Οι προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ Θράκης για ουσιαστική πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

Δελτίο Τύπου της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Θράκης του ΓΕΩΤΕΕ σχετικά με τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Θράκη.

Οι προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ Θράκης για ουσιαστική πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θράκη το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Παράρτημα Θράκης συνδράμει στο έργο της Πολιτείας με όλες τις δυνάμεις και δομές του και είναι στην διάθεση των αρμόδιων αρχών.

οι ενέργειες μας έως τώρα, πέρα από τη συμβολή των συναδέλφων Γεωτεχνικών στην κατάσβεση:

• Πραγματοποιήσαμε Διοικούσα Επιτροπή με τα μέλη της επιτροπής του Κλάδου Δασολόγων του παραρτήματος για την αξιολόγηση και καταγραφή των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν την Θράκη.

• Συμμετείχαμε σε διευρυμένη σύσκεψη με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και καταθέσαμε υπόμνημα στον Υπουργό κ. Αυγενάκη με τις πάγιες θέσεις του ΓΕΩΤΕΕ για τις δασικές πυρκαγιές.


Επαναλαμβάνουμε τις προτάσεις μας ως πρώτες προτεραιότητες τα παρακάτω:
  • Να γίνει αξιολόγηση των υπαρχόντων σχεδίων αντιπυρικής προστασίας και της επιχειρησιακής εφαρμογής τους.
  • Να υπάρξουν άμεσα δράσεις για την αποκατάσταση των καμένων περιοχών (οι οποίες θα βοηθήσουν και στην προστασία από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα), με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
  • Δεδομένου ότι η πολυδιάσπαση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η διάχυση των σχετικών αρμοδιοτήτων έχει επιφέρει ακριβώς τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, προτείνουμε την κάθετη οργάνωση των υπηρεσιών αυτών.
  • Στοχευμένες δασώσεις και αναδασώσεις, μετά την πάροδο 18-24 μηνών προκειμένου να ελεγχθεί η αντίδραση της ίδιας της φύσης.
  • Η υδροοικονομία και η αποθήκευση γλυκού νερού με μικρούς ή μεγαλύτερους ταμιευτήρες πρέπει είναι η πρώτη προτεραιότητα. Εκτός από πολύτιμο νερό άρδευσης, θα αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες σε υλικό κατάσβεσης, αλλά θα γίνει ανάσχεση και στις πλημμύρες που ελλοχεύουν μετά από ραγδαίες βροχοπτώσεις.
  • Η νομοθεσία γρήγορα να εκσυγχρονισθεί ώστε να προλάβει τις επιπτώσεις τις Κλιματικής Αλλαγής, αρχής γενομένης από τη νέα ΚΑΠ. Σε αυτήν θα πρέπει να περιληφθούν δράσεις για την αντιπυρική προστασία οικισμών, που μαζί με τα οικολογικά σχήματα που δίνουν επιπλέον ενίσχυση, να δοθούν επιπλέον επιδοτήσεις σε καλλιέργειες (γύρω από οικισμούς) όπως η μηδική (το τριφύλλι) που θερίζεται για πολύτιμη ζωοτροφή, επιβραδύνει την πυρκαγιά και θα αποτελεί γραμμή άμυνας της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.


Όσον αφορά τη γενικότερη πολιτική για τις δασικές πυρκαγιές, επισημαίνουμε ότι:

1) Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα που έχει οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Πλέον οι προεκτάσεις αφορούν και την υγεία των πολιτών (σωματική αλλά και ψυχική), ενώ έχουν άμεση επίδραση στην κοινωνική συνοχή και οργάνωση. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα βοηθήσουν τον πληθυσμό σε όλες αυτές τις παραμέτρους. Κυρίως όμως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα συγκράτησης του πληθυσμού στην ύπαιθρο και αναδιοργάνωσης της οικονομικής τους δραστηριότητας.

2) Θα πρέπει να αυξηθεί η οικονομική σημασία του δάσους και των παραγωγικών δραστη-ριοτήτων οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό. Η παραγωγή ξυλείας, ενέργειας, εδώδιμων φρούτων, ρετσινιού καθώς και οι υπηρεσίες αναψυχής και εκπαίδευσης μέσα στο δάσος αποτελούν την καλύτερη ασπίδα πυροπροστασίας.

3) Το μοντέλο δασοπυρόσβεσης που εφαρμόζεται σήμερα, έχει πλέον αποδεδειγμένα αποτύχει. Και αυτό κρίνοντας όχι με βάση τον αριθμό των πυρκαγιών που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε χρόνο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλά με βάση το κόστος που αυτές έχουν σε πόρους και ανθρώπινες ζωές. Έχει αποδειχθεί ότι το κόστος καταστολής είναι 30 φορές μεγαλύτερο από το κόστος πρόληψης. Άρα, η πρόληψη δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κόστος αλλά ως επένδυση.

4) Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων εντελώς λανθασμένη η απόφαση απεμπλοκής της Δασικής Υπηρεσίας από την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Η υπηρεσία που έχει τη μεγαλύτερη και καλύτερη γνώση του αντικειμένου, όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, οφείλει να έχει άμεση και καθοριστική εμπλοκή στην αντιμετώπισή τους. Άλλωστε και η επιτροπή Γκόλντμαγιερ στο πόρισμα της αναιρεί την λογική της αεροπυρόσβεσης και αναδεικνύει το ρόλο της Δασικής Υπηρεσίας στις Δασικές πυρκαγιές, τόσο στην καταστολή (με τη δημιουργία Δασικού σώματος στελεχωμένου από προσωπικό που θα εκπαιδευτεί κατάλληλα καθώς και δασοκομάντος οι οποίοι θα δρουν στοχευμένα), όσο και στην πρόληψη, σε 5 επίπεδα: Υποδομές, Διαχείριση Δασών, Καθαρισμός, Πληροφόρηση και Εκπαίδευση Πολιτών και Εθελοντών, Σύνταξη και Εφαρμογή Επιχειρησιακών Σχεδίων.

5) Επιβάλλεται άμεσα η σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών και Φυσικών Καταστροφών ανά Δασαρχείο, που να περιλαμβάνει τη σύνδεση και την ένταξη του αγροτικού χώρου και πληθυσμού στο σχεδιασμό αυτό, ώστε να θωρακιστεί το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Επίσης, όπως έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή προτεραιοτήτων στη χρηματοδότηση δράσεων της πολιτείας. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής της είναι δάση ή δασικές εκτάσεις και πολλές αστικές περιοχές περικλείονται ή βρίσκονται εντός δασικών περιοχών, δεν μπορεί η υποστήριξη της δασικής υπηρεσίας να είναι ελλιπής. Χρειάζεται μια πλήρως εξοπλισμένη και επαρκώς στελεχωμένη δασική υπηρεσία η οποία θα έχει έγκαιρα τους αναγκαίους για την εκπλήρωση της αποστολής της πόρους.

6) Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η ύπαρξη κανονισμού πυροπροστασίας των κτισμάτων (αντιπυρικός κανονισμός), αντίστοιχος με τον αντισεισμικό κανονισμό. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάθε κτίσμα, ώστε να προστατεύεται από τη φωτιά. Προτείνουμε τη δημιουργία πράσινου πιστοποιητικού για τα κτίρια και το πράσινο που τα περιβάλλει.

7) Επίσης, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των χώρων αστικού πρασίνου, τόσο σε δημόσιους χώρους όσο και σε ιδιωτικές εκτάσεις, ώστε οι χώροι αυτοί να συμβάλλουν θετικά στην αντιπυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής.

8) Είχαμε επισημάνει την ιδιαίτερη προσοχή η οποία θα έπρεπε να είχε δοθεί στις περιοχές με οικισμούς εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, για την αποτελεσματική αντιπυρική προστασία τους, χωρίς όμως να εισακουσθούμε.

9) Τέλος τονίζουμε την ανάγκη για δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την προστασία από τις φυσικές καταστροφές. Στα πλαίσια αυτά, κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη η εισαγωγή, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μαθήματος ή σειράς μαθημάτων με αντικείμενο την προστασία από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κλπ.).

Ως Παράρτημα Θράκης βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους πολίτες που πλήγηκαν από τη φυσική αυτή καταστροφή, συγχαίρουμε τους ήρωες πυροσβέστες, τα σώματα ασφαλείας, το στρατό, τους γεωτεχνικούς και εργαζόμενους στα δασαρχεία, τους εθελοντές και πολίτες που έδωσαν και δίνουν τη μάχη με την πύρινη λαίλαπα.

Τέλος, καλούμε όλους τους συναδέλφους γεωτεχνικούς να σταθούν στο πλευρό των πληγέντων τις δύσκολες τούτες ώρες και να βοηθήσουν, με όλες τους τις δυνάμεις, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμπολιτών μας, καθώς και στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις πληγείσες περιοχές και στην περίθαλψη των ζώων, δεσποζομένων και αδέσποτων, που αυτή την ώρα χρειάζονται ακόμη περισσότερο τη βοήθειά μας.

Η Διοικούσα Επιτροπή
ΓΕΩΤΕΕ - Παραρτήματος Θράκης
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνωΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8062,Άμυνα,328,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2986,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3133,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,812,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,651,Δράμα,114,Έβρος,17723,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2422,Εκκλησία,1191,Εκπαίδευση,1393,Ελλάδα,1274,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,22,Εργασιακά,274,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,683,Ιστορία,216,Καβάλα,183,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,664,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,203,Οικολογία,328,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1391,Πανταζίδου,159,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,404,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3722,Πολιτική,1436,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5916,Ροδόπη,391,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,501,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1033,Φέρες,378,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Οι προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ Θράκης για ουσιαστική πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
Οι προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ Θράκης για ουσιαστική πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
Δελτίο Τύπου της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Θράκης του ΓΕΩΤΕΕ σχετικά με τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Θράκη.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGmA3LXItHhrQbV7s9-ZvJqvMX6fVvUhGTzha6lE7IvDmkWsjcrPxUsNuEK0XSWVWeSvuPRnRJJOYlQgF3fBP-B0OdeQcy0Iw9AxIhm_mRHTaBnQDDsOH8tM7NlxFxALfhV_z6OeuJ8dolcwuvWEmPuXPf6rDsU-x4xOxjqfu8J7mViJ2TlzmT2VvQK7s/s16000/52320235.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGmA3LXItHhrQbV7s9-ZvJqvMX6fVvUhGTzha6lE7IvDmkWsjcrPxUsNuEK0XSWVWeSvuPRnRJJOYlQgF3fBP-B0OdeQcy0Iw9AxIhm_mRHTaBnQDDsOH8tM7NlxFxALfhV_z6OeuJ8dolcwuvWEmPuXPf6rDsU-x4xOxjqfu8J7mViJ2TlzmT2VvQK7s/s72-c/52320235.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2023/08/blog-post_71.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2023/08/blog-post_71.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων