Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Τη Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 2η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
Τη Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 2η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου δράσης για την ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Εισηγήτρια: Ταβουλτσίδου Χριστίνα, στέλεχος Μονάδας Β' Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου:«Μονάδα κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών υγρού και ξηρού τύπου», από την εταιρεία με διακριτό τίτλο "S & S Μ.Ε.Π.Ε." που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κιοσές Αθανάσιος.

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μελέτη Οριοθέτησης Χειμάρρων και Αντιπλημμυρικών Έργων Ν. Ροδόπης» που προτείνεται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Λαζαρίδης Νικόλαος.

4. Έγκριση ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ».
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΑΜΘ, κ. Καλούδης Κωνσταντίνος.

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για την υλοποίηση του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ».
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΑΜΘ, κ. Καλούδης Κωνσταντίνος.

6. Έγκριση κριτηρίων επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ειδικού επιστημονικού προσωπικού δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας με αντικείμενο την «Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Δαμιανίδης Παύλος.

7. Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Επικαιροποίηση ημερομηνιών προθεσμίας θεώρησης, λόγω παρέλευσης άπρακτης της ορισθείσας προθεσμίας».
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης, κ. Μανανάς Δημήτριος.

8. Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας των Δασικών Υπηρεσιών Ν. Έβρου, έτους 2013.
Εισηγητής: O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Βαβίας Σταύρος.

9. Έγκριση Προγράμματος Δασικών έργων και εργασιών έτους 2013, της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος.

10. Έγκριση Προγράμματος εκτέλεσης Δασικών έργων και εργασιών έτους 2013, της Δ/νσης Δασών Ξάνθης.
Εισηγητής: O Δ/ντης Δασών Ν. Ξάνθης, κ. Μαραγκός Νικόλαος.

11. Έγκριση Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2013, της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης.
Εισηγήτρια: H Aν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης, κα Γκοτζαρίδου Μαρίνα.

12. Έγκριση Προγράμματος Δασικών έργων και εργασιών του Π.Δ.Ε. έτους 2013, της Δ/νσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητής: Δ/νση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Καρανικολίδης Νικόλαος.

13. Έγκριση ετήσιου προγράμματος εκτέλεσης δασικών έργων και εργασιών έτους 2013 του Ν. Δράμας για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», της Δ/νσης Δασών Δράμας.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κεφαλίδου Ανδρονίκη.

14. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε επιτροπές αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και του Υπολιμεναρχείου Π. Λάγος.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, κ. Τελλίδης Ιωάννης.

15. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής αρμοδιότητας τoυ Υπολιμεναρχείου Π. Λάγος. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, κ. Τελλίδης Ιωάννης.

16. Συναίνεση για την ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη 2007-2013».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ούστογλου Γεώργιος.

17. Θέματα λαϊκών αγορών της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κουκουβέλα Ζουμπουλιά.

18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εκμετάλλευση Λατομικού Χώρου Μαρμάρων εμβαδού 60.263,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Καβάκια» στην περιοχή της Τ.Κ. Αγ. Κοσμά, Δ. Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας» της "Γ. Λαζαρίδης Μάρμαρα Δράμας Α.Ε.".
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος.

19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων της «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΑΓΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SCRAP ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΗΣ SCRAP ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» ιδιοκτησίας της EVROS LEAD A.E. στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κανελάκης Ιωάννης.

20. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου εργοστασίου κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων που βρίσκεται στην περιοχή Ραχωνίου Δήμου Θάσου, Ν. Καβάλας, της εταιρείας «Α. Ι. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ Ε.Π.Ε.».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πατήρας Νικόλαος.

21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 38.926,09 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Κοκκινογείων (θέση Σφηνάκι) του Δήμου Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας, της εταιρείας MARMOR S.G. – Σ. ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ματζιάρης Αντώνιος.

22. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.647,92 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Βώλακα (θέση Σορνιάλκι) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας, της εταιρείας ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ζιμπίδης Γεώργιος.

23. Άσκηση η μη αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της με αριθμό 321/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχαηλίδης Κων/νος.

24. Επικύρωση πρακτικών 18ης, 19ης, 20ης και 21ης Συνεδρίασης έτους 2012 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, κ. Τελλίδης Ιωάννης.

25. Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα της καταπολέμησης των κουνουπιών στην περιφέρεια ΑΜΘ για το έτος 2012.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8338,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,142,Άρθρα - Απόψεις,3003,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3257,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,675,Δράμα,114,Έβρος,18151,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2487,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1452,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,728,Ιστορία,227,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,337,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1451,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3821,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6081,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,41,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1063,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Τη Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 2η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s200/periferiako.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s72-c/periferiako.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/01/synedriazei-tin-tetarti-to-p.s.-amth.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/01/synedriazei-tin-tetarti-to-p.s.-amth.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων