Επαναλειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας

Από την Τρίτη 28 Απριλίου επαναλειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές στο Δήμο Ορεστιάδας και από την Πέμπτη 30 Απριλίου επαναλειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Επαναλειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας
Την επαναλειτουργία των Λαϊκών Αγορών, που είχαν πάψει να λειτουργούν για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αποφάσισαν οι Δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.

Συγκεκριμένα από την Τρίτη 28 Απριλίου επαναλειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές στο Δήμο Ορεστιάδας (λαϊκές αγορές Ορεστιάδας από 28/4/2020, Ριζίων και Δικαίων από 30/4/2020, Κυπρίνου και Ν. Βύσσας από 2/5/2020) και από την Πέμπτη 30 Απριλίου επαναλειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (λαϊκές αγορές Αλεξανδρούπολης από 30/4/2020 και Φερών από 4/5/2020).

Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν με την συμμετοχή μόνο τοπικών παραγωγών - επαγγελματιών που φέρουν ανανεωμένη άδεια και μέχρι του ποσοστού 50% επί του συνόλου των παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε αυτές και με ειδικά μέτρα προφύλαξης προς αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη λειτουργούν, με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, οι Λαϊκές Αγορές στους Δήμους Σουφλίου και Διδυμοτείχου.

Αναλυτικά σε ότι αφορά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης:

Την Πέμπτη 30 Απριλίου θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στην Αλεξανδρούπολη, επί της οδού Παπαναστασίου, από την οδό Πέλλας έως και την οδό Αμμοχώστου, από τις 07.00 έως και τις 14.30, με την συμμετοχή μόνο των παραγωγών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρουν ανανεωμένη ετήσια άδεια.

Η τοποθέτηση των παραγωγών θα γίνει με επιμέλεια και ενημέρωση εκ μέρους του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (τηλ. επικοινωνίας: 2551064151, 2551064152).

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και μετά, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης θα λειτουργούν ταυτοχρόνως κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και από ώρα 07:00 έως και 14:30 μόνο για τους παραγωγούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η λαϊκή αγορά στη Δ.Ε. Φερών (νότια του σχολικού συγκροτήματος του Λυκείου Φερών) και η λαϊκή αγορά στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης (επί της οδού Παπαναστασίου, από την οδό Πέλλας έως και την οδό Αμμοχώστου).

Η συμμετοχή των παραγωγών, λόγω αποφυγής συγχρωτισμού, ανά λαϊκή αγορά θα περιορίζεται μέχρι του ποσοστού 50% επί του συνόλου των παραγωγών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρουν ανανεωμένη άδεια.

Η επιλογή των παραγωγών, οι οποίοι την Δευτέρα 4/5/2020 θα συμμετέχουν σε εκάστη λαϊκή αγορά θα προκύψει μέσα από δημόσια κλήρωση την Τρίτη 28/4/2020 και ώρα 12:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον του Αντιδημάρχου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κιζιρίδη Γεωργίου, της Αν. Προϊσταμένης του τμήματος Εσόδων κ. Λυμπερίδου Φανής και της υπαλλήλου κ. Στογίδου Μαρίας, καθώς και του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Το αποτέλεσμα της δημόσιας κλήρωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η συμμετοχή, όπως προκύψει μετά την δημόσια κλήρωση, θα συνεχιστεί εναλλάξ κατά την επόμενη ημέρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών (π.χ. όσοι συμμετέχουν την Δευτέρα 4/5/2020 στην λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Φερών την Πέμπτη 7/5/2020 θα συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και αντίστροφα κ.ο.κ.).

Η τοποθέτηση των παραγωγών θα γίνει άπαξ με επιμέλεια και ενημέρωση εκ μέρους του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η συμμετοχή των παραγωγών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρουν ανανεωμένη άδεια στην λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και δεν έχουν αντίστοιχη άδεια για την λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Φερών, θα είναι ατελής για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι Π.Ν.Π. οι οποίες προσδιορίζουν τα μέτρα αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η συμμετοχή των παραγωγών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρουν ανανεωμένη άδεια στη λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Φερών και δεν έχουν αντίστοιχη άδεια για την λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης θα είναι ατελής για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι Π.Ν.Π. οι οποίες προσδιορίζουν τα μέτρα αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Από την Πέμπτη 30/4/2020, αίρεται η αναστολή λειτουργίας των παραγωγών στάσιμου εμπορίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Φερών, στα σημεία όπου φέρουν εκάστη/έκαστος, ανανεωμένη ετήσια άδεια.

Για κάθε κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει σε αναστολή οποιαδήποτε δραστηριότητα με συναφές αντικείμενο μέχρι νεωτέρας απόφασης.

Καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Φερών, για την αντιμετώπιση διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τόσο οι παραγωγοί συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές, όσο και οι παραγωγοί στάσιμου εμπορίου, της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Φερών, υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας και αποφυγής συγχρωτισμού και ειδικότερα:

Μεταξύ των εκθετηρίων των παραγωγών θα τηρείται κατ’ ελάχιστον 5 μέτρα απόσταση.

Σε κάθε εκθετήριο, υπ’ ευθύνη των παραγωγών, θα πρέπει να υπάρχουν αλκοολούχο απολυμαντικό υγρό χεριών και γάντια μιας χρήσεως. Οι παραγωγοί οφείλουν να φέρουν μάσκα την οποία θα χρησιμοποιούν καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι Π.Ν.Π. οι οποίες προσδιορίζουν τα μέτρα αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Το Δίκτυο Εθελοντών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα συντονίσει και θα προβεί σε θερμομετρήσεις, και σε διανομή έντυπου υλικού πληροφόρησης, όπου θα αναγράφονται μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, στα σημεία εισόδου των λαϊκών αγορών με ανάλογη παροχή συμβουλών κατά την διάρκεια λειτουργίας τους και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι σχετικές Π.Ν.Π.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα προβεί μετά το πέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Φερών, σε σχολαστικές απολυμάνσεις των χώρων όπου διεξάγονται οι λαϊκές αγορές στις αντίστοιχες ενότητες.

Η Δημοτική Αστυνομία θα προβεί σε τακτικούς ελέγχους τήρησης των μέτρων ατομικής και συλλογικής προστασίας, καθώς και αποφυγής του συγχρωτισμού κατά την διάρκεια λειτουργίας στους χώρους των λαϊκών αγορών στις αντίστοιχες ενότητες και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι σχετικές Π.Ν.Π.

Αντίστοιχα μέτρα θα εφαρμοστούν και στις λαϊκές του Δήμου Ορεστιάδας.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,573,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2026,Αλεξανδρούπολη,8219,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3201,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,92,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,663,Δράμα,114,Έβρος,17962,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2462,Εκκλησία,1205,Εκπαίδευση,1420,Ελλάδα,1283,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,627,Εργασία,23,Εργασιακά,281,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,707,Ιστορία,219,Καβάλα,188,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,549,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,581,Ορεστιάδα,1420,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3776,Πολιτική,1443,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,7,Πρώτο Θέμα,6001,Ροδόπη,398,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,529,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,54,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Επαναλειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας
Επαναλειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας
Από την Τρίτη 28 Απριλίου επαναλειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές στο Δήμο Ορεστιάδας και από την Πέμπτη 30 Απριλίου επαναλειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
https://1.bp.blogspot.com/-gJDrh89Izos/XqbtDRyABEI/AAAAAAACfzo/NThRm77f1ZI1PSe0Vr8lh-rOn8xKtjnFACLcBGAsYHQ/s1600/Laiki%2BAgora.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-gJDrh89Izos/XqbtDRyABEI/AAAAAAACfzo/NThRm77f1ZI1PSe0Vr8lh-rOn8xKtjnFACLcBGAsYHQ/s72-c/Laiki%2BAgora.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2020/04/blog-post_217.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2020/04/blog-post_217.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων