Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι δεδομένα συλλέγονται κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το "Alexandroupoli Online" (διαδικτυακή διεύθυνση: www.alexpolisonline.com) συμμορφώνεται με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Νόμους, τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τις υπηρεσίες διαδικτύου, καθώς και με τη νέα πολιτική συναίνεσης χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για οποιαδήποτε συλλογή, κοινοποίηση και χρήση δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/αναγνώστη/χρήστη των υπηρεσιών του "Alexandroupoli Online" υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως και το Νόμο 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (όπως έχει τροποποιηθεί βάσει των Ν. 3783/2009, Ν. 3917/2011 και Ν. 4070/2012), καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ, 2016/680/EE).

To "Alexandroupoli Online" συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) ΕΕ 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το "Alexandroupoli Online" δεν συλλέγει απολύτως κανένα προσωπικό δεδομένο πέρα από τα όσα στοιχεία τεχνικής φύσεως αποστέλλει αυτόματα το λειτουργικό σας σύστημα και ο περιηγητής σας (browser) για την βέλτιστη απεικόνιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας στον υπολογιστή σας, στο tablet ή το smartphone σας.

Το "Alexandroupoli Online" φιλοξενείται σε εξυπηρετητές (host servers) της Google LLC (Mountain View, California, USA) και όλα τα δεδομένα που φτάνουν αυτόματα στους host servers (π.χ. η IP σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε) καθώς και οι πληροφορίες που αποστέλλετε με οποιοδήποτε τρόπο οι ίδιοι, όπως π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της εγγραφής σας στο newsletter, είναι διασφαλισμένα καθώς επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω ασφαλούς και κρυπτογραφημένης σύνδεσης HTTPS που χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα ψηφιακά πιστοποιητικά ασφαλείας.

Στους επισκέπτες/χρήστες του "Alexandroupoli Online" δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού των άρθρων, είτε «επώνυμα» μέσω λογαριασμού Facebook ή λογαριασμού Google, είτε ανώνυμα. Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με την πλατφόρμα σχολιασμού που χρησιμοποιείτε, γνωστοποιούνται στην Google ή στην Facebook η IP σας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.

Οι διαχειριστές αυτού του ιστότοπου δεν έχουν πρόσβαση στα όποια στοιχεία ή δεδομένα χρηστών αποστέλλονται στους host servers της Google και σε servers συνεργατών και τρίτων μερών.

Διαβάστε εδώ πώς χρησιμοποιεί η Google πληροφορίες από ιστότοπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της.

Οι επισκέπτες/χρήστες του "Alexandroupoli Online", εφόσον επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο μας (Newsletter) δηλώνοντας μόνο το email τους. To email σας δεν δίνεται σε κανέναν άλλο φορέα / εταιρεία / επιχείρηση / οργανισμό / άτομο και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας για άρθρα που δημοσιεύονται μόνο στην ιστοσελίδα μας και για κανέναν άλλο σκοπό. Μπορείτε να καταργήσετε όποτε θέλετε την εγγραφή από το newsletter μας μέσω του link "unsubscribe now" που βρίσκεται στο τέλος κάθε newsletter.

Στους επισκέπτες/χρήστες δίνεται επίσης η δυνατότητα, εφόσον το υποστηρίζει ο περιηγητής (browser) που χρησιμοποιούν, να εγγραφούν στις Ειδοποιήσεις μας (push notifications). Κατά την εγγραφή σας στις "Ειδοποιήσεις" δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό δεδομένο παρά μόνο στοιχεία τεχνικής φύσεως που αποστέλλει αυτόματα ο περιηγητής σας, όπως ο τύπος της συσκευής και του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Μπορείτε να καταργήσετε όποτε θέλετε την εγγραφή σας στις "Ειδοποιήσεις" από τις ρυθμίσεις του browser.

Όταν χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να μας αποστέλλετε με οποιοδήποτε τρόπο οι ίδιοι, πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με σας, όπως πληροφορίες σε ένα σχόλιο που γράφετε οι ίδιοι σε κάποιο άρθρο ή προσωπικά σας δεδομένα σε μηνύματα που μας στέλνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή σε μηνύματα και αρχεία που μας αποστέλλετε απευθείας προς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (Email).

Για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όλα τα μηνύματα που μας αποστέλλετε μέσω email ή φόρμας επικοινωνίας μετά την παραλαβή τους διαγράφονται άμεσα και αυτόματα από τον mail server και αποθηκεύονται τοπικά σε υπολογιστή, απ' όπου διαγράφονται οριστικά εντός 24 ωρών. Μηνύματα από φυσικά και νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομική οντότητα που αφορούν τη δημοσίευση άρθρων, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων και λοιπού υλικού, μπορεί κατά την κρίση των διαχειριστών του ιστότοπου να αρχειοθετούνται σε τοπικό υπολογιστή μας και να διατηρούνται για κάποιο χρονικό διάστημα και για όσο κρίνεται απαραίτητο για λόγους νομικής κάλυψης και τυχόν νομικές μας υποχρεώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι προσωπικές πληροφορίες και τα στοιχεία σας που μας στέλνετε μέσω email ή φόρμας επικοινωνίας δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα / εταιρεία / επιχείρηση / οργανισμό / άτομο και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πέρα από την επικοινωνία μας μαζί σας, αν χρειαστεί να σας απαντήσουμε, ή τον σκοπό της επικοινωνίας σας μαζί μας, όπως π.χ. η δημοσίευση στον ιστότοπο μας των δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, εκδηλώσεων, άρθρων, φωτογραφιών, βίντεο και άλλου υλικού που εσείς θέλετε να δημοσιεύσουμε.

Αν ζητήσετε εγγράφως, μέσω email, να διαγραφεί από την ιστοσελίδα μας κάποιο προσωπικό σας δεδομένο, όπως π.χ. διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), που τυχόν έχει δημοσιευθεί σε κάποιο άρθρο μας, θα το διαγράψουμε εντός 24 ωρών. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, όπως κάποιο επώνυμο άρθρο του ή σχόλιό του, οφείλει να μας ενημερώσει με email και θα το αποσύρουμε εντός 24 ωρών. Επίσης, αν ζητήσει να διορθώσουμε κάποιο άρθρο του ή δελτίο τύπου, ανακοίνωση κλπ, θα το διορθώσουμε εντός 24 ωρών.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που άπτεται της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτήν για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων της.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εδώ.

Πολιτική Χρήσης των Cookies

Το "Alexandroupoli Online" (διαδικτυακή διεύθυνση: www.alexpolisonline.com), φιλοξενείται σε εξυπηρετητές (host servers) της Google και χρησιμοποιεί cookie από την Google για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, την παροχή των υπηρεσιών του, την εξατομίκευση περιεχομένου, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων (social media) και την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων και διαφήμισης, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες τεχνικής φύσης σχετικά με την επίσκεψή σας, για να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookies παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στις συσκευές σας. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Τα cookies είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του διαδικτύου, παρέχοντας πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών, διευκολύνοντας την πλοήγηση και την χρήση του διαδικτύου.

Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε τα cookies για διαφόρους λόγους, όπως για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας και για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όπως για παράδειγμα ο τύπος συσκευής του χρήστη (PC, tablet, smartphone) και του λειτουργικού της συστήματος για βέλτιστη απεικόνιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, την καταγραφή της χώρας του χρήστη για την ρύθμιση της τοπικής ημερομηνίας, ώρας και γλώσσας και την τήρηση των τοπικών κανόνων δεοντολογίας και πνευματικών δικαιωμάτων κάθε κράτους, καθώς επίσης για την διευκόλυνση εγγεγραμμένων χρηστών σε σχολιασμούς και για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στις σελίδες μας. Οι περισσότεροι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Cookies συνεργατών και τρίτων μερών

Ο ιστότοπος αυτός για την παροχή των υπηρεσιών του και για την βέλτιστη εμπειρία χρήστη, χρησιμοποιεί υπηρεσίες και προϊόντα της Google όπως: Blogger, Google Search, Google+, Google AdSense, Google Analytics, Google Maps, Google Drive, DoubleClick, GMail συμπεριλαμβανομένου του YouTube. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Google χρησιμοποιούν cookies και η πληροφορία που παράγεται από αυτά μεταφέρεται και αποθηκεύεται από την Google LLC (Mountain View, California, USA).

Οι διαχειριστές αυτού του ιστοτόπου δεν ελέγχουν τη ρύθμιση και δεν έχουν πρόσβαση στο cookies της Google, η οποία μας κοινοποιεί μόνο πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, μέσω τoυ Google Analytics, όπως ανώνυμα στατιστικά - αριθμητικά στοιχεία για τις προβολές των σελίδων μας, τις επισκέψεις ανά χώρα και πληροφορίες τεχνικής φύσης όπως ο τύπος συσκευής των επισκεπτών (PC, tablet, smartphone), το λειτουργικό τους σύστημα (Windows, Android, iOS κλπ), το πρόγραμμα περιήγησης (Chrome, Firefox, Safari κλπ), καθώς και τις πηγές επισκεψιμότητας (search engines, referrals, social media).

Διαβάστε εδώ τον τρόπο χρήσης και τους τύπους cookies που χρησιμοποιούνται από την Google

Εάν κοινοποιείτε περιεχόμενο ιστοσελίδων μέσω των κοινωνικών μέσων (social media) μπορεί να σας αποστέλλονται cookies από αυτές τις ιστοσελίδες. Τα cookies των κοινωνικών μέσων (π.χ. Facebook, Twitter, Google Plus, Linkedin κ.α.) είναι απαραίτητα για να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με τους φίλους σας, μέσω των αγαπημένων σας σελίδων κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Χάρη στα cookies κοινωνικής μέσων, τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο αυτό εύκολα και χωρίς προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και τη διαχείριση των cookies για τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Διαφημιστικά banners που προβάλλονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να εγκαταστήσουν cookies τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτίωση της διαφήμισης, για να ελέγχουν την απόδοση μιας διαφήμισης και να βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών, διευκολύνοντας τους διαφημιστές και τους διαφημιζόμενους να διαπιστώσουν σε ποιες ιστοσελίδες οι διαφημίσεις τους είναι αποδοτικές. Στους διαφημιστές και τους διαφημιζόμενους κοινοποιούνται μόνο ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookies.

Οι διαχειριστές αυτού του ιστότοπου δεν ελέγχουν τη ρύθμιση και δεν έχουν πρόσβαση στα cookies συνεργατών και τρίτων μερών.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας, από τις ρυθμίσεις του περιηγητή ιστού (web browser). Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους περιηγητές ιστού κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάζει κατά καιρούς και θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα, προκειμένου να ενημερώνεστε σχετικά με τροποποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση η επίσκεψη/χρήση στον παρόντα ιστότοπο συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Alexandroupoli Online

Διαβάστε εδώ τους Όρους Χρήσης

Επικοινωνήστε με το Alexandroupoli Online

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,606,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2043,Αλεξανδρούπολη,8462,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,146,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3304,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,686,Δράμα,114,Έβρος,18334,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2523,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1478,Ελλάδα,1303,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,293,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,42,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,748,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,672,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,463,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1482,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3867,Πολιτική,1472,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6133,Ροδόπη,411,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,550,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,61,Τυχερό,53,Υγεία,1087,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
static_page
Alexandroupoli Online: Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων "Alexandroupoli Online"
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/p/privacy-policy.html?m=0
https://www.alexpolisonline.com/?m=0
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/p/privacy-policy.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων