Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση των επταμελών Σχολικών Συμβουλίων των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας (σε εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν. 4823/2021).
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

2. Τροποποίηση της 35/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

3. Τροποποίηση της 21/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών: α) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, β) παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για το 2024».
(Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)

4. Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου λόγω θανάτου και κατάργηση της θέσης περιπτέρου στην Αλεξανδρούπολη επί της οδού Τέρμα Άβαντος 62.
(Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

5. Αντικατάσταση του άρθρου 4.2 "ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ {άρθρα 4.2.Α.4, 4.2.Α.5 (προσθήκη) 4.2.Α.6, 4.2.Α.7 που αφορούν την λαϊκή αγορά Αλεξανδρούπολης επί της οδού Παπαναστασίου και των άρθρων 4.2.Β.4, 4.2.Β.7 και 4.2.Β.8 που αφορούν τη λαϊκή αγορά των Φερών}, του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης".
(Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

6. Τροποποίηση της 341/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Πρακτικό και Γνωμοδότηση Επιτροπής άρθρου 199 του Ν. 3463/2006».
(Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Άρ.)

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης (αρχικής σύμβασης και της σύμβασης προαίρεσης) του έργου «Συντήρηση καταστρωμάτων και υποδομών Δημοτικών οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-2021».
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

8. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή περίφραξης Νεκροταφείου Φερών».
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

9. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Μεταφορά βαρέως εξοπλισμού από το Λιμάνι έως τη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης (δυτική διαδρομή)».
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

10. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Μεταφορά βαρέως εξοπλισμού από το Λιμάνι έως τη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης (εναλλακτική ανατολική διαδρομή)».
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

11. Ορισμός εξουσιοδοτημένων προσώπων για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και όλων των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
(Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)

12. Εξέταση αιτήματος του κ. Σιδηρόπουλου Νικολάου για καθορισμό χρώματος ΤΑΞΙ στην 3η Διοικητική Μονάδα Ε.Δ.Χ. (Άβαντα - Αισύμης) της Π.Ε. Έβρου.
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

13. Νέα Περιοδική Πεζοδρόμηση Παραλιακής οδού και λοιπών οδών κεντρικής περιοχής Αλεξανδρούπολης έτους 2024.
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

14. Αίτημα της Κοινότητας Άβαντος "Περιοδικές Πεζοδρομήσεις στον Οικισμό Άβαντα έτους 2024".
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

15. Αίτημα της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης "Περιοδικές Πεζοδρομήσεις στους Οικισμούς Απαλός, Μαΐστρος και Παλαγία έτους 2024".
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

16. Αιτήματα των Χ.Χ. (υπ' αριθ. 35696/16.10.2023), Κ.Σ. (32494/18.09.2023), Α.Η. (25068/18.07.2023) & Μ.Τ. (1878/17.01.2024) για θέσεις ΑΜΕΑ (γενικές).
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

17. Αίτημα του Β.Α. (υπ' αριθ. 1570/15.01.2024) για θέση ΑΜΕΑ (προσωπική).
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

18. Αίτημα του Κ.Τ (υπ' αριθ. 39938/21.11.2023) για απαγόρευση στάσης / στάθμευσης για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

19. Αίτημα του Ν.Θ. (υπ' αριθ. 32394/15.09.2023) για νέα Θέση Εμποδιζόμενων ατόμων (έγκυοι).
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

20. Αίτημα των Α.Μ. (υπ' αριθ. 34852/05.10.2023) & Π.Κ. (20868/16.06.2023) & Τεχνικής Υπηρεσίας για νέες θέσεις στάθμευσης δίκυκλων στο κέντρο της πόλης.
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

21. Αίτημα του LIGHTHOUSE HOTEL O.E. (38106/07.11.2023) για μεταφορά θέσης εξυπηρέτησης ξενοδοχείου επί της οδού Β. Αλεξάνδρου (στο ύψος της παλαιάς ψαραγοράς).
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

22. Αίτημα των Μ.Α. (32622/19.09.2023) & Μ.Δ. (36615/24.10.2023) για τοποθέτηση προβολικών καθρεπτών.
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

23. Έγκριση νέων στάσεων αστικής συγκοινωνίας (ΚΤΕΛ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών.
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

24. Αίτημα της Θ.Η. (υπ' αριθ. 6418/26.02.2024) για νέα Διάβαση Πεζών μεταξύ των οδών Ποιμενίδη & Αλκιβιάδη.
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

25. Παραχώρηση χώρων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του Δήμου Αλεξ/πολης σχολικού έτους 2023-2024.
(Εισηγ. κ. Βαλασίδου Ευανθ.)

26. Απολογισμοί Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2023.
(Εισηγ. κ. Βαλασίδου Ευανθ.)

27. Γραφείο Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

28. Βεβαίωση 16 ΙΔΟΧ εργαζομένων, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,613,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2050,Αλεξανδρούπολη,8612,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3025,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3338,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,703,Δράμα,116,Έβρος,18558,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2588,Εκκλησία,1238,Εκπαίδευση,1509,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,761,Ιστορία,232,Καβάλα,195,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,594,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,675,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1517,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,430,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3905,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6203,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,669,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,563,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,398,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Πέμπτη 21 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRt9E0P1FVPpwBYJUNu-Xplu90L01f4sK7vTErlbj0m9VUpB9oaD47Mvem3Ej3rN-69Xk4rUZJkr726HmkuWkjn7NSMCyOp39nwrlv3k6zj_SrjmAhcmKiToQQ16cWRYC-rtinQGGGLOTIGZO7p9MG97N0Ke3lVooRC7YL1Jai_81D-Gi7adfxVH1AgCk/s16000/dsalex.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRt9E0P1FVPpwBYJUNu-Xplu90L01f4sK7vTErlbj0m9VUpB9oaD47Mvem3Ej3rN-69Xk4rUZJkr726HmkuWkjn7NSMCyOp39nwrlv3k6zj_SrjmAhcmKiToQQ16cWRYC-rtinQGGGLOTIGZO7p9MG97N0Ke3lVooRC7YL1Jai_81D-Gi7adfxVH1AgCk/s72-c/dsalex.webp
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2024/03/blog-post_45.html?m=0
https://www.alexpolisonline.com/?m=0
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2024/03/blog-post_45.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων