου υπηρεσιακού οχήματος αποτελεί πλέον μόνιμη τροχοπέδη στις φιλότιμες προσπάθειες των συναδέλφων να ανταποκριθούν στα επιχειρησιακά τους καθήκοντα. Απαιτείται η προμήθεια νέου ή αξιόπιστου υπηρεσιακού οχήματος τύπου τζίπ καθώς το υπάρχον λόγω παλαιότητας και έλλειψης σχετικών κονδυλίων, χρήζει άμεσης απόσυρσης.

Υ/Χ ΛΑΓΟΣ

Στο Υ/Χ Λάγους, η υφιστάμενη επάνδρωση (υπηρετούν είκοσι (20) συνάδελφοι, δύο(2) εκ των οποίων δικαιολογημένα δεν δύνανται να συνεισφέρουν (άδεια κύησης, κατάσταση γραφείου)) επαρκεί μόλις οριακά για την εκτέλεση των διατεταγμένων και άκρως απαραίτητων υπηρεσιών φύλαξης-ασφάλειας, με αποτέλεσμα η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας να στηρίζεται αποκλειστικά στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του εναπομείναντος προσωπικού.

Λ/Σ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Η αναγκαιότητα προμήθειας περιπολικού σκάφους (φουσκωτού) στον Λιμενικό Σταθμό κρίνεται επιτακτική αφού τόσο η Αλιευτική δραστηριότητα αλλά πολύ περισσότερο η εξαιρετικά μεγάλη προσέλευση λουομένων στις εποπτεύουσες από τον Λ/Σ Φαναρίου παραλίες, εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή και αυξημένη αστυνόμευση τόσο από ξηράς όσο και από θάλασσα.

Λ/Σ ΑΒΔΗΡΩΝ

Άμεση εξεύρεση κατάλληλου υπηρεσιακού οχήματος (τζιπ) αφού το υπάρχον λόγω παλαιότητας και έλλειψης σχετικών κονδυλίων, και παρά την άοκνη προσπάθεια των συναδέλφων δεν δύναται να ανταπεξέλθει στον προορισμό του και σε συνδυασμό με το εύρος της δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Αβδήρων καθιστά επισφαλή την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,604,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8449,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3300,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,684,Δράμα,114,Έβρος,18313,Εθελοντισμός,252,Εκδηλώσεις,2519,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1474,Ελλάδα,1302,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,631,Εργασία,23,Εργασιακά,291,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,40,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,746,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,575,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,461,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1479,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3862,Πολιτική,1471,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6127,Ροδόπη,410,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,548,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,59,Τυχερό,53,Υγεία,1085,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Προβλήματα των Λιμενικών Αρχών της Θράκης
Προβλήματα των Λιμενικών Αρχών της Θράκης
Υπόμνημα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης προς τους Υπουργό Εσωτερικών, Βουλευτές Θράκης, Λιμενικές Αρχές Θράκης, Τοπικούς Φορείς, Μ.Μ.Ε. Λόγω της πιεστικής αναζωπύρωσης του φαινομένου
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglAWkvEo8criKHcYa6odCbQ45c2u_op9W5TmSxWDwcli3T2YZ-fMSsEAXppNGQMbj9p4h2MQcSDUqo6mqb1n3zc2beP3-i32lolbIcEAKlvA786tGqH02lNgHGO2xZ97f2RDg-5-AtPog/s200/enosi+pls+thrakis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglAWkvEo8criKHcYa6odCbQ45c2u_op9W5TmSxWDwcli3T2YZ-fMSsEAXppNGQMbj9p4h2MQcSDUqo6mqb1n3zc2beP3-i32lolbIcEAKlvA786tGqH02lNgHGO2xZ97f2RDg-5-AtPog/s72-c/enosi+pls+thrakis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/05/provlimata-ton-limenikon-arxwn-tis-thrakis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/05/provlimata-ton-limenikon-arxwn-tis-thrakis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων