Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ

Την Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 15η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ερευνητικό πρόγραμμα στον κεντρικό τομέα του Δ.Μ.Χ. Ε5, Π.Ε. Ροδόπης» της εταιρίας «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

2. Αποδοχή της παραχώρησης της λειτουργίας του Εργαστηρίου Ελέγχου Προϊόντων Καπνού του Καπνολογικού Ινστιτούτου Ελλάδος, της Π.Ε. Δράμας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου –ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο κ. Αριστοτέλης Γκαράνης, Γενικός Διευθυντής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας.

4. Υποβολή αιτήματος θέσεων για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό βάσει των αναγκών που προκύπτουν από την υλοποίηση τρεχόντων Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. οικ. 2491/17-7-2012 και 28115/12-7-2012 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα.
Εισηγητής: Ο κ. Σπύρος Αρσενίου, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση σε αντικατάσταση νόμιμης και ηλεκτροδοτημένης γεώτρησης σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο της κ. Ντικούδη Μαρίας και Κάρρα Κων/νου στην κτηματική περιοχή Γλυφάδας θέση Κουτάλα του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο κ. Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Ροδόπης.

6. Αλλαγή κατηγορίας ως προς τα πωλούμενα είδη, συμμετοχή σε λαϊκή μη θεωρημένων επαγγελματιών, ανάκληση διαγραφής θέσεων από το Δήμο Καβάλας, παραχώρηση θέσεων στη Λαϊκή αγορά της Τούζλας, παραχώρηση θέσεων στη Λαϊκή αγορά της Καβάλας σε παραγωγούς, Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γερομάρκος Γεώργιος.

7. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ», της Π.Ε. Ροδόπης, ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και σύσταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, της Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Κ. ΠΑΠΠΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 44.666,09 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Πύργων (θέση Μπουρό Ρέμα) του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Κεφαλίδου Ανδρονίκη.

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, του ΒΑΣΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.873,50 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Γρανίτη (θέση Βασιλικό Βουνό) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τελλίδης Ιωάννης.

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,95998 MW από φωτοβολταϊκά συστήματα της εταιρείας «CASTOR RENEWABLE LTD” στη θέση Στέρνα», της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαβίας Σταύρος.

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,47985 MW από φωτοβολταϊκά συστήματα της εταιρείας «CASTOR RENEWABLE LTD” στη θέση Στέρνα» της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαβίας Σταύρος.

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,5 MW από φωτοβολταϊκά συστήματα της εταιρείας «CASTOR RENEWABLE LTD” στα αγροτεμάχια 376,377,378,380Α,380Β και 381 του αγροκτήματος Στέρνας, του Δήμου Ορεστιάδας», της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαβίας Σταύρος.

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,6 MW από φωτοβολταϊκά συστήματα της εταιρείας «CASTOR RENEWABLE LTD” σε τέσσερα αγροτεμάχια συνολικού ποσού εμβαδού 150.472,05 m2 του αγροκτήματος Ζώνης στη θέση Νεφέλη, του Δήμου Ορεστιάδας», της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαβίας Σταύρος.

14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,6 MW από φωτοβολταϊκά συστήματα της εταιρείας «CASTOR RENEWABLE LTD” στα αγροτεμάχια 1337α και 1337β του αγροκτήματος Στέρνας, του Δήμου Ορεστιάδας», της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαβίας Σταύρος.

15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,63980 MW από φωτοβολταϊκά συστήματα της εταιρείας «CASTOR RENEWABLE LTD» στη θέση Κέραμος της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαβίας Σταύρος.

16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, «Μονάδα Επεξεργασίας Βοθρολυμάτων Νότιας Θάσου» στο Δ. Θάσου Ν. Καβάλας, από το Δ. Θάσου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Πατήρας Νικόλαος.

17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΜΑΡΜΑΡΑ - ΣΚΥΡΑ» για την παράταση εκμετάλλευσης λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 28.903 τ.μ. και τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός του ανωτέρω χώρου, που βρίσκεται στη θέση «Μούργενα» Δήμου Θάσου, Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Πατήρας Νικόλαος.

18. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της «Ε. ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ και ΣΙΑ ΟΕ» για εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 20.850,50 τ.μ. στη θέση «Νικητές» περιοχής Δ.Δ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου, Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος.

19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε. για την Έγκριση - Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων εκμετάλλευσης λατομικού χώρου σχιστολίθων εμβαδού 57.886,00 τ.μ. στη θέση «Μαντριά Τελική» στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος.

20. Παροχή γνώμης Περιφερειακού Συμβουλίου επί αίτησης της «ΑΣΤΡΙΔΗΣ Π.- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο.Ε.» για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του αριθμ. 1084 κοινοχρήστου τεμαχίου Σ.Δ. 1999 αγρ/τος Μοναστηρακίου, της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Νικόλαος Κωτούλας.

21. Παροχή γνώμης Περιφερειακού Συμβουλίου σε αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου του υπ’ αριθμ.541θ κοινοχρήστου τεμαχίου έκτασης 225 στρεμμάτων του Υπουργείου στον Νομό Έβρου.
Εισηγητής: Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Νικόλαος Κωτούλας.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,617,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8666,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3030,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3352,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18643,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2609,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,768,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,597,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3915,Πολιτική,1505,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6229,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO1N6mz1hCT7rC57EAHDf6HzVCsA9s14znRiq_cuEE2pmti9jKUdDr35OWm5Bjcy8y45koRDfAVqUiPlIPi2F6BDw8yNdGQFx01wx-uxE-2FTuJ3TXDZuCw6B-P2Atr85q8dlOot75jyXW/s200/periferiako.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO1N6mz1hCT7rC57EAHDf6HzVCsA9s14znRiq_cuEE2pmti9jKUdDr35OWm5Bjcy8y45koRDfAVqUiPlIPi2F6BDw8yNdGQFx01wx-uxE-2FTuJ3TXDZuCw6B-P2Atr85q8dlOot75jyXW/s72-c/periferiako.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/08/blog-post_5409.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/08/blog-post_5409.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων