Οι Ποντιακής καταγωγής επιστήμονες Καλαϊτζίδης - Μιχαηλίδης και το Διεθνές Κοινωνικο-Παιδαγωγικό Forum Αλεξανδρούπολης "Ο Φάρος"

Οι Ποντιακής καταγωγής επιστήμονες Δ. Καλαϊτζίδης και Χ. Μιχαηλίδης εμπνευστές του Διεθνούς Κοινωνικο-Παιδαγωγικού Forum Αλεξανδρούπολης "Ο Φάρος".

Οι Ποντιακής καταγωγής επιστήμονες Καλαϊτζίδης - Μιχαηλίδης και το Διεθνές Κοινωνικο-Παιδαγωγικό Forum Αλεξανδρούπολης "Ο Φάρος"
της Ουρανίας Πανταζίδου

Πριν από κάποιες μέρες είχα βρεθεί σε μια μικρή παρέα επιστημόνων Ποντιακής καταγωγής. Την κ. Γεωργία Χαριτίδου* με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη, Γενική Γραμματέα της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών** και Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων "Αργοναύται Κομνηνοί" της Καλλιθέας στην Αθήνα την γνώριζα ήδη. Τους κυρίους Δημήτρη Καλαϊτζίδη και τον συνεργάτη του Χαράλαμπο Μιχαηλίδη, με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη τους γνώριζα για πρώτη φορά.

Η συζήτησή μας περιστράφηκε γύρω από το διεθνές συνέδριο - με προσκεκλημένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό - που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 2022, με πρωτοβουλία των δυο επιστημόνων Καλαϊτζίδη - Μιχαηλίδη και αφορά το ψυχικό τραύμα που δημιουργήθηκε στους πρόσφυγες και στους απογόνους τους μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Εκτός από το μελλοντικό συνέδριο, όπως ήταν επόμενο συζητήσαμε και για το Διεθνές Κοινωνικό-Παιδαγωγικό FORUM της Αλεξανδρούπολης "Ο ΦΑΡΟΣ", του οποίου ηγείται ο επιστήμονας και συγγραφέας Δημήτρης Καλαϊτζίδης με συνεργάτη του τον κ. Χαράλαμπο Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, με ειδίκευση στη ψυχαναλυτική θεραπεία ατόμου, ζεύγους, οικογένειας καθώς και στην κοινωνιοθεραπεία.

Επίσης συζητήσαμε και για την Ημερίδα που διοργανώνουν στην Αλεξανδρούπολη, στο θερινό κινηματογράφο "ΦΛΟΙΒΟΣ" στις 25 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα "Η οικογένεια χθες και σήμερα - μια ψυχαναλυτική προσέγγιση".


Βέβαια από τη συζήτηση δε θα μπορούσαμε ν΄ αφήσουμε απ΄ έξω και την κοινή ποντιακή καταγωγή μας.

Τι είναι το Διεθνές Κοινωνικό-Παιδαγωγικό Forum Αλεξανδρούπολης "Ο Φάρος" και ποιοι οι σκοποί του

Όπως μας είπε ο κ. Δημήτρης Καλαϊτζίδης, ερχόμενος από τη Γερμανία στην Ελλάδα πριν δυο χρόνια, διαπίστωσε ότι υπήρχε παντελής απουσία από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης ενός Κέντρου, που να συνδυάζει διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση και έρευνα στον ευαίσθητο χώρο της κακοποίησης και βαριάς παραμέλησης παιδιών και ενηλίκων αλλά και της αναπτυξιακής δυσλειτουργίας στην παιδική και εφηβική ηλικία, που να παρέχει ταυτόχρονα ουσιαστική στήριξη στα ίδια τα παιδιά, τους ενήλικες και σε οικογένειες.

Έτσι αποφάσισε, αξιοποιώντας την πολυετή πείρα του, την οποία είχε αποκτήσει στο εξωτερικό, να δημιουργήσει το Διεθνές Κοινωνικό-Παιδαγωγικό FORUM Αλεξανδρούπολης "Ο ΦΑΡΟΣ" (International Forum Faros) στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων οραματίζεται να γίνει το Κέντρο ένας πόλος έλξης σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, όπου θα συναντιούνται νέοι και θα ανταλλάσσουν ιδέες και γνώσεις και θα στηρίζονται ψυχολογικά μέσα στις αγροτουριστικές δραστηριότητες.

Επίσης το Κέντρο θ΄ απευθύνεται και στους ειδικούς επιστήμονες, μέσα από το χώρο της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι θα στηρίζονται μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων.

Σκοπός του κέντρου είναι:
  • Η διάγνωση του παιδιού με αναπτυξιακά προβλήματα και ο εντοπισμός του επιπέδου λειτουργίας - εξέλιξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του.
  • Η θεραπευτική αγωγή κατά την οποία εφαρμόζονται ποικίλες επιστημονικές τεχνικές και παρεμβάσεις (Ατομική, Ομαδική και Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Μουσικοθεραπεία, Θεραπεία μέσω της Τέχνης, NLP κ.λπ.).
  • Η οικογενειακή αποκατάσταση του παιδιού (κακοποιημένου - σοβαρά παραμελημένου). Η ενημέρωση και η παρακολούθηση της οικογένειας και του παιδιού και στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Τα δυο αυτά χρόνια, όπως μας εξήγησαν οι δυο συνεργάτες, η Γερμανική Κυβέρνηση συνεργάζεται με την ομάδα τους, αποστέλλοντας ολιγομελείς ομάδες εφήβων (κάθε ομάδα αποτελείται από 8 άτομα), οι οποίοι φιλοξενούνται στην Αλεξανδρούπολη. Στο δίμηνο της παραμονής τους στην πόλη, μέσα από το πρόγραμμα του FORUM οδηγούνται στο να πάρουν αποφάσεις για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Από δεξιά οι Δ. Καλαιτζίδης & Χ. Μιχαηλίδης (1ος και 3ος αντίστοιχα) με νέους από τη Γερμανία

Οι έφηβοι αυτοί δεν είναι παραβατικοί. Προετοιμάζονται μέσα από το πρόγραμμα να ακολουθήσουν το επάγγελμα που τους ενδιαφέρει. Ζουν ελεύθερα σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, προσφέροντας εθελοντική εργασία στον τομέα που τους ενδιαφέρει, διοργανώνουν εκδρομές κ.α. Στο τέλος του προγράμματος, επιστρέφοντας στη Γερμανία απορροφούνται είτε στις Πανεπιστημιακές σχολές που έχουν επιλέξει ν΄ ακολουθήσουν είτε αποκαθίστανται επαγγελματικά, ανάλογα με τις επιλογές τους. Ήδη τον Οκτώβριο αναμένεται στην Αλεξανδρούπολη η 4η ομάδα εφήβων - νέων από τη Γερμανία.


Σε ερώτησή μας ποια είναι η διαφορά με την άλλη δομή που βρίσκεται στο χωριό Κοίλα Φερών, που φιλοξενεί παιδιά επίσης από τη Γερμανία, μας είπαν ότι το FORUM στο οποίο ηγούνται οι ίδιοι δε δέχεται παραβατικούς νέους. Επίσης οι δικοί τους νέοι έχουν τελειώσει ήδη το Γυμνάσιο ή το Λύκειο, ζουν ελεύθερα στην πόλη - δεν διαμένουν σε κλειστή δομή - και προετοιμάζονται για το επόμενο βήμα τους, που είναι ο επαγγελματικός τους προσανατολισμός.

Ο κ. Δ. Καλαιτζίδης ξεναγεί τους φιλοξενούμενους νέους από τη Γερμανία

Πρόγραμμα για νέους από όλη την Ελλάδα

Το επόμενο βήμα τους είναι η προετοιμασία ενός νέου προγράμματος, το οποίο θ΄ απευθύνεται σε ελληνόπουλα πανελλαδικά. Στη νέα αυτή δράση ο "ΦΑΡΟΣ" θα διαθέτει χώρους στον οικισμό της Νίψας, όπου οι νέοι θα έρχονται σε επαφή, θ΄ ανταλλάσσουν ιδέες και γνώσεις και θα επιμορφώνονται, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο χώρος του Κέντρου στη Νίψα

Η Ποντιακή καταγωγή

Όπως ήταν επόμενο η συζήτηση οδηγήθηκε και στην ποντιακή καταγωγή των δυο συνεργατών. Ο μεν Δημήτρης Καλαϊτζίδης, γεννημένος στη Νίψα Αλεξανδρούπολης από Πόντιους γονείς από την  ηλικία των 7 ετών έζησε στη Γερμανία. Εκεί σπούδασε, εκεί κοινωνικοποιήθηκε και μέσα από την Ελληνική Κοινότητα αλλά και τον Ποντιακό σύλλογο, εκεί δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά.


Ο Χαράλαμπος Μιχαηλίδης με καταγωγή από τις Φέρες, είναι κατά το ήμισυ ποντιακής καταγωγής. Η μητέρα του ήταν από τον Πόρο Έβρου. Και αυτός παιδί της ομογένειας της Γερμανίας ζει και εργάζεται αρκετά χρόνια στην Αλεξανδρούπολη.


Λένε ότι οι παρέες γράφουν ιστορίες. Στη συνάντησή μας εκείνη, μεταξύ σοβαρού και αστείου προτάθηκε όπως βοηθήσουν με την παρουσία και τις γνώσεις τους το Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Νομού Έβρου "Αλέξιος Κομνηνός". Ο σύλλογος βρισκόταν ήδη σε διαδικασία προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ομολογώ ότι με έκπληξη ακούσαμε τους δυο συνομιλητές μας να αποδέχονται την ιδέα - πρόταση να βοηθήσουν, διεκδικώντας μια θέση στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Ποντίων.

Χαρήκαμε ιδιαίτερα με την απόφασή τους, γιατί ο σύλλογος έχει ανάγκη από την εμπειρία και την παρουσία των δυο αυτών επιστημόνων. Αρκεί βέβαια να ψηφιστούν από το εκλογικό σώμα. Οι εκλογές, ως γνωστόν έχουν προκηρυχθεί για την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 - 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες για το Διεθνές Κοινωνικό-Παιδαγωγικό Forum Αλεξανδρούπολης "Ο Φάρος" μπορείτε να βρείτε στο https://iff.gr

Υ.Γ. Θεώρησα καθήκον μου να γράψω το παρόν, για να μπορέσει να γνωρίσει το εκλογικό σώμα του Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Νομού Έβρου "Αλέξιος Κομνηνός" ποιοι είναι οι δυο επιστήμονες που διεκδικούν τη ψήφο του στις επικείμενες εκλογές, καθώς είναι νέα μέλη στο σύλλογο.

* Η κα Γεωργία Χαριτίδου θα συμμετάσχει ως ομιλήτρια στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα την ιστορία της Αλεξανδρούπολης που διοργανώνεται από το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης στις 15-17 Οκτωβρίου 2021 (περισσότερα εδώ).

** Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών είναι το επιστημονικό σωματείο των Ποντίων. Ιδρύθηκε το 1927 με πρώτο Διευθυντή της τον τελευταίο Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο.

Ουρανία Πανταζίδου
Υποπλοίαρχος Π.Ν. (ε.α)

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2052,Αλεξανδρούπολη,8655,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3027,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3350,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,708,Δράμα,117,Έβρος,18629,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2604,Εκκλησία,1241,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1323,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,636,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,766,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,596,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,433,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3912,Πολιτική,1504,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6223,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Οι Ποντιακής καταγωγής επιστήμονες Καλαϊτζίδης - Μιχαηλίδης και το Διεθνές Κοινωνικο-Παιδαγωγικό Forum Αλεξανδρούπολης "Ο Φάρος"
Οι Ποντιακής καταγωγής επιστήμονες Καλαϊτζίδης - Μιχαηλίδης και το Διεθνές Κοινωνικο-Παιδαγωγικό Forum Αλεξανδρούπολης "Ο Φάρος"
Οι Ποντιακής καταγωγής επιστήμονες Δ. Καλαϊτζίδης και Χ. Μιχαηλίδης εμπνευστές του Διεθνούς Κοινωνικο-Παιδαγωγικού Forum Αλεξανδρούπολης "Ο Φάρος".
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj26vBv3205ExcB2P3tIoXgBqrrWax3ziCs1xiJ585nOZLXp-k4BioPkgjrVn70ZEDfIZKvO5RBTvn2SPGI0iXsJzxmVWiz-PaE_CC_nQmaICxqu-XkPGefvyuQaBR6D7EQDJPj-BgN9lY/s16000/014560358.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj26vBv3205ExcB2P3tIoXgBqrrWax3ziCs1xiJ585nOZLXp-k4BioPkgjrVn70ZEDfIZKvO5RBTvn2SPGI0iXsJzxmVWiz-PaE_CC_nQmaICxqu-XkPGefvyuQaBR6D7EQDJPj-BgN9lY/s72-c/014560358.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2021/09/koinoniko-paidagokiko-forum-alexandroupolis-faros.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2021/09/koinoniko-paidagokiko-forum-alexandroupolis-faros.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων