Εξώδικο του Επιμελητηρίου Έβρου στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης απέστειλε σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος εξώδικη δήλωση με την οποία καλεί τη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας να ενημερώσει επίσημα τη διοίκηση του Επιμελητηρίου για τις μέχρι σήμερα διαχειριστικές πράξεις της που αφορούν τα διαθέσιμα κεφάλαιά του και ιδιαίτερα για επενδύσεις αυτών σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Η εξώδικη δήλωση απεστάλη μετά την ενημέρωση από την Τράπεζα της Ελλάδος προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια των Επιμελητηρίων της χώρας έχουν μειωθεί, λόγω απωλειών της αξίας... των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στα οποία είχαν τοποθετηθεί μεταξύ άλλων και διαθέσιμα κεφάλαια του Επιμελητηρίου Έβρου, χωρίς καμία ενημέρωση και έγκριση της διοίκησής του.

Το Επιμελητήριο Έβρου επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμά του και για δικαστική επιδίωξη των καταθέσεών του.

Ακολουθεί το κείμενο της εξώδικης δήλωσης:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΈΒΡΟΥ» 

ΠΡΟΣ
Την Τράπεζα της Ελλάδας,
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου,

Με την από 26 Ιανουαρίου 2012 επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδας προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, η οποία γνωστοποιήθηκε σε μας την 30η Ιανουαρίου 2012, πληροφορηθήκαμε για πρώτη φορά ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια του Επιμελητηρίου Έβρου έχουν επενδυθεί σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου και η αγοραία αξία των κινητών αυτών αξιών ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 560.054,73 Ευρώ.

Όπως σας είναι γνωστό, τα διαθέσιμα κεφάλαια του Επιμελητηρίου μας τηρούνται στον υπ’ αριθμόν …………………… έντοκο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας, τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας και ειδικότερα του Νόμου 1611/1950, η οποία λειτουργεί ως διαχειριστικό όργανο με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου. Στο λογαριασμό μας αυτό, όπως προκύπτει από το αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού, που ζητήσαμε και μας χορήγησε το κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη, το υπόλοιπο λογαριασμού την 30η Ιανουαρίου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ενενήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.442.098,73).

Από τα δύο έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδας προκύπτει ότι, τα διαθέσιμα κεφάλαια του Επιμελητηρίου μας έχουν τοποθετηθεί στο Κοινό Κεφάλαιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων, το οποίο διαχειρίζεται η εν λόγω τράπεζα και περαιτέρω ότι έχουν επενδυθεί σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Αποτέλεσμα της επένδυσης αυτής, για την οποία η Διοίκηση του Επιμελητηρίου όχι μόνο δεν συναίνεσε αλλά ουδέποτε ενημερώθηκε, είναι η δραματική μείωση των διαθεσίμων κεφαλαίων μας, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών μας και αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του Επιμελητηρίου Έβρου.

ΕΠΕΙΔΗ το Επιμελητήριο Έβρου είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μοναδικοί πόροι του οποίου είναι οι συνδρομές των μελών του και τα έσοδα από τις υπηρεσίες που προσφέρει στους ανεξάρτητους επαγγελματίες και ουδέποτε έχει επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το καταστατικό του Επιμελητηρίου Έβρου, τα περιουσιακά στοιχεία του αξιοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται σ’ αυτό και είναι τουλάχιστον καταχρηστική η εν αγνοία μας διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων μας από την Τράπεζα της Ελλάδας κατά τρόπο που να απειλεί την δραματική τους μείωση.

ΕΠΕΙΔΗ το Επιμελητήριο Έβρου ουδέποτε ενημερώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο για την αγορά ομολόγων από την Τράπεζα της Ελλάδας για λογαριασμό του και δεν γνωρίζουμε, πώς αποφασίστηκαν οι επενδύσεις αυτές, με ποιά κριτήρια και γιατί δεν έγινε ποτέ ενημέρωση της διοίκησης σχετικά μ΄ αυτές.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού μας από το Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη, την 31η Ιανουαρίου το υπόλοιπό μας ανέρχεται σε 1.442.098,73 Ευρώ, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στο ύψος των καταθέσεών μας.

ΕΠΕΙΔΗ από την 26-1-2012 επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδας προκύπτει δραματική μείωση της αξίας των διαθεσίμων κεφαλαίων μας, τα οποία φέρονται να είναι μόλις 560.054,73 Ευρώ και τα οποία απειλούνται με περαιτέρω μείωση λόγω της ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης των ελληνικών ομολόγων.

ΕΠΕΙΔΗ η Τράπεζα της Ελλάδας παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας αρνείται να μας ενημερώσει επίσημα για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί τα κεφάλαιά μας και με τη συμπεριφορά της αυτή δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα στην εκπλήρωση του σκοπού του Επιμελητηρίου Έβρου.

Επειδή η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Έβρου έχει υποχρέωση να διαφυλάξει την περιουσία των μελών του, λαμβάνοντας κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο για την αποφυγή της παράνομης μείωσης των διαθεσίμων κεφαλαίων μας από την διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι το Επιμελητήριο Έβρου έχει καταθέσει στο υπ’ αριθμόν …………… έντοκο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας το ποσό του 1.442.098,73 Ευρώ, όπως προκύπτει και από το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού με ημερομηνία 31-1-2012, επί του οποίου και έχει απαίτηση.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ εντός προθεσμίας 1 ημέρας να μας ενημερώσετε με επίσημο έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδας για την ακριβή κατάσταση του λογαριασμού μας και ειδικότερα για διαχειριστικές πράξεις στις οποίες έχετε προβεί χωρίς την έγκρισή μας και οι οποίες αφορούν την τοποθέτηση των κεφαλαίων μας σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδας δεν διατηρήσει το ύψος των καταθέσεών μας στο ποσό του 1.442.098,73 Ευρώ θα επιδιώξουμε δικαστικά το ποσό αυτό και θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8665,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3029,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3351,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18640,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2609,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1324,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,768,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,597,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,435,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3914,Πολιτική,1505,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,12,Πρώτο Θέμα,6228,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Εξώδικο του Επιμελητηρίου Έβρου στην Τράπεζα της Ελλάδος
Εξώδικο του Επιμελητηρίου Έβρου στην Τράπεζα της Ελλάδος
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj65i-TPCKqnK0eOuPwu5aYAigaoBdL_QfnLqQZ3MXWEw2qz6vZLa6-4y9dl-uneeIJ8qzvM4y47g5F5KG7RtGrQvOmVTRElvabVZytBaGhwIT6_AwoO_CAYihe_x8HzJnfR1j8-7Yt9HM/s200/epimelitirio.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj65i-TPCKqnK0eOuPwu5aYAigaoBdL_QfnLqQZ3MXWEw2qz6vZLa6-4y9dl-uneeIJ8qzvM4y47g5F5KG7RtGrQvOmVTRElvabVZytBaGhwIT6_AwoO_CAYihe_x8HzJnfR1j8-7Yt9HM/s72-c/epimelitirio.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/02/blog-post_1289.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/02/blog-post_1289.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων