Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Στις 29/09/2021 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η 12η τακτική συνεδρίαση για το 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Στέγαση 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τρέλλης.

2. Φθορές στο οδικό δίκτυο του Νομού Ροδόπης, σε σημείο ακραίας επικινδυνότητας.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κώστας Κατσιμίγας.

3. Εικόνες ντροπής και προσβολής της Ελληνικής σημαίας στις εισόδους της Κομοτηνής.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κώστας Κατσιμίγας.

4. Διακοπή εργασιών κατασκευής του αποτρεπτικού εμποδίου (Φράχτη) στο ύψος του Μελισσοκομείου Φερών.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Χριστόδουλος Τοψίδης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση τροποποίησης του ετησίου προγράμματος δράσης της ΠΑΜΘ για το έτος 2021.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Α.Μ.Θ. κ. Αναστάσιος Παράσχου.

2. Έγκριση έκδοσης απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για τις ανάγκες του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

3. Έγκριση για την 2η παράταση μέχρι της 31/12/2022 της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης / Π.Ε. Δράμας, του Δήμου Παρανεστίου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου για την από κοινού υλοποίηση του τεχνικού έργου και την επίβλεψη των μελετών του Δήμου Παρανεστίου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου εκτός από έργα και μελέτες, ύδρευσης, αποχέτευσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

4. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,6ΜW στη θέση ‘ΑΕΤΟΣ’ και των συνοδών έργων αυτού εντός του Δήμου Ξάνθης της Π.Ε. Ξάνθης της εταιρείας «ARCADIA Α.Π.Ε. Ο.Ε.» (ΠΕΤ 2102486327).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

5. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία των έργων διευθέτησης - αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Σμίνθης του Δήμου Μύκης» από τον Δήμο Μύκης (ΠΕΤ 2009366325).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

6. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 42 MW, στη θέση {ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ}, υποσταθμός ανύψωσης μέσης/υψηλής τάσης στη θέση {ΚΑΣΤΡΑ} και συνοδά έργα βελτίωσης - διάνοιξης δασικής οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης» (ΠΕΤ 2011409220).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

7. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Υφιστάμενη Εγκατάσταση Τουριστικής Κατασκήνωσης - Camping περιοχής Φαναρίου» ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ ΑΕ, στην Τ.Κ. Φαναρίου στον Δήμο Κομοτηνής (ΠΕΤ 2101447627).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

8. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της καθετοποιημένης κτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής χοίρων δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους και μονάδα σφαγείου δυναμικότητας 10t/d, της εταιρείας «Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία είναι υφιστάμενη και εγκατεστημένη στην περιοχή του Αγροκτήματος Πανοράματος Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας (ΠΕΤ 1911213021).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

9. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Τροποποίηση - Ανανέωση του έργου “ Μονάδα Αποθήκευσης Επικίνδυνων & Μη επικίνδυνων Αποβλήτων, Κέντρο διαλογής/ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων ελαστικών” της ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ, που είναι εγκατεστημένη στο 6ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Δράμας - Σερρών, Δ. Δράμας, Π.Ε. Δράμας (ΠΕΤ 1910204229).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

10. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας NORDIA A.E. για την υπόγεια εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 86.161,03 τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Βώλακα (θέση Λεπτοκαριές) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας (ΠΕΤ 2104509324).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

11. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ με σκοπό την ανανέωση - τροποποίηση της ΑΕΠΟ από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 34.347,64 τ.μ. στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Μπουρό Ρέμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας (ΠΕΤ 2103500621).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.» για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 40.533,84 τ.μ. (Φ 5598), που βρίσκεται στη θέση «Τρεις Οξυές», Τ.Κ. Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΠΕΤ 2007340025).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΒΑΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 94.224,91 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΙΓΚΑ», της Δ.Κ. Κάτω Νευροκοπίου, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΠΕΤ 2104517525).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 93.705,12τμ (Φ 6337) που βρίσκεται στη θέση «Συνταγματάρχη Μαρκάκη» Δ.Κ. Κάτω Νευροκοπίου, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΠΕΤ 2104513623).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.674,03τμ (Φ 6336) που βρίσκεται στη θέση «Συνταγματάρχη Μαρκάκη» Δ.Κ. Κάτω Νευροκοπίου, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΠΕΤ 2104513425).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ για την ανανέωση και τροποποίηση της με Α.Π. 1879/08-07-2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί για το έργο: «Αποθήκευση πετρελαιοειδών καταλοίπων στην παραλία Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου» (ΠΕΤ 2105528612).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας SMART CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε. αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 94.617,51 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Καστανιό», Δ.Ε.Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας (ΠΕΤ 1903064127).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας SMART CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε. αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 99.988,42 τ.μ. στη θέση «Καστανιό», Δ.Ε. Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας (ΠΕΤ 1902054822).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΡΒΑΡΑ Ο.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999 kWe, στα αγροτεμάχια με αριθμ. 1074 & 1075 του αγροκτήματος Πέρνης, Δ.Ε. Χρυσούπολης του Δ. Νέστου, Π.Ε. Καβάλας» (ΠΕΤ 2011414428).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας MARMOR SG A.E. αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη συνεκμετάλλευση τριών όμορων λατομείων μαρμάρου εκτάσεως 71.905 τ.μ. (Φ 2362), 30.262 τ.μ. (Φ 1131) και 20.073 τ.μ. (Φ 2450) που βρίσκονται στη θέση «Νικητές», Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (ΠΕΤ 2103503724).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

21. Επικύρωση απομαγνητωφωνημένων πρακτικών 8ης, 9ης και 10ης συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2052,Αλεξανδρούπολη,8654,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3028,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3349,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,707,Δράμα,116,Έβρος,18628,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2604,Εκκλησία,1241,Εκπαίδευση,1515,Ελλάδα,1323,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,636,Εργασία,23,Εργασιακά,302,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,766,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,596,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,345,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1530,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,433,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3910,Πολιτική,1504,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6222,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Στις 29/09/2021 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVGSnsozOArmQ9Eq-rEBsrEdyEWSrbf-9ANHe69aIJi4M2fNtxFHn1YbxFMtCLi0AdBtx0G4x-I5gBk1LeGPiXHVJ_-0xenWzYD5UIm1qgKOBoNEYAcZlezqNSe1S7AlgSpWzNG-zPTjk/s16000/perifereia+amth.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVGSnsozOArmQ9Eq-rEBsrEdyEWSrbf-9ANHe69aIJi4M2fNtxFHn1YbxFMtCLi0AdBtx0G4x-I5gBk1LeGPiXHVJ_-0xenWzYD5UIm1qgKOBoNEYAcZlezqNSe1S7AlgSpWzNG-zPTjk/s72-c/perifereia+amth.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2021/09/blog-post_28.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2021/09/blog-post_28.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων