Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το περίπτερο του ΔΠΘ βρίσκεται στο pavilion 14 όπου γίνεται ενημέρωση για τις καινοτόμες δράσεις, τις διακρίσεις και τα επιτεύγματα του Ιδρύματος.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Με ένα καλαίσθητο, δυναμικό και διαδραστικό περίπτερο συμμετέχει στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), προσελκύοντας εκατοντάδες επισκεπτών από το πρώτο κιόλας τριήμερο της παρουσίας του.

Το περίπτερο του Δ.Π.Θ. βρίσκεται στο pavilion 14, στο θεματικό αφιέρωμα για την εκπαίδευση “academia” της ΔΕΘ, και είναι πλαισιωμένο από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητές, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό που ενημερώνουν για τις καινοτόμες δράσεις, τις διακρίσεις και τα επιτεύγματα του Ιδρύματος.


Η παρουσία της Υπουργού κας Νίκης Κεραμέως, του Υφυπουργού κ. Άγγελου Συρίγου και του Γ.Γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Οδυσσέα Ζώρα από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ κ. Περικλή Μήτκα, και κυβερνητικών στελεχών κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της Έκθεσης όπου παρούσες ήταν οι Πρυτανικές αρχές του Ιδρύματος, αποδεικνύει ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης όχι απλά αφήνει το αποτύπωμά του αλλά ότι είναι ενεργό και κυρίως ανταγωνιστικό.


Το Κέντρο Εκτίμησης Διακινδύνευσης και Ανθεκτικότητας Κεφαλαίου ΠΑΜΘ παρουσιάζει την καινοτόμα υποδομή που παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων σε πολύ γρήγορο χρόνο σχετικά με την εξέλιξη μιας επικινδυνότητας. Πρόκειται για μια Κινητή Μονάδα Μετρήσεων και Παρακολούθησης Φαινομένου που έχει τη μορφή συρόμενου οχήματος και αποτελεί στην ουσία ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων (ποιότητας αέρα, μετεωρολογικών και υδραυλικών δεδομένων, καταγραφής εικόνας κ.α.) που μπορεί να καλύψει σε πραγματικό χρόνο ανάγκες μετρήσεων και ενημέρωσης χωρίς γεωγραφικό περιορισμό σε μεγάλο εύρος εφαρμογών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, καθώς περιλαμβάνει ένα καινοτόμο λογισμικό παρακολούθησης και αξιολόγησης των συνθηκών ποιότητας αέρα το οποίο παρέχει ολοκληρωμένη λύση λήψης αποφάσεων για την προστασία των πολιτών και την αντιμετώπιση υπερβάσεων αέριας ρύπανσης με παράλληλη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του τελικού χρήστη.


H Thinc-Thrace incubator του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η πρώτη αμιγώς πανεπιστημιακή θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων στη βόρεια Ελλάδα, πλαισιώνει επίσης τη φετινή συμμετοχή του πανεπιστημίου, με σκοπό τη διευκόλυνση στο ξεκίνημα νέων entrepreneurs να συστήσουν και να αναπτύξουν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.


Η Υποδομή «FOODBIOMES» αποτελεί μία από τις κύριες ερευνητικές υποδομές της χώρας στον τομέα της Αγροδιατροφής, ενός τομέα που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Eθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και κύριο πυλώνα για τον Εθνικό, τον Ευρωπαϊκό, αλλά και το Διεθνή Χώρο Έρευνας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική λειτουργία του τριγώνου της γνώσης «Εκπαίδευση – Έρευνα - Καινοτομία». Συντονίζεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ως εταίροι συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες των Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρικής, και Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ, του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, αξιοποιώντας το συνεργατικό συνδυασμό εργαστηρίων και ερευνητών.

Αντικείμενο της “FOODBIOMES” αποτελεί η ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών του μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων για την ενίσχυση της λειτουργικής τους δράσης και την παραγωγή νέων προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των τροφίμων, τη βελτίωση παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής και μεταποίησης και την παραγωγή νέας γνώσης για την επίδραση νέων καινοτόμων συστατικών στο μικροβίωμα και εν τέλει στην υγεία του ανθρώπου.


Αντικείμενο του έργου eye4water που παρουσιάζεται και φέτος, αποτελεί ή ανάπτυξη υψηλής εξειδίκευσης υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για την συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των φυσικών υδατικών συστημάτων της Αν. Μακεδονίας - Θράκης με αξιοποίηση νέων εργαλείων ανάλυσης που θα επιτρέψουν την ακριβέστερη υποστήριξη λήψης βέλτιστων αποφάσεων διαχείρισης.

Σκοπός του έργου είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2014-2020 της ΠΑΜΘ αναπτύσσοντας υποστηρικτικά τεχνολογικά εργαλεία στον τομέα του υδατικού περιβάλλοντός της, με άμεσα οφέλη προς την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.


Οι φοιτητικές ομάδες δίνουν για άλλη μια φορά δυναμικά παρόν, αυτή τη χρονιά με:

- Τη νεοσύστατη ομάδα Μηχανοτρονικής και Αυτοματισμών ΔΠΘ (Εργαστήριο Μηχανοτρονικής και Αυτοματισμών Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων του Τμήματος ΗΜΜΥ) που έχει αναλάβει την υλοποίηση δύο επιμέρους έργων, παρουσιάζοντας τα οφέλη των ανοιχτών τεχνολογιών με την ανάπτυξη ενός τετρακόπτερου οχήματος, ειδικά σχεδιασμένου για την κατάσβεση πυρκαγιών, με το οποίο συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό ICUAS 2022 - UAV Competition, και την κατασκευή εκπαιδευτικών ρομπότ ανοικτού κώδικα και σχεδίων, μέσω της συνεργασίας της με την ΕΕΛΛΑΚ, για την αξιοποίησή τους στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

- Τη φοιτητική ομάδα Democritus Industrial Robotics (DIR) που αποτελεί μία εκ των δύο νεοφυών ομάδων παγκοσμίως που επιλέχθηκαν από το Visiting Fellows Program του RoboCup. Πρόκειται για φοιτητές από τα Τμήματα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και των Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής που κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ένα αυτόνομο ρομποτικό σύστημα με βιομηχανική εφαρμογή (pick and place).

- Την Democritus Racing Team, την αγωνιστική ομάδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που αντικείμενό της αποτελεί ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός αγωνιστικού μονοθέσιου αυτοκινήτου τύπου Formula, προσομοιώνοντας τη λειτουργία μίας αυτοκινητοβιομηχανίας σε μικρότερη κλίμακα.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,604,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8449,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3300,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,684,Δράμα,114,Έβρος,18316,Εθελοντισμός,252,Εκδηλώσεις,2519,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1474,Ελλάδα,1302,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,631,Εργασία,23,Εργασιακά,291,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,40,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,746,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,575,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,462,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1479,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3862,Πολιτική,1471,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6127,Ροδόπη,410,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,548,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,59,Τυχερό,53,Υγεία,1085,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το περίπτερο του ΔΠΘ βρίσκεται στο pavilion 14 όπου γίνεται ενημέρωση για τις καινοτόμες δράσεις, τις διακρίσεις και τα επιτεύγματα του Ιδρύματος.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhWnDjJ5dxGM0PFRcwM5EQ9iTdX-ev_-NHkQo13i-nS-dOzcgkXj8xJCYDc2lTpjpwQIPeTuoeHnCVQPIbpDft64_2nis7PtUJG8NdDDxgzZ9GEX8n92Da_rLxZaMxdQxsayEsSImTYwzCqutyF9MW93RiCQNkHlZnzDEVEaiCVlKd8MP6APSWfE40/s16000/014520.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhWnDjJ5dxGM0PFRcwM5EQ9iTdX-ev_-NHkQo13i-nS-dOzcgkXj8xJCYDc2lTpjpwQIPeTuoeHnCVQPIbpDft64_2nis7PtUJG8NdDDxgzZ9GEX8n92Da_rLxZaMxdQxsayEsSImTYwzCqutyF9MW93RiCQNkHlZnzDEVEaiCVlKd8MP6APSWfE40/s72-c/014520.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2022/09/86_13.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2022/09/86_13.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων