Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Συνεδρίασε την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας - Θράκης σε τακτική συνεδρίαση στην Κομοτηνή.

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο των εργαζομένων της εταιρείας KAVALA OIL και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ γύρω από «τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο πρόγραμμα επενδύσεων στα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της περιοχής, εξαιτίας της στάσης του ΥΠΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων των σεισμικών δεδομένων και της φυσικής δεξαμενής φυσικού αερίου (πρώην... κοίτασμα)», θέμα που εισήχθη προ ημερησίας διατάξεως μετά από πρόταση της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αποφάσισαν δε κατά πλειοψηφία, να εκφράσουν την αμέριστη υποστήριξή τους στον αγώνα των 350 περίπου εργαζομένων στην εταιρεία, να επισημάνουν το ενδιαφέρον τους για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της Περιφέρειας με τρόπους που δεν θίγουν το περιβάλλον, αξιοποιούν τον δημόσιο πλούτο και ενισχύουν την εθνική οικονομία και ταυτόχρονα να συστήσουν μία διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί συνολικά με τα ζητήματα των ενεργειακών πόρων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Επίσης στα μέλη του συλλογικού οργάνου παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι προτάσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης με την επισήμανση ότι η αντιμετώπιση του θέματος είναι δυναμική και θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν είναι:

1. Να ενισχυθεί η δράση των υπηρεσιών και των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας σχετικά με την καταπολέμηση του παραεμπορίου μέσα από την προώθηση συστηματικής συνεργασίας και σύμπραξης με τους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς των τοπικών κοινωνιών (Επιμελητήρια, Εμπορικούς Συλλόγους).

2. Να διασφαλιστεί η περιφερειακή εμβέλεια κοινωνικών υπηρεσιών με περιφερειακές αρμοδιότητες που λειτουργούν μόνο σε μία πόλη της Περιφέρειας (π.χ. ενεργοποίηση της δομής ΣΤΗΡΙΞΗ για όλη την Περιφέρεια, συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής και τον Δήμο Καβάλας για την προσφορά βοήθειας της περιφερειακής δομής στήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας σε άτομα που χρήζουν βοήθειας και από άλλες Περιφερειακές Ενότητες).

3. Να αναλάβει η Διοίκηση της Περιφέρειας πρωτοβουλία για να ενθαρρύνει τα κατά τόπους Γενικά Νοσοκομεία να διασυνδεθούν μέσω προγραμματικών συμβάσεων με εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες θα λειτουργούν υποστηρικτικά στο έργο τους. Ήδη το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας εκδήλωσε τέτοιο ενδιαφέρον για την ενεργοποίηση του τοπικού Ιατρείου Πόνου.

4. Να αναλάβει η Διοίκηση της Περιφέρειας πρωτοβουλία για τη σύσταση θεματικού δικτύου με τη συμμετοχή κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα ψυχολογικής υποστήριξης, με σκοπό τη συντονισμένη προσπάθεια προσφοράς ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα που χρήζουν βοήθειας σε επίπεδο Περιφέρειας (π.χ. εκπαίδευση στελεχών και εθελοντών για όλη την Περιφέρεια που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Ν. Έβρου).

5. Να αναλάβει η Διοίκηση της Περιφέρειας πρωτοβουλία για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου που διέπει την εθελοντική εργασία.

6. Να αναλάβει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή να ενισχύσει τις παρακάτω οριζόντιες στοχεύσεις στα προγράμματα χρηματοδότησης του ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης και να διεκδικήσει μαζί με την διοίκηση της Περιφέρειας πόρους χρηματοδότησης από τα τομεακά ΕΠ:
 • δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • δημιουργία υποστηρικτικών δομών διαβίωσης για άτομα που χρήζουν βοήθειας (π.χ. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμΕΑ, αστέγων κτλ)
 • αντιμετώπιση του φαινομένου «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) - μετανάστευσης επιστημόνων στο εξωτερικό
 • ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσα από τον προσανατολισμό τους σε παραγωγικά επαγγέλματα και επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου με βάση τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, σε αντικείμενα αιχμής (καινοτόμες καλλιέργειες, ποιοτικά τρόφιμα, ανακύκλωση, ΑΠΕ - φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, αιολική ενέργεια, ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά.).
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται βραχυπρόθεσμα ο σχεδιασμός και η προώθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης μέσω ΠΕΠ, καθώς και η διεκδίκηση πόρων χρηματοδότησης από τα τομεακά ΕΠ για τους εξής τομείς παρέμβασης:
 • θερμική θωράκιση των κτιρίων της Περιφέρειας. Η στόχευση αυτή θα δώσει θέσεις εργασίας στον κλάδο της κατασκευής, αλλά και θα μειώσει την κατανάλωση / κόστος ενέργειας και τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, με αποτέλεσμα να ελαφρύνουν οι δημόσιες δαπάνες.
 • προώθηση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής τόσο στις νέες κατασκευές όσο και στις υπάρχουσες.
 • αντικατάσταση όλων των συμβατικών καυστήρων των δημόσιων κτηρίων από καυστήρες βιομάζας και προώθηση της χρήσης καυστήρων βιομάζας σε όλα τα νέα κτίρια.

7. Η Επιτροπή για την Κρίση εισηγείται προς επεξεργασία στην Επιτροπή Τουρισμού – Πολιτισμού τις εξής στοχεύσεις:
 • ενσωμάτωση των τοπικών προϊόντων στο περιφερειακό τουριστικό προϊόν, ώστε τα τοπικά προϊόντα να αποτελούν σημαντικό μέρος των προσφερόμενων γευμάτων και υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας.
 • διατύπωση επιμέρους στόχων και πολιτικών για κάθε μία από τις διαφορετικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού (εκπαιδευτικός, σχολικός, ποδηλατικός, ιαματικός, καλλιτεχνικός, πολιτιστικός, αρχαιολογικός, γαστρονομικός, φυσιολατρικός, εκκλησιαστικός, αθλητικός, ορειβατικός) σχετικά με τη συνεισφορά τους στην ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.
 • ενθάρρυνση για τη δημιουργία δράσεων από καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και παροχή υποστήριξης σε αυτές που θα μπορούν να υλοποιηθούν σε ολόκληρη την επικράτεια της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, με σκοπό την προώθηση του πολιτισμού ως μέσου για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής.

8. Η Επιτροπή για την Κρίση εισηγείται προς επεξεργασία στην Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα τις εξής στοχεύσεις:
 • Να ενισχυθεί η παρουσία των τοπικών προϊόντων σε εμπορικές και λαϊκές αγορές, καθώς και σε αλυσίδες λιανικής πώλησης. Η Διοίκηση της Περιφέρειας μπορεί να αξιοποιήσει διαπραγματευτικά αυτή την πρωτοβουλία, για να ζητήσει από τις τοπικές επιχειρήσεις να μειώσουν ως ανταπόδοση τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους.
 • Να προωθηθεί η προνομιακή μεταχείριση των τοπικών προϊόντων στις δημόσιες προμήθειες με την ύπαρξη αποδεκτών νομικών δικλείδων.
 • Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Περιφέρειας χρειάζεται να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για τη δημιουργία σύμπραξης των τοπικών κοινωνιών με τους παραγωγικούς φορείς και τις ενώσεις καταναλωτών των Περιφερειακών Ενοτήτων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο ζήτημα της προτίμησης των τοπικών προϊόντων. Ήδη ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Δράμας έχει συμφωνήσει με τον Συνεταιρισμό Πατατοπαραγωγών Κ. Νευροκοπίου να διοχετεύονται στοχευμένα αδιάθετες ποσότητες πατάτας με ειδική τιμή σε οικογένειες που χρήζουν βοήθειας.
 • Διασύνδεση και προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα θα πρέπει άμεσα σε συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν την προώθηση της διασύνδεσης αυτής.
 • Να δημιουργηθούν τοπικά σύμφωνα ποιότητας (όπως στη Ροδόπη) που να παρέχουν πιστοποίηση τοπικότητας και ποιότητας, για να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο τοπικό προϊόν και τις υπηρεσίες.
 • Να ενθαρρυνθούν οι τοπικές κοινωνίες να δημιουργήσουν δημοτικούς αγρόκηπους (όπως γίνεται στην Ξάνθη), στους οποίους άνεργοι θα καλλιεργούν τα δικά τους οπωροκηπευτικά.
 • Να προωθηθεί η ιδέα των συνεταιριστικών συμπράξεων ανέργων σε επενδυτικές δράσεις που θα ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση (π.χ. ενεργειακός συνεταιρισμός για παραγωγή βιοκαυσίμων από πρώτες ύλες που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες). Να εξειδικευτούν οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους θα στραφεί η υλοποίηση της στόχευσης αυτής.
 • Να προωθηθεί η σύμπραξη με τους επιστημονικούς φορείς και τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Περιφέρειας για παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής με στόχο την ενίσχυση των τοπικών προϊόντων, ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων (εξαγωγές – νέες αγορές).

9. Να αναλάβει η Περιφέρεια πρωτοβουλία παρέμβασης στο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης σε περιφερειακό επίπεδο, σε συνεργασία με τα ΙΕΚ, τα ΚΕΚ και τις Επαγγελματικές Σχολές της Περιφέρειας, με σκοπό τον μεσοπρόθεσμο προσανατολισμό των νέων και των ανέργων σε επαγγέλματα και επιχειρηματικές δραστηριότητες που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης ή συνδέονται με την άμεση αξιοποίηση τοπικών πόρων (καινοτόμες καλλιέργειες, ποιοτικά τρόφιμα, ανακύκλωση, φωτοβολταϊκά, ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά.). Βασικός άξονας αυτής της πρωτοβουλίας χρειάζεται να είναι η προετοιμασία της Περιφέρειας για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού της μοντέλου.

10. Να επεξεργαστεί η Περιφέρεια πρόταση για την αξιοποίηση της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που αφορά δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης προσφάτως απολυμένων από επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

11. Να θεσμοθετηθεί η προς το παρόν άτυπη λειτουργία του Περιφερειακού Δικτύου για την Αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης ως πλαισίου συνεργασίας και συντονισμού των επιμέρους δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης από φορείς και εθελοντικές οργανώσεις. Με τη λειτουργία του Δικτύου διασφαλίζεται η συστηματική επικοινωνία, συνεργασία και σύμπραξη με τους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται ήδη. Το Δίκτυο αναλαμβάνει να συντονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με τους τοπικούς συντονιστές. Οι τοπικοί συντονιστές προτείνεται να αναλάβουν να διατηρούν την επαφή με τους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και να ενημερώνουν τους Αντιπεριφερειάρχες για τα ζητήματα που προκύπτουν, έτσι ώστε οι Περιφερειακές Ενότητες να συμβάλλουν στην προώθηση και την επίλυση προβλημάτων.

12. Να συνεχίσει τη λειτουργία της η Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ ως άτυπη Επιτροπή με διευρυμένη σύνθεση. Εκτός από τους Αντιπεριφερειάρχες και τους Περιφερειακούς Συμβούλους που συμμετέχουν ήδη και θα συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής ως μέλη της, προτείνεται να προστεθούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν Τοπικοί Συντονιστές της Επιτροπής στις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς επίσης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι που θα προταθούν από όλες τις πολιτικές παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η Επιτροπή θεωρεί πως μία τέτοια διεύρυνση θα εμπλουτίσει τις εργασίες και τις αποφάσεις της.

Τα μέλη του Συμβουλίου έξαλλου ενέκριναν τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ στην πρόσκληση με κωδικό 4, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», για την υλοποίηση των Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Δράμας.

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι ωφελούμενοι/ες της κατηγορίας παρέμβασης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

Τέλος τα μέλη του οργάνου συμφώνησαν ομόφωνα να εξουσιοδοτήσουν τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ να υποβάλλει σχετική πρόταση στην έχουσα κατά το νόμο αρμοδιότητα Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την ανακήρυξη του μοναδικού δάσους νανώδους Μαύρης Πεύκης, έκτασης 2000 στεμμάτων στην περιοχή Περάματος - Σαπών ως διατηρητέου μνημείου της φύσης προκειμένου να δρομολογηθεί άμεσα όχι μόνο η προστασία του αλλά και η ανάδειξη και αξιοποίηση του ως αναπόσπαστου κομματιού του ανυπολόγιστου φυσικού πλούτου της περιοχής.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2045,Αλεξανδρούπολη,8536,Άμυνα,348,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3017,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3319,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,183,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,697,Δράμα,116,Έβρος,18442,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2561,Εκκλησία,1231,Εκπαίδευση,1491,Ελλάδα,1311,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,53,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,229,Καβάλα,192,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,584,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1498,Πανταζίδου,165,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,275,Περιβάλλον,425,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3890,Πολιτική,1483,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6166,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,65,Τυχερό,53,Υγεία,1094,Φέρες,392,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNcf_oZ8QmeTbTG83hfQbIgOvkiIgARllhcq5CjXNRitOe1taGvFbOnul9534iypwkcONjvlEZAJZTJGxbHArIMDoA0dQjGC8aBdgVy3qS1PZH6jNAcazHm-5Wh71GhQF2FeYHqpp75BU/s200/95_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNcf_oZ8QmeTbTG83hfQbIgOvkiIgARllhcq5CjXNRitOe1taGvFbOnul9534iypwkcONjvlEZAJZTJGxbHArIMDoA0dQjGC8aBdgVy3qS1PZH6jNAcazHm-5Wh71GhQF2FeYHqpp75BU/s72-c/95_n.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/03/blog-post_5587.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/03/blog-post_5587.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων