Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας
Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.

3. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της “Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.

4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

5. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης - Σχολικοί Τροχονόμοι (Δ' Δόση 2023).
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας Χρήστος Ορμανλίδης.

6. Έγκριση ανοίγματος τριών (3) νέων λογαριασμών όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς για την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ορισμός εκπροσώπου για υπογραφή σύμβασης ηλεκτρονικών συναλλαγών δύο (2) e-P.O.S. Paycenter μέσω Τράπεζας Πειραιώς και ορισμός διαχειριστών των νέων λογαριασμών τραπέζης.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.

7. Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

8. Καθορισμός αποζημίωσης μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

9. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Ιωάννης Παπαϊωάννου.

10. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων” του υποέργου “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας»”.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

11. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή της Ιρλανδικής διάβασης Καστανεών Δήμου Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο: “Υπηρεσίες σύνταξης υποβολής αιτήματος χαρακτηρισμού Δήμου Ορεστιάδας ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βάσει Ν.4875/2021”.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

13. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: ‘Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

14. Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση οδού Αθανασίου Πανταζίδου και σύνδεσή της με την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

15. Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης του έργου με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου πόλης Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

16. Έγκριση 5ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: “Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

17. Έγκριση 7ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Συντήρηση Νεκροταφείων στη Δ.Ε. Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Συντήρηση Νεκροταφείων στη Δ.Ε. Ν. Βύσσας”.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

21. Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Οδοστρωσία δασικής οδού «Εξώβουνο - Μαντένια» περιοχής Πετρωτών”, που εμπίπτει στις διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν.4782/2021.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

22. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2023 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης, επί της οδού Ιπποκράτους, στα πλαίσια του έργου: “Έργα συμπλήρωσης Δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην πόλη Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας.

23. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2023 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας Ριζίων , στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας.

24. Έγκριση μετονομασίας της οδού “Ακρόπολης Αθηνών” σε οδό “Χρήστου Κοζαρίδη” στην Κοινότητα Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.

25. Έγκριση παραχώρησης της αίθουσας του Γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας για την διεξαγωγή της ορκωμοσίας του νέου Δημάρχου και των νέων αιρετών μελών της νέας δημοτικής αρχής.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης.

26. Έγκριση παραχώρησης του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στον Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» στις 26.12.2023 για την πραγματοποίηση αναβίωσης του “Εθίμου της Καμήλας”.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης.

27. Έγκριση παραχώρησης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας σε συλλόγους του Δήμου.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης.

28. Έγκριση παραχώρησης χώρων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας σε συλλόγους του Δήμου.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης.

29. Έγκριση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στον Σύλλογο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής STEM και Ψηφιακών Δεξιοτήτων.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης.

30. Έγκριση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας σε συλλόγους του Δήμου.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης.

31. Έγκριση παραχώρησης για χρήση της μικρής αίθουσας βόλεϊ στο νέο κλειστό γήπεδο «Νίκος Σαμαράς» στην ΠΥΘΙΑ - ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ Ομάδα Γυναικών Catchball για προπονήσεις της Γυναικείας Ομάδας αθλήματος Catchball.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2034,Αλεξανδρούπολη,8330,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3254,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,673,Δράμα,114,Έβρος,18139,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2486,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1449,Ελλάδα,1295,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,726,Ιστορία,225,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,336,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,412,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3818,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6076,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,40,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1061,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας
Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://1.bp.blogspot.com/-RrnbpNN1S4k/X4MspCJ1geI/AAAAAAAClDI/bkgfZHbxVEgvndSqlzdncnDc0UsiXnO_ACLcBGAsYHQ/s16000/dimos-orestiadas.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-RrnbpNN1S4k/X4MspCJ1geI/AAAAAAAClDI/bkgfZHbxVEgvndSqlzdncnDc0UsiXnO_ACLcBGAsYHQ/s72-c/dimos-orestiadas.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2023/12/blog-post_357.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2023/12/blog-post_357.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων