Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ

Συνεδρίασε στην Κομοτηνή, την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Τα μέλη του Συμβουλίου και μετά από σχετική συζήτηση ενέκριναν κατά πλειοψηφία τρία ψηφίσματα σχετικά με τα εργοστάσια της ζάχαρης σε Ορεστιάδα και Ξάνθη, την Συνεταιριστική Βιομηχανία ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη, προσυπογράφοντας το ψήφισμα της συνέλευσης των εργαζομένων στη βιομηχανία καθώς και για την μείωση των δρομολογίων του ΟΣΕ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Επίσης τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν κατά πλειοψηφία τους όρους της προγραμματικής σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού για το 2011, 1.070.000 ευρώ προκειμένου εγκαίρως να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία σε περιφερειακό επίπεδο...»

Τα μέλη του Συμβουλίου επίσης ενημερώθηκαν για την δραματική κατάσταση και τις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν στην έδρα της περιφέρειας και στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης που υποστηρίζει την λειτουργία της διοίκησης καθώς και για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να υπάρξει απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Να σημειωθεί ότι το θέμα της γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει της διακρατικής σύμβασης ESPOO για την το εργοστάσιο επεξεργασίας χρυσού στο Κρούμοβγκραντ της γειτονικής Βουλγαρίας θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά από σχετικό αίτημα παράτασης που έλαβε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας Κλιματικής Αλλαγής από τη γειτονική χώρα.

Τα κείμενα των ψηφισμάτων ακολουθούν:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΩΣ

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011 μετά από συζήτηση του ζητήματος της λειτουργίας των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ζητούμε:

1. Τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εργοστασίων της Ορεστιάδας ως παραγωγική μονάδα και της Ξάνθης ως τυποποιητικής, σαν αναπτυξιακούς πυλώνες που έχουν ταυτοποιηθεί με την περιφέρειά μας και την αγροτική της ανάπτυξη.
2. Τη μείωση του κόστους παραγωγής της τευτλοκαλλιέργειας προκειμένου να στηριχθεί το αγροτικό εισόδημα, να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που υπάρχει και να περιοριστεί η απώλεια πολύτιμου συναλλάγματος από εισαγωγές πρώτης ύλης.
3. Τη διατήρηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του συνόλου των θέσεων εργασίας καθώς και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
4. Την εγκατάλειψη κάθε ιδέας πώλησης της εναπομείνασας ποσόστωσης ζάχαρης και ενίσχυσης της διαπραγμάτευσης ενίσχυσης του καθεστώτος της τευτλοκαλλιέργειας μετά το 2012.
5. Το σχεδιασμό αλλαγής του μοντέλου της γεωργικής οικονομίας προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις βιώσιμης γεωργίας και γεωργικών βιομηχανιών.

Ο Πρόεδρος του ΠΣ ΑΜ-Θ
Κώστας Μιχαηλίδης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜ-Θ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΕΚΑΠ

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011 και μετά από συζήτηση του ζητήματος της λειτουργίας της βιομηχανίας ΣΕΚΑΠ συμφώνησαν ότι υιοθετούν το ψήφισμα της συνέλευσης των εργαζομένων της ΣΕΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 στην Ξάνθη με την επιπλέον επισήμανση της επανεξέτασης και μείωσης του φόρου στα τσιγάρα που οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα την εταιρία.

Το ψήφισμα των εργαζομένων της ΣΕΚΑΠ ακολουθεί.

«Ψήφισμα συνέλευσης
Εμείς οι εργαζόμενοι, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, οι κύριοι εκπρόσωποι των υπουργών της Κυβέρνησης, οι κύριοι βουλευτές όλων των κομμάτων, οι κύριοι Δήμαρχοι, οι Τοπικοί φορείς και εκπρόσωποι οργανώσεων δηλώνουμε σήμερα Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 στην αίθουσα Αλέξανδρος Μπαλτατζής ότι:

Είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα κάθε πράξη, σκέψη ή πρόθεση η οποία υπονομεύει την αδιάλειπτη λειτουργία της ΣΕΚΑΠ ΑΕ.

Στην κρίσιμη αυτή καμπή για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας απαιτούνται άμεσα:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Άμεση καταβολή της επιδότησης από την επένδυση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
3. Καταβολή της επιδότησης εργασίας του 12%.
4. Μείωση του ληστρικού επιτοκίου 11,6% από την ΑΤΕ, συνέπεια του οποίου είναι η καταβολή τόκων 4.500.000 ευρώ ετησίως.

Την απόφαση για το μέλλον της ΣΕΚΑΠ θα δώσουν όπως οφείλουν οι μέτοχοι της εταιρίας.
Σαν εργαζόμενοι δηλώνουμε και επιθυμούμε να συμμετάσχουν ΟΛΟΙ οι υπάρχοντες μέτοχοι – και κυρίως η ΑΤΕ – στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για να διατηρηθεί η συνεταιριστική μορφή της ΣΕΚΑΠ που θα εξασφαλίσει την συνέχιση της λειτουργίας της και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για τη δοκιμαζόμενη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Ο Πρόεδρος του ΠΣ ΑΜ-Θ
Κώστας Μιχαηλίδης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜ-Θ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΣΕ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη σημερινή του συνεδρίαση, συζήτησε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του ΟΣΕ να καταργήσει κάθε δρομολόγιο που συνέδεε τις πόλεις μας με την Αθήνα και αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα μας καθώς και την επιτακτική ανάγκη για βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις σε προβληματικούς τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αντιλαμβανόμαστε τη σκοπιμότητα τέτοιων παρεμβάσεων στον ΟΣΕ. Εκείνο που δυσκολευόμαστε όμως να εξηγήσουμε, είναι η νοοτροπία που επιβάλει αντί του εξορθολογισμού και του νοικοκυρέματος την διακοπή των δρομολογίων και την απαξίωση του σιδηροδρόμου.

Έτσι, ενώ η λογική θα έλεγε ότι εν μέσω αυξήσεων των τιμών των καυσίμων θα έπρεπε ο σιδηρόδρομος να ξαναγίνει επιλογή των πολιτών για τις μετακινήσεις τους, να γίνει ελκυστικός για το επιβατικό κοινό και να οδηγηθεί έτσι και σε οικονομική ανάρρωση, βλέπουμε να επιλέγεται από τους διοικούντες και τους εποπτεύοντες τον Οργανισμό η «εύκολη» λύση των περικοπών. Ενώ η κοινή λογική αλλά και η σημερινή περιβαλλοντική πολιτική προωθούν τις λεγόμενες «πράσινες» λύσεις, χάνουμε το τρένο της οικολογίας και της ασφάλειας. Αντιθέτως, η «δύσκολη» αλλά ουσιαστική λύση θα ήταν οι λιγοστές απαιτούμενες παρεμβάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με τις οποίες η διαδρομή Αλεξανδρούπολη – Θεσσαλονίκη θα συντομευόταν έως και κατά μία ώρα.

Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο, από δύο δρομολόγια INTERCITY προς και από Αθήνα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Δίκαια και αντίστροφα) και άλλα δύο απλά ομοίως, να υπάρχει σήμερα ένα μόνον δρομολόγιο INTERCITY προς και από Θεσσαλονίκη και ένα απλό. Έχει σημασία να τονίσουμε στο σημείο αυτό, ότι σύμφωνα με πληροφορίες τα συγκεκριμένα δρομολόγια είχαν ικανοποιητική πληρότητα και εξυπηρετούσαν χιλιάδες πολίτες. Ειδικά δε για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας που είναι η μόνη ουσιαστικά αποκομμένη από την Εγνατία οδό, είναι μια υποβάθμιση μεγάλου ειδικού βάρους.

Παράλληλα, κλείνουν Σιδηροδρομικοί Σταθμοί με ουσιαστική αλλά και ιστορική σημασία, όπως του Παρανεστίου, ενώ υπολειτουργούν Μηχανοστάσια με αδιευκρίνιστη επίπτωση στην ασφάλεια όσων δρομολογίων εκτελούνται ακόμα.

Πιστεύουμε ότι οι στόχοι που αναφέραμε στην αρχή για εξυγίανση και βιωσιμότητα Κοινωφελών Οργανισμών όπως ο ΟΣΕ είναι εφικτοί, αλλά μόνον όταν συνδυάζονται με ουσιαστική αναβάθμιση και με το να γίνει ξανά ελκυστική η παρεχόμενη υπηρεσία προς τον πολίτη καταναλωτή. Πιστεύουμε ότι ο σιδηρόδρομος ως μέσο μεταφοράς έχει ανεκμετάλλευτες δυνατότητες στη χώρα μας και ειδικά στην Περιφέρειά μας και προοπτικές να κατακτήσει τη θέση που ήδη κατέχει σε άλλες χώρες.

Πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δικαιούται να διατηρήσει τους κοινωνικούς, οικονομικούς αλλά και ιστορικούς δεσμούς με τον σιδηρόδρομο. Πιστεύουμε ότι η κάθε φορά επίκληση οικονομίστικων δικαιολογιών για τις αποφασιζόμενες περικοπές έχει ένα όριο το οποίο έχουμε υποχρέωση να σεβόμαστε, γιατί αλλιώς θα φτάσουμε στο σημείο η ίδια λογική να εφαρμοστεί όταν κάποιος αποφασίσει για λόγους οικονομίας την περικοπή ή κατάργηση των δρομολογίων της «άγονης γραμμής» προς τα νησιά μας.

Δηλώνουμε λοιπόν, ότι θα δραστηριοποιηθούμε ώστε να επαναλειτουργήσει τουλάχιστον ένα δρομολόγιο INTERCITY από και προς Αθήνα και ένα απλό ομοίως. Επίσης δηλώνουμε τη θέλησή μας να προσφέρουμε στα μέτρα των δυνατοτήτων μας την οποιαδήποτε βοήθεια μας ζητηθεί για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Ο Πρόεδρος του ΠΣ ΑΜ-Θ
Κώστας Μιχαηλίδης

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,617,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8668,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3031,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3353,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18647,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2609,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,768,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,597,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3915,Πολιτική,1505,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6231,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1108,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ
Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcsQI_9Pjcf5ArRRxhQjvQ70PHHEuankkcxPYD2pnb7oJSJUGt4Do4G-2z6untFcxFk8Hp4EmfkU3S2baB2cTfomjpF_YcBUYQnXSm18b0CiXz4FSkmqscQoPlPPOvI_nacfZfmeo8pHw/s200/IMGP5037.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcsQI_9Pjcf5ArRRxhQjvQ70PHHEuankkcxPYD2pnb7oJSJUGt4Do4G-2z6untFcxFk8Hp4EmfkU3S2baB2cTfomjpF_YcBUYQnXSm18b0CiXz4FSkmqscQoPlPPOvI_nacfZfmeo8pHw/s72-c/IMGP5037.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2011/03/blog-post_4042.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2011/03/blog-post_4042.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων