Αμοιβαία συναίνεση για την πάταξη της λαθροθηρίας

Με σημαντική παρουσία αρμόδιων φορέων διεξάχθηκε στην Αλεξανδρούπολη Συνάντηση Εργασίας που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου, με θέμα «Συντονισμένες ενέργειες για την αποτροπή της λαθροθηρίας σε προστατευόμενους υγροτόπους της Ελλάδας», στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ για την προστασία της Νανόχηνας Anser erythropus.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν να καταγραφούν οι βασικές παθογένειες του συστήματος... φύλαξης κατά της λαθροθηρίας και να προταθούν εφικτές λύσεις μέσω της συνεργασίας σχετικών φορέων, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η φύλαξη των υγροτόπων, τόσο για τη σωστή και νόμιμη άσκηση της θήρας υδροβίων αλλά και για τη φύλαξη των προστατευόμενων μη-θηρεύσιμων υδρόβιων πουλιών.

Τη δράση και εμπλοκή τους στην αντιμετώπιση της λαθροθηρίας παρουσίασαν το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, η Ορνιθολογική, ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ) και το Δασαρχείο Ξάνθης με εισηγήσεις για την επίδραση της θήρας στα υδρόβια πουλιά, τη λαθροθηρία στην Ελλάδα και τις ανεπάρκειες του ελεγκτικού συστήματος, την έξαρση της λαθροθηρίας στον Αμβρακικό Κόλπο, το έργο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής κατά την τελευταία 10ετία, καθώς και το παρόν σύστημα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων.

Επιπλέον έγινε η πρώτη δημόσια παρουσίαση του Πρότυπου Συστήματος Φύλαξης (Smart Patrol System - SPS) που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ στους υγροτόπους της χώρας μας που επισκέπτεται η Νανόχηνα: τη Λίμνη Κερκίνη και το Δέλτα του Έβρου.

Των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση στην οποία συμμετείχαν οι Φορείς Διαχείρισης Καλαμά - Αχέροντα, Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, Δέλτα Έβρου και Λίμνης Κερκίνης, όπου συζητήθηκαν οι δίοδοι αντιμετώπισης περιστατικών λαθροθηρίας που χρησιμοποιεί ο κάθε φορέας καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο. Σημαντική ήταν και η παρουσία και συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, θηροφυλάκων της ΚΟΜΑΘ, αλλά και κυνηγετικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο Δέλτα του Έβρου.

Καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα ανά την Ελλάδα, ωστόσο οι εισηγήσεις και η συζήτηση που ακολούθησε ανέδειξε την αμοιβαία πρόθεση των φορέων να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της μάστιγας της λαθροθηρίας, που επιφέρει τεράστιες ζημιές στους πληθυσμούς των άγριων πουλιών, και συνεπώς και στους θηρεύσιμους πληθυσμούς, ενώ παράλληλα αμαυρώνει τη δημόσια εικόνα των νόμιμων κυνηγών και των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη φύλαξη στους υγρότοπους από μια πλειάδα φορέων. Όλοι οι συμμετέχοντες καταδίκασαν με τις δηλώσεις τους τη λαθροθηρία και συμφώνησαν στην ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των πολύτιμων υγροτοπικών συστημάτων της χώρας μας.

Ως βασικές αδυναμίες καταγράφηκαν από όλους του συμμετέχοντες:
  • οι μη εντατικοί έλεγχοι που οφείλονται σε έλλειψη πόρων ή/και προσωπικού κατά περίπτωση
  • η ελλιπής ενημέρωση του κοινού για το μέγεθος της ζημιάς που προκαλείται από τη λαθροθηρία στο φυσικό περιβάλλον και το θηραματικό μας πλούτο
  • οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των υποθέσεων που φτάνουν στη δικαιοσύνη
  • η μέχρι πρότινος ελλιπής συνεργασία και αλληλοενημέρωση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Η συνάντηση έκλεισε με την αμοιβαία συναίνεση για ευρεία συνεργασία στην εξάλειψη του φαινόμενου της λαθροθηρίας.

Η συνέχεια της συνάντησης θα περιλαμβάνει την επίδειξη της λειτουργίας του Πρότυπου Συστήματος Φύλαξης, αλλά και συναντήσεις στις επιμέρους πλέον περιοχές του Προγράμματος όπου θα σχεδιαστούν και εφαρμοστούν Τοπικά Σχέδια Δράσης για φαινόμενα λαθροθηρίας.

«Με αφορμή την Νανόχηνα μας έχει δοθεί μία μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούμε στην πράξη για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας που αποτελεί μία πραγματική μάστιγα για το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας. Παρ’ ότι ενδεχομένως να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ μας για τα ζητήματα της θήρας, συμφωνούμε όλοι ότι η λαθροθηρία είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό έγκλημα και πρέπει να σταματήσει αν θέλουμε να κάνουμε πράξη τον κοινό μας στόχο για προστασία των πουλιών και των πολύτιμων υγροτοπικών μας συστημάτων» επισημαίνει η Μαρία Παναγιωτοπούλου, Επιστημονική Υπεύθυνος του Προγράμματος LIFE για τη Νανόχηνα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

Η Συνάντηση Εργασίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση «Διαφυλάσσοντας τον Φιννοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής». Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος, όπως απορρέει από το εγκεκριμένο Διεθνές Σχέδιο Δράσης για την προστασία της Νανόχηνας (AEWA 2008), είναι η μείωση της ενόχλησης και της άμεσης θνησιμότητας του είδους στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, υλοποιούνται δράσεις που αφορούν στην εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία ενός πρότυπου συστήματος φύλαξης με τη χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ("Smart Patrol System" - SPS) στις κύριες περιοχές διαχείμασης της Νανόχηνας στην Ελλάδα: το Δέλτα του Έβρου και τη Λίμνη Κερκίνη.

Το Πρόγραμμα LIFE+ Φύση «Διαφυλάσσοντας τον Φιννοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» (LIFE10 NAT/GR/000638) υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κατά την περίοδο 2011-2016, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), τη Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB), το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Hortobágy Ουγγαρίας (HNPD), τη Γραμματεία της Συμφωνίας για τη διατήρηση των αφρo-ευρασιατικών αποδημητικών υδρόβιων πουλιών (UNEP/ AEWA), το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) Φινλανδίας και την Υπηρεσία Φυσικής Κληρονομιάς της Φινλανδίας (Metsähallitus). Η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Νορβηγίας.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,605,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8449,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3300,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,684,Δράμα,114,Έβρος,18318,Εθελοντισμός,252,Εκδηλώσεις,2519,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1474,Ελλάδα,1302,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,631,Εργασία,23,Εργασιακά,291,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,41,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,746,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,462,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1480,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3863,Πολιτική,1471,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6128,Ροδόπη,410,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,549,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,60,Τυχερό,53,Υγεία,1085,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Αμοιβαία συναίνεση για την πάταξη της λαθροθηρίας
Αμοιβαία συναίνεση για την πάταξη της λαθροθηρίας
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3xoXR-XNDjKtpehpJVN-vg-WD1QyDdvcugUPMMBgppCIaysVZsUvdheprtsHfuj7RQh66g_WXM6JR_O_gDnhwMqF1BoCpKML_9ovvgHKtSNDxFjnbnlT47JM0ZxyelkEA4vzW6n1q2VEL/s200/Sunantisi_Ergasias_Nanoxina_ORNITHOLOGIKI+%282%29.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3xoXR-XNDjKtpehpJVN-vg-WD1QyDdvcugUPMMBgppCIaysVZsUvdheprtsHfuj7RQh66g_WXM6JR_O_gDnhwMqF1BoCpKML_9ovvgHKtSNDxFjnbnlT47JM0ZxyelkEA4vzW6n1q2VEL/s72-c/Sunantisi_Ergasias_Nanoxina_ORNITHOLOGIKI+%282%29.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/07/blog-post_4543.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/07/blog-post_4543.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων