Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες μέσα στο Δάσος Δαδιάς

Κι ενώ δεν προχώρησε ακόμα κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης & προστασίας στο Δάσος Δαδιάς, υποβλήθηκε μελέτη για αδειοδότηση αιολικού σταθμού.

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες μέσα στο Δάσος Δαδιάς
Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία ζητά να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες μέσα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου στην Π.Ε. Έβρου, κατέθεσε στη Βουλή το ΚΚΕ.

Το κείμενο της Ερώτησης που υπογράφεται από τους βουλευτές του Κόμματος Γιάννη Δελή, Διαμάντω Μανωλάκου και Λεωνίδα Στολτίδη, έχει ως εξής:

Σε έντονη αναστάτωση βρίσκονται κάτοικοι και φορείς της Π.Ε. Έβρου από το γεγονός ότι ήδη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 MW και των συνοδών σε αυτόν έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση "Τρίκορφο" των Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου των ομώνυμων Δήμων, Π.Ε. Έβρου» (ΠΕΤ: 2211855016).

Πρόκειται για έργο που βρίσκεται μέσα στο νοτιοδυτικό άκρο του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου, στη θέση «Τρίκορφο».

Μόλις 8 μήνες έχουν περάσει από την καταστροφική πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο, που κατέστρεψε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, σαν αποτέλεσμα της πολιτικής της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των δασικών και πυροσβεστικών υπηρεσιών, της έλλειψης έργων καθαρισμού του δάσους, αντιπυρικών ζωνών, έλλειψης οργανωμένου σχεδίου αντιμετώπισης των πυρκαγιών, που υλοποίησαν όλες διαχρονικά οι αστικές κυβερνήσεις και η σημερινή.

Κι ενώ δεν προχώρησε ακόμα κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης και προστασίας, για πρώτη φορά υποβλήθηκε μελέτη (ΜΠΕ) για περιβαλλοντική αδειοδότηση αιολικού σταθμού μέσα στο Εθνικό Πάρκο. Σχεδιάζεται να εγκατασταθούν 10 ανεμογεννήτριες εντός της Ζώνης Β1 του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου» και εντός της ΖΕΠ GR1110002 «Δάσος Δαδιάς - Σουφλί» του δικτύου Natura 2000.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 35633/13-10-2006 (Δ’911) Κ.Υ.Α. [Χαρακτηρισμός του δάσους Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου» και καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης], οι ΑΣΠΗΕ δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις/δραστηριότητες. Η «πράσινη» επένδυση θα επιφέρει περαιτέρω καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, του ίδιου του δάσους και θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στους πληθυσμούς των προστατευόμενων αρπακτικών πουλιών και γυπών που υπάρχουν στο σημαντικότερο καταφύγιο για τα είδη αυτά στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Δεκάδες είναι, ήδη, τα νεκρά πουλιά λόγω ύπαρξης των ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι σήμερα, στον Έβρο και τη Ροδόπη έχουν καταγραφεί 26 νεκρά αρπακτικά πουλιά λόγω πρόσκρουσης στις ανεμογεννήτριες (μεταξύ των οποίων 14 γύπες), περισσότερα από 100 πουλιά μικρότερων ειδών κλπ.

Επισημαίνουμε ότι εκτός από τη θανάτωση των πουλιών λόγω πρόσκρουσης, οι ανεμογεννήτριες επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις και σε άλλα προστατευόμενα είδη, σε οικοτόπους, ανατρέπουν όμως παράλληλα και τη διαβίωση ειδών της άγριας πανίδας που αναγκάζονται είτε να απομακρυνθούν από τα μέχρι πριν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών ενδιαιτήματα τους, είτε οδηγούν σε κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων των ειδών, εμποδίζοντας την ελεύθερη διακίνηση τους από τη μία περιοχή στην άλλη.

Όλα τα παραπάνω έχει πάρει υπόψη η αρμόδια Δασική Υπηρεσία που έχει την ευθύνη του εθνικού πάρκου και γι’ αυτό έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.

Αρνητικά γνωμοδότησε ο ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος με την Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το εν λόγω ΑΣΠΗΕ.

Αρνητικά γνωμοδότησαν επίσης η Δ/νση Συντονισμού και επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας - Θράκης, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το Δασαρχείο Σουφλίου.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έργο δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει την διαδικασία γνωμοδότησης από το ΥΠΕΝ, δεδομένου ότι χωροθετείται στην Ζώνη Β1 του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου (ΚΥΑ 35633/2006 - ΦΕΚ 911/Δ’/13-10-2006), σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ (Άρθρο 3, Παρ.2.2.1 και Παρ.1, περίπτωση ια’).

Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, προωθούν ανεξέλεγκτα σε όλη τη χώρα την εγκατάσταση Α.Π.Ε. με μοναδικό κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων της Ενέργειας, των κατασκευών και άλλων κλάδων, στο πλαίσιο της «απελευθέρωσης της ενέργειας» και της «πράσινης μετάβασης», αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον πραγματικό στόχο της πράσινης μετάβασης αλλά και την υποκριτική “ευαισθησία” τους για την προστασία του περιβάλλοντος, που υποτάσσεται στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής.

Μεγάλες όμως ευθύνες έχουν και οι πλειοψηφίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα Δημοτικά Συμβούλια που στηρίζουν αυτή την πολιτική, εγκρίνοντας δεκάδες άδειες αιολικών πάρκων σε όλη την περιοχή.

Επιπλέον, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης (ανοιχτά και σε επαφή με το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου) είναι μια από τις 4 περιοχές που έχουν προκριθεί για την ανάπτυξη των πρώτων υπεράκτιων αιολικών πάρκων, και μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα κατασκευαστούν από τον ίδιο όμιλο.

Περιοχή η οποία αναμένεται να θέσει σε κίνδυνο την μετανάστευση των υδρόβιων πτηνών, η οποία γίνεται πάνω από την θάλασσα και τα οποία χρησιμοποιούν το Δέλτα Έβρου ως ενδιάμεσο σταθμό κατά την μετανάστευσή τους από και προς την Αφρική.

Επιπλέον, αναμένεται να "δεσμεύσει - αφαιρέσει" άλλη μια μεγάλη περιοχή στα ανατολικά, η οποία μαζί με την περιοχή που έχει δεσμευτεί για την λειτουργία του FSRU Αλεξανδρούπολης και τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, έχει μειώσει δραματικά το αλιευτικό πεδίο δραστηριοποίησης των παράκτιων αλιέων της περιοχής, σύμφωνα με τον Σύλλογο Αλιέων.

Πρόσφατη είναι και η κοινοτική Οδηγία που ψήφισαν μαζί ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στην Ευρωβουλή για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Με την Οδηγία, όλες οι περιοχές θεωρούνται εν δυνάμει «κατάλληλες» να αξιοποιηθούν για τέτοιες εγκαταστάσεις, ενώ άδειες και εγκρίσεις θα δίνονται πλέον με «fast track» διαδικασίες σε επιχειρηματικούς ομίλους, περιοχές «natural» κατατμίζονται και ουσιαστικά αίρεται η όποια στοιχειώδης προστασία παρείχαν.

Ωστόσο, τις προτεραιότητες και τις «στρατηγικές επιλογές» των κυβερνήσεων και των μονοπωλιακών ομίλων στην ενέργεια τις βιώνει καθημερινά ο λαός, που πληρώνει πανάκριβο ρεύμα την ώρα που τα κέρδη ζαλίζουν, τις βιώνουν οι κάτοικοι των περιοχών.

Όπου καταπατούνται προστατευόμενες περιοχές, προκαλείται ζημιά στο φυσικό περιβάλλον, πλήττεται η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία κ.α.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να μην πραγματοποιηθεί καμία εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο «Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου» στη Π.Ε. Έβρου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τα Εθνικά Πάρκα Δαδιάς και Δέλτα Έβρου;

• Θα συμφωνήσει με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών που έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών μέσα στο Εθνικό Πάρκο;

• Τι μέτρα θα πάρει ώστε να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις πραγματικής προστασίας των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, στις οποίες η εγκατάσταση πάρκων ανεμογεννητριών οδηγεί στην περιβαλλοντική τους υποβάθμιση και καταστροφή.

• Τι μέτρα θα λάβει ώστε να μην υλοποιηθεί ένα έργο, το οποίο ακόμα και από τους νόμους που ψήφισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, απαγορεύεται να χωροθετηθεί στην συγκεκριμένη περιοχή και πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει το καθεστώς προστασίας του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, ώστε να μην επαναληφθούν οι “κατ’ εξαίρεση” αδειοδοτήσεις του συγκεκριμένου έργου που στο όνομα του δήθεν δημόσιου συμφέροντος καταστρέφει το πολύτιμο και μοναδικό προστατευόμενο αυτό Δάσος - Εθνικό Πάρκο;

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης
Μανωλάκου Διαμάντω
Στολτίδης Λεωνίδας
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνωΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8049,Άμυνα,328,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,139,Άρθρα - Απόψεις,2984,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3118,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,800,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,90,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,651,Δράμα,114,Έβρος,17702,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2421,Εκκλησία,1191,Εκπαίδευση,1391,Ελλάδα,1273,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,21,Εργασιακά,273,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,682,Ιστορία,215,Καβάλα,182,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,664,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,203,Οικολογία,327,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1386,Πανταζίδου,158,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,403,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3718,Πολιτική,1435,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5908,Ροδόπη,390,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,501,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,298,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,407,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1033,Φέρες,377,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες μέσα στο Δάσος Δαδιάς
Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες μέσα στο Δάσος Δαδιάς
Κι ενώ δεν προχώρησε ακόμα κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης & προστασίας στο Δάσος Δαδιάς, υποβλήθηκε μελέτη για αδειοδότηση αιολικού σταθμού.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe3p2o4L0DWQVk14Mnqs6VtYABFotI4QE4y9NZXKnwlQPYvUzLSL6o0ztf6iO3KBESV6BwjKa2BViUXOebPTObFQcb2z2JbhloU0di44IfNs9uttvIW5n6Wml7bJmQ-XyWZ9MDvJl5cWleMcHNFAxpanTPBHrnWDcv4FPan7tBe0f-AFjGy6-5L9nFwRo/s16000/dadia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe3p2o4L0DWQVk14Mnqs6VtYABFotI4QE4y9NZXKnwlQPYvUzLSL6o0ztf6iO3KBESV6BwjKa2BViUXOebPTObFQcb2z2JbhloU0di44IfNs9uttvIW5n6Wml7bJmQ-XyWZ9MDvJl5cWleMcHNFAxpanTPBHrnWDcv4FPan7tBe0f-AFjGy6-5L9nFwRo/s72-c/dadia.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2023/07/blog-post_12.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2023/07/blog-post_12.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων