Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 29 Αυγούστου και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Την Τετάρτη 29 Αυγούστου και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις.

2. Ενημέρωση περί της πορείας Εκκαθάρισης της ΔΕΠΕΑ από τους εκκαθαριστές της (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)...

3. Καθορισμός χώρου στον οποίο θα μετακινηθεί η Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης και έγκριση Κανονισμού Λειτουργική αυτής.(Εισηγ: κ. Δήμαρχος).

4. Μίσθωση αγροτεμαχίου στην περιοχή Β' Κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης για την εκπλήρωση του σκοπού της δημιουργίας του Βιοαγρού και καθορισμός όρων διακήρυξης (Εισηγ: κ. Δήμαρχος).

5. Παραχώρηση κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ επί της Ρόδου. (Εισηγ: κ. Δήμαρχος).

6. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών υποδομών και κτιρίων Καλλικρατικού Δήμου 2012» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

7. Έγκριση υποκατάστασης του συναναδόχου της μελέτης: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.).

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης για την δημιουργία Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.).

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ-ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ του υποέργου: «Αποχέτευση Φερών (Αναθεώρηση αρχικής μελέτης 1984) του έργου: Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» (Χρηματοδότησης πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. – ΕΣΠΑ 2007-2013). (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.).

10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Δημοτικής Ενότητας Φερών». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.).

11. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξ/πολης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.).

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ποδηλατόδρομου» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.).

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.).

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σιδηρών σχαρών Κίρκης» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.).

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή στεγάστρων γραμματοθυρίδων Κίρκης – Περάματος – Αύρας – Αισύμης – Παλιννοστούντων» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.).

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση μπαζότοπου Ν. Χιλής» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.).

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός μπαζότοπου Μάκρης» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.).

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση βοηθητικού χώρου στάθμευσης οχημάτων Δήμου Αλεξ/πολης» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός υδρομαστεύσεων Δ.Δ. Συκοράχης» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών ομβρίων Δ.Δ. Συκοράχης» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)

21. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ 202/2012 απόφασης του Δ.Σ που αφορά την «Συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής των σπιτιών Πολιτισμού στον οικισμό ΠΑΛΑΓΙΑΣ» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).

22. Αλλαγή ονόματος σε πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).

23. Σύμφωνη γνώμη για άδεια απότμισης πεζοδρομίου οδού Χαλκηδώνος και Λ. Δημοκρατίας 46. (Εισηγ: κ. Νέστορας Ν.).

24. Έγκριση της απότμισης του πεζοδρομίου επί της οδού Βενιζέλου 78 (Εισηγ: κ. Νέστορας Ν.).

25. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκπροσώπησης και συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην συνάντηση εργασίας στις 03-04/05/2012 στο εξωτερικό (Veliko Tarnovo – Βουλγαρία), της εγκεκριμένης πρότασης «CULTTOUR» με τίτλο "Πολιτιστική κληρονομιά (κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού" ("Cultural garden heritage as focal points for sustainable tourism") στο πλαίσιο του Προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013» (Εισηγητής : Βαμβακερός Αντώνιος – Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.).

26. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκπροσώπησης και συμμετοχής του Δήμου Αλεξ/πολης, στην συνάντηση εργασίας στις 23/08/2012 στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Dimitrovgrad), της εγκεκριμένης πρότασης "CYNOLOGY CENTER" στο πλαίσιο του Προγράμματος στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013». (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.).

27. Έγκριση εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ανακαίνιση αποθηκών του ΟΣΕ και των αίθριων χώρων. (Εισηγ: κ. Δήμαρχος).

28. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.).

29. Ορισμός υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής. (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.).

30. Παραλαβή Α' Φάσης «Υποστήριξη προσυμβατικής διαδικασίας υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Διεθνούς Τριπολικού Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.).

31. Διεύρυνση περιοχής ΟΣΑΑ για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα JESSICA ( Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.).

32. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα JESSICA (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.).

33. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην πρόσκληση 70 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.).

34. Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των δράσεων της εγκεκριμένης πρότασης "CYNOLOGY CENTER" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013». (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.).

35. Έγκριση προϋπολογισμού 17ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών. (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.).

36. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.99 και 1361 αγρ/χίων στο Αρδάνιο της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.).

37. Αιτήματα για παράταση μίσθωσης του αγροτεμαχίου του σχολείου της Γεμιστής από τον Γουλεμτζάκη Κων/νο για έναν χρόνο. (Εισηγ: Γκότσης Ν.).

38. Έγκριση της υπ’ αρίθμ 13/2012 απόφαση της Τοπ.Κοινότητας Δορίσκου που αφορά την Εξέταση της υπ’ αριθμ Φ.2β’/565/20-07-2012, αίτησης της Ιεράς Μητρόπολής Αλεξανδρούπολης, για παραχώρηση της χρήσης του υπ’ αριθμ.514θ κοινόχρηστου τεμαχίου με δημοπρασία στον οικισμό του Μοναστηρακίου, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 ΜW, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.4061/2012 (Φ.Ε.Κ 66/Τ.Α/22-03-2012). (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.).

39. Επιχορήγηση ενδεούς πολίτη Δημοτικής Ενότητας Φερών. (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.).

40. Ανάκληση της υπ’ αρίθμ 45/2012 απόφασης Δ.Σ του Πολυκοινωνικού που αφορά τον καθορισμό οικονομικής εισφοράς γονέων (τροφεία) στους παιδικούς σταθμούς. (Εισήγ: κ. Ζητάκης Παν.).

41. Έγκριση Τροποποίησης της υπ αριθμ 56/2011 απόφασης του Δ.Σ του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ που αφορά τον καθορισμό ποσού για την εγγραφή – ετήσια εισφορά στα μέλη του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης) του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ: κ. Ζητάκης Παν.).

42. Έγκριση 4ης και 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α (Εισηγ: Ζιώγας Χρ.).

43. Λήψη απόφασης για έγκριση και αποδοχή εξώδικού συμβιβασμού. (Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δημ.).

44. Μεταβίβαση τμημάτων ακινήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έκτασης 95,62 τ.μ και 27,91 τ.μ. στην Παπαναστασίου Πασχαλιά. (Εισήγ: Παπατζελίδης Δημ.).

45. Εισήγηση για κατάργηση του φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Υγροβιότοπου Πάρκου Δέλτα Έβρου και Μεταφορά Προσωπικού και Αρμοδιοτήτων στον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ: κ. Τερζής Επ.).

46. Ανάληψη εξόδων ταφής άπορου δημότη. (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος).

47. Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β’ τρίμηνο έτους 2012. (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

48. Έγκριση Απαλλαγής Υπολόγου. (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

49. Απόδοση λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 και απαλλαγής υπολόγων των προνοιακών επιδομάτων. (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

50. Έγκριση του αριθμ. 11/2012 Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών, "κ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ". (Εισηγ: Ξανθόπουλος Χρ).

51. Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση παράτασης ανοικοδόμησης σύμφωνα με το άρθρο 284 παρ.3 του Ν.3852/2010. (Εισηγ: Ξανθόπουλος Χρ).

52. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων κίνησης- θέρμανσης (2012-2013) και λιπαντικών (2013) του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 2.409.181,99 ευρώ με ανοιχτό διαγωνισμό. (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

53. Έγκριση διενέργειας Προμηθειών (Εισηγ: κ.Ξανθόπουλος Χρ).

54. Διαγραφή ποσού βεβαιωμένου Χρηματικού καταλόγου έτους 2012 της ΑΤΕ Bank, λόγω μεταβίβασης των περιουσιακών της στοιχείων στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ)

55. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς χρηματικού καταλόγους , λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

56. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Εισήγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

57. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους ( Εισήγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

58. Διαγραφή οφειλών τέλους ακαθαρίστων εσόδων από χρηματικό κατάλογο (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

59. Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού λόγου λανθασμένης εγγραφής (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

60. Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –ΚΑΝΤΙΝΑΣ- στον ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ. (Εισήγ: κ. Ξανθοπούλος Χρ).

61. Έγκριση χορήγησης επιπλέον τριών (3) θέσεων για άσκηση υπαίθριας στάσιμης δραστηριότητας από παραγωγούς. (Εισήγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

62. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. (Εισήγ: Παπαδόπουλος Κων/νος).

63. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισήγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

64. Έγκριση μετακίνησης Γ.Γ. του Δήμου, κ. Σταυράκογλου Σταύρου για συμμετοχή του στο έκτακτο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε (Εισήγ: κ. Δήμαρχος).

65. Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2052,Αλεξανδρούπολη,8661,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3029,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3350,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,708,Δράμα,117,Έβρος,18637,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2607,Εκκλησία,1241,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1323,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,636,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,766,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,596,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,433,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3912,Πολιτική,1504,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,14,Πρώτο Θέμα,6225,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 29 Αυγούστου και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s200/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/08/synedriazi-to-dimotiko-symvoulio-alexpolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/08/synedriazi-to-dimotiko-symvoulio-alexpolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων