Το μεγάλο φιάσκο Ζαμπούκη - Καμελίδη: Άκυρη η ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης

Με Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ακυρώνεται η ίδρυση Δηµοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Το μεγάλο φιάσκο Ζαμπούκη - Καμελίδη: Άκυρη η ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης
Με Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ακυρώνεται η αριθµ. 78/2020 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά µε την ίδρυση Δηµοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης αποδέχτηκε, εν µέρει, και την προσφυγή του δηµοτικού συµβούλου Ευάγγελου Λαµπάκη για το συγκεκριμένο θέμα.

Πρόκειται για την περιβόητη Δημοτική Επιχείρηση που ήθελε να ιδρύσει η νέα δημοτική αρχή Αλεξανδρούπολης με βασικό αντικείμενο την δημιουργία διαδικτυακής Δημοτικής Τηλεόρασης, καθώς και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων, λειτουργία και διαχείριση κινηματογράφων και θεάτρων, λειτουργία στούντιο ηχογραφήσεων κ.α.

Η ίδρυση της νέας Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης ήρθε δύο φορές προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς στην πρώτη συνεδρίαση είχε απορριφθεί, ενώ στη δεύτερη συνεδρίαση, σύμφωνα με την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, πάλι δεν πέρασε, καθώς δεν γίνονται δεκτές οι ψήφοι των δημοτικών συμβούλων Γιάννη Καρυπίδη και Κώστα Δουνάκη, που έδωσαν μεν θετική ψήφο, δήλωσαν όμως ρητά πως «θα πρέπει να απαλειφθεί από τους σκοπούς της επιχείρησης η διαδικτυακή δημοτική τηλεόραση διότι είναι άκαιρη και το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο».

Επίσης, η ίδρυση της νέας Δημοτικής Επιχείρησης είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις από τις δημοτικές παρατάξεις "Πόλη & Πολίτες" και "Λαϊκή Συσπείρωση" και από τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Παύλο Μιχαηλίδη, που επεσήμαιναν πως πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να στήσει έναν ακόμη Δήμο μέσα στον Δήμο και ότι θα χρέωνε τους δημότες πολλά εκατομμύρια, ενώ δέχτηκε και έντονη κριτική από μερίδα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Να σημειωθεί ότι όσοι αντιδρούσαν στην ίδρυση της νέας Δημοτικής Επιχείρησης (δημοτικοί σύμβουλοι και ΜΜΕ), και τελικά δικαιώθηκαν, είχαν μπει στο «στόχαστρο» των γνωστών-αγνώστων, λοιδωρήθηκαν και στοχοποιήθηκαν με κατάπτυστα δημοσιεύματα στην περιβόητη τοπική ιστοσελίδα του «αδέκαστου δημοσιογράφου» που «στηρίζει» τη δημοτική αρχή Ζαμπούκη.

Πρόκειται για μεγάλο φιάσκο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και του στενού του συνεργάτη Αντώνη Καμελίδη, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής της συγκεκριμένης δημοτικής επιχείρησης.

Τώρα, νέος πονοκέφαλος προκύπτει για τον Γιάννη Ζαμπούκη και τη δημοτική αρχή… Που θα «βολέψουν» την Κρίστα που προοριζόταν για Πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης; Που θα «βολέψουν» τους υπόλοιπους 6 που «έραβαν κοστούμι» για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης; Τι θα γίνουν όλοι εκείνοι (δημοσιογράφοι - ρεπόρτερ, εικονολήπτες, τεχνικοί - γραμματείς) που τους έταζαν πως θα τους προσλάβουν στη διαδικτυακή Δημοτική Τηλεόραση;

Στο σκεπτικό μέρος της Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, μεταξύ άλλων αναφέρονται:

«Διαπιστώνεται γενική και αόριστη καταγραφή δράσεων με παντελή έλλειψη αιτιολογίας χωρίς να προκύπτει, για τις περισσότερες εξ΄ αυτών, ότι εξυπηρετούν τους προβλεπόμενους από το νόμο τομείς στους οποίους δύναται να δραστηριοποιείται η υπό σύσταση κοινωφελής επιχείρηση, δεν διαπιστώνεται η προβλεπόμενη από τον νόμο συνάφεια των δράσεων της υπό σύστασης επιχείρησης και ούτε προκύπτει ότι δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 254 του Ν.3463/06.
[..........]
Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο ανωτέρω [...] από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) προκύπτει ότι "Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η σύσταση επιχείρησης με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, καθώς και μονομετοχικών ανωνύμων εταιριών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ.". [...] Συνεπώς, η εν λόγω εγκεκριμένη δράση για την λειτουργία διαδικτυακής δημοτικής τηλεόρασης από την υπό σύσταση επιχείρηση είναι μη νόμιμη. [...] Στους σκοπούς της υπό σύσταση επιχείρησης περιλαμβάνεται η διαχείριση δημοτικού πάρκινγκ. Η διαχείριση δημοτικού πάρκινγκ κατά τα οριζόμενα σε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και της παρ. 1 του άρθρου 254 ΚΔΚ (ν.3463/2006) δεν ανήκει στους σκοπούς που επιτρέπεται να επιδιώκουν οι κοινωφελείς επιχειρήσεις. Συνεπώς, η εν λόγω εγκεκριμένη δράση για την διαχείριση δημοτικού πάρκινγκ από την υπό σύσταση επιχείρηση είναι μη νόμιμη. [...] Στα καταστατικά αντικείμενα της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Αλεξανδρούπολης προτείνεται και η "Διαχείριση αποθηκών στο λιμάνι". Στις εν λόγω διατάξεις του άρθρου 254 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι επιδιωκόμενες δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης δεν πρέπει να έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Από τους όρους μίσθωσης των αποθηκών λιμανιού προκύπτει ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ως μισθωτής των αποθηκών θα προβεί στην αξιοποίηση αυτών με εμπορική εκμετάλλευση. Συνεπώς, η εν λόγω εγκεκριμένη δράση για την διαχείριση αποθηκών στο λιμάνι από την υπό σύσταση επιχείρηση είναι μη νόμιμη.
[..........]
Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 253 του Ν.3463/06 προκύπτει ότι "1. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής γίνεται μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του [...] Από τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 253 του ν. 3463/2006 και στην αριθμ. 78/2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προκύπτει ότι για την λήψη αυτής της απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ήτοι 21 ψήφους υπέρ (σε σύνολο 41 συμβούλων). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι επιβεβαιώθηκε η θετική ψήφος δυο δημοτικών συμβούλων (α. κ. Δουνάκη Κων/νου και β. κ. Καρυπίδη Ιωάννη), με την παρατήρηση της απάλειψης κάποιων σκοπών καθώς και την τροποποίηση κάποιων τμημάτων και του προϋπολογισμού της επιχείρησης. Άρα οι ανωτέρω δυο δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ της σύστασης της επιχείρησης πλην των προαναφερόμενων σκοπών, τμημάτων και προϋπολογισμού οι οποίοι ουσιαστικά δεν έλαβαν τη θετική τους ψήφο. Συνεπώς, οι εν λόγω σκοποί και τα τμήματα καθώς και ο προϋπολογισμός της επιχείρησης δεν έλαβαν τις απαιτούμενες 21 ψήφους και δεν εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο.

Εδώ ολόκληρη η Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8332,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3255,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,673,Δράμα,114,Έβρος,18141,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2486,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1449,Ελλάδα,1295,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,726,Ιστορία,225,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,336,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,412,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3819,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6076,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,40,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1062,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Το μεγάλο φιάσκο Ζαμπούκη - Καμελίδη: Άκυρη η ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης
Το μεγάλο φιάσκο Ζαμπούκη - Καμελίδη: Άκυρη η ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης
Με Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ακυρώνεται η ίδρυση Δηµοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης.
https://1.bp.blogspot.com/-FsoXvM6hRcQ/XvInsh3cULI/AAAAAAAChzk/uzeHcCp700EbAGi80u2HlFqbDDM3BrW1ACLcBGAsYHQ/s1600/65245256.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-FsoXvM6hRcQ/XvInsh3cULI/AAAAAAAChzk/uzeHcCp700EbAGi80u2HlFqbDDM3BrW1ACLcBGAsYHQ/s72-c/65245256.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2020/06/blog-post_97.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2020/06/blog-post_97.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων