Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Στις 30 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η 5η τακτική συνεδρίαση για το 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

ΕΠΕΡΩΤΗΣEIΣ

1. Σχετικά: Περιφερειακά Ιατρεία Αν. Μακεδονίας - Θράκης.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τρέλλης.

2. Σχετικά: με τη λειτουργία των συνοριακών σταθμών και τις επιπτώσεις στον τουρισμό.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

3. Σχετικά: «Ενημέρωση για την πορεία δρομολόγησης ενεργειών αναφορικά με την εναρμόνιση στο Αναθεωρημένο Χωροταξικό Πλαίσιο ΑΜΘ».
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

4. Σχετικά: «Ποιες ενέργειες έχουν σχεδιαστεί ή γίνονται για την στήριξη του πληθυσμού της οροσειράς της Ροδόπης που βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο».
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

5. Σχετικά: «Ενημέρωση για την κατάσταση των ρεμάτων της Π.Ε. Ροδόπης, ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ (δυνάμει του άρθρο 224 του Ν.4555/2018)».
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

6. «Τοποθέτηση - Ενέργειες της Διοίκησης της ΠΑΜΘ για τον τρόπο κατανομής των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ στην ΑΜΘ για την περίοδο 2021-2027».
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

7. Σχετικά: «Ενημέρωση για την πορεία των έργων αναδασμού στην περιοχή του Πέπλου Δ. Αλεξανδρούπολης, Έβρου».
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

8. Σχετικά: «Αιτιολόγηση μη αξιοποίησης ποσού 20 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο προορίζεται για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου».
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

9. Σχετικά: «Προβλήματα από καταστροφές στο οδικό δίκτυο και πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Αρριανών αρμοδιότητας ΠΑΜΘ».
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κώστας Κατσιμίγας.

10. Τουριστική προβολή της ΠΑΜΘ σε λεωφορεία και ενίσχυση των ΚΤΕΛ και των τουριστικών λεωφορείων.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου.

11. Ενημέρωση αναφορικά με την ανάθεση και τον προγραμματισμό των ενεργειών σχετικά με τον Κάθετο Άξονα Εγνατίας οδού Δράμας - Αμφίπολης.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αργύρης Πατακάκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόταση ψηφίσματος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ».
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης ΑΜ-Θ κ. Κων/νος Σιμιτζής.

2. Συζήτηση επί του νομοσχέδιου του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις».
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Αθανάσιος Τσώνης.

3. Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

5. Εγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2021.
Εσηγήτρια: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ κ. Παρασκευή Χουρίδου.

6. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ευθύνης του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

7. Έγκριση απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Π.Ε. Καβάλας λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.

8. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης, λόγω αναπαραγωγής αλιευμάτων.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.

9. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς του Ν. Δράμας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.

10. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.

11. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς των εσωτερικών υδάτων ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Έβρου λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.

12. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στον ποταμό Έβρο και στους λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς των εσωτερικών υδάτων στην περιοχή ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ. Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.

13. Έγκριση Καταβολή ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας για το έτος 2021.
Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της ΠΑΜΘ κα Ζωή Κοσμίδου.

14. «Έγκριση κατανομής θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές μονάδες της ΠΑΜΘ».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΗΤΕΣ” εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων, εμβαδού 36.463,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση “Στεγνό” στην περιοχή των Δ.Κ. Δύσβατου και Μακρυχωρίου του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας».
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΗΤΕΣ” για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 31.823,22 τ.μ. στη θέση «Στεγνό» Μακρυχωρίου του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.410,22 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Στεγνό», Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 95.211,55 τ.μ. στην θέση «Στεγνό», περιοχής Τ.Κ. Μακρυχωρίου, του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ. αναφορικά με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την συνεκμετάλλευση δυο όμορων λατομείων μαρμάρων συνολικού εμβαδού 119.391,36 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Δενδράκια» Τ.Κ. Δύσβατου, Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΒΩΛΑΚΑΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 31.147,48 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Καβάκια», Τ.Κ. Αγίου Κοσμά, Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15,993 ΜWp, στη θέση με ονομασία «ΖΑΓΚΟΥΕΣ», αγροκτήματος Αγγίτη, σε τμήμα των τεμαχίων υπ΄αριθμ. 593 και 597, συμπληρωματικής διανομής έτους 1957, στην Δ.Ε. Προσοτσάνης, Δήμου Προσοτσάνης της Π.Ε. Δράμας, από την SKGR PV5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18 ΜWp, στη θέση με ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΚΙ» αγροκτήματος Αγγίτη, σε τμήμα του τεμαχίου υπ΄αριθμ. 593, συμπληρωματικής διανομής έτους 1957, στην Δ.Ε. Προσοτσάνης, Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας, από την SKGR PV5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 93.975,00 τ.μ. στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη. (θέση Άγιος Πέτρος) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ALFA WOOD GROUP A.E.B.E. για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 999 ΚWe, στο αγροτεμάχιο με αρ. 872 του αγροκτήματος Εξοχής, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αναφορικά με την ΑΕΠΟ εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 67.019 τ.μ. στη θέση «Δρυόδασος» της Τ.Κ. Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΣΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 95.517,09 τ.μ. στην θέση «ΣΦΗΝΑΚΙΑ» της Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

27. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 95.430,378 τ.μ. στην περιοχή του Τ.Κ. Βώλακα (θέση Άγιος Πέτρος) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

28. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας COSTAMAR - ΔΗΜΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.797,57 τ.μ. στην περιοχή του Δ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Καρδαλίκι Ρέμα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

29. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «E.S. ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 44,80 MW στη θέση «ΛΟΦΟΣ - ΠΟΥΛΙΑ» του Δ. Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

30. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 10,8 MW, στη θέση «Μεταλλικόν» και συνοδά έργα υποδομής, των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

31. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 50.675,17 τ.μ. στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Τρεις Οξυές) του Δ. Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

32. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 84 ΜW, στη θέση «ΝΕΡΑΪΔΕΣ», Δήμων Κομοτηνής, Αρριανών και Μαρώνειας - Σαπών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και των συνοδών σε αυτό έργων, της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

33. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 36 ΜW, στη θέση «ΑΜΜΟΥΔΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ - ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΟΣ» και συνοδά έργα βελτίωσης - διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και κατασκευής δικτύου μέσης τάσης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αρριανών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2047,Αλεξανδρούπολη,8559,Άμυνα,349,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3018,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3321,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,698,Δράμα,116,Έβρος,18469,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2567,Εκκλησία,1234,Εκπαίδευση,1498,Ελλάδα,1313,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,634,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,58,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,230,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,588,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1503,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,276,Περιβάλλον,426,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3893,Πολιτική,1487,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6173,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,66,Τυχερό,53,Υγεία,1096,Φέρες,393,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Στις 30 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVGSnsozOArmQ9Eq-rEBsrEdyEWSrbf-9ANHe69aIJi4M2fNtxFHn1YbxFMtCLi0AdBtx0G4x-I5gBk1LeGPiXHVJ_-0xenWzYD5UIm1qgKOBoNEYAcZlezqNSe1S7AlgSpWzNG-zPTjk/s16000/perifereia+amth.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVGSnsozOArmQ9Eq-rEBsrEdyEWSrbf-9ANHe69aIJi4M2fNtxFHn1YbxFMtCLi0AdBtx0G4x-I5gBk1LeGPiXHVJ_-0xenWzYD5UIm1qgKOBoNEYAcZlezqNSe1S7AlgSpWzNG-zPTjk/s72-c/perifereia+amth.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2021/03/blog-post_312.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2021/03/blog-post_312.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων