Πρόταση Γιάννη Λασκαράκη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η συνοπτική παρουσίαση του ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την τριετία 2012-2014, που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν Αντιεισήγηση ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Λασκαράκης:

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2012-2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η διασυνοριακή θέση του Δήμου, αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα και δεν πρέπει να δίνει τροφή σε ξενοφοβικά στερεότυπα, αλλά σε εξωστρεφείς δράσεις και πρωτοβουλίες. Είμαστε ένας Δήμος ανοιχτών οριζόντων...»

Χρέος έχουμε να προβάλλουμε στο παρόν το όραμα του μέλλοντος και να προσαρμόσουμε σε αυτό όλες τις δράσεις μας. Είναι σαν να σχεδιάζουμε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό και να τοποθετούμε μέρα με τη μέρα τις πολύχρωμες ψηφίδες μέχρι να υλοποιηθεί το έργο. Κανένα ευρώ δεν θα πρέπει να πάει χαμένο, καμία δράση δεν πρέπει να αποκλίνει από το όραμα.

Ζούμε σε ένα σύνθετο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, που το δημιούργησαν η τεχνολογία των μεταφορών, των δικτύων και των επικοινωνιών. Δεν πρέπει να το «φοβόμαστε»,αλλά το διαχειριζόμαστε και το αξιοποιούμε.

Σ’ αυτό το πλαίσιο τα δίκτυα και οι κόμβοι των διεθνών συνδυασμένων μεταφορών και των επικοινωνιών αποτελούν τις φυσικές και τεχνολογικές υποδομές διαχείρισης των μεγάλων αλλαγών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει άλλος Δήμος στην Ελλάδα που να διαθέτει και τα τέσσερα μέσα μεταφοράς (αυτοκινητόδρομο, αεροδρόμιο, σιδηρόδρομο, πλοίο).

Αυτό που χρειάζεται ο Δήμος είναι να κατανοήσει, να υποστηρίξει και να δημιουργήσει αντίστοιχα και δίκτυα της νέας οικονομίας.

Πρώτη Προτεραιότητα: Αειφορία, Βιωσιμότητα και Ποιότητα Ζωής
 • Προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη βιοτόπων ΔΕΛΤΑ Έβρου, Μεταλλεία Κίρκης, Δάση ορεινού όγκου.
 • Μέτρα πρόληψης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. Πολιτική προστασία, σχέδιο για σεισμό και άλλες καταστροφές. Ανάπτυξη του εθελοντισμού.
 • Πολιτιστική, αθλητική και κοινωνική πολιτική του Δήμου, δημιουργώντας θεσμούς και υποδομές. Με σεβασμό στη πολυπολιτισμικότητα και το διαφορετικό. Ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού. Στροφή στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και στην πρόληψη ασθενειών στα σχολεία. Προστασία της μειονότητας και της μειονοτικής εκπαίδευσης.

Δεύτερη Προτεραιότητα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Εξωστρέφεια του Παραγωγικού Δυναμικού του Δήμου
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Τοπικής Αγοράς.
 • Έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή καινοτομίας.
 • Ανάπτυξη τεχνικών υποδομών στήριξης των Επιχειρήσεων που εντάσσονται στην τοπική αγορά.
 • Πρόγραμμα στήριξης νέων αγροτών, νέων επιχειρηματιών, νέων γυναικών.
 • Δημιουργία και Υποστήριξη Δικτύων Εταιρικών Σχέσεων Καταναλωτών, Εμπόρων και Παραγωγών Διατροφικών προϊόντων της νέας Αγροτικής Οικονομίας.
 • Προώθηση προγραμμάτων ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
 • Δημιουργία Κέντρου αναδιανομής της Καινοτομίας.

Τρίτη Προτεραιότητα: Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή για τις Τοπικές Κοινωνίες του Δήμου
 • Ίδρυση κέντρου νεανικής επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας.
 • Δημιουργία Δικτύου του Δήμου για την Έρευνα, την Κατάρτιση και την δια βίου Εκπαίδευση και την στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.
 • Εταιρική συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, της Γνώσης και της Καινοτομίας για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στήριξη της απασχόλησης και της συνοχής.

Τέταρτη Προτεραιότητα: Υποδομές και Υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις και τους Δημότες
 • Βελτίωση των θεσμών διακυβέρνησης των Τοπικών Υποθέσεων.
 • Ανάπτυξη και βελτίωση των Τοπικών δικτύων μεταφορών και διασύνδεση τους με τα Νομαρχιακά, Περιφερειακά και Διευρωπαϊκά Δίκτυα.
 • Ανάπτυξη και βελτίωση Τοπικών Δικτύων Ενέργειας επικοινωνιών και πληροφορικής.
 • Ανάπτυξη και βελτίωση Τοπικών Δικτύων Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Αποκομιδής και Διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων.
 • Βελτίωση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου προς το γενικό πληθυσμό, τις ευπαθείς και τις ειδικές ομάδες του.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • Αξιοποίηση της θέσης της Αλεξανδρούπολης στη Βαλκανική, στην Ευρώπη και τον Κόσμο.
 • Δημιουργία περιβάλλοντος υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας.
 • Δημιουργία περιβάλλοντος διάχυσης πληροφοριών και γνώσεων για την καινοτομικότητα και την επιχειρηματικότητα.
 • Η τουριστική ανάπτυξη.
 • Πιλοτικές εφαρμογές στον ενεργειακό τομέα (Γεωθερμία, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), στον αγροτικό τομέα (Θερμοκηπιακές καλλιέργειες με άντληση θερμότητας από τη γη), στο εμπόριο. Αλυσίδες επώνυμων προϊόντων μέσα στο εμπορικό δίκτυο της πόλης.
 • Στην Τραϊανούπολη η γεωθερμία αξιοποιείται σε θερμοκηπιακές εφαρμογές και ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και με τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδος ΣΠΑ, σύμφωνα με υπάρχουσα μελέτη.
 • Στήριξη της απασχόλησης με προγράμματα κατάρτισης των νέων στα νέα επαγγέλματα που έχει ανάγκη η νέα οικονομία του Δήμου στην ανταγωνιστική προοπτική του.
 • Χρηματοδότηση δράσεων για την αειφόρο και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 • Δικτύωση της Πόλης και οικισμών με το φυσικό αέριο. Η κεντρική θέρμανση της Αλεξανδρούπολης και των άλλων πόλεων.
 • Νέα κυκλοφοριακή μελέτη.
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός με στόχο το νέο πρόσωπο του Δήμου και τη σύγκλιση με τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Σύνταξη ΓΠΣ.
 • Πολεοδομικός και Λειτουργικός επανασχεδιασμός χερσαίας ζώνης του Λιμένα ως Μεσογειακού τερματικού σταθμού δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Προγραμματική σύμβαση με ΟΛΑ και ΟΣΕ.
 • Πολεοδομικές παρεμβάσεις οργάνωσης βιώσιμων λειτουργιών στην παραλιακή ζώνη ανάπτυξης και αναψυχής. Σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα, με χώρους περιπάτου και αναψυχής, πολιτισμού και ναυταθλητισμού, ενυδρείο, κέντρο θαλάσσιων ερευνών κλπ.
 • Πολεοδομικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του κέντρου της Πόλης και δημιουργία ελκυστικού “περιβάλλοντος αγοράς”.
 • Δημιουργία Συγκοινωνιακού Κέντρου - Τερματικού Σταθμού (Επιβατικός Λιμένας, Σιδηροδρομικός Σταθμός, Σταθμός Λεωφορείων, Αστικές Συγκοινωνίες, τραμ, ταξί) στο ανατολικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης, σε χώρο του ΟΣΕ και του ΟΛΑ (περιοχή αποθηκών ΚΥΔΕΠ).
 • Πολεοδομικές παρεμβάσεις επανασχεδιασμού και πολεοδομικής ενεργοποίησης της αστικής ζώνης εγκαταστάσεων Ο.Σ.Ε. Χωροθέτηση Λαϊκής αγοράς στην πλατεία των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ.
 • Σχέδιο απόκτησης ελεύθερων χώρων για κοινωνικές υποδομές και κοινωφελείς λειτουργίες. Παρέμβαση σε ΟΣΕ και ΟΛΑ στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων για παραχώρηση χώρων απαραίτητων για την ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης.
 • Αναβάθμιση χώρων πρασίνου και διεκδίκηση χώρων στρατοπέδων. Ανάδειξη, αποκατάσταση και προστασία αρχαιολογικών χώρων στη Μάκρη, Τραϊανούπολη, Φέρες, Εγνατία Οδό κλπ.
 • Δραστική παρέμβαση στο βιότοπο του ΔΕΛΤΑ για αυστηρή προστασία αλλά και ήπια αναπτυξιακή αξιοποίηση κατά το πρότυπο της λίμνης Κερκίνης. Αποκατάσταση του ορυχείου της Κίρκης και δημιουργία «βιομηχανικού μουσείου» και κέντρου αναψυχής και αθλητισμού.
 • Επιβολή των νόμιμων κυρώσεων στους πολίτες που ασελγούν σε βάρος τους φυσικού και αστικού περιβάλλοντος (π.χ. ΔΕΛΤΑ Έβρου, παραλίες, δάση).
 • Κατασκευή έργων υποδομής και αστικών αναπλάσεων στους μουσουλμανικούς οικισμούς της Αλεξανδρούπολης και των χωριών.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,613,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2050,Αλεξανδρούπολη,8612,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3024,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3338,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,703,Δράμα,116,Έβρος,18557,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2588,Εκκλησία,1238,Εκπαίδευση,1509,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,761,Ιστορία,232,Καβάλα,195,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,594,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,676,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1517,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,430,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3905,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6204,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,669,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,563,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,398,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Πρόταση Γιάννη Λασκαράκη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Πρόταση Γιάννη Λασκαράκη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqADD-xLfCc7wwa8nz17FfGf_Df_X8-dvgP5kMbJtWEZfpuDx3ggeKZgD-fYWE5ReiO88dS3M1YmPANyyVNPLg6gNTMR2a-_1-hKdTAKleZPsquHMYkNpTn4H9nmbUvMnwpiqxqCchPoeI/s200/laskaralis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqADD-xLfCc7wwa8nz17FfGf_Df_X8-dvgP5kMbJtWEZfpuDx3ggeKZgD-fYWE5ReiO88dS3M1YmPANyyVNPLg6gNTMR2a-_1-hKdTAKleZPsquHMYkNpTn4H9nmbUvMnwpiqxqCchPoeI/s72-c/laskaralis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2011/11/blog-post_6004.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2011/11/blog-post_6004.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων