Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2013...
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

2. Έγκριση των Πινάκων 1 και 2 του Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το έτος 2013.
Εισηγητής: O Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

4. Έγκριση παραχώρησης της κυριότητας (δωρεά) ενός λεωφορείου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Δήμο Αρριανών.
Εισηγητής: Ο υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Εργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ροδόπης κ. Αθανάσιος Βλάχος.

5. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μ.Π.Ε. του έργου: Ανανέωση άδειας χρήσης αρδευτικής υδρογεώτρησης, από ομάδα παραγωγών με ομαδάρχη τον κ. Σιρανετζή Χαλήλ Μεμέτ, στον αναδασμό Aγ. Θεοδώρων του Δήμου Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κωνσταντίνος Zηκόπουλος.

6. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλίευσης δίθυρων μαλακίων» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Αχιλλέας Σαχπατζίδης.

7. Γνωμοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων το έργου: «Καθαρισμός Ρέματος Κοπτερού» Ν. Ροδόπης.
Εισηγήτρια: Η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κα Ευαγγελία Αγγελίδου.

8. Έγκριση παραχώρησης σκάφους του Τμήματος Αλιείας, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Π.Ε. Ροδόπης στον Λιμενικό Σταθμό Φαναρίου, του Υπολιμεναρχείου Λάγους.
Εισηγητής: Ο Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γεώργιος Τσακίρης.

9. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παραρτήματος για το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 54.400,00 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Βώλακα (θέση Σορνιάλκι) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας της εταιρείας ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΝΟΥΚΑΡΗΣ Α.Ε.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

10. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά την δραστηριότητα του «ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ» έκτασης 49.000 m2 το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή του Μικρού Δερείου, της Δ.Ε. Ορφέα του Δήμου Σουφλίου της Π.Ε. Έβρου της «ΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε.».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κανελάκης.

11. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.838,00τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Οχυρού (θέση Αντέρεισμα Θεοδωρίδη) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας της εταιρείας GMC GRANITE MARBLE CHATZOPOULOS LTD.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη «μονάδα οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα long line δυναμικότητας 126 τόνων/έτος σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων (166,66 m Χ 120 m)» στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Κεραμωτής Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας της κας Μπελέζη Δήμητρας.
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 92.463,00 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Οχυρού (θέση Αντέρεισμα Θεοδωρίδη) του Δ.Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας της εταιρείας GMC GRANITE MARBLE CHATZOPOULOS LTD.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

14. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του Έργου «Ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας, κλασικού τύπου, δυναμικότητας 362 κλινών, κατηγορίας 5 αστέρων» της εταιρίας REALA Α.Ε., στη θέση Άγιος Ιωάννης – Λουκάς Δ.Δ. Θεολόγου στο Δήμο Θάσου, Ν. Καβάλας.
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Πατήρας.

16. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από την εκμετάλλευση του λατομείου σχιστόλιθων εμβαδού 20.575,47τμ που βρίσκεται στη θέση «Αγρόκτημα Χορτοκοπίου» στην περιοχή της Δ.Κ. Ελευθερούπολης Δ. Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Αραμπατζή Ζαφείριου.
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης.

17. Γνωμοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρου εμβαδού 41.039,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Τρεις Γκρεμοί», στην περιοχή Παναγίας Δήμου Θάσου, Ν. Καβάλας, της ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ.
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Πατήρας.

18. Θέματα Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγήτρια: Η περιφερειακή Σύμβουλος κα Ζουμπουλιά Κουκουβέλα.

19. Γνωμοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου: «αξιοποίηση περιοχής Αγ. Ραφαήλ - ΤΚ Ποταμών» που προτείνεται να κατασκευασθεί στην περιοχή ΤΚ Ποταμών, του Δήμου Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

20. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης έκτασης 113.040,02 τμ με δημοπρασία στον Αθανάσιο Παπαζηλάκη του Χρήστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Βαβίας.

21. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης έκτασης 113.137,63 τμ με δημοπρασία, στον Βασίλειο Παπαζηλάκη του Αθανασίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Βαβίας.

22. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης έκτασης 113.018,01 τμ με δημοπρασία, στον Παύλο Παπαζηλάκη του Αθανασίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Βαβίας.

23. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης έκτασης 105.239,56 τμ με δημοπρασία, στον Παναγιώτη Παπαζηλάκη του Αθανασίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Βαβίας.

24. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης έκτασης 109.108,31 τμ με δημοπρασία, στον Χρήστο Παπαζηλάκη του Αθανασίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Βαβίας.

25. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης έκτασης 113.736,70 τμ με δημοπρασία, στην Αθανασία Στιφούδη του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Βαβίας.

26. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης έκτασης 105.124,81 τμ με δημοπρασία, στην CAMPUS AE, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Βαβίας.

27. Γνωμοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του παραρτήματος για το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων για την εκμετάλλευση (ανανέωση ΑΕΠΟ) λατομείου διακοσμητικών λίθων έκτασης 30.000,00 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Λέσκα) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας του ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

28. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ξάνθης
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Γεωργία Μαραγκού.

29. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ 2,49987 MWp ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε) της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Μαρία Γκουγκουσκίδου.

30. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του παραρτήματος για το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων για την εκμετάλλευση (ανανέωση ΑΕΠΟ) λατομείου μαρμάρου έκτασης 100.000,00 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Τσακαλίνα) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας της εταιρείας ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2036,Αλεξανδρούπολη,8344,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3004,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3259,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,676,Δράμα,114,Έβρος,18163,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2489,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1453,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,733,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,209,Οικολογία,337,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1453,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3826,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6085,Ροδόπη,406,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,541,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1065,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης
http://4.bp.blogspot.com/-6ncITmGbvTE/UUkdba8wnzI/AAAAAAAA0Hs/-ANNFoMwFe0/s200/perif3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6ncITmGbvTE/UUkdba8wnzI/AAAAAAAA0Hs/-ANNFoMwFe0/s72-c/perif3.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/03/synedriazei-tin-pempti-to-p.s.-amth.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/03/synedriazei-tin-pempti-to-p.s.-amth.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων