Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 22η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 22η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση 6ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της ΠΑΜΘ...
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Καλούδης Κων/νος.

2. Έγκριση της 7ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης Οικονομικού Έτους 2012.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, κ. Εξάρχου Τρύφων.

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου Ειδική Μελέτη Αποκατάστασης Λατομείου αδρανών υλικών της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» που βρίσκεται στη θέση «Κλειστή Πηγή» του Δ.Δ. Φωλέας του Δ. Ιάσμου, Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Λαζαρίδης Νικόλαος.

4. Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα στον οικισμό Κοσμίου του Δήμου Κομοτηνής», στην Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Δαμιανίδης Παύλος.

5. Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης / Π.Ε. Δράμας και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας, που αφορά την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες εκσυγχρονισμού Η/Μ εγκαταστάσεων – εξοπλισμού της αίθουσας εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης Δράμας», το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012 της Π.Ε. Δράμας
Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κεφαλίδου Ανδρονίκη.

6. Αντικατάσταση Αναπληρωματικού Μέλους της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Α.Μ.Θ.
Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κουκουβέλα Ζουμπουλιά.

7. Έγκριση εκποίησης άχρηστων και ανακυκλώσιμων υλικών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τελλίδης Ιωάννης.

8. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ)».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαϊτίδης Δημήτριος.

9. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αβδήρων για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαϊτίδης Δημήτριος.

10. Ένδικα μέσα κατά διαταγών πληρωμής.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ούστογλου Γεώργιος.

11. Θέματα λαϊκών αγορών της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ούστογλου Γεώργιος.

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φράγμα υδροληψίας και έργα εξωτερικού υδραγωγείο Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου», στο Σιδηρώ, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σουφλίου του Νομού Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κανελάκης Ιωάννης.

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου των Ταουσιάνη Άγγελου και Αικατερίνης για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 92.015,00 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Γρανίτη (θέση Κασίγκα) του Δ.Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κεφαλίδου Ανδρονίκη.

14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υφιστάμενη αρδευτική γεώτρηση στο Τ.Δ. Καλαμώνα (Νεκροταφεία) του Δήμου Δοξάτου ΠΕ Δράμας».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τελλίδης Ιωάννης.

15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 98.979,00 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Γλυκόριζα) του Δ.Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Στυλιανός.

16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, της εταιρείας ΔΗΜΙΟΥ Γ. και ΣΙΑ Ο.Ε., για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.100,70 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Βώλακα (θέση Κόντρα) του Δ.Κ. Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κεφαλίδου Ανδρονίκη.

17. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», προϋπολογισμού 4.800.000,00 €.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαϊτίδης Δημήτριος.

18. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αβδήρων για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ», προϋπολογισμού 4.800.000 ευρώ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαϊτίδης Δημήτριος.

19. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)», συνολικού προϋπολογισμού 5.700.000,00 €, σε σχετική πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαϊτίδης Δημήτριος.

20. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου που αφορά την ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων «λατομείου αδρανών υλικών, εμβαδού 216 στρεμμάτων με σπαστηροτριβείο, της Θ. ΓΡΑΜΜΑΤΗ και ΣΙΑ Ε.Ε., στην θέση «Ξηροβούνι», του αγροκτήματος Τ.Κ. Αγοράς, Δήμου Δοξάτου, Νομού Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ματζιάρης Αντώνιος.

21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου της εταιρείας ΔΗΜΙΟΥ Γ. και ΣΙΑ Ο.Ε. για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.392,45 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Βώλακα (θέση Κόντρα) του Δ.Κ. Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ζιμπίδης Γεώργιος.

22. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα παραγωγής οργανοχουμικών λιπασμάτων από βιομάζα - βιοστερεά» στην περιοχή του αγροκτήματος της ΤΚ Φωτολείβους, του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τελλίδης Ιωάννης.

23. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «ΦΟΥΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΦΟΥΦΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» για την ανανέωση της αριθμ. 460/464/02-03-2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2589/923/28-05-2008 Α.Ε.Π.Ο. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εμβαδού 28.036 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Βλαχούδι», Δ.Δ. Λιμένα, Δήμου Θάσου, Ν. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πατήρας Νικόλαος.

24. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εκμετάλλευση Λατομικού Χώρου Μαρμάρων εμβαδού 44.280,30 τ.μ. της "Μάρμαρα Ελευθεριάδη Ι. Μον. ΕΠΕ" που βρίσκεται στη θέση «Καβάκια» στην περιοχή του Τ.Κ. Αγίου Κοσμά, Δ. Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσαλδαρίδης Ανάστασιος.

25. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εξωτερικός Αγωγός Αποχέτευσης - σύνδεσης (πρώην) Δήμου Κεραμωτής με Β.Κ. Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου, Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος.

26. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου, Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος.

27. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, της Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε., από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 88.871,50 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Γρανίτη (θέση Δροσερό Ρέμα) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Στυλιανός.

28. Τοποθέτηση μηχανήματος εισπράξεων και πληρωμών Easypay στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μουμίν Κάαν.

29. «Έγκριση για την εγκατάσταση Προγ/τος CONN-X 24 M στο Γραφείο Αγροτ. Οικον. και Κτηνιατρικής Χρυσούπολης».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος.

30. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ στο Δ.Σ της ΔΕΒΖΟΣ Α.Ε.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαβίας Σταύρος.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8337,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,142,Άρθρα - Απόψεις,3003,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3257,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,675,Δράμα,114,Έβρος,18149,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2487,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1452,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,728,Ιστορία,227,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,337,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1450,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3821,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6080,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,41,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1063,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 22η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s200/periferiako.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s72-c/periferiako.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/11/synedriazei-tin-tetarti-to-p.s.-amth.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/11/synedriazei-tin-tetarti-to-p.s.-amth.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων