Μαρίνα Αλεξανδρούπολης: Άλλο ένα σήριαλ 30 ετών

Με αφορμή πρόσφατη δήλωση σημαίνοντος προσώπου του ΟΛΑ, αναγκάζομαι για μια ακόμη φορά να αναφερθώ στο θέμα "Μαρίνα Αλεξανδρούπολης".

Μαρίνα Αλεξανδρούπολης: Άλλο ένα σήριαλ 30 ετών
του Νικολάου Παπανικολόπουλου

«Μαρίνα» και νομοθετικό πλαίσιο

«Μαρίνα», είναι διεθνής όρος που σημαίνει τον «τουριστικό λιμένα σκαφών αναψυχής». Αποτελείται από χερσαίο και θαλάσσιο χώρο, προοριζόμενο, για την προσωρινή ή διαρκή, τεχνική ή ναυτιλιακή εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής, και των επιβαινόντων με παροχή υπηρεσιών τουρισμού όπως, πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφέ, καζίνο, γκαλερί και καταστήματα.

Μαρίνα μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού ή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μαρίνες είναι ο Ν.2160/1993 με τα άρθρα 29-37 και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει από τα άρθρα 156-164 του Ν. 4070/2012, 8-15 του Ν. 4276/2014 και 35-36 του Ν. 4582/2018.

Πρώτη ενέργεια για την κατασκευή μαρίνας είναι η έκδοση Απόφασης χωροθέτησής της. Χωροθετείται, συνήθως, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τα εμπορικά λιμάνια αλλά, υπό προϋποθέσεις χωροθετείται και μέσα σε αυτά.

Τα οφέλη από τη «Μαρίνα»

Δεν χρειάζεται να γίνει ειδική ανάλυση για να αναφερθούν τα οφέλη μιας μαρίνας. Τα δύο στοιχεία που τονίστηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών - World Marinas Conference, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο συνέδριο για τουριστικούς λιμένες στον κόσμο, το οποίο διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2018 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», είναι αρκετά: Πρώτο, «εάν η Ελλάδα αποφασίσει να “παντρευτεί” το θαλάσσιο τουρισμό, δεν χρειάζεται κανείς να πάει κάπου αλλού» και δεύτερο, «για κάθε 1 ευρώ που αποδίδουν τα σκάφη στις "μαρίνες", επιπλέον 5 ευρώ κατευθύνονται σε υποστηρικτικές δραστηριότητες και για κάθε 100 σκάφη δημιουργούνται 4 θέσεις εργασίας στη μαρίνα και 40 θέσεις σε άλλες επιχειρήσεις».

Μαρίνα και master plan στην Αλεξανδρούπολη

Με αφορμή πρόσφατη δήλωση σημαίνοντος προσώπου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ ΑΕ), ότι η ζώνη λιμένα κάτω από το Φάρο προορίζεται για λιμενικές δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνεται και η κατασκευή μαρίνας, αναγκάζομαι για μια ακόμη φορά να αναφερθώ στο θέμα «Μαρίνα Αλεξανδρούπολης».

Άλλωστε όταν, τον Δεκέμβριο του 2017, ο ΟΛΑ ΑΕ καλούσε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να εκφράσει τις απόψεις του για το υπό αναθεώρηση master plan του λιμένα, τις κατέθεσα με την από 11-12-2017 επιστολή μου, κάνοντας αναφορά και στη μαρίνα.

Από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω, η αναθεώρηση αυτή δεν ολοκληρώθηκε και φυσικά μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, καίτοι σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγ. 8 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 184 Α/29-11-2017) "οι Οργανισμοί Λιμένα όφειλαν να ολοκληρώσουν τη σύνταξη των master plan εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου" (δηλαδή μέχρι 29-11-2019).

Συνεπώς, το master plan του λιμένα Αλεξανδρούπολης που εγκρίθηκε το 2012, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152/3-5-2012 και ακολούθησε η νέα τροποποίησή του που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 132/17-4-2013, είναι σήμερα το ισχύον master plan.

Σε κανένα από τα δυο ανωτέρω ΦΕΚ δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά για μελλοντική κατασκευή «μαρίνας».

Αντιθέτως υπάρχει αναφορά για δημιουργία «λιμενίσκου σκαφών αναψυχής» και «ζώνης διαχείμασης σκαφών αναψυχής» μέσα στο υφιστάμενο εμπορικό λιμάνι.

Η «μαρίνα» όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό άλλωστε το επισημαίνει και ο εκπρόσωπος του αρμόδιου Υπουργείου Τουρισμού επικαλούμενος τη νομοθεσία (άρθρα 29-37 του Ν.2160/1993) (βλέπε σελ 1637 ΦΕΚ 152/3-5-2012).

Πρώτα από όλα απαιτείται η έκδοση Απόφασης χωροθέτησής της, η οποία δεν έχει γίνει. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι στη διαδικασία έγκρισής της, τον πρώτο λόγο τον έχει ο οικείος Δήμος, ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου που θα γίνει.

Ειδικά για τον χώρο κάτω από τον Φάρο, τον αναφερόμενο ως "ΟΤ Ι", προβλέπονται (αντιγράφω επί λέξει): «Αναψυκτήρια - Πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις - Θρησκευτικοί χώροι - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι - Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης - Αθλητικές εγκαταστάσεις - Χώροι συνάθροισης κοινού - Εγκαταστάσεις υπαίθριων εμπορικών εκθέσεων» (βλέπε σελ 1634 ΦΕΚ 132/17-4-2013).

Επίσης, η Πλατεία του Φάρου και ο «Φλοίσβος», ανήκοντα στη χερσαία ζώνη λιμένα, από μόνα τους αναιρούν τις «λιμενικές δραστηριότητες».

Εύλογα λοιπόν, κάθε καλόπιστος πολίτης αναρωτιέται αν όλα αυτά είναι λιμενικές δραστηριότητες;

«Μαρίνα Αλεξανδρούπολης», η χαμένη ευκαιρία

Για την Αλεξανδρούπολη, σε εφαρμογή του Ν. 2206/1994 «Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία και Έλεγχος των Καζίνο» εκδόθηκε η αριθ. 600/03-04-1995 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 269Β/10-4-1995) με την οποία προβλεπόταν η κατασκευή Μαρίνας στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με προμελέτη του ΕΟΤ, προϋπολογισμού 3 δις δρχ. Η μαρίνα έπρεπε να κατασκευαστεί το διάστημα από 1 Δεκεμβρίου 2002 μέχρι 1 Ιουνίου 2004.

Δυστυχώς, από αδιαφορία των Τοπικών μας αρχόντων, η ευκαιρία αυτή χάθηκε καθώς τα χρόνια πέρασαν, οι προθεσμίες υλοποίησης του έργου έληξαν και αρκεστήκαμε απλά σε κάποιο εξώδικο χωρίς κι αυτό να είναι βέβαιο ότι έγινε.

Οι μετέπειτα εξαγγελίες για «Μαρίνα»

Εξαγγέλθηκε κατασκευή «μαρίνας» στην Αλεξανδρούπολη από τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) και μάλιστα ότι αυτή θα λειτουργούσε σε χώρο του εμπορικού λιμανιού, με δυνατότητα, σε πρώτη φάση, ελλιμενισμού 60 σκαφών… (www.makthes.gr/marina-sto-limani-tis-alexandroypolis-57712)

Εξαγγέλθηκε κατασκευή «μαρίνας» στην Αλεξανδρούπολη από τον Ο.Λ.Α. Α.Ε στη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου του, στις 17 Ιουλίου 2011, με την επισήμανση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ότι, “εάν όλα πάνε καλά, οι εργασίες υποδομής της θα άρχιζαν στις αρχές Σεπτεμβρίου”…

Ακριβώς δυο χρόνια μετά (Ιούλιος 2013), ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΑ Α.Ε. σε συνέντευξή του ανέφερε «…Επιπρόσθετα, ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό για σύγχρονες ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, την κατασκευή σύγχρονης μαρίνας στο πλαίσιο ενός λιμένα αναψυχής… και, φυσικά, την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών τόσο της Σαμοθράκης όσο και της Αλεξανδρούπολης»…

Δυστυχώς, κανένας από τους υπευθύνους του ΟΛΑ ΑΕ δεν βοήθησε, επί της ουσίας, για να γίνει μαρίνα στην Αλεξανδρούπολη. Μεγαλοστομίες και πέραν τούτου, ουδέν.

«Μαρίνα» και Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι και η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης δεν βοήθησε για να γίνει μαρίνα στην Αλεξανδρούπολη καθώς την αγνόησε.

Στην εισήγηση του αείμνηστου Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Γιώργου Παυλίδη, στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, να ανακηρυχτεί το 2017 σε έτος τουρισμού για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (όπως και έγινε) και εφαλτήριο για την τοποθέτηση της περιοχής ως διακριτού τουριστικού προορισμού στη θέση που της αξίζει, δεν έγινε καμία, μα καμία αναφορά για «Μαρίνα Αλεξανδρούπολης».

Στο πολυσέλιδο Σχέδιο, αποτελούμενο από 334 έργα και δράσεις μέσα από 19 θεματικές ενότητες, για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, για τα επόμενα χρόνια που παρουσίασε, την Τρίτη 9 Απριλίου 2019, σε φορείς από όλη την Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Χρήστος Μέτιος σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε στην Κομοτηνή, δεν έκανε καμία, μα καμία αναφορά για «Μαρίνα Αλεξανδρούπολης».

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α)

Υ.Γ. Αν υπάρχει εγκεκριμένο master plan που αναφέρει για «μαρίνα», ζητώ από τον ΟΛΑ ΑΕ, δημόσια συγγνώμη.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2033,Αλεξανδρούπολη,8326,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3254,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,672,Δράμα,114,Έβρος,18134,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2484,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1447,Ελλάδα,1295,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,725,Ιστορία,225,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,558,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,336,Οικονομία,585,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,412,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3817,Πολιτική,1455,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6075,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,40,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1060,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Μαρίνα Αλεξανδρούπολης: Άλλο ένα σήριαλ 30 ετών
Μαρίνα Αλεξανδρούπολης: Άλλο ένα σήριαλ 30 ετών
Με αφορμή πρόσφατη δήλωση σημαίνοντος προσώπου του ΟΛΑ, αναγκάζομαι για μια ακόμη φορά να αναφερθώ στο θέμα "Μαρίνα Αλεξανδρούπολης".
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjb5p_TppYC0ShFxtM4k6sCV7EI1JxdPLaKLJxWqQwHakQ9e77tgXkRfUrKJ1osxBG4rMrfGmIvCXLBWgFY-NvsT9Cb4lgbcpChoyAdx21J2DNgHJEbP6z-y-sPsFnSQhVHbLPs8DxJEkYazwsrIlh9K_2M5aMZPYGDa7l7sI-uAh-xCeHFGMHs-FP1=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjb5p_TppYC0ShFxtM4k6sCV7EI1JxdPLaKLJxWqQwHakQ9e77tgXkRfUrKJ1osxBG4rMrfGmIvCXLBWgFY-NvsT9Cb4lgbcpChoyAdx21J2DNgHJEbP6z-y-sPsFnSQhVHbLPs8DxJEkYazwsrIlh9K_2M5aMZPYGDa7l7sI-uAh-xCeHFGMHs-FP1=s72-c
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2022/03/30_01232753463.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2022/03/30_01232753463.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων